çekilme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çekilme"çekilme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 41 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çekilme drift i.
çekilme defection i.
çekilme pullout i.
çekilme drainage i.
çekilme abdication i.
çekilme retirement i.
çekilme cession i.
çekilme reflux i.
çekilme retreat i.
çekilme walkout i.
çekilme breakaway i.
çekilme contraction i.
çekilme desistement i.
çekilme expulsion i.
çekilme ebbing i.
çekilme low water i.
çekilme shrink i.
çekilme gravitation i.
çekilme decrease i.
çekilme withdrawal i.
çekilme resignation i.
çekilme nonparticipation i.
çekilme pull-out i.
çekilme traction i.
çekilme setting aside i.
çekilme draft i.
çekilme non-participation i.
Trade/Economic
çekilme retreatment
çekilme withdrawal
çekilme abandonment
Law
çekilme abjuration
çekilme abnegation
çekilme waiver
çekilme withdrawal
çekilme desistance
Politics
çekilme resignation
Technical
çekilme traction
Marine
çekilme shrinkage
Geography
çekilme regression
çekilme ebb
Military
çekilme withdrawal

"çekilme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 115 sonuç

Türkçe İngilizce
General
set çekilme embanking i.
köşesine çekilme retirement i.
çekilme (yüksek bir mevkiden) abdication i.
çekilme (bir yere) seclusion i.
geri çekilme regression i.
inzivaya çekilme delitescency i.
geri çekilme pullback i.
geri çekilme withdrawal i.
tahttan çekilme abdication i.
geri çekilme recoil i.
geri çekilme retraction i.
geri çekilme disengagement i.
çekilme kanaması withdrawal bleeding i.
köşesine çekilme retreat i.
görevden çekilme abdication i.
çekilme akıntısı ebb current i.
set çekilme frustration i.
geri çekilme pull back i.
denizin en düşük çekilme noktasına geldiği durum low water i.
geri çekilme regress i.
sömürge kolonilerden çekilme decolonization i.
inzivaya çekilme retreat i.
yüksek bir mevkiden çekilme abdication i.
inzivaya çekilme reclusiveness i.
tahtan çekilme abdication i.
tahttan çekilme demission i.
geri çekilme retirement i.
geri çekilme recession i.
çekilme (tahttan) abdication i.
bir köşeye çekilme retirement i.
inzivaya çekilme seclusion i.
geri çekilme flight i.
yedekte çekilme tow i.
geri çekilme departure i.
yana çekilme dodge i.
resmi olarak bir organizasyon ortaklık ya da anlaşmadan çekilme seceding i.
çekilme payı shrinkage i.
geriye çekilme (dalga vb) ebbing i.
geri çekilme backing i.
geri çekilme reflux i.
geri çekilme retreat i.
geri plana çekilme self-effacement i.
çekilme dönemi withdrawal period i.
(bir yere) çekilme/kapanma; inzivaya çekilme reclusion i.
geri çekilme fallback i.
tahttan çekilme abdication of the throne i.
sömürge kolonilerden çekilme decolonisation i.
kesik baş aldatmacası yapılarak fotoğraf çekilme horsemanning i.
geri çekilme withdrawing i.
Phrases
tam çekilme durumunda in full retreat
tam çekilme halinde in full retreat
Trade/Economic
çekilme payı shrinkage
görevden çekilme resignation
fiziksel çekilme physical withdrawal
piyasadan çekilme fiyatı shut-down price
aracılıktan çekilme disintermediation
işten çekilme retirement
geri çekilme recession
Law
tahttan çekilme abdication
ipe çekilme cezası rope
antlaşmadan çekilme hakkı right to withdraw from treaty
Politics
geri çekilme retreat
çekilme şartı escalation clause
siyasetten çekilme depoliticizing
siyasi arenadan çekilme remove from the political arena
siyasetten çekilme depoliticising
görevden çekilme resignation
zorunlu çekilme compulsory withdrawal
anlaşmadan çekilme withdrawal from an agreement
bütünüyle geri çekilme total withdrawal
geri çekilme disengagement
Technical
geri çekilme yöntemi fallback procedure
çekilme deneyleri ductility tests
birlikte çekilme coextrusion
birlikte çekilme co-extrusion
Computer
listeden, gruptan, hattan çekilme sign off
üstel geri çekilme exponential backoff
geri çekilme yöntemi fallback procedure
üstel geri çekilme exponential back-off
Telecom
geri çekilme fall back
ikili kodlu üstel geri çekilme binary exponential backoff
Mechanic
çekilme payı shrinkage allowance
Construction
dışa çekilme pullout
Automotive
yarıştan çekilme retirement
kalıp çekilme oranı mold shrinkage
geri çekilme knockback
çekilme durumunda on tow
Marine
kabarmayla çekilme arasındaki farkın en aza indiği zaman neap tide
gel-gitin çekilme fazı ebb tide
Medical
geri çekilme semptomları withdrawal symptoms
geri çekilme semptomu withdrawal symptom
göğüs tüpü çekilme zamanı chest tube removal time
çekilme kanaması withdrawal bleeding
Psychology
nevrotik çekilme neurotic resignation
sosyal geri çekilme social withdrawal
Social Sciences
ahlaki geri çekilme moral disengagement
Education
dersten çekilme withdrawal
Environment
denizel çekilme recession of shoreline
Geography
çekilme akıntısı ebb current
Military
savunmalı çekilme retrograde defensive
çekilme ve takip muharebesi running flight
çekilme öncesi tahrip hedefi prewithdrawal demolition target
çekilme hattı line of withdrawal
stratejik geri çekilme strategic withdrawal
çekilme yolu retirement route
geri çekilme harekatı retrograde operation
geri çekilme harekatı withdrawal from action
geri çekilme faaliyeti withdrawal action
geri çekilme harekatı withdrawal operation
amfibi geri çekilme amphibious withdrawal
Sport
yarıştan çekilme abandon
geri çekilme adımı retreat step
karşılaşmadan çekilme retire
müsabakadan çekilme retire
Painting
çekilme mesafesi room to move back