entrance - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

entrance

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"entrance" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
entrance i. giriş
General
entrance f. mest etmek
entrance f. ilgi uyandırmak
entrance f. esritmek
entrance f. hayran bırakmak
entrance f. büyülemek
entrance f. kendinden geçirmek
entrance i. antre
entrance i. kapı
entrance i. atılma
entrance i. methal
entrance i. giriş kapısı
entrance i. giriş yeri
entrance i. girme
entrance i. sahneye çıkma
entrance i. duhul
entrance i. duhuliye
entrance i. giriş ücreti
entrance i. giriş
entrance i. başlangıç
Law
entrance giriş
Technical
entrance giriş yolu
Computer
entrance giriş noktası
Marine
entrance i. baş kuruzu
entrance giriş
Medical
entrance entrans
Ottoman Turkish
entrance medhal

"entrance" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 157 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make one's entrance f. giriş yapmak
charge entrance fee f. giriş ücreti almak
put a lookout at the entrance f. girişe gözcü yerleştirmek
put a lookout at the entrance f. girişe nöbetçi yerleştirmek
card entrance i. kartlı geçiş
entrance examination i. giriş sınavları
entrance fee i. giriş ücreti
adit entrance i. galeri ağzı
the security of the main entrance area of the building i. bina önü güvenliği
entrance examination i. giriş sınavı
front entrance i. ön giriş
top entrance i. üstten giriş
entrance rate i. giriş ücreti
entrance hall i. lobi
main entrance of barracks i. nizamiye kapısı
entrance card i. giriş kartı
entrance door i. giriş kapısı
entrance halls i. holler
entrance and exit i. giriş çıkış
side entrance i. yan giriş
entrance fee i. duhuliye
university entrance date i. üniversiteye giriş tarihi
university entrance exam i. üniversiteye giriş sınavı
entrance fee i. ücretli giriş
basement entrance i. bodrum girişi
canopied entrance i. saçaklı giriş
front-entrance door i. cümle kapısı
front-entrance door i. sokak kapısı
front-entrance door i. ön kapı
entrance-hall i. dehliz
entrance hall i. giriş salonu
entrance hall i. bekleme odası
entrance step i. giriş basamağı
university entrance exam i. üniversite giriş sınavı
garage entrance i. garaj girişi
museum entrance fee i. müzeye giriş ücreti
museum entrance fee i. müze giriş ücreti
museum entrance fee i. müze ücreti
entrance money i. giriş ücreti
entrance gate i. giriş kapısı
entrance turnstile i. giriş turnikesi
gallery entrance i. galeri girişi
card entrance system i. kartlı giriş sistemi
garden entrance gate i. bahçe giriş kapısı
garden entrance door i. bahçe giriş kapısı
door entrance i. kapı girişi
entrance price i. giriş ücreti
re-entrance i. yeniden kaydetme
re-entrance i. yeniden girme
re-entrance i. yeniden katılma
guest entrance i. konuk girişi
guest entrance i. misafir girişi
Phrases
entrance fee charged giriş ücretlidir
no entrance! giriş yok!
Colloquial
(decided to) study for another year (after failing an university entrance exam) f. mezuna kalmak
Idioms
make an entrance (sahneye vb) havalı veya resmi bir şekilde bir ortama girmek
Trade/Economic
deferred entrance fee ertelenmiş giriş aidatı
unmatured entrance fee vadesi gelmeyen giriş aidatı
entrance fee giriş aidatı
entrance fee giriş ücreti
entrance tax ithal resmi
port entrance liman girişi
entrance rate giriş ücreti
entrance rate işe başlama ücreti
entrance pay giriş ücreti
entrance rate duhuliye
right of free entrance serbest giriş hakkı
employee entrance çalışan girişi
goods entrance mal girişi
Politics
main entrance nizamiye kapısı
Insurance
entrance fee giriş aidatı
deferred entrance fee ertelenmiş giriş aidatı
unmatured entrance fee vadesi gelmeyen giriş aidatı
Technical
main entrance i. ana giriş
back entrance i. arka giriş
front entrance cephe girişi
entrance control giriş kontrollü
entrance channel giriş kanalı
staff entrance personel girişi
entrance head giriş düşüşü
harbour entrance liman girişi
entrance loss giriş kaybı
entrance angle giriş açısı
entrance head giriş yükü
intersection entrance kavşak girişi
adit entrance galeri ağzı
adit entrance galeri girişi
entrance side giriş yönü
entrance lock giriş kapağı
entrance canopy giriş saçağı
entrance ramp giriş rampası
entrance gallery giriş galerisi
entrance door giriş kapısı
entrance hall giriş holü
entrance hall vestibül
entrance-door lock giriş kapısı kilidi
screen entrance velocity filtreye giriş hızı
entrance and exit opening giriş-çıkış açıklığı
entrance field size giriş alan büyüklüğü
blade entrance angle kanat giriş açısı
Telecom
direct entrance call doğrudan giriş çağrısı
Architecture
entrance door giriş kapısı
entrance halls girişler
Lighting
entrance angle i. aydınlatma açısı
Automotive
entrance height giriş yüksekliği
Traffic
highway ramp (exit ramp and entrance ramp) otoyol giriş-çıkışı
highway ramp (exit ramp and entrance ramp) otoban giriş-çıkış yolu (rampası)
freeway entrance otoban girişi
expressway entrance motorlu taşıt yolu başlangıcı
Railway
entrance line giriş yolu
entrance signal giriş sinyali
entrance hall giriş salonu
tunnel entrance tünel ağzı
entrance hall giriş holü
tunnel entrance tünel girişi
Aeronautic
entrance cone giriş konisi
dual runway entrance ikili pist girişi
Marine
harbor entrance liman girişi
harbor entrance channel liman giriş kanalı
harbour entrance control post liman giriş kontrol merkezi
Mining
adit entrance galeri girişi
mine entrance maden ocağı girişi
Medical
entrance of air into the pleural cavity plevral boşluğa hava girmesi
Optics
entrance pupil giriş açıklığı
Statistics
entrance time giriş zamanı
Zoology
adjustable entrance i. ayar edilebilir uçuş deliği
Apiculture
bottom entrance i. alttan giriş
adjustable entrance i. ayar edilebilir uçuş deliği
cluster outside entrance sıcak havalarda uçuş deliği dışında oluşan salkım
entrance of hive kovan girişi
upper entrance üst giriş
hive entrance kovan girişi
entrance block giriş deliği tıkacı
middle entrance orta giriş
flight entrance uçma deliği
Education
take the high school entrance exam f. lgs'ye girmek
tertiary entrance score (te score) i. (avustralya'da) ortaöğrenim başarı puanı
high-school entrance exam i. liselere geçiş sınavı (lgs)
academic personnel and postgraduate education entrance exam i. akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı
academic personnel and postgraduate education entrance exam kısalt. ales
entrance requirements for freshmen ilk kayıt için giriş koşulları
entrance requirements for graduate programs lisansüstü programlar için giriş koşulları
entrance requirements for undergraduate transfer students yatay geçiş öğrencileri için kabul koşulları
entrance exam giriş sınavı
Linguistics
entrance test giriş sınavı
Archaeology
square hall attached to the western entrance of a church jamatun
square hall attached to the western entrance of a church gavit
Environment
entrance point giriş noktası
Military
military entrance processing command i. askerlik şubesi komutanlığı (abd)
military entrance processing station i. askerlik şubesi
military entrance processing command i. askerlik şubesi başkanlığı
entrance channel giriş kanalı
entrance test giriş sınavı
entrance test giriş testi
British Slang
tradesman's entrance i. anüs
tradesman's entrance kıç
tradesman's entrance göt