anten - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

anten



"anten" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 13 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
anten aerial i.
anten antenna i.
General
anten scape i.
anten antennae i.
anten horn i.
anten feeler i.
Technical
anten aerial
anten antenna
Telecom
anten transmitting aerial i.
Automotive
anten antenna
Biology
anten tentacle i.
Zoology
anten feeler
anten antenna

"anten" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 440 sonuç

Türkçe İngilizce
General
anten gergisi spreader i.
çubuk anten rod antenna i.
akortsuz anten untuned antenna i.
anten dizileri antenna arrays i.
koni anten horn antenna i.
döner anten rotary antenna i.
ortak anten common antenna i.
parabolik anten parabolic antenna i.
çanak anten satellite dish i.
ortak anten stack i.
enine ışımalı anten broadside antenna i.
çapraz anten diamond antenna i.
çanak anten dish antenna i.
h anten h-antenna i.
çubuk anten whip antenna i.
çatıdaki anten aerial on the roof i.
anten kablosu aerial wire i.
anten kablosu aerial cable i.
radyoda verici anten radiator i.
anten ile ilgili aerial s.
Colloquial
anten yapmak make an antenna
Technical
elektromanyetik dalgaları yansıtmaya yarayan madeni anten aparatı reflector i.
aperiyodik anten aperiodic antenna
anten ışınımı antenna radiation
dilsiz anten dumb aerial
anten ucaylarımı antenna polarisation
zikzag anten zigzag antenna
yonca yaprağı anten cloverleaf antenna
anten dizisi aerial array
anten bağlayıcı antenna coupler
anten kablo izolasyonu antenna cable insulator
uyumlanmamış televizyon anten besleyicisi unmatched television aerial feeder
her yöne yayım yapan anten nondirectional antenna
anten empedansı antenna impedance
kübik anten cubical antenna
toplu anten communal aerial
kafes anten cage aerial
ferrit anten ferrite rod antenna
anten çubuğu antenna rod
anten yuvası antenna socket
dahili anten indoor antenna
çift konili anten biconic antenna
koaksiyal anten coaxial antenna
iki yanlı anten bilateral antenna
yönlendirilebilir anten steerable antenna
anten değiştirme anahtarı antenna changeover switch
anten direği antenna pole
anten el kontrolu antenna hand control
anten tutucusu antenna retainer
ortak anten communal aerial
köşeli yansıtıcı anten corner reflector antenna
anten bağlantı ucu antenna terminal
anten kiti antenna kit
boynuz anten flare antenna
çok telli anten (televizyon) aerial multiple wire
çubuk anten pillar antenna
anten parkı antenna farm
anten iniş teli antenna downlead
çerçeveli anten coil aerial
anten alan kazancı antenna field gain
geniş bantlı anten broadband antenna
mercek anten lens antenna
düzlemsel dizilimli anten planar array antenna
yatay anten horizontal antenna
yönlendirici anten frame serial
çift yönlü anten bidirectional antenna
anten parçası antenna split
dipol anten dipole serial
anten devresi aerial circuit
kafes anten cage antenna
anten azimut hareketi antenna azimuth movement
ortak anten communal antenna
anten direği antenna mast
çubuk anten whip antenna
anten kablosu antenna cable
toplu anten communal antenna
anten kuplajı antenna coupling
etkin anten yüksekliği effective antenna height
baklava anten rhombic antenna
anten güçlendirici aerial amplifier
anten teli antenna wire
tarak anten comb antenna
toplayıcı anten communal aerial
topraklanmış anten earthed aerial
çapraz anten diamond antenna
anten direği antenna master
anten ayarı antenna tuning
çift konik anten biconical antenna
aktif anten active antenna
anten teçhizatı aerial fixture
anten kısaltma kondansatörü antenna shortening capacitor
anten bobini antenna coil
anten iletkeni aerial conductor
kalem huzmeli anten pencil beam antenna
huni anten horn antenna
kılçık anten fishbone antenna
anten kazancı antenna gain
anten teli antenna cable
anten girişi antenna input
yön bulucu çabuk anten direction finder antenna
toplayıcı anten communal antenna
çerçeveli anten coil antenna
yöneltici anten directional antenna
anten teli uzantısı antenna cable extension
anten bağlantısı antenna base
hüzme anten dizisi beam array
anten çubuğu aerial rod
izotropik anten isotropic antenna
boynuz anten cornucopia
anten gücü aerial power
yön verici anten frame serial
yardımcı anten auxiliary antenna
iki yönlü anten bidirectional antenna
anten dizisi antenna array
kunduz kuyruğu anten beavertail antenna
küçük anten antennule
dairesel anten circular antenna
anten dondurucusu antenna rotator
anten direnci antenna resistance
huzme anten dizisi beam array
anten ışın genişliği antenna beam width
anten gücü antenna power
telsiz anten direği radio mast
hüzme anten beam antenna
perde anten curtain antenne
anten güç kazancı antenna power gain
yönlendirici anten directional antenna
yöneltmesiz anten nondirectional antenna
anten endüktansı antenna inductance
anten kordonu antenna cord
teleskopik anten telescopic antenna
iki yönlü anten bilateral antenna
anten etkisi antenna effect
antistatik anten antistatic antenna
koaksiyel anten coaxial antenna
dengelemeli anten balancing antenna
anten kapasitesi antenna capacitance
konik anten cone antenna
konik anten   cone antenna
yöneltilmiş anten directional antenna
anten inişi down conductor
huni anten funnel aerial
verici anten transmitting antenna
tümyönlü anten omnidirectional antenna
yöneltmesiz anten omnidirectional aerial
zikzak anten zigzag antenna
omnidireksiyonel anten omnidirectional antenna
omnidireksiyonel anten omnidirectional aerial
yöneltmesiz anten omnidirectional antenna
anten kulesi antenna tower
anten döndürücüsü antenna rotator
anten açıklığı antenna aperture
anten kuvvetlendiricisi aerial amplifier
anten direği aerial mast
anten empedansı aerial impedance
anten yükselteci antenna amplifier
anten devresi antenna circuit
anten kulesi aerial tower
anten dizilimi antenna array
anten aralığı antenna spacing
anten tümleşkesi antenna assembly
anten yuvası aerial socket
anten kazancı aerial gain
anten yönlülüğü antenna directivity
anten iniş teli aerial conductor
anten verimi antenna efficiency
yöneltiri anten beam antenna
suni anten artificial antenna
yapay anten artificial antenna
yönlendirilmiş anten beam antenna
ikiyonlü anten bidirectional antenna
ikiyanlı anten bilateral antenna
(anten) yansıtma kazancı reflection gain
anten kaportası radome
çember anten circular antenna
rombik anten rhombic antenna
eşkenar dörtgen anten rhombic antenna
yöneltmeli anten directional antenna
tevcihli anten directional antenna
düşey konili anten discone antenna
yönlü anten directional antenna
perde anten curtain antenna
kübik anten cubic antenna
çerçeve anten frame antenna
anten-toprak anahtarı antenna earthing switch
iç anten built-in aerial
iç anten built-in antenna
köşeli yansıtıcı anten corner-reflector antenna
paralel uyarılmış anten shunt-excited antenna
helis anten helical antenna
yardımcı anten dummy antenna
yapay anten dummy antenna
boynuz anten horn
harici anten outdoor antenna
anten direği antenna pale
anten bobini antenna inductance
dış anten outdoor antenna
anten bağlama teli antenna lead
anten eğim açısı antenna tilt angle
anten iniş iletkeni aerial lead
anten çubuğu antenna mast
huzme anten beam antenna
l anten l-antenna
anten verimi radiation efficiency
aktif anten radiator
k biçimli anten k-antenna
direk anten mast antenna
döngü anten loop antenna
gezgin anten mobile antenna
harici anten outside antenna
parabolik anten parabolle antenna
döner anten rotating antenna
parabolik anten parabolic aerial
rotatif anten rotary antenna
fantom anten phantom antenna
döner anten rotary antenna
rotatif anten rotating antenna
çubuk anten rod aerial
çubuk anten rod antenna
v anten v-antenna
t anten t-aerial
gerilimle beslemeli anten voltage-fed antenna
turnike anten turnstile antenna
tek yönlü anten unidirectional antenna
şemsiye anten umbrella antenna
akortsuz anten untuned antenna
müşterek anten sistemi communal antenna system
çerçeve anten loop antenna
dipol anten dipole antenna
anten kazancı gain of antenna
anten irtibat ünitesi antenna interface unit
lup anten loop antenna
anten diyagramı antenna pattern
anten dipliği radio mast
çok yönlü anten omnidirectional antenna
anten bağlantı elemanı antenna connector
anten ayağı antenna stand/tripod
anten polarizasyonu antenna polarization
bitişik anten adjacent antenna
anten yükselteçleri antenna amplifiers
omnipolar anten omnipolar antenna
parabolik reflektor anten parabolic reflector antenna
ikiz dengeli anten besleyicisi twin balanced aerial feeder
anten ucu antenna terminal
alıcı anten uçları antenna terminals of the receiver
düzlemsel ters çevrilmiş konik anten planar inverted cone antenna
eşit uzaklıkta yerleştirilmiş doğrusal anten dizisi equispaced linear antenna array
verici anten radiator
Computer
zikzak anten zigzag antenna
anten kulesi antenna tower
ikiyanlı anten bilateral antenna
anten yönlülüğü antenna directivity
anten aralığı antenna spacing
anten açıklığı antenna aperture
anten yükselteci antenna amplifier
dizilim yönlülüğü anten array directivity
anten tümleşkesi antenna assembly
anten devresi antenna circuit
anten dizilimi antenna array
yönlendirilmiş anten beam antenna
genişbantlı anten broadband antenna
ikiyönlü anten bidirectional antenna
enine ışımalı anten broadside antenna
kolektif anten community antenna
yönlü anten directional antenna
çanak anten dish antenna
gömülü anten earth antenna
ışıyıcı aralığı anten element spacing
yelpaze anten fan antenna
bina içi anten indoor antenna
döngü anten loop antenna
gezgin anten mobile antenna
tümyönlü anten omnidirectional antenna
aktif anten radiator
anten kaportası radome
bayılma-önler anten antifading antenna
Informatics
otomatik yönlendirmeli anten electronically steerable array
hava anteni anten aerial
yönlendirilebilir anten steerable antenna
verici anten sending aerial
faz dizilimli anten phased-array antenna
akıllı anten smart antenna
yarık anten slot antenna
Telecom
anten reflektörü aerial projector
anten reflektörü aerial reflector
anten reflektörü antenna reflector
anten kazancı gain of antenna
anten dizilimi antenna array
anten kulağı antenna lobe
anten yükseltici antenna booster
anten polarizasyonu antenna polarization
anten yayıcı elemanı antenna illuminator
anten empedansı antenna impedance
çapraz kutuplu anten ayrımı antenna cross-polar discrimination
anten ucu antenna port
anten etkisi antenna effect
anten güç tüketme kaybı antenna dissipative loss
döndürülebilir anten steerable antenna
anten yönlendirme hatası antenna pointing bias
anten besleme ucu feedhorn
anten faktörü antenna factor
bikonik anten biconical antenna
anten bağlaştırıcısı antenna coupler
döngü anten loop antenna
dizilimli anten array antenna
çok elemanlı çift kutuplu anten multi-element dipole antenna
çok ışın demetli anten multibeam antenna
çubuk anten stub antenna
çanak anten dish
anten işaretleme doğruluğu antenna pointing accuracy
anten etkinliği antenna efficiency
anten ışıma örüntüsü antenna radiation pattern
çubuk anten whip antenna
anten denetim birimi antenna control unit
dairesel dağıtılmış anten dizisi circularly disposed antenna arrays
çubuk anten fishbone antenna
çift kutuplu  anten dipole antenna
parçalı anten patch antenna
yagi anten yagi antenna
yamalı anten patch antenna
ortak anten kulesi common antenna tower
ikiz anten stacked antenna
mikrodalga yansıtıcı anten microwave reflector antenna
sağlamlaştırılmış anten ruggedized antenna
tel anten wire antenna
parmak anten stub antenna
etkin anten yüksekliği effective height
parabolik anten parabolic antenna
iki konili anten biconical antenna
yönlü anten directional antenna
yelpaze anten fon antenna
isotropik anten isotropic antenna
mercek anten lens antenna
Rombik anten Rhombic antenna
sarmal anten helical antenna
panel anten billboard antenna
etkin anten bölgesi antenna effective area
uyumlu anten sistemi adaptive antenna system
merkezi anten televizyon sistemi master antenna television system
ortak anten sistemi community antenna system
küçük şeritli anten microstrip antenna
yapay anten dummy antenna
periyodik olmayan anten aperiodic antenna
yansıtıcı anten reflector antenna
ikame anten substitution antenna
tek kutuplu anten single-polarized antenna
helis anten helical antenna
yuvalı anten slot antenna
noktadan çoklu noktaya donanım ve anten point-to-multipoint equipment and antenna
anten bağlayıcısı antenna connector
anten kontrol ünitesi antenna control unit
yönsüz anten undirected antenna
yarı kübik anten parabola antenna
yönlü anten directed antenna
Electric
dielektrik çubuk anten dielectric rod antenna
dielektrik anten dielectric antenna
fantom anten phantom aerial
geniş bantlı anten broadband antenna
huzme anten dizisi beam array
genişbantlı anten broadband antenna
çerçeveli anten coil aerial
tarak anten comb antenna
koaksiyal anten coaxial antenna
çerçeveli anten coil antenna
yonca yaprağı anten doverleaf antenna
gömülü anten earth antenna
topraklanmış anten earthed aerial
etkin anten yüksekliği effective antenna height
yardımcı anten dummy antenna
dilsiz anten dumb aerial
yön bulucu çabuk anten direction finder antenna
yapay anten dummy antenna
ferrit anten ferrite rod antenna
yelpaze anten fan antenna
yatay anten horizontal antenna
huni anten horn antenna
dahili anten indoor antenna
bina içi anten indoor antenna
izotropik anten isotropic antenna
her yöne yayım yapan anten nondirectional antenna
yöneltmesiz anten nondirectional antenna
dielektrik çubuk anten dielectric-rod antenna
Mechanic
anten bağlantısı antenna coupling
Television
genellikle vhf-uhf frekans aralığında kullanılan, dik açılı iki yatay dipolden oluşan bir verici anten turnstile i.
genellikle vhf-uhf frekans aralığında kullanılan, dik açılı iki yatay dipolden oluşan bir verici anten turnstile antenna i.
anten verimi antenna efficiency
ortak anten sistemi master antenna tv
anten ucu head end
anten besleyici aerial feeder
anten aydınlatıcısı antenna illuminator
ortak anten sistemi community antenna tv system
yagi anten yagi antenna
ortak anten communal aerial
toplayıcı anten communal aerial
toplayıcı anten communal antenna
ortak anten communal antenna
anten alan kazancı antenna field gain
toplu anten communal aerial
kolektif anten community antenna
portatif anten rabbit-ear
v (tavşan kulağı) şeklinde anten rabbit-ear
tavşan kulak anten rabbit ears
v anten rabbit ears
Radio
üst üste yerleştirilmiş elemanlardan oluşan anten dizisi tier i.
tesirli anten irtifaı effective height of antenna
telli anten buried antenna
huzme anten beam antenne
yere gömülü anten buried antenna
alıcı anten receiving antenna
Construction
sabit anten fixed antenna
Automotive
otomatik anten motoru antenna motor
anten beslemesi antenna feed
anten kapağı antenna cap
anten soketi antenna socket
anten kablo ucu antenna lead
anten kılavuzu antenna lead
otomatik anten electrically operated antenna
takatla çalışan anten power operated antenna
sabit/manuel anten fixed/manual antenna
anten tali sistemi antenna subsystem
anten televizyon tali sistemi antenna, television subsystem
takatla çalışan anten anahtarı power antenna switch
elektronik anten electronic antenna
cama entegre anten glass-integrated antenna
anten aktarma anahtarı antenna changeover switch
anten ayarı antenna trimmer
anten kablosu antenna downlead
otomatik anten power antenna
teleskopik anten retractable antenna
kırbaç anten whip aerial
Aeronautic
anten empedansı aerial impedance
anten soketi aerial socket
anten kulesi aerial tower
karşıt yönde hareket eden aynı frekanstaki iki dalganın sonucu olarak bir anten veya transmisyon hat standing waves
anten direği aerial mast
anten kazancı aerial gain
istikametsiz anten omnidirectional antenna
Zoology
anten bezi antenary gland
Military
yöneltilmiş anten directional antenna
Entomology
bazı böceklerin arka somit kısmında anten benzeri eklemli uzantı cercopod i.