ambar - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ambar"ambar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 45 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ambar storehouse i.
ambar warehouse i.
General
ambar store i.
ambar office i.
ambar storeroom i.
ambar barn i.
ambar crib i.
ambar stockroom i.
ambar warehouse i.
ambar granary i.
ambar depository i.
ambar batch box i.
ambar eight i.
ambar depot i.
ambar bin i.
ambar silo i.
ambar storehouse i.
ambar storage i.
ambar staple i.
ambar reservoir i.
ambar hutch i.
ambar locker i.
ambar repository i.
ambar hold i.
ambar entrepot i.
ambar express i.
ambar larder i.
Trade/Economic
ambar stock room
ambar silo
ambar storage
ambar storeroom
ambar depositary
ambar storehouse
ambar depository
ambar store-house
ambar bin
ambar magazine
ambar store
ambar depot
ambar warehouse
Technical
ambar storehouse
ambar gauge box
Construction
ambar bins
Marine
ambar locker
Agriculture
ambar bin

"ambar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 80 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ambar ağzı hatch i.
General
ambar (yeraltı) clamp i.
ambar ağzı coaming i.
ambar girişi hatch door i.
ambar kapağı scuttle i.
ambar kapısı barn door i.
ambar kapısı barndoor i.
ambar makbuzu dockwarrant i.
ambar makbuzu dock warrant i.
ambar memuru warehouse official i.
ambar memuru steward i.
ambar memuru storekeeper i.
ambar partisi barn dance i.
ambar yeraltı clamp i.
ambar yönetimi store management i.
ambar gibi (yer) cavernous s.
ambar gibi cavernously zf.
Trade/Economic
ambar ağzı hatchway
ambar çıkış belgesi material issue note
ambar defteri warehouse book
ambar defteri stock book
ambar görevlisi store-keeper
ambar hesabı warehouse account
ambar işleten kimse warehouseman
ambar kapağı scuttle
ambar kartı bin card
ambar makbuzu warehouse warrant
ambar makbuzu warehouse receipt
ambar makbuzu dock warrant
ambar memuru warehouseman
ambar memuru store keeper
ambar memuru warehouse keeper
ambar memuru storekeeper
ambar pusulası warehouse bond
ambar refakat kartı bin card
ambar sahibi warehouseman
ambar sayımı stocktaking
ambar tesellüm fişi goods receipt document
ambar tesellüm fişi warehouse entry slip
ambar teslimi livraison en cale
depo ardiye ambar warehouse
dip ambar lower hold
kıç ambar ağzı after hatch
Technical
ambar binası storage building
ambar kapağı hatch
ambar kapısı barn door
Telecom
veri ambar kaynakçası data warehouse repository
Traffic
ambar işletmecisi warehouse operator
Railway
ambar şefi warehouse chief
Marine
ambar ağızları hatchways
ambar ağzı hatchway
ambar ağzı coamings
ambar ağzı access hatchway
ambar ağzı hatch
ambar ağzı besleyicileri hatch feeders
ambar ağzı kenarları hatch coaming
ambar ağzı mezarnası hatch coaming
ambar ağzının etrafında yükselen duvar hatch coaming
ambar buğusu ship's sweat
ambar denetimi hatch survey
ambar geçidi gangway
ambar güvertesi hold deck
ambar kapağı hatch cover
ambar kapağı hatch
ambar payı housing
ambar yükü bulk
dip ambar lowerhold
gemilerde ambar merdivenleri hold ladders
gemilerin güvertesinde bulunan ambar girişi hatch
geminin ambar ağzı hatch
geminin ambar üstünde bulunan en aşağıdaki güvertesi lower deck
gümrük kontrolü öncesi yükün depolandığı ambar bonded warehouse
mevcut çalışabilir ambar ağzı available workable hatch
Marine Biology
ambar kapağı hatch cover
Military
ambar istek ret ihbarı warehouse refusal
ambar listesi hasty list
ambar memuru storekeeper
ambar planı warehouse chart
ölü ambar sahası free space
Archaic
ambar kapağı loke