decrease - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

decrease

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"decrease" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 40 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
decrease f. küçülmek
decrease f. azaltmak
decrease f. düşüş göstermek
decrease f. azalmak
decrease f. eksilmek
decrease i. düşüş
decrease i. eksilme
decrease i. azalma
decrease i. eksiltme
General
decrease f. azalmak
decrease f. eksiltmek
decrease f. darlaşmak
decrease f. çekilmek
decrease f. küçültmek
decrease f. inmek
decrease f. tenakus etmek
decrease f. düşüş yaşamak
decrease f. düşüş kaydetmek
decrease f. azalma sağlamak
decrease f. azalma yaşamak
decrease f. inişe geçmek
decrease f. eksilmek
decrease i. çekilme
decrease i. eksiklik
decrease i. tenakus
decrease i. azaltma
decrease i. eksiltme
decrease i. fire
decrease i. eksilme
decrease i. küçülme
decrease i. eksiliş
Trade/Economic
decrease azalış
decrease azaltmak
decrease azalma
decrease azalma (düşüş)
Technical
decrease eksilmek
decrease düşürmek
decrease azalma
decrease düşmek
Computer
decrease azalt

"decrease" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 168 sonuç

İngilizce Türkçe
General
decrease the price f. fiyatı düşürmek
a decrease to be seen f. azalma görülmek
decrease one's value f. değerini düşürmek
decrease one's speed f. hızını azaltmak
decrease one's speed f. hızını düşürmek
decrease number f. sayıyı azaltmak
decrease the number of f. sayısını azaltmak
show decrease f. azalma göstermek
decrease the interest rates f. faiz düşürmek
decrease the interest rates f. faiz oranlarını düşürmek
fall into decrease f. inişe geçmek
decrease the pain f. ağrıyı azaltmak
decrease the life f. ömrü azaltmak
decrease sensitivity f. hassasiyeti azalmak
decrease the volume f. hacmini küçültmek
decrease in value f. değerini kaybetmek
decrease in value f. değer kaybetmek
decrease in number f. sayısında düşüş olmak
decrease to the level f. seviyesine gerilemek
decrease in number f. sayıca azalmak
decrease the productivity f. verimliliği düşürmek
decrease to the level of f. konumuna gerilemek
decrease the possibility of injury f. sakatlık olasılığını azaltmak
decrease the risk of injury f. sakatlık riskini azaltmak
decrease the crime rate f. suç oranını düşürmek
decrease the rate of crime f. suç oranını düşürmek
white blood cell count decrease f. akyuvar sayısı düşmek
gradually decrease f. giderek azalmak
decrease the gap f. makası daraltmak
pressure decrease i. basınç düşüşü
decrease of pressure i. basınç düşmesi
decrease of performance i. güç azalması
capacity decrease i. kapasite indirimi
decrease of temperature i. sıcaklık düşmesi
decrease in value i. değer kaybı
decrease of speed i. hız azalması
percentage decrease i. yüzde oranının düşmesi
decrease of performance i. verim azalması
decrease in performance i. performans düşüklüğü
performance decrease i. performans düşüklüğü
decrease in mortality rate i. ölüm oranındaki düşüş
power decrease i. güçteki düşüş
decrease in strength i. güç düşmesi
decrease in power i. güç düşmesi
decrease in strength i. güçteki düşüş
decrease in power i. güçteki düşüş
power decrease i. güç düşmesi
significant decrease i. anlamlı azalma
decrease of the temperature i. sıcaklıkların düşmesi
decrease of the temperature i. sıcaklığın düşmesi
significant decrease i. belirgin düşüş
on the decrease s. azalmakta
Colloquial
decrease the price fiyatı düşürün
Trade/Economic
decrease in value of long term marketable securities bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of participations' shares iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
allowance for decrease in value of inventories stok değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of other financial assets diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
decrease in value of other financial fixed assets diğer mali duran varlıklar değer düşüklüğü karşlığı
decrease in supply arz düşüşü
decrease in short term liabilities kısa vadeli borçlarda azalış
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
liability decrease pasifte azalma
decrease in value of subsidiaries shares bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decrease in long term liabilities uzun vadeli borçlarda azalış
pay decrease maaş indirimi
decrease in value of securities menkul kıymetler karşılığı
decrease in capital sermayede azalışı
decrease in value of stocks stok değer düşüklüğü karşılığı
provision for decrease in value of marketable securities menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
decrease in trade receivables ticari alacaklardaki azalışlar
decrease in demand talep düşüşü
decrease in inventories stoklardaki azalış
decrease in trade payables ticari borçlardaki azalışlar
assets decrease aktif azalması
anomalous decrease anormal azalma
net decrease in assets net aktifte azalma
decrease in prices fiyatlarda düşüş
decrease in value kıymette düşüş
net decrease in liabilities net pasifte azalma
increase or decrease occurred depreciation expenses of the period because of changes in depreciation methods and depreciation calculating techniques amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış
decrease in value of subsidiaries' shares bağlı ortaklıklar sermaye payları karşılığı
decrease in value of affiliates' shares iştirak sermaye payları karşılığı
liability decrease pasif azalması
in-grade salary decrease ücrette yapılan bir değişme sonucunda maaş miktarının azalması
decrease in liabilities pasiflerde azalma
sharp decrease büyük düşüş
show a decrease düşüş kaydetmek
show a decrease düşüş göstermek
net decrease in liabilities pasifte net azalma
net decrease in assets aktifte net azalma
decrease in assets aktifte azalma
decrease of business işlerdeki azalma
decrease in value değerde azalma
decrease in value değerde düşüş
sudden decrease ani düşüş
rapid decrease hızlı düşüş
decrease in supply arzın azalması
decrease in demand talebin azalması
capital decrease sermaye azaltımı
decrease to the level of seviyesine gerilemek
show a decrease alçalış kaydetmek
decrease in stock value stok değer düşüşü
decrease in stock value stok değerindeki düşüş
increase/decrease rate artış azalış oranı
increase/decrease percentage artış azalış yüzdesi
decrease in production üretimin azalması
production decrease üretimin azalması
production decrease üretimin düşmesi
decrease in production üretimin düşmesi
increase-decrease in stocks and work in progress stoklardaki artış ve azalmalar ile devam eden işler
increase-decrease in stocks stoklardaki artış ve azalmalar
decrease in amounts written off current investments düşülen cari yatırımların miktarlarındaki azalma
decrease in quality kalitede azalma
decrease of quality kalitede azalma
decrease of quality kalitenin azalması
decrease in quality kalitenin azalması
decrease in the cost maliyetteki azalma
decrease in export ihracatta düşüş
profit decrease kar azalışı
work decrease iş eksilişi
sales decrease satış azalması
Insurance
decrease in risk rizikodaki azalma
Technical
decrease in pressure basınçta azalma
volume decrease hacim azalması
volume decrease hacim
decrease in pressure basıncın düşmesi
decrease of resistance mukavemetin azalması
decrease of strength mukavemetin azalması
decrease factor indirgeme faktörü
decrease in the pore-water pressure boşluk suyu basıncında azalma
temperature decrease sıcaklık düşmesi
energy decrease enerji azalması
pressure decrease basınç düşümü
load decrease yük düşme
load decrease yük azaltma
temperature decrease sıcaklık düşüşü
Computer
decrease vertical space dikey aralığı azalt
decrease decimal ondalık azalt
decrease indent girintiyi azalt
decrease font size yazıtipi boyutunu azalt
decrease font size yazıtipi boyutunu küçült
decrease speed hızı azalt
decrease hanging indent asılı girintiyi azalt
decrease the point size yazı boyutunu küçült
decrease horizontal space yatay aralığı azalt
decrease volume sesi azalt
decrease indent satır girintisini azalt
decrease indent girintiyi azaltmak
Electric
decrease the voltage voltajı düşürmek
Automotive
fuel decrease yakıt azaltma
Medical
decrease in esophageal peristalsis özofagus peristaltizminde azalma
decrease the risk of health complications sağlık komplikasyonlarının gelişme riskini azaltmak
decrease of fibrinogen level fibrinojen düzeyinin düşmesi
decrease in bone density kemik yoğunluğunda azalma
decrease in mean arterial blood pressure ortalama arter basıncında azalma
decrease in diffusion capacity difüzyon kapasitesinde azalma
acute decrease in blood pressure kan basıncındaki akut düşme
decrease of vitamin a level a vitamini düzeyinde düşme
decrease in hematocrit level hematokrit düşmesi
decrease in serum insulin and androgen levels serum insülin ve androjen seviyelerinde düşüş
decrease of bilirubin level bilirubin düzeyinde düşüş
decrease of bilirubin level bilirubin düzeyinde düşme
decrease in intestinal blood flow intesinal kan akımının azalması
decrease in ambient pressure ortam basıncındaki azalma
decrease in ambient pressure ortam basıncında azalma
Statistics
statistical decrease istatistiksel düşüş
Marine Biology
coefficient of decrease anlık toplam ölüm oranı
Social Sciences
decrease of population nüfus azalması