anten - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

anten"anten" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 10 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
anten aerial i.
anten antenna i.
General
anten scape i.
anten feeler i.
anten antennae i.
anten horn i.
Technical
anten aerial
anten antenna
Zoology
anten antenna
anten feeler

"anten" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 425 sonuç

Türkçe İngilizce
General
akortsuz anten untuned antenna i.
anten dizileri antenna arrays i.
anten gergisi spreader i.
anten kablosu aerial cable i.
anten kablosu aerial wire i.
çanak anten dish antenna i.
çanak anten satellite dish i.
çapraz anten diamond antenna i.
çatıdaki anten aerial on the roof i.
çubuk anten rod antenna i.
çubuk anten whip antenna i.
döner anten rotary antenna i.
enine ışımalı anten broadside antenna i.
h anten h-antenna i.
koni anten horn antenna i.
ortak anten common antenna i.
ortak anten stack i.
parabolik anten parabolic antenna i.
anten ile ilgili aerial s.
Colloquial
anten yapmak make an antenna
Technical
(anten) yansıtma kazancı reflection gain
akortsuz anten untuned antenna
aktif anten active antenna
aktif anten radiator
alıcı anten uçları antenna terminals of the receiver
anten açıklığı antenna aperture
anten alan kazancı antenna field gain
anten aralığı antenna spacing
anten ayağı antenna stand/tripod
anten ayarı antenna tuning
anten azimut hareketi antenna azimuth movement
anten bağlama teli antenna lead
anten bağlantı elemanı antenna connector
anten bağlantı ucu antenna terminal
anten bağlantısı antenna base
anten bağlayıcı antenna coupler
anten bobini antenna inductance
anten bobini antenna coil
anten çubuğu antenna mast
anten çubuğu aerial rod
anten çubuğu antenna rod
anten değiştirme anahtarı antenna changeover switch
anten devresi antenna circuit
anten devresi aerial circuit
anten dipliği radio mast
anten direği antenna mast
anten direği antenna master
anten direği aerial mast
anten direği antenna pole
anten direği antenna pale
anten direnci antenna resistance
anten diyagramı antenna pattern
anten dizilimi antenna array
anten dizisi aerial array
anten dizisi antenna array
anten dondurucusu antenna rotator
anten döndürücüsü antenna rotator
anten eğim açısı antenna tilt angle
anten el kontrolu antenna hand control
anten empedansı antenna impedance
anten empedansı aerial impedance
anten endüktansı antenna inductance
anten etkisi antenna effect
anten girişi antenna input
anten gücü antenna power
anten gücü aerial power
anten güç kazancı antenna power gain
anten güçlendirici aerial amplifier
anten ışın genişliği antenna beam width
anten ışınımı antenna radiation
anten iletkeni aerial conductor
anten iniş iletkeni aerial lead
anten iniş teli aerial conductor
anten iniş teli antenna downlead
anten inişi down conductor
anten irtibat ünitesi antenna interface unit
anten kablo izolasyonu antenna cable insulator
anten kablosu antenna cable
anten kapasitesi antenna capacitance
anten kaportası radome
anten kazancı antenna gain
anten kazancı gain of antenna
anten kazancı aerial gain
anten kısaltma kondansatörü antenna shortening capacitor
anten kiti antenna kit
anten kordonu antenna cord
anten kulesi aerial tower
anten kulesi antenna tower
anten kuplajı antenna coupling
anten kuvvetlendiricisi aerial amplifier
anten parçası antenna split
anten parkı antenna farm
anten polarizasyonu antenna polarization
anten teçhizatı aerial fixture
anten teli antenna cable
anten teli antenna wire
anten teli uzantısı antenna cable extension
anten tutucusu antenna retainer
anten tümleşkesi antenna assembly
anten ucaylarımı antenna polarisation
anten ucu antenna terminal
anten verimi antenna efficiency
anten verimi radiation efficiency
anten yönlülüğü antenna directivity
anten yuvası aerial socket
anten yuvası antenna socket
anten yükselteci antenna amplifier
anten yükselteçleri antenna amplifiers
anten-toprak anahtarı antenna earthing switch
antistatik anten antistatic antenna
aperiyodik anten aperiodic antenna
baklava anten rhombic antenna
bitişik anten adjacent antenna
boynuz anten flare antenna
boynuz anten cornucopia
boynuz anten horn
çapraz anten diamond antenna
çember anten circular antenna
çerçeve anten loop antenna
çerçeve anten frame antenna
çerçeveli anten coil antenna
çerçeveli anten coil aerial
çift konik anten biconical antenna
çift konili anten biconic antenna
çift yönlü anten bidirectional antenna
çok telli anten (televizyon) aerial multiple wire
çok yönlü anten omnidirectional antenna
çubuk anten pillar antenna
çubuk anten rod aerial
çubuk anten whip antenna
çubuk anten rod antenna
dahili anten indoor antenna
dairesel anten circular antenna
dengelemeli anten balancing antenna
dış anten outdoor antenna
dilsiz anten dumb aerial
dipol anten dipole antenna
dipol anten dipole serial
direk anten mast antenna
döner anten rotating antenna
döner anten rotary antenna
döngü anten loop antenna
düşey konili anten discone antenna
düzlemsel dizilimli anten planar array antenna
düzlemsel ters çevrilmiş konik anten planar inverted cone antenna
eşit uzaklıkta yerleştirilmiş doğrusal anten dizisi equispaced linear antenna array
eşkenar dörtgen anten rhombic antenna
etkin anten yüksekliği effective antenna height
fantom anten phantom antenna
ferrit anten ferrite rod antenna
geniş bantlı anten broadband antenna
gerilimle beslemeli anten voltage-fed antenna
gezgin anten mobile antenna
harici anten outside antenna
harici anten outdoor antenna
helis anten helical antenna
her yöne yayım yapan anten nondirectional antenna
huni anten horn antenna
huni anten funnel aerial
huzme anten beam antenna
huzme anten dizisi beam array
hüzme anten beam antenna
hüzme anten dizisi beam array
iç anten built-in aerial
iç anten built-in antenna
iki yanlı anten bilateral antenna
iki yönlü anten bidirectional antenna
iki yönlü anten bilateral antenna
ikiyanlı anten bilateral antenna
ikiyonlü anten bidirectional antenna
ikiz dengeli anten besleyicisi twin balanced aerial feeder
izotropik anten isotropic antenna
k biçimli anten k-antenna
kafes anten cage antenna
kafes anten cage aerial
kalem huzmeli anten pencil beam antenna
kılçık anten fishbone antenna
koaksiyal anten coaxial antenna
koaksiyel anten coaxial antenna
konik anten cone antenna
konik anten   cone antenna
köşeli yansıtıcı anten corner-reflector antenna
köşeli yansıtıcı anten corner reflector antenna
kunduz kuyruğu anten beavertail antenna
kübik anten cubic antenna
kübik anten cubical antenna
küçük anten antennule
l anten l-antenna
lup anten loop antenna
mercek anten lens antenna
müşterek anten sistemi communal antenna system
omnidireksiyonel anten omnidirectional aerial
omnidireksiyonel anten omnidirectional antenna
omnipolar anten omnipolar antenna
ortak anten communal antenna
ortak anten communal aerial
parabolik anten parabolle antenna
parabolik anten parabolic aerial
parabolik reflektor anten parabolic reflector antenna
paralel uyarılmış anten shunt-excited antenna
perde anten curtain antenne
perde anten curtain antenna
rombik anten rhombic antenna
rotatif anten rotating antenna
rotatif anten rotary antenna
suni anten artificial antenna
şemsiye anten umbrella antenna
t anten t-aerial
tarak anten comb antenna
tek yönlü anten unidirectional antenna
teleskopik anten telescopic antenna
telsiz anten direği radio mast
tevcihli anten directional antenna
toplayıcı anten communal aerial
toplayıcı anten communal antenna
toplu anten communal antenna
toplu anten communal aerial
topraklanmış anten earthed aerial
turnike anten turnstile antenna
tümyönlü anten omnidirectional antenna
uyumlanmamış televizyon anten besleyicisi unmatched television aerial feeder
v anten v-antenna
verici anten transmitting antenna
yapay anten dummy antenna
yapay anten artificial antenna
yardımcı anten auxiliary antenna
yardımcı anten dummy antenna
yatay anten horizontal antenna
yonca yaprağı anten cloverleaf antenna
yön bulucu çabuk anten direction finder antenna
yön verici anten frame serial
yöneltici anten directional antenna
yöneltilmiş anten directional antenna
yöneltiri anten beam antenna
yöneltmeli anten directional antenna
yöneltmesiz anten omnidirectional antenna
yöneltmesiz anten nondirectional antenna
yöneltmesiz anten omnidirectional aerial
yönlendirici anten frame serial
yönlendirici anten directional antenna
yönlendirilebilir anten steerable antenna
yönlendirilmiş anten beam antenna
yönlü anten directional antenna
zikzag anten zigzag antenna
zikzak anten zigzag antenna
Computer
aktif anten radiator
anten açıklığı antenna aperture
anten aralığı antenna spacing
anten devresi antenna circuit
anten dizilimi antenna array
anten kaportası radome
anten kulesi antenna tower
anten tümleşkesi antenna assembly
anten yönlülüğü antenna directivity
anten yükselteci antenna amplifier
bayılma-önler anten antifading antenna
bina içi anten indoor antenna
çanak anten dish antenna
dizilim yönlülüğü anten array directivity
döngü anten loop antenna
enine ışımalı anten broadside antenna
genişbantlı anten broadband antenna
gezgin anten mobile antenna
gömülü anten earth antenna
ışıyıcı aralığı anten element spacing
ikiyanlı anten bilateral antenna
ikiyönlü anten bidirectional antenna
kolektif anten community antenna
tümyönlü anten omnidirectional antenna
yelpaze anten fan antenna
yönlendirilmiş anten beam antenna
yönlü anten directional antenna
zikzak anten zigzag antenna
Informatics
akıllı anten smart antenna
faz dizilimli anten phased-array antenna
hava anteni anten aerial
otomatik yönlendirmeli anten electronically steerable array
verici anten sending aerial
yarık anten slot antenna
yönlendirilebilir anten steerable antenna
Telecom
anten bağlaştırıcısı antenna coupler
anten bağlayıcısı antenna connector
anten besleme ucu feedhorn
anten denetim birimi antenna control unit
anten dizilimi antenna array
anten empedansı antenna impedance
anten etkinliği antenna efficiency
anten etkisi antenna effect
anten faktörü antenna factor
anten güç tüketme kaybı antenna dissipative loss
anten ışıma örüntüsü antenna radiation pattern
anten işaretleme doğruluğu antenna pointing accuracy
anten kazancı gain of antenna
anten kontrol ünitesi antenna control unit
anten kulağı antenna lobe
anten polarizasyonu antenna polarization
anten reflektörü aerial reflector
anten reflektörü antenna reflector
anten reflektörü aerial projector
anten ucu antenna port
anten yayıcı elemanı antenna illuminator
anten yönlendirme hatası antenna pointing bias
anten yükseltici antenna booster
bikonik anten biconical antenna
çanak anten dish
çapraz kutuplu anten ayrımı antenna cross-polar discrimination
çift kutuplu  anten dipole antenna
çok elemanlı çift kutuplu anten multi-element dipole antenna
çok ışın demetli anten multibeam antenna
çubuk anten stub antenna
çubuk anten fishbone antenna
çubuk anten whip antenna
dairesel dağıtılmış anten dizisi circularly disposed antenna arrays
dizilimli anten array antenna
döndürülebilir anten steerable antenna
döngü anten loop antenna
etkin anten bölgesi antenna effective area
etkin anten yüksekliği effective height
helis anten helical antenna
ikame anten substitution antenna
iki konili anten biconical antenna
ikiz anten stacked antenna
isotropik anten isotropic antenna
küçük şeritli anten microstrip antenna
mercek anten lens antenna
merkezi anten televizyon sistemi master antenna television system
mikrodalga yansıtıcı anten microwave reflector antenna
noktadan çoklu noktaya donanım ve anten point-to-multipoint equipment and antenna
ortak anten kulesi common antenna tower
ortak anten sistemi community antenna system
panel anten billboard antenna
parabolik anten parabolic antenna
parçalı anten patch antenna
parmak anten stub antenna
periyodik olmayan anten aperiodic antenna
Rombik anten Rhombic antenna
sağlamlaştırılmış anten ruggedized antenna
sarmal anten helical antenna
tek kutuplu anten single-polarized antenna
tel anten wire antenna
uyumlu anten sistemi adaptive antenna system
yagi anten yagi antenna
yamalı anten patch antenna
yansıtıcı anten reflector antenna
yapay anten dummy antenna
yarı kübik anten parabola antenna
yelpaze anten fon antenna
yönlü anten directional antenna
yönlü anten directed antenna
yönsüz anten undirected antenna
yuvalı anten slot antenna
Electric
bina içi anten indoor antenna
çerçeveli anten coil antenna
çerçeveli anten coil aerial
dahili anten indoor antenna
dielektrik anten dielectric antenna
dielektrik çubuk anten dielectric rod antenna
dielektrik çubuk anten dielectric-rod antenna
dilsiz anten dumb aerial
etkin anten yüksekliği effective antenna height
fantom anten phantom aerial
ferrit anten ferrite rod antenna
geniş bantlı anten broadband antenna
genişbantlı anten broadband antenna
gömülü anten earth antenna
her yöne yayım yapan anten nondirectional antenna
huni anten horn antenna
huzme anten dizisi beam array
izotropik anten isotropic antenna
koaksiyal anten coaxial antenna
tarak anten comb antenna
topraklanmış anten earthed aerial
yapay anten dummy antenna
yardımcı anten dummy antenna
yatay anten horizontal antenna
yelpaze anten fan antenna
yonca yaprağı anten doverleaf antenna
yön bulucu çabuk anten direction finder antenna
yöneltmesiz anten nondirectional antenna
Mechanic
anten bağlantısı antenna coupling
Television
anten alan kazancı antenna field gain
anten aydınlatıcısı antenna illuminator
anten besleyici aerial feeder
anten ucu head end
anten verimi antenna efficiency
kolektif anten community antenna
ortak anten communal antenna
ortak anten communal aerial
ortak anten sistemi master antenna tv
ortak anten sistemi community antenna tv system
portatif anten rabbit-ear
toplayıcı anten communal aerial
toplayıcı anten communal antenna
toplu anten communal aerial
v (tavşan kulağı) şeklinde anten rabbit-ear
yagi anten yagi antenna
Radio
alıcı anten receiving antenna
huzme anten beam antenne
telli anten buried antenna
tesirli anten irtifaı effective height of antenna
yere gömülü anten buried antenna
Construction
sabit anten fixed antenna
Automotive
anten beslemesi antenna feed
anten kablo ucu antenna lead
anten kapağı antenna cap
anten kılavuzu antenna lead
anten soketi antenna socket
anten tali sistemi antenna subsystem
anten televizyon tali sistemi antenna, television subsystem
cama entegre anten glass-integrated antenna
elektronik anten electronic antenna
otomatik anten electrically operated antenna
otomatik anten motoru antenna motor
sabit/manuel anten fixed/manual antenna
takatla çalışan anten power operated antenna
takatla çalışan anten anahtarı power antenna switch
Aeronautic
anten direği aerial mast
anten empedansı aerial impedance
anten kazancı aerial gain
anten kulesi aerial tower
anten soketi aerial socket
istikametsiz anten omnidirectional antenna
karşıt yönde hareket eden aynı frekanstaki iki dalganın sonucu olarak bir anten veya transmisyon hat standing waves
Zoology
anten bezi antenary gland
Military
yöneltilmiş anten directional antenna