discount - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

discount

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"discount" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 70 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
discount i. tenzilat
discount i. indirim
discount i. iskonto
General
discount i. iskonto
discount i. ilan edilmiş tarife veya fiyatlarda yapılan indirim
discount i. azaltma
discount i. ıskonto
discount i. ikram
discount i. indirim
discount i. çekince
discount i. sorun
discount i. engel
discount i. mani
discount i. sakınca
discount f. önemsememek
discount f. iskonto etmek
discount f. kırmak (bono/senet)
discount f. kırdırtmak
discount f. fiyatı düşürmek
discount f. ıskonto etmek
discount f. önceden düşünmek
discount f. ikram etmek
discount f. hesaptan düşmek
discount f. dikkate almamak
discount f. iskonto yapmak
discount f. indirim yapmak
discount f. kırmak
discount f. hesaplamak
discount f. iskonto uygulamak
discount f. kırdırmak
discount f. azalmak
discount f. azaltmak
discount f. eksilmek
discount f. eksiltmek
discount f. (bir şeyin) doğruluğu veya geçerliliğine dair çıkarım yapmak
discount f. kuşkulanmak
discount f. güvenmemek
discount f. inanmamak
discount f. mazur görmek
discount f. hata payı tanımak
discount s. değer verilmeyen
discount s. aranmayan
discount s. ciddiye alınmayan
Trade/Economic
discount i. fiyatın indirilmesi
discount i. fiyatın düşürülmesi
discount i. fiyat indirimi
discount i. iskonto
discount i. indirim
discount i. ıskonto
discount i. ıskonto etme
discount i. indirme
discount i. kırma
discount i. komisyon
discount i. tenzilat
discount i. ticari senet iskontosu
discount f. bono kırmak
discount f. ıskonto etmek
discount f. indirmek
discount f. indirim yapmak
discount f. iskonto yapmak
discount f. senet kırmak
discount f. tenzilat yapmak
discount f. tenzil etmek
discount f. indirimli satmak
discount f. iskontolu satmak
discount s. nominal değerin altında olan (hisse değeri)
discount s. normal fiyatın altında olan
Tourism
discount i. ucuzluk
Sport
discount i. (bilardoda) rakibin aldığı her puan için oyuncunun bir puanının düşürülmesi
discount f. (bilardoda) puan düşürmek

"discount" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 340 sonuç

İngilizce Türkçe
General
discount rate i. iskonto haddi
discount broker i. tefeci
the price minus the discount i. indirimli fiyat
discount store i. iskonto kurumu
discount corporation i. iskonto kurumu
purchase discount i. indirim
discount house i. iskonto kurumu
discount company i. iskonto kurumu
discount shop i. iskonto kurumu
discount banner i. indirim büyük başlığı
discount rates i. indirim oranları
discount banners i. indirim büyük başlıkları
discount flyers i. indirim el ilanları
discount houses i. indirim yapan mağazalar
large discount i. büyük indirim
massive discount i. büyük indirim
huge discount i. büyük indirim
high discount i. büyük indirim
discount season i. indirim sezonu
customer discount i. müşteri indirimi
reinvestment discount i. yeniden yatırım iskontosu
discount ticket i. indirimli bilet
discount bins i. indirimli ürünler reyonu
discount voucher i. indirim kuponu
discount broker i. iskontocu
discount store i. indirimli ürünler satan dükkan
discount code i. indirim kodu
cash discount i. nakit indirim
make a discount f. iskonto yapmak
give a discount f. indirim yapmak
give discount f. iskonto uygulamak
receive discount f. indirim almak
make a discount f. indirim uygulamak
be entitled to a discount f. indirim almaya hak kazanmak
obtain discount f. indirim almak
make a discount f. indirim yapmak
offer someone discount f. iskonto vermek
give someone discount f. iskonto vermek
ask for a discount f. indirim istemek
ask for a discount f. fiyatta indirim istemek
without discount s. indirimsiz
at discount s. indirimde
subject to discount s. indirime konu olan
subject to discount s. indirime tabi olan
at a discount zf. iskonto ile
at a discount zf. indirimli
at a discount zf. ucuza
at a discount zf. tenzilatla
Phrases
discount up to 20% expr. %20'ye varan
Idioms
five-finger discount i. aşırma
five-finger discount i. çalma
Trade/Economic
bank discount i. bir senedin banka tarafından kırılması
open market discount rate i. açık piyasa ıskonto haddi
purchases discount i. alış ıskontosu
purchase discount i. alış iskontosu
volume discount i. alış miktarı üzerinden yapılan ıskonto
immediate discount i. anında indirim
banker's discount i. banka iskontosu
bank discount i. banka iskontosu
bank discount i. banka indirimi
volume discount i. belirli bir sürede toplam alış miktarı üzerinden yapılan iskonto
discount rate i. bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı
compound discount i. bileşik faizle hesaplanan peşin değer
bulk discount i. büyük alımlarda uygulanan düşük fiyat
debt discount i. borç iskontosu
discount on notes payable i. borç senetleri reeskontu
debt discount i. borç indirimi
compound discount i. birleşik indirim
compound discount i. birleşik iskonto
compound discount i. bileşik ıskonto
debt discount i. bir borcun nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark
attractive discount i. cazip indirim
employee's discount i. çalışan indirimi
employee discount i. çalışan indirimi
more discount i. daha fazla indirim
deep discount bond i. derin ıskonto tahvilleri
discount facilities to transferors customers i. devreden müşterilere iskonto olanakları
discount broker i. düşük komisyonlu aracı
distributor discount i. distribütör indirimi
discount carrier i. düşük fiyatla hizmet sunan havayolu
discount airline i. düşük fiyatla hizmet sunan havayolu
deferred discount i. geciktirilmiş iskonto
price discount i. fiyat indirimi
total invoice discount i. fatura altı ıskonto
interest discount i. faiz indirimi
true discount i. gerçek indirim
volume discount i. hacim iskontosu
true discount i. gerçek iskonto
group discount i. grup indirimi
group discount i. grup tenzili
discount on common stock i. hisse senedi ihraç farkı
private discount i. hususi iskonto
true discount i. hakiki iskonto
banker's discount i. harici iskonto
discount sale price i. iskontolu satış fiyatı
discount securities i. iskontolu satılan değerli evrak
purchase discount i. indirim
discount sales i. indirimli satışlar
discount securities i. ıskontolu satılan senetler
discount rate i. indirim yüzdesi
rate of discount i. indirim miktarı
discount rate i. indirim oranı
discount airline i. indirimli havayolu
discount premium i. iskonto primi
discount card i. indirim kartı
discount charge i. iskonto masrafı
discount market i. ıskonto piyasası
rate of discount i. ıskonto oranı
discount house i. iskonto işlemleri yapan banka
percentage of discount i. indirim yüzdesi
lowering of the rate of discount i. ıskonto oranının azalması
discount credit i. ıskonto kredisi
discount bank i. iskonto bankası
rate of discount i. iskonto haddi
discount basis i. ıskonto tabanı
discount rate i. iskonto oranı
discount allowed i. izin verilen iskonto
discount table i. iskonto oranlan çizelgesi
raising of the rate of discount i. ıskonto oranının yükselmesi
discount house i. ıskonto kurumu
discount mall i. indirimli satış merkezi
list of bills for discount i. iskonto senetleri bordrosu
discount sale period i. indirimli atış dönemi
discount sale price i. indirimli satış fiyatı
discount bill i. iskonto senedi
purchase discount i. iskonto
terms of discount i. indirim koşulları
discount limit i. iskonto limiti
discount bank i. ıskonto bankası
bills for discount i. iskonto edilecek senetler
pure discount instrument i. ıskontolu borç araçları
amount subject to discount i. indirime esas tutar
discount facility i. iskonto kredisi
discount factor i. ıskonto faktörü
discount loans i. iskonto ve iştira senetleri
discount rate i. indirim haddi
extension of maturities of export re-discount credits i. ihracat reeskont kredi vadelerinin uzatılması
rate of discount i. iskonto oranı
pure discount bond i. ıskontolu tahvil
discount house i. indirimli satış mağazası
discount coupon i. indirim kuponu
terms of discount i. indirim şartları
original issue discount debt i. ilk ihraç ıskontolu borç
discount on bonds i. ıskontolu tahvil
discount house i. iskonto şirketi
rate of discount i. ıskonto miktarı
discount rate i. iskonto haddi
terms of discount i. ıskonto şartları
discount yield i. ıskonto getirişi
discount rate i. iskonto oranı
rate of discount i. ıskonto haddi
lost discount i. iskonto kaybı
discount loan i. iskontolu kredi
discount broker i. ıskontocu
discount market i. iskonto piyasası
discount bonds issued i. ihraç edilmiş ıskontolu tahvilat
rate of discount i. indirim oranı
discount carrier i. indirimli havayolu
discount rate i. ıskonto haddi
discount store i. indirim mağazası
advance of the rate of discount i. indirim haddinin yükselmesi
sales discount i. ıskonto
discount sale period i. iskontolu satış dönemi
discount politics i. iskonto politikası
manufacturer's discount i. imalatçı indirimi
discount bond i. ıskontolu tahvil
discount clerk i. iskonto servisindeki görevli
discount store i. indirimli satış mağazası
selling at discount i. ıskontolu satış
deep discount and zero coupon bonds i. ıskontolu kuponsuz tahviller
cash discount i. kasa iskontosu
ange discount i. kambiyo iskontosu
exchange discount i. kambiyo iskontosu
public discount i. kamu iskontosu
dividend discount model i. kar payı iskontolama modeli
chain discount i. kademeli iskonto
channel discount i. kanal indirimi
acceptance discount i. kambiyo iskontosu
public discount i. kamu indirimi
acceptance discount i. kabul kredisi iskontosu
discount earned i. kazanılmış indirim
missed discount i. kayıp iskonto
lost discount i. kaybedilmiş iskonto
missed discount i. kayıp indirim
missed discount i. kaybedilen iskonto
lost discount i. kaybedilmiş ıskonto
lost discount i. kaybolmuş iskonto
discount lost i. kaybedilen iskonto
discount lost i. kaybedilen indirim
discount earned i. kazanılmış iskonto
discount on commission i. komisyonda iskonto
discount on commission i. komisyonda indirim
bank discount i. kredinin nominal tutarından peşin olarak indirilen faiz
merchandise discount on sales i. mal satış iskontosu
merchandise discount on purchase i. mal alış iskontosu
cumulative quantity discount i. kümülatif miktar ıskontosu
merchandise discount on purchase i. mal alış indirimi
quantity discount i. miktar indirimi
cumulative quantity discount i. müterakim miktar indirimi
quantity discount i. miktar üzerinden indirim
quantity discount i. miktar iskontosu
quantity discount i. miktara bağlı indirim
cash discount i. nakit iskontosu
discount on issuance of securities i. menkul kıymet ihraç farkı
cumulative quantity discount i. müterakim miktar ıskontosu
discount allowed i. müsaade edilen indirim
discount rate i. merkez bankasının tasarruf bankalarına açtığı kredilere uyguladığı ıskonto oranı
cash discount i. nakit indirimi
discount on issuance of debt securities i. menkul kıymetler ihraç farkı
cash discount i. nakit ıskontosu
seasonal discount i. mevsimlik indirim
discount bond i. nominal değerinden düşük bir fiyata tahviller
discount bond i. nominal değerine oranla daha düşük bir fiyatla satılan tahviller
private discount i. özel indirim
student discount i. öğrenci indirimi
cash discount i. ödeme indirimi
pre-discount i. ön indirim
private discount i. özel ıskonto
private discount i. özel iskonto
special discount i. özel indirim
premium discount i. prim indirimi
cash discount given i. peşin ödemede yapılan indirim
market rate of discount i. piyasa cari iskonto oranı
market rate of discount i. piyasadaki iskonto haddi
cash discount i. peşin indirimi
cash discount i. peşin ödeme indirimi
market rate of discount i. piyasada cari iskonto oranı
cash discount i. peşin para iskontosu
discount cash i. peşin ödeme indirimi
market rate of discount i. piyasa iskonto haddi
cash discount i. peşin tediye iskontosu
draft discount i. poliçenin iskontosu
discount cash i. peşin ödeme iskontosu
cash discount i. peşin ödemede iskonto
cash discount i. peşin indirim
sale discount i. satış iskontosu
sales discount i. satış iskontosu
sale discount i. satış indirimi
purchasing discount i. satınalma indirimi
sales discount i. satış indirimi
discount rate i. reeskont oranı
discount allowed i. satış iskontosu
official rate of discount i. resmi iskonto oranı
straight discount i. sabit oranlı iskonto
fixed discount i. sabit indirim
discount window policy i. reeskont penceresi politikası
risk-adjusted discount rate i. riske göre düzeltilmiş ıskonto oranı
discount interest i. reeskont faizi
risk adjusted discount rate approach i. riske göre ayarlanmış iskonto oranı yaklaşımı
trade discount i. satış ıskontosu
sale discount i. satıştan yapılan indirim
discount broker i. senet karşılığı borç para veren
bond discount i. senet ıskontosu
discount broker i. senet karşılığı peşin faizle borç para veren
bill discount i. senet iskontosu
open discount market i. serbest iskonto piyasası
seasonal discount i. sezon indirimi
discount bank i. senet kıran banka
time discount i. süre indirimi
social discount rate i. sosyal iskonto oranı
conditional discount i. şartlı indirim
shock discount i. şok indirim
conditional discount i. şarta bağlı tenzilat
noncumulative quantity discount i. toplamasız fiyat indirimi
cash discount i. tediye iskontosu
distributor discount i. ticari iskonto
trade discount i. ticari iskonto
commercial discount i. ticari iskonto
dividend discount model i. temettü iskontolama modeli
bond discount i. tahvil ihraç ıskontosu
trade discount i. toptancı ıskontosu
commercial discount i. ticari indirim
wholesale discount i. toptan satış indirimi
bond discount i. tahvil ıskontosu
volume discount i. toplu alım indirimi
volume discount i. toptan yapılan satış indirimi
distributor discount i. ticaret iskontosu
volume discount i. toptan satış indirimi
ah-equity discount rate i. tümden hisse sermayesi ıskonto oranı
trade discount i. ticari ıskonto
bond discount i. tahvil ihraç farkı
unilateral tariff discount i. tek taraflı tarife indirimi
total discount i. toplam iskonto
bond discount i. tahvil indirimi
trade discount i. ticari indirim
trade credit discount i. ticari kredi ıskontosu
bond discount i. tahvil iskontosu
bulk discount i. toptan indirimi
trade discount i. ticaret iskontosu
trade discount i. toptancı indirimi
product discount i. ürün indirimi
full-line discount store i. ucuzluk mağazası
forward discount i. vadeli kur ıskontosu
non interest bearing discount bond i. vadesi geldiğinde anaparayla beraber faizi ödenecek tahvil
discount loss i. yararlanılmamış iskonto
lost discount i. yararlanılamamış iskonto
lost discount i. yararlanılmamış iskonto
discount earned i. yararlanılmış iskonto
discount lost i. yararlanılmamış iskonto
discount allowed i. yapılan iskonto
obligatory discount i. zaruri tenzilat
time discount i. zaman indirimi
storewide discount i. (dükkandaki) tüm ürünlerde indirim
obligatory discount i. zorunlu indirim
obligatory discount i. zaruri indirim
obligatory discount i. zorunlu tenzilat
zed (zonal employee discount) i. bölgesel çalışan i̇ndirimi
discount day i. bankanın faturalarda indirim yaptığı iş günü
discount house [uk] i. bono komisyoncusu
discount house [uk] i. kambiyo acentesi
discount rate i. merkez bankaları sistemi'nin üye bankalara verdiği kredilere uygulanan faiz oranı
discount rate i. reeskont oranı
discount rate i. reeskont faiz haddi
grant a discount f. indirim yapmak
sell with discount f. indirimli satmak
at discount s. indirimde
at a discount zf. iskontolu olarak
discount negotiable expr. indirim pazarlığa tabiidir
at a discount expr. indirimli
discount negotiable expr. pazarlık payı vardır
at a discount expr. ucuza
Law
bank discount i. banka iskontosu
bank's discount i. banka iskontosu
bank's discount i. harici iskonto
discount bank i. ıskonto bankası
Insurance
no claim discount i. hasarsızlık indirimi
no-claims discount i. hasarsızlık indirimi
no-claim discount i. hasarsızlık indirimi
tariff discount i. tarife indirimi
long term discount i. uzun vadeli indirim
no discount expr. indirim yok
Advertising
agency discount i. ajans indirimi
volume discount i. hacim indirimi
Technical
all-unit discount pricing i. toplu iskonto fiyatlandırması
Slang
mate's discount i. arkadaş indirimi
five fingered discount i. dükkan hırsızlığı
five finger discount i. dükkan hırsızlığı
five-finger discount i. dükkan hırsızlığı
five fingered discount i. mağaza hırsızlığı
five finger discount i. mağaza hırsızlığı