decrease - Türkçe İngilizce Sözlük

decrease

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"decrease" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 43 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
decrease i. düşüş
Only 1% of companies expects a decrease.
Şirketlerin sadece %1'i düşüş beklemektedir.

More Sentences
decrease i. azalma
Consequently, a decrease in revenue should not be then compensated for by an equivalent reduction in spending.
Sonuç olarak gelirdeki bir azalma, harcamalarda eşdeğer bir azalma ile telafi edilmemelidir.

More Sentences
decrease f. azaltmak
On the other hand, this will also increase rather than decrease the serious tensions caused by fragmentation.
Öte yandan bu durum, parçalanmanın neden olduğu ciddi gerilimleri azaltmak yerine daha da arttıracaktır.

More Sentences
decrease f. azalmak
The margin is, of course, decreasing.
Marj elbette azalıyor.

More Sentences
General
decrease f. küçültmek
You can't decrease the size of this file without losing quality.
Kaliteyi kaybetmeden bu dosyanın boyutunu küçültemezsiniz.

More Sentences
decrease f. azalmak
Support for the European Union is decreasing in just about every Member State.
Avrupa Birliği'ne destek hemen hemen her Üye Devlette azalıyor.

More Sentences
Trade/Economic
decrease i. azalma
Hopefully these agreements will soon be matched by marked decreases in harm to pedestrians.
Umarız bu anlaşmalar yakında yayalara verilen zararda belirgin bir azalma ile eşleşir.

More Sentences
decrease i. düşüş
This represents a decrease of 2.54% on the 2003 figure.
Bu, 2003 rakamına göre %2.54'lük bir düşüşü temsil etmektedir.

More Sentences
decrease f. azaltmak
On the other hand, this will also increase rather than decrease the serious tensions caused by fragmentation.
Öte yandan bu durum, parçalanmanın yol açtığı ciddi gerilimleri azaltmak yerine daha da arttıracaktır.

More Sentences
Technical
decrease i. azalma
There was even a visible decrease.
Hatta gözle görülür bir azalma bile oldu.

More Sentences
decrease f. düşmek
However, the thing that worries us most is the decrease in prices, by 30%, owing to imports.
Ancak bizi en çok endişelendiren şey, ithalat nedeniyle fiyatların %30 oranında düşmesidir.

More Sentences
Common Usage
decrease i. eksilme
decrease i. eksiltme
decrease f. küçülmek
decrease f. düşüş göstermek
decrease f. eksilmek
General
decrease i. tenakus
decrease i. azaltma
decrease i. eksiltme
decrease i. fire
decrease i. eksiklik
decrease i. eksilme
decrease i. küçülme
decrease i. çekilme
decrease i. eksiliş
decrease f. çekilmek
decrease f. tenakus etmek
decrease f. inmek
decrease f. darlaşmak
decrease f. eksiltmek
decrease f. düşüş yaşamak
decrease f. düşüş kaydetmek
decrease f. azalma sağlamak
decrease f. azalma yaşamak
decrease f. inişe geçmek
decrease f. eksilmek
Trade/Economic
decrease i. azalış
Technical
decrease f. düşürmek
decrease f. eksilmek
Computer
decrease expr. azalt
Textile
decrease i. dikiş sökme
decrease i. dikişin sökülme yeri
decrease f. (dikişi) sökmek

"decrease" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 172 sonuç

İngilizce Türkçe
General
pressure decrease i. basınç düşüşü
decrease of speed i. hız azalması
decrease in value i. değer kaybı
decrease of temperature i. sıcaklık düşmesi
decrease of performance i. güç azalması
decrease of pressure i. basınç düşmesi
capacity decrease i. kapasite indirimi
percentage decrease i. yüzde oranının düşmesi
decrease of performance i. verim azalması
decrease in performance i. performans düşüklüğü
performance decrease i. performans düşüklüğü
decrease in mortality rate i. ölüm oranındaki düşüş
decrease in power i. güç düşmesi
decrease in strength i. güçteki düşüş
decrease in power i. güçteki düşüş
power decrease i. güç düşmesi
power decrease i. güçteki düşüş
decrease in strength i. güç düşmesi
significant decrease i. anlamlı azalma
decrease of the temperature i. sıcaklığın düşmesi
decrease of the temperature i. sıcaklıkların düşmesi
significant decrease i. belirgin düşüş
dramatic decrease i. ani düşüş
dramatic decrease i. göze çarpan azalma
dramatic decrease i. büyük düşüş
a decrease to be seen f. azalma görülmek
decrease the price f. fiyatı düşürmek
decrease one's value f. değerini düşürmek
decrease one's speed f. hızını düşürmek
decrease one's speed f. hızını azaltmak
decrease the number of f. sayısını azaltmak
decrease number f. sayıyı azaltmak
show decrease f. azalma göstermek
decrease the interest rates f. faiz oranlarını düşürmek
decrease the interest rates f. faiz düşürmek
fall into decrease f. inişe geçmek
decrease the pain f. ağrıyı azaltmak
decrease the life f. ömrü azaltmak
decrease sensitivity f. hassasiyeti azalmak
decrease the volume f. hacmini küçültmek
decrease in value f. değerini kaybetmek
decrease in value f. değer kaybetmek
decrease in number f. sayısında düşüş olmak
decrease to the level f. seviyesine gerilemek
decrease in number f. sayıca azalmak
decrease the productivity f. verimliliği düşürmek
decrease to the level of f. konumuna gerilemek
decrease the possibility of injury f. sakatlık olasılığını azaltmak
decrease the risk of injury f. sakatlık riskini azaltmak
decrease the rate of crime f. suç oranını düşürmek
decrease the crime rate f. suç oranını düşürmek
white blood cell count decrease f. akyuvar sayısı düşmek
gradually decrease f. giderek azalmak
decrease the gap f. makası daraltmak
decrease stress f. stresi azaltmak
on the decrease s. azalmakta
Colloquial
decrease the price expr. fiyatı düşürün
Trade/Economic
increase/decrease percentage i. artış azalış yüzdesi
assets decrease i. aktif azalması
decrease in supply i. arzın azalması
increase/decrease rate i. artış azalış oranı
net decrease in assets net i. aktifte azalma
decrease in assets i. aktifte azalma
net decrease in assets i. aktifte net azalma
increase or decrease occurred depreciation expenses of the period because of changes in depreciation methods and depreciation calculating techniques i. amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış
sudden decrease i. ani düşüş
anomalous decrease i. anormal azalma
decrease in supply i. arz düşüşü
decrease in value of subsidiaries shares i. bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of long term marketable securities i. bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of subsidiaries' shares i. bağlı ortaklıklar sermaye payları karşılığı
sharp decrease i. büyük düşüş
decrease in value i. değerde düşüş
decrease in value of other financial fixed assets i. diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşlığı
decrease in value i. değerde azalma
decrease in value of other financial assets i. diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
decrease in amounts written off current investments i. düşülen cari yatırımların miktarlarındaki azalma
decrease in prices i. fiyatlarda düşüş
rapid decrease i. hızlı düşüş
decrease in export i. ihracatta düşüş
decrease in value of affiliates' shares i. iştirak sermaye payları karşılığı
work decrease i. iş eksilişi
decrease in value of participations' shares i. iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decrease of business i. işlerdeki azalma
decrease in quality i. kalitenin azalması
decrease in quality i. kalitede azalma
decrease of quality i. kalitede azalma
profit decrease i. kar azalışı
decrease of quality i. kalitenin azalması
decrease in value i. kıymette düşüş
decrease in short term liabilities i. kısa vadeli borçlarda azalış
decrease in the cost i. maliyetteki azalma
pay decrease i. maaş indirimi
provision for decrease in value of marketable securities i. menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of securities i. menkul kıymetler karşılığı
provision for decrease in value of marketable securities i. menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
net decrease in liabilities i. net pasifte azalma
liability decrease i. pasifte azalma
decrease in liabilities i. pasiflerde azalma
liability decrease i. pasif azalması
net decrease in liabilities i. pasifte net azalma
sales decrease i. satış azalması
capital decrease i. sermaye azaltımı
decrease in capital i. sermayede azalışı
decrease in value of stocks i. stok değer düşüklüğü karşılığı
decrease in inventories i. stoklardaki azalış
increase-decrease in stocks i. stoklardaki artış ve azalmalar
decrease in stock value i. stok değerindeki düşüş
decrease in stock value i. stok değer düşüşü
increase-decrease in stocks and work in progress i. stoklardaki artış ve azalmalar ile devam eden işler
allowance for decrease in value of inventories i. stok değer düşüklüğü karşılığı
decrease in trade receivables i. ticari alacaklardaki azalışlar
decrease in demand i. talebin azalması
decrease in demand i. talep düşüşü
decrease in trade payables i. ticari borçlardaki azalışlar
decrease in production i. üretimin azalması
production decrease i. üretimin azalması
decrease in production i. üretimin düşmesi
decrease in long term liabilities i. uzun vadeli borçlarda azalış
in-grade salary decrease i. ücrette yapılan bir değişme sonucunda maaş miktarının azalması
production decrease i. üretimin düşmesi
show a decrease f. alçalış kaydetmek
show a decrease f. düşüş kaydetmek
show a decrease f. düşüş göstermek
decrease to the level of f. seviyesine gerilemek
Insurance
decrease in risk i. rizikodaki azalma
Technical
pressure decrease i. basınç düşümü
decrease in pressure i. basınçta azalma
decrease in pressure i. basıncın düşmesi
decrease in the pore-water pressure i. boşluk suyu basıncında azalma
energy decrease i. enerji azalması
volume decrease i. hacim azalması
volume decrease i. hacim
decrease factor i. indirgeme faktörü
decrease of strength i. mukavemetin azalması
decrease of resistance i. mukavemetin azalması
temperature decrease i. sıcaklık düşmesi
temperature decrease i. sıcaklık düşüşü
load decrease i. yük azaltma
load decrease i. yük düşme
Computer
decrease decimal i. ondalık azalt
decrease indent f. girintiyi azaltmak
decrease hanging indent expr. asılı girintiyi azalt
decrease vertical space expr. dikey aralığı azalt
decrease speed expr. hızı azalt
decrease indent expr. girintiyi azalt
decrease indent expr. satır girintisini azalt
decrease volume expr. sesi azalt
decrease font size expr. yazıtipi boyutunu azalt
decrease font size expr. yazıtipi boyutunu küçült
decrease the point size expr. yazı boyutunu küçült
decrease horizontal space expr. yatay aralığı azalt
Electric
decrease the voltage f. voltajı düşürmek
Automotive
fuel decrease i. yakıt azaltma
Medical
decrease of vitamin a level i. a vitamini düzeyinde düşme
decrease of bilirubin level i. bilirubin düzeyinde düşme
decrease of bilirubin level i. bilirubin düzeyinde düşüş
decrease in diffusion capacity i. difüzyon kapasitesinde azalma
decrease of fibrinogen level i. fibrinojen düzeyinin düşmesi
decrease in hematocrit level i. hematokrit düşmesi
decrease in intestinal blood flow i. intesinal kan akımının azalması
acute decrease in blood pressure i. kan basıncındaki akut düşme
decrease in bone density i. kemik yoğunluğunda azalma
decrease in ambient pressure i. ortam basıncındaki azalma
decrease in ambient pressure i. ortam basıncında azalma
decrease in mean arterial blood pressure i. ortalama arter basıncında azalma
decrease in esophageal peristalsis i. özofagus peristaltizminde azalma
decrease in serum insulin and androgen levels i. serum insülin ve androjen seviyelerinde düşüş
decrease the risk of health complications f. sağlık komplikasyonlarının gelişme riskini azaltmak
Statistics
statistical decrease i. istatistiksel düşüş
Marine Biology
coefficient of decrease i. anlık toplam ölüm oranı
Social Sciences
decrease of population i. nüfus azalması