discipline - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

discipline

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"discipline" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 46 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
discipline i. disiplin
General
discipline f. disiplin sağlamak
discipline f. cezalandırmak
discipline f. yola getirmek
discipline f. kontrol etmek
discipline f. yetiştirmek
discipline f. disipline sokmak
discipline f. terbiye etmek
discipline f. disiplin altına almak
discipline f. disipline etmek
discipline f. eğitmek
discipline f. kontrol altında tutmak
discipline i. düzence
discipline i. zapturapt
discipline i. terbiye
discipline i. inzibat
discipline i. bilimdalı
discipline i. denetim
discipline i. idare
discipline i. cezalandırma
discipline i. otorite
discipline i. baskı
discipline i. boyun eğme
discipline i. talim
discipline i. sıkı disiplin
discipline i. sıkıdüzen
discipline i. ilim
discipline i. düzen bağı
discipline i. tekdir
discipline i. sıkı düzen
discipline i. bilim dalı
discipline i. itaat
discipline i. düzenbağı
discipline i. öğreti
discipline i. ceza
discipline i. eğitim
discipline i. disiplin
Law
discipline terbiye etmek
discipline ıslah etmek
discipline tedip etmek
discipline cezalandırmak
discipline inzibat
discipline talim
discipline terbiye
discipline disiplin
Ottoman Turkish
discipline inzibat

"discipline" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 93 sonuç

İngilizce Türkçe
General
learn discipline f. disiplin öğrenmek
keep discipline f. disiplini sağlamak
maintain discipline f. disiplini sağlamak
enforce discipline f. disiplini sağlamak
maintain discipline f. disiplini sürdürmek
learn discipline f. disiplini öğrenmek
self discipline i. iç/öz disiplin
board of discipline i. haysiyet divanı
scientific discipline i. bilimsel öğreti
communication line error discipline i. iletişim çizgisi hata düzeni
labor discipline i. iş disiplini
self discipline i. kendini tutma
discipline committee i. onur kurulu
discipline committee i. disiplin kurulu
discipline of children i. çocuklarda disiplin
humanistic discipline i. hümanistik disiplin
military discipline i. askeri disiplin
iron discipline i. sıkı disiplin
prison discipline i. cezaevi disiplini
communication line discipline i. iletişim çizgisi düzeni
budget discipline i. bütçe disiplini
machine discipline i. makine disiplini
market discipline i. piyasa disiplini
multi-discipline and cross sectors i. çok disiplinli ve etkileşimli sektörler
board of education and discipline i. talim terbiye kurulu
self-discipline i. şahsi disiplin
parental discipline i. aile terbiyesi
family discipline i. aile terbiyesi
work discipline i. çalışma disiplini
strict discipline i. katı disiplin
discipline problem i. disiplin sorunu
non-punitive discipline i. cezalandırmaya dayanmayan disiplin
non-punitive discipline i. cezalandırıcı olmayan disiplin
lack of discipline i. başıbozukluk
communication line error discipline i. iletişim hattı hata disiplini
communication line discipline i. iletişim (hattı) disiplini
work discipline i. iş disiplini
Phrasals
discipline someone for something cezalandırmak
Speaking
maintain your discipline disiplinini koru
Trade/Economic
monetary discipline parasal disiplin
monetary discipline para arzının denetim altında tutulması
fiscal discipline mali disiplin
labor discipline iş disiplini
public sector budget discipline kamu kesimi bütçe disiplini
strict discipline katı disiplin
progressive discipline kademeli disiplin
fiscal discipline mali disiplin
budgetary discipline bütçe disiplini
Law
discipline of trial duruşmanın inzibatı
internal discipline iç disiplin
Politics
financial discipline mali disiplin
market discipline piyasa disiplini
party discipline parti disiplini
intra-party discipline parti içi disiplin
party discipline parti içi disiplin
board of promotion and discipline of the professional personnel meslek mensuplan yükseltme ve disiplin kurulu
market discipline piyasa disiplini
Technical
queue discipline kuyruk disiplini
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
sound discipline ses disiplini
water discipline su disiplini
circuit discipline devre disiplini
engineering discipline mühendislik dalı
Computer
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
queue discipline kuyruk düzencesi
queue discipline kuyruk disiplini
Informatics
preemptive priority discipline sonsuz öncelikli düzence
service discipline hizmet disiplini
Medical
the most stressful discipline of medicine hekimlik mesleğinin en stresli alanı
Psychology
self-discipline öz-disiplin
discipline of neurology nöroloji disiplini
Statistics
pre-emptive discipline kayırmalı disiplin
Social Sciences
inner discipline iç disiplin
Education
impose strict discipline katı disiplin uygulamak
student discipline regulations öğrenci disiplin yönetmeliği
Military
radio discipline telsiz muhabere disiplini
march discipline yürüyüş disiplini
road discipline yürüyüş disiplini
camouflage discipline peçeleme disiplini
company discipline bölük disiplin cezası
discipline morale disiplin-moral
gas discipline gaz disiplini
camouflage discipline gizleme disiplini
convoy discipline konvoy disiplini
camouflage discipline kamuflaj disiplini
fire discipline ateş disiplini
military discipline askeri disiplin
Sport
board of discipline disiplin kurulu
firing discipline atış disiplini
game discipline oyun disiplini
discipline of the game oyun disiplini
Football
professional football discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu
professional soccer discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu