retirement - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

retirement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"retirement" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
retirement i. emeklilik
General
retirement i. geri çekilme
retirement i. bir köşeye çekilme
retirement i. emekliye ayrılma
retirement i. gizli yer
retirement i. çekilme
retirement i. tedavülden kaldırma
retirement i. tekaütlük
retirement i. köşesine çekilme
retirement i. inziva
retirement i. tekaüt
retirement i. emeklilik
Trade/Economic
retirement bir sabit kıymetin kullanımdışı bırakılması
retirement hizmetten çekilmesi
retirement emeklilik
retirement işten çekilme
Law
retirement itfa
Automotive
retirement yarıştan çekilme

"retirement" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 135 sonuç

İngilizce Türkçe
General
go into retirement f. işten çekilmeyi araştırmak
enjoy his/her retirement f. emekliliğinin keyfini sürmek
come out of retirement f. emekli olduktan sonra yeniden çalışma hayatına dönmek
retirement grant i. emekli ikramiyesi
retirement fund i. emekli sandığı
retirement income i. emeklilik geliri
retirement pay i. tekaüt maaşı
state retirement fund i. emekli sandığı
retirement pension i. emekli maaşı
retirement annuity i. yaşlılık sigortası
retirement insurance i. emeklilik sigortası
retirement span i. emeklilik yılları
retirement pay i. emekli aylığı
retirement pension bonus i. emekli ikramiyesi
government retirement fund i. emekli sandığı
retirement annuity i. emeklilik sigortası
average retirement age i. ortalama emeklilik yaşı
retirement in grave (law) i. mezarda emeklilik (yasası)
retirement check i. emekli aylığı
retirement pension-pay i. emekli aylığı
retirement pension/pay i. emeklilik maaşı
retirement pension-pay i. yaşlılık aylığı
types of retirement pension-pay i. emekli aylığı türleri
retirement pension-pay i. sosyal sigorta aylığı
disability retirement i. malulen emekli olma
retirement salary i. emekli maaşı
retirement home i. huzurevi
period of retirement i. emeklilik dönemi
period of retirement i. emeklilik çağı
age of retirement i. emeklilik yaşı
retirement schedule i. emeklilik programı
retirement village i. emeklilik köyü
Trade/Economic
employee retirement income security act personel emeklilik geliri teminat yasası
early retirement erken emeklilik
individual retirement account özel kişisel emeklilik planı
allowance for retirement pay kıdem tazminatı karşılığı
allowance for retirement pay kıdem tazminatı karşılıkları
retirement of bonds tahvillerin itfası
retirement of bond tahvillerin itfası
actuarial present values of promised retirement benefits taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin bugünkü gerçek değeri
retirement planning emeklilik planlaması
promised retirement benefits taahhüt edilen emeklilik gelirleri
date of retirement itfa tarihi
retirement bonus emeklilik ikramiyesi
retirement fund emeklilik fonu
obligatory retirement zorunlu emeklilik
debt retirement tahvil borçlarının bölüm bölüm geri ödenmesi
early retirement tahvilin vadesinden önce ödenmesi
retirement fund of civil servants emekli sandığı
retirement of assets amortismana tabi değerlerin satış, takas, hurdaya ayırma vb yollarla hizmet dışı kalması
retirement age emeklilik yaşı
retirement annuity emeklilik gelirleri
actuarial present values of promised retirement benefits taahhüt edilen emeklilik ikramiyelerinin aktuaryal bugünkü değeri
early retirement erken itfa
retirement benefit plans emeklilik sosyal yardım planları
united states employee retirement income security act abd işçi emeklilik geliri güvence yasası
retirement allowance emekli maaşı
retirement benefits emekli maaşı
debt retirement borcun itfası
retirement pension emekli maaşı
retirement pension emeklilik maaşı
post-retirement emeklilik sonrası
retirement plan itfa planı
retirement table emeklilik tablosu
retirement allowance emekli tazminatı
retirement curve emeklilik eğrisi
retirement annuity emeklilik sigortası
retirement grant emekli ikramiyesi
retirement pensioner emekli maaşı alan kimse
retirement unit amortisman birimi
retirement fund emekli sandığı
retirement fund emeklilik maaşı
retirement check emeklilik maaşı
retirement benefit emeklilik maaşı
retirement fund yaşlılık maaşı
retirement benefit yaşlılık maaşı
retirement pension yaşlılık maaşı
retirement check yaşlılık maaşı
debt retirement borcun ödenmesi
debt retirement borç itfası
retirement benefits emekli ikramiyesi
involuntary retirement istemeden yapılan emeklilik
involuntary retirement gönülsüz emeklilik
obligatory retirement resen emeklilik
voluntary retirement gönüllü emeklilik
reserve for retirement of preferred stock imtiyazlı hisse senetleri karşılığı
retirement due to age limit yaş haddinden emeklilik
disability retirement sakatlık nedeniyle emeklilik
retirement due to age limit yaş haddinden emekli olma
early retirement erken emekli olma
retirement plan emeklilik planı
disability retirement maluliyet nedeniyle emeklilik
disability retirement malul emekliliği
retirement of preferred stock imtiyazlı hisse senedinin geri çekilmesi
retirement method of deprecition amortisman yöntemi
retirement unit emeklilik birimi
retirement allowance emekli aidatı
personal retirement insurance bireysel emeklilik sigortası
retirement plan emekli tazminat planı
actuarial present values of promised retirement benefits taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri
retirement and survivors' pensions emekli ve varis (bakmakla yükümlü olunan) maaş ödemeleri
individual retirement bireysel emeklilik
mandatory retirement age zorunlu emeklilik yaşı
accounting and reporting by retirement benefit plans fayda esaslı emeklilik planlarının muhasebesi ve raporlaması
date of retirement emeklilik tarihi
retirement by rotation dönüşümlü emekliye ayrılma
retirement registration number emekli sicil no
retirement registration number emekli sicil numarası
supplementary retirement scheme tamamlayıcı emeklilik rejimi
early retirement erken emeklilik
retirement age emeklilik yaşı
retirement bonus emekli ikramiyesi
retirement pension emekli aylığı
retirement plan emeklilik planı
retirement system emeklilik sistemi
Law
debt retirement borç itfası
retirement pension emekli aylığı
retirement of a partner from a firm ortağın şirketten çekilmesi
early retirement erken emeklilik
Politics
retirement community emekli evi
retirement home emekli evi
Institutes
the general directorate of retirement fund emekli sandığı genel müdürlüğü
general directorate of retirement fund emekli sandığı genel müdürlüğü
civil service retirement and disability fund sivil hizmetler emeklilik ve maluliyet fonu
Insurance
retirement income emeklilik geliri
early retirement erken emeklilik
retirement fund of civil servants emekli sandığı
retirement age emeklilik yaşı
normal retirement date normal emeklilik tarihi
Statistics
retirement table emeklilik tablosu
Environment
weapons retirement silahın devre dışı bırakılması
Military
retirement route çekilme yolu
rate of retirement hizmetten ayırma oranı
helicopter retirement route helikopter yaklaşma yolu
rate of retirement hizmetten ayrılma oranı