similar - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

similar

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "similar" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 10 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
similar adj. benzer
General
similar adj.
similar adj. benzeş
similar adj. benzer
similar adj. müşabih
similar adj. benzeşen
similar adj. aynı
similar adj. ayrımsız
Technical
similar benzer
Ottoman Turkish
similar mümasil

Sens de "similar" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 106 résultat(s)

Anglais Turc
General
appear similar v. benzer görünmek
appear similar v. benzemek
be similar v. benzerlik göstermek
have a similar fate v. aynı kaderi paylaşmak
hold similar views v. aynı görüşlere sahip olmak
make similar v. benzer hale getirmek
make similar point v. aynı noktaya değinmek
share a similar feature v. benzer bir özelliği paylaşmak
a similar one n. misil
a similar tendency n. benzer bir eğilim
samples of something similar n. örneğe en uygun
similar cases n. benzeri durumlar
similar effects n. benzer etkiler
similar feature n. benzer özellik
similar job n. benzer iş
similar nature n. benzer nitelik
similar nature n. benzer özellik
similar opinion n. benzer görüş
similar opinions n. benzer görüşler
similar option n. benzer seçenek
similar situation n. benzer durum
similar thought n. benzer düşünce
similar trend n. benzer eğilim
fairly similar adj. oldukça benzer
of similar nature adj. benzer nitelikte/özellikte
quite similar adj. oldukça benzer
similar with adj. ile benzer
structurally similar to adj. yapısal olarak benzeyen
very similar adj. çok benzer
due to similar reasons adv. aynı sebeplerle
due to similar reasons adv. aynı nedenlerle
in a similar manner adv. benzer şekilde
in a similar manner adv. aynı şekilde
in a similar vein adv. benzer bir anlayışla
in a similar vein adv. benzer şekilde
in a similar way adv. benzer biçimde
in a similar way adv. benzer bir yolla
in a similar way adv. aynı biçimde
in a similar way adv. aynı şekilde
in a similar way adv. benzer şekilde
in similar cases adv. benzer vakalarda
in similar cases adv. benzer durumlarda
under similar circumstances adv. benzer şartlar altında
under similar circumstances adv. benzer şartlarda
under similar conditions adv. benzer şartlar altında
under similar conditions adv. benzer şartlarda
Phrases
confusingly similar to the products ürünlere karışılık yaratacak derece benzer
due to similar reason aynı nedenle
Colloquial
in a fashion similar to -e benzer bir tarzda
Idioms
along similar lines benzer şekilde
along similar lines benzer bir bağlamda
Trade/Economic
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti
fixed assets held under leasing and other similar rights kiralama ve benzeri haklar altında duran varlıklar
identical and similar goods aynı tür ve benzer mallar
leasing and other similar obligations kiralama veya diğer benzeri yükümlülükler
provisions for pensions and similar obligations emeklilik ve benzer yükümlülükler karşılıkları
provisions for pensions and similar obligations emeklilik ve diğer yükümlülüklere ilişkin karşılıklar
similar preferences benzer tercihler
similar transformation curve benzer dönüşüm eğrisi
similar-to-me effect benzerlik etkisi
taxes and similar charges paid ödenen vergi ve benzerleri
Law
confusingly similar karışıklık yaratacak derecede benzeyen
Politics
arrangements having similar effect eş etkili düzenlemeler
similar product benzer ürün
Technical
a variance similar to -e benzer bir varyans
comparison of resistance to light of colored pigments of similar types benzer tip pigmentlerin ışığa karşı haslıklarının karşılaştırılması
determination of airborne acoustical noise emitted by household and similar electrical appliances ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar tarafından havada yayılan gürültünün belirlenmesi
electrical lighting and similar equipment elektriksel aydınlatma ve benzeri cihazlar
safety of household and similar electrical appliances ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları
similar figures benzeş şekiller
similar matrices benzeş matrisler
stone and similar materials taş ve benzeri malzemeler
under similar conditions of production aynı üretim koşulları altında
Computer
find similar benzerini bul
find similar benzer bul
not similar benzer değil
similar figures benzer şekiller
similar matrices benzeş dizeyler
similar to benzer
similar topics benzer konular
Informatics
self-similar process özbenzeş süreç
similar figures benzeş şekiller
similar matrices benzeş matrisler
similar triangles benzeş üçgenler
Telecom
similar radio frequency audio link equipment benzer radyo frekans ses link donanımı
Automotive
speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların takılması
Medical
clinically similar picture benzer klinik tablo
essentially similar products temel benzer ürün
respiratory symptoms similar to those of asthma astıma benzer respiratuar semptomlar
similar clinical picture benzer klinik durum
statistically similar istatiksel olarak benzer
Psychology
similar psychotic symptoms benzer psikotik semptomlar
Food Engineering
fruit juices and certain similar products meyve suyu ve benzeri ürünler
Gastronomy
a food somewhat similar to ravioli tatarböreği
soft uncured goat’s cheese similar to cottage cheese lor peyniri
tomato salad or cold soup similar to gazpacho ezme salata
Math
similar figures benzer geometrik şekiller
similar matrices benzer dizeyler
similar matrices benzer matrisler
similar polygons benzer çokgenler
similar sets benzer kümeler
similar triangles benzer üçgenler
Statistics
similar action benzer hareket
similar regions benzer bölgeler