casualty - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

casualty

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"casualty" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
casualty i. kazazede
casualty i. yaralı/ölü
General
casualty i. acil servis
casualty i. felaket
casualty i. yaralı
casualty i. yaralanan
casualty i. ölen (kazada/savaşta)
casualty i. kayıp
casualty i. kaza
casualty i. şehit
casualty i. arıza
casualty i. zayiat
casualty i. şanssızlık
casualty i. aksilik
Trade/Economic
casualty kaza sonu uğranılan zarar
casualty kaza
Law
casualty kaza
casualty kazazede
Politics
casualty ölü
casualty zayiat
Insurance
casualty kaza
Medical
casualty zayiat
Military
casualty şehit
Archaic
casualty i. talih
casualty i. kader

"casualty" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 62 sonuç

İngilizce Türkçe
General
casualty ward i. acil servis
casualty insurance i. hasar sigortası
casualty department i. acil servis
casualty ward i. yaralılar koğuşu
casualty list i. kayıplar listesi
casualty list i. zayiat listesi
Trade/Economic
casualty losses olağanüstü zarar
casualty insurance hasar sigortası
casualty insurance kaza sigortası
Law
casualty insurance kaza sigortası
Institutes
casualty care research center i. yaralı bakımını ve yaralanmaları araştıran savunma bakanlığına bağlı merkez
Insurance
property and casualty insurance mal ve kaza sigortası
casualty insurance zarar ve hasar sigortaları
Medical
casualty category i. ölü ve yaralıları sebep ve ciddiyete göre sınıflandırıp raporlamaya yarayan terim
casualty department i. acil servis departmanı
casualty department i. acil servis bölümü
casualty department i. acil servis
casualty arrival point yaralı ulaşma noktası
casualty receiving area yaralı kabul bölgesi
casualty evacuation yaralı nakli
chemical agent casualty kimyasal ajan zayiatı
casualty site team yaralı bölge ekibi
contaminated casualty kontaine zayiat
casualty-receiving area yaralı kabul bölgesi
contaminated casualty kontamine zayiat
Chemistry
chemical casualty site team kimyasal kaza arazi timi
delayed-action casualty agent sonradan etkileyen zararlı etmen
Biology
mass casualty biological weapon i. biyolojik kitle imha silahı
Military
casualty receiving and treatment ship i. ölü ve yaralılarla ilgilenilmesi için belirlenmiş yüzer gezer gemi
casualty status i. ölü ve yaralı durum raporu
casualty type i. ölü ve yaralıları zayiat sebebine göre sınıflandırıp raporlamaya yarayan terim
non-battle casualty i. muharebe dışı zayiat
non-battle casualty i. savaşta yaralanmadığı halde hastalık gibi nedenlerle sağlığını veya hayatını kaybeden kimse
equipment casualty evacuation teçhizat zayiatının tahliyesi
casualty report zayiat raporu
merchant ship casualty report ticari gemi hasar raporu
casualty agent zayiat verdirici kimya harbi maddesi
inflict casualty zayiat verdirmek
casualty collection point zayiat toplama noktası
casualty report zayiat çizelgesi
battle casualty report zayiat çizelgesi
casualty gas zayiat verdirici gaz
casualty evacuation operation yaralı tahliye harekatı
casualty staging unit zayiat toplama birliği
battle casualty report muharebe zayiat raporu
combat casualty muharebe zayiatı
nonbattle casualty muharebe dışı zayiat
ammunition casualty and equipment report mühimmat zayiat ve ekipman raporu
battle casualty muharebe zayiatı
war casualty savaş kayıpları
combat casualty savaş zayiatı
war casualty savaş malulü
gas casualty gazla zehirlenme zayiatı
gas casualty first aid kit gaz ilk yardım çantası
casualty attack gaz taarruzu
casualty evacuation control berth hasta ve yaralı kontrol yeri
battle fatigue casualty harp yorgunluğu zayiatı
for casualty evacuation hasta ve yaralı tahliyesi
casualty report zaiyat raporu
casualty evacuation ölü ve yaralıların hava yoluyla tahliyesi
casualty evacuation ölü ve yaralıların tahliyesi
Sport
casualty ward revir