domestic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

domestic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"domestic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 34 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
domestic s.
domestic s. evcil
General
domestic i. yurt içi
domestic i. oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu
domestic i. temizlikçi
domestic i. insanın manevi varlığını oluşturan irade
domestic i. kabuklu meyvelerde kabuğun sardığı bölüm
domestic i. hizmetçi
domestic s. ailevi
domestic s. aile ile ilgili
domestic s. evcil
domestic s. ev/aile ile ilgili
domestic s. karın
domestic s. yerli
domestic s. yurtiçi
domestic s. yerel
domestic s. aile içi
domestic s. evine bağlı
domestic s. evsel
domestic s. aile
domestic s. ev
domestic s. evcimen
domestic s. ehli
domestic s. ev ile ilgili
domestic s. eve ait
Trade/Economic
domestic ülke içindeki
Law
domestic yurt içi
Technical
domestic evsel
domestic dahili
domestic konutsal
Aeronautic
domestic iç hatlar
Medical
domestic domestik
Physics
domestic cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
domestic herhangi bir bölgenin sınırları arasında bulunan bir yer

"domestic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 426 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
domestic buyers i. yurtiçi alıcılar
domestic violence i. aile içi şiddet
General
break a domestic record f. içeride rekor kırmak
release to the domestic market f. iç piyasaya sürmek
sell into the domestic market f. iç piyasaya satmak
combating domestic violence i. aile içi şiddet ile mücadele
domestic abuse i. aile içi şiddet
domestic affairs i. iç sorunlar
domestic affairs i. iç işleri
domestic affairs i. aile meseleleri
domestic alcohol i. yerli içki
domestic and foreign i. yurtiçi ve yurtdışı
domestic and foreign i. yerli ve yabancı
domestic animal i. ehli hayvan
domestic animal i. evcil hayvanı
domestic animal i. evcil hayvan
domestic animals i. evcil hayvanlar
domestic animals i. ehli hayvanlar
domestic appliance i. beyaz eşya
domestic appliances i. ev aletleri
domestic architecture i. iç mimarisi
domestic architecture i. konut mimarisi
domestic architecture i. yerli mimari
domestic assault i. aile içi şiddet
domestic bank i. yerli banka
domestic battering i. aile içi şiddet
domestic bliss i. aile saadeti
domestic borrowing i. iç borçlanma
domestic cat i. ev kedisi
domestic cigarette i. yerli sigara
domestic communications i. iç hat
domestic company i. yerli kuruluş
domestic corporation i. yerli şirket
domestic crafts i. ev sanatları
domestic culture i. ailesel kültür
domestic dog i. ev köpeği
domestic drink i. yerli içki
domestic economic assistance i. bölgesel ekonomik yardımı
domestic economy i. ev idaresi
domestic economy i. ev ekonomisi
domestic education i. evde eğitim
domestic engineering i. ev mühendisliği
domestic fiction i. aile romanı
domestic fiction i. bölgesel roman
domestic flight i. yurtiçi uçuş
domestic flight i. iç hatlar
domestic flights i. iç hatlar
domestic good i. yerli malı
domestic goods i. yerli malları
domestic heating i. konut ısıtması
domestic heating fuel i. konut ısıtma yakıtı
domestic help i. uşak
domestic help i. hizmetçi
domestic hot water i. ev sıcak suyu
domestic hot water i. evlerde kullanılan sıcak su
domestic hot water i. kullanma sıcak suyu
domestic hot water system i. evsel sıcaksu sistemi
domestic industries i. yerli sanayi
domestic industry i. yerli sanayi
domestic investor i. yerli yatırımcı
domestic laundry detergent i. ev tipi çamaşır deterjanı
domestic law i. iç hukuk
domestic life i. ev hayatı
domestic line i. iç hat
domestic mail i. yurtiçi posta
domestic manufacturer i. yerli üretici
domestic manufacturing i. yerli imalat
domestic market i. iç piyasa
domestic market i. yurtiçi piyasa
domestic market i. iç pazar
domestic matters i. iç meseleler
domestic migration i. iç göç
domestic monetary unit i. ülke para birimi
domestic need i. iç ihtiyaç
domestic participation rate i. yerli katkı oranı
domestic partner i. hayat arkadaşı
domestic partnership i. yerli ortaklık
domestic policy i. iç politika
domestic politics i. iç politika
domestic pressure cooker i. ev tipi düdüklü tencere
domestic price i. yerli fiyatı
domestic problems i. ev veya aile ilişkileri ile ilgili sorunlar
domestic product i. yerli ürün
domestic production i. eviçi üretim
domestic rabbit i. evcil tavşan
domestic relations i. aile hukuku
domestic relations courts i. aile mahkemeleri
domestic resource i. yerli kaynak
domestic responsibilities i. ev işleri
domestic responsibilities i. ev içi mesuliyetler
domestic safety i. iç emniyet
domestic sale i. yurtiçi satış
domestic sales manager i. yurtiçi satış müdürü
domestic science i. ev bilimi
domestic sciences i. ev idaresi
domestic servant i. hizmetçi
domestic sewage i. ev atıkları
domestic solid waste i. evsel katı atık
domestic spirit i. yerli içki
domestic tobacco i. yerli sigara
domestic tourists i. yerli turistler
domestic trade i. iç ticaret
domestic transportation i. yurtiçi taşımacılık
domestic transportation i. yurtiçi ulaşım
domestic tv series i. yerli dizi
domestic utensils i. ev eşyası
domestic violence i. ev içi şiddet
domestic washing and drying i. ev tipi yıkama ve kurutma
domestic washing and drying procedures i. ev tipi yıkama ve kurutma işlemleri
domestic waste i. evsel atık
domestic wastewater i. evsel atıksu
domestic water i. kullanım suyu
domestic water i. musluk suyu
domestic water i. ev kullanma suyu
domestic water i. kullanma suyu
domestic work i. ev işi
domestic work i. evden yapılan iş
fighting domestic violence i. aile içi şiddet ile mücadele
gas-burning domestic cooking appliances i. gaz yakan ev tipi pişirici cihazlar
law of domestic relations i. aile hukuku
make fit for domestic life i. ev hayatı için uygun hale getir
non-domestic origin i. yerli kaynaklı olmayan
non-interference in domestic affairs i. içişlerine karışmama
non-interference in domestic affairs i. içişlerine karışmama
percent of domestic i. iç yüzde
domestic and national s. yerli ve milli
non-domestic s. ev dışı
Colloquial
domestic goddess hünerli ev hanımı
Speaking
cat is a domestic animal kedi evcil bir hayvandır
dog is a domestic animal köpek evcil bir hayvandır
Trade/Economic
buoyant domestic demand yüksek iç talep
domestic affairs iç meseleler
domestic affairs ev işleri
domestic and foreign trade iç ve dış ticaret
domestic assets yurt içi varlıklar
domestic banks yurtiçi bankalar
domestic bill ülke içi poliçesi
domestic bill ülke içi poliçe
domestic bill iç piyasa senedi
domestic bill of exchange mahallinde ödenen kambiyo senedi
domestic bill of exchange mahallinde ödenen kambiyo senedi keşide ve ödeme yeri ayrı olan
domestic bill of exchange yerinde ödenen kambiyo senedi
domestic borrowing iç borçlanma
domestic borrowing demand iç borçlanma talebi
domestic business iç ticaret
domestic capital yerli sermaye
domestic capital formation yurt içi sermaye birikimi
domestic car yerli otomobil
domestic car yerli araba
domestic commerce yurt içi ticaret
domestic commerce iç ticaret
domestic commerce dahili ticaret
domestic competition iç rekabet
domestic consumer yerli tüketici
domestic consumer iç pazar tüketicisi
domestic consumer yerel tüketici
domestic consumption iç tüketim
domestic consumption yurtiçi tüketim
domestic content rules yurt içi katkı kuralı
domestic corporation milli şirket
domestic corporation yurt içi şirket
domestic corporation yerli şirket
domestic cost ratio yurtiçi maliyet oranı
domestic crafts ev sanatları
domestic credit yurtiçi kredi
domestic currency ülke parası
domestic currency ulusal para
domestic currency milli para
domestic customer yerel müşteri
domestic debt stock by years yıllar itibariyle iç borç stoku
domestic demand iç talep
domestic demand elasticity yurtiçi talep esnekliği
domestic economic goal yurt içi ekonomik amaç
domestic economic stability iç ekonomik istikrar
domestic economy ev ekonomisi
domestic economy ev idaresi
domestic ererlif ülke içi kredi
domestic exchange rate yurtiçi değişim oranı
domestic expenditure yurtiçi harcama
domestic fund yerli kaynak
domestic funding package iç kaynak paketi
domestic goods certificate yerli malı belgesi
domestic goods week yerli malı haftası
domestic government bond iç borçlanma senedi
domestic income yurtiçi gelir
domestic income milli gelir
domestic industry yurt içi endüstri
domestic industry yerli sanayi
domestic inflation yurtiçi enflasyon
domestic international sales corporation uluslararası satış yapan ulusal şirket
domestic investment yurt içi yatırım
domestic investment yurtiçi yatırım
domestic legislation iç mevzuat
domestic life ev yaşamı
domestic liquidity ülkenin iç likidite durumu
domestic liquidity memleketin yerli likidite durumu
domestic liquidity memleketin iç likidite durumu
domestic loans iç krediler
domestic market iç piyasa
domestic market iç pazar
domestic monetary unit ülke para birimi
domestic payments ülke içindeki ödemeler
domestic payments ülke içinde yapılan ödemeler
domestic policy iç politika
domestic price yurt içi fiyatı
domestic price yurtiçi fiyatı
domestic private banks yerli özel bankalar
domestic producer yerli üretici
domestic production yerli üretim
domestic profit yurtiçi kar
domestic purchase iç satınalma
domestic recession iç ekonomik durgunluk
domestic relations law akrabalık kanunu
domestic retail investor yurt içi bireysel yatırımcı
domestic retail investors yurt içi bireysel yatırımcılar
domestic safety iç güvenlik
domestic sales yurtiçi satışlar
domestic sales yurt içi satışlar
domestic sales manager yurtiçi satış müdürü
domestic savings yurt içi tasarruflar
domestic savings yurt içi tasarruflar
domestic spending ülke içi harcama
domestic supplier iç tedarikçi
domestic tender iç ihale
domestic terms of trade yurt içi ticaret hadleri
domestic trade yurt içi ticaret
domestic trade iç ticaret
domestic trade dahili ticaret
domestic trade yurtiçi ticaret
domestic trade specialist iç ticaret sorumlusu
domestic travel yurtiçi seyahat
domestic value yurtiçi değeri
domestic value added tax dahilde alınan katma değer vergisi
domestic vehicle yerli taşıt
domestic vehicle yerli araç
domestic wealth iç servet
domestic worker ev hizmetlisi
domestic worker ev hizmetlerinde çalışan
domestic/inland transport services iç taşıma hizmetleri
domestic/inland transportation services iç taşıma hizmetleri
domestic-demand-driven economy iç talep güdümlü ekonomi
domestic-origin yerli menşeli
gdp (gross domestic product) gsyih (gayrisafi yurtiçi hasıla)
government domestic debt security devlet iç borçlanma senetleri
gross domestic product gayri safi yurt içi hasıla
gross domestic product gayri safi yurtiçi hasıla
gross domestic product gayrisafi yurtiçi hasıla
gross domestic product gayrisafi yurt içi hasıla
gross domestic product (gdp) gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
gross domestic savings gayri safi yurt içi tasarruflar
gross private domestic investment gayrisafi özel yurtiçi yatırım
gross private domestic investment gayri safı özel yurt içi yatırım
high domestic demand yüksek iç talep
interest payments on domestic debt iç borç faiz ödemeleri
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic assets yurtiçi net varlıklar
net domestic assets net iç varlıklar
net domestic output yurtiçi net hasıla
net private domestic investment net yurt içi yatırım
nominal gross domestic income nominal gayrı safı yurt içi hasıla
number of domestic branches yurtiçi şube sayısı
number of domestic staff yurtiçi personel sayısı
payments of domestic borrowings iç borç ödemeleri
week of domestic goods yerli malı haftası
Law
(domestic) violence against men erkeğe karşı şiddet
domestic abuse, stalking and honour based violence aile içi istismar, takiple taciz ve namus gerekçesiyle şiddet
domestic attachment ikametgahı belli olan bir şahsa karşı yapılan haciz
domestic attachment ikametgaha yapılan haciz işlemi
domestic battery aile içi şiddet
domestic borrowing iç borç
domestic court yerel mahkeme
domestic courts taraflardan birinin ikametgahında bulunan mahkemeler
domestic debt iç borçlanma
domestic dispute ev içi şiddet
domestic disturbance imtizaçsızlık
domestic domicile kent sınırları içindeki ikametgah
domestic judgment ülke mahkemesi kararı
domestic jurisdiction ülkesel yetki
domestic labor market yurtiçi iş gücü piyasası
domestic law iç hukuk
domestic legal order iç hukuk düzeni
domestic legislation dahili mevzuat
domestic relations court aile mahkemesi
domestic relations court aile ilişkileri mahkemesi
domestic remedies are exhausted iç hukuk yolu tükenmiş
domestic remedy yurtiçinde başvurulacak kanuni yollar
domestic rule of law iç hukuk düzeni
domestic violence fena muamele
domestic violence aile içi şiddet
exhaustion of domestic remedies iç hukuk yollarını tükenmesi
exhaustion of domestic remedies iç hukuk yollarının tüketilmesi
law of domestic relations aile hukuku
Politics
domestic affairs iç meseleler
domestic affairs iç işleri
domestic affairs iç politika
domestic assets iç varlıklar
domestic colonialism iç sömürgecilik
domestic currency yerli para
domestic demand ulusal talep
domestic demand yurt içi talep
domestic emergencies olağanüstü iç durumlar
domestic intelligence agency iç istihbarat teşkilatı
domestic jurisdiction iç yargı yetkisi
domestic lending yurtiçi krediler
domestic peace iç barış
domestic policy yurt içi politika
domestic policy ulusal politika
domestic policy iç siyaset
domestic policy action yurt içi politika eylemi
domestic production yurt içi üretim
domestic production ulusal üretim
domestic production ulusal çıktı
domestic resource yurt içi kaynak
domestic resource mobilization yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi
domestic spending yurtiçi harcamalar
domestic spending yerel harcama
domestic subsidy policy iç destek politikası
domestic turbulence iç karmaşa
domestic violence ev içinde şiddet
domestic wastewater evsel atık su
interference in domestic affairs içişlerine müdahale
intervention in domestic affairs içişlerine karışma
meddle in domestic affair bir devletin içişlerine karışma
non-interference in domestic affairs içişlerine karışmama
total domestic demand toplam nihai yurtiçi talep
Institutes
department of domestic promotion and publications yurtiçi tanıtım ve yayınlar dairesi başkanlığı
department of poultry and small domestic animals kanadılar ve küçükevciller daire başkanlığı
directorate general of domestic trade iç ticaret genel müdürlüğü
foundation for development of domestic mining yurt madenciliğini geliştirme vakfı
general directorate of domestic trade iç ticaret genel müdürlüğü
section of relations with domestic and foreign institutions and organizations yurt içi yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkiler şube müdürlüğü
Tourism
domestic holiday yurt içi tatili
domestic holiday package yurt içi tatil paketi
domestic package tour yerli ürün paketi
domestic tour yurt içi tur
domestic tourism iç turizm
domestic tourist yerli turist
domestic travel agency yerli seyahat acentası
Technical
diesel and domestic heating fuels dizel yakıtlar ve konut ısıtmada kullanılan yakıtlar
domestic cullet fabrika içi cam kırığı
domestic demand yurtiçi talep
domestic demand yurtiçi sunum
domestic digital bus ev ve benzeri yerlerdeki sayısal kablo yolu
domestic direct gas-fired tumble dryer ev ve benzeri yerlerde kullanılan doğrudan gaz ateşlemeli tamburlu kurutucu
domestic direct gas-fired tumble dryer ev tipi doğrudan gaz yakan tamburlu kurutucu
domestic direct gas-fired tumble dryer ev tipi doğrudan gaz ateşlemeli tamburlu kurutucu
domestic equipment yardımcı ekipman
domestic flight iç hat uçuş
domestic gas appliances gazlı ev cihazları
domestic heating konut ısıtması
domestic heating fuel konut ısıtmada kullanılan yakıt
domestic installation iç tesisat
domestic mark fabrika içi cam lekesi
domestic scrap yerli hurda
domestic sewage evsel pissu
domestic sewerage system evsel pissu sistemi
domestic steam düşük basınçlı buhar
domestic steam egzoz buharı
domestic use evsel kullanım
domestic washing machine ev tipi çamaşır makinesi
domestic waste evsel atık
domestic waste evsel atıksu
domestic water içmesuyu
domestic water heating systems konut su ısıtma sistemleri
domestic water pump kullanma suyu pompası
non-domestic konut dışında kullanılan
non-domestic konut ve benzeri yerler dışında kullanılan
non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heater konut dışı kullanılan gaz yakan tavana asılan parlak radyant ısıtıcı
non-domestic multi-burner gas-fired radiant tube heater system konut dışında kullanılan çok brülörlü gaz yakan radyant tüplü ısıtıcı sistem
non-domestic space heating konut dışı mahalleri ısıtma
Informatics
domestic digital bus evlerde kullanılan sayısal veri yolu
Telecom
domestic fixed public service yurt içi sabit kamu hizmeti
domestic public radio service yurt içi kamu telsiz hizmeti
Textile
colour fastness to domestic and commercial laundering evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı
domestic washing and drying evsel yıkama ve kurutma işlemi
Construction
domestic hot water generator evsel sıcak su jeneratörü
domestic type ev tipi
non-domestic mesken harici
non-domestic konut dışı
non-domestic ev harici
non-domestic spaces konut dışı mahaller
Woodworking
domestic bed ev tipi yatak
Dyeing
domestic dyes ev boyaları
Furniture
domestic furniture ev mobilyası
Traffic
domestic animals ehli hayvanlar geçebilir
Aeronautic
domestic air traffic iç hatlar hava trafiği
domestic airline iç havayolları
domestic arrivals iç hatlar geliş
domestic departures iç hatlar gidiş
domestic flights iç hat uçuşları
domestic flights iç hat uçuşlar
domestic route iç hat
domestic terminal içhatlar terminali
domestic terminal iç hatlar terminali
Marine
domestic commerce port yurtiçi ticaret limanı
Zoology
domestic goat erkeç
domestic goat teke
domestic goat keçi
domestic pigeon kaya güvercini
Social Sciences
combating domestic violence against women national action plan kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı
division of domestic labor ev işi bölümü
division of domestic labour ev işi bölümü
domestic abuse aile içi istismar
domestic violence against women kadına yönelik aile içi şiddet
victim of domestic violence aile içi şiddet kurbanı
victim of domestic violence aile içi şiddet mağduru
Environment
domestic and industrial waste water evsel ve endüstriyel atık su
domestic consumption evsel tüketim
domestic refuse yerli çöp
domestic refuse lokal atık
domestic sewage evsel atık su
domestic solid waste evsel katı atık
domestic wastewater evsel atıksu
Military
daily domestic intelligence report günlük iç istihbarat raporu
domestic advice of availability yurt içi malzeme tedarik şekli bildirimi
domestic capability yurtiçi kabiliyet
domestic disturbance iç karışıklık
domestic freight route order number yurt içi yük gönderme sıra numarası
domestic intelligence yurt içi istihbaratı
domestic intelligence iç istihbarat
domestic intelligence immediate situation report iç istihbarat ani durum raporu
domestic intelligence report iç istihbarat raporu
domestic intelligence summary iç istihbarat özeti
domestic object damage dahili madde hasarı
domestic turbulence iç karışıklık
Football
domestic transfer iç transfer