entry - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

entry

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"entry" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
entry i. giriş
General
entry i. giriş yeri
entry i. antre
entry i. methal
entry i. girme
entry i. kapı
entry i. sahneye çıkma
entry i. kalem
entry i. katılma
entry i. tesellüm
entry i. madde
entry i. giriş
entry i. geçit
entry i. küçük bağlantı odası
entry i. yarışmacı
Trade/Economic
entry i. büyük deftere işleme
entry i. beyanname
entry yevmiye maddesi
entry deftere kayıt
entry gümrüğe kayıt
entry madde
entry giriş
entry duhul
entry yük listesi
entry muhasebe kaydı
entry girme
entry gümrükleme işlemi yapma
Law
entry kayıt
Politics
entry sınır
entry tescil
Technical
entry varlık
entry veri girişi
entry giriş yeri
Computer
entry girdi
entry girdiyi
entry kayıt
entry giriş
entry öğe
Math
entry girdi
Linguistics
entry madde başı
Hunting
entry i. baskın

"entry" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
forcible entry and detainer f. gaspetmek ve alıkoymak
pass an entry f. kayda geçirmek
delete an entry from a record book f. kaydını silmek
delete an entry in a register f. kayıttan düşmek
delete an entry f. kaydı silmek
make data entry f. veri girişi yapmak
cost of entry i. giriş ücreti
bill of entry i. gümrük beyannamesi
multiple entry visa i. çoklu giriş vizesi
double entry i. çift giriş
ports of entry i. limanlara giriş
opening entry i. açılış fiyatı
aft entry door i. arka giriş kapısı
double entry i. amerikan usulü defter tutma
unlawful entry i. gayrimenkul işgali
entry fee i. giriş ücreti
single entry visa i. sadece tek ziyaret için geçerli vize
forced entry i. zorla içeri girme
entry control i. giriş kontrolü
main entry word i. ana giriş kelimesi
portal of entry i. giriş yeri
port of entry i. giriş limanı
single entry visa i. tek girişlik vize
multiple entry visa i. birden çok girişe olanak veren vize
lexical entry i. kelime girişi
entry instruction i. giriş komutu
points of entry i. giriş noktaları
entry deadline i. son katılma tarihi
entry deadline i. son katılım tarihi
age at entry i. giriş yaşı
irregular entry i. hatalı kayıt
entry fee i. kayıt ücreti
wrong entry i. yanlış kayıt
port of entry i. varış limanı
erroneous entry i. yanlış kayıt
sight entry i. muayene senedi
entry form i. kayıt formu
date of entry into force i. yürürlüğe giriş tarihi
date of entry into force i. tarihi neşri
entry fee i. ücretli giriş
entry loss i. giriş kaybı
entry-phone i. kapı telefonu
re-entry i. yeniden girme
point of entry-point of exit i. giriş-çıkış noktası
re-entry vehicle inspection i. giriş aracı denetimi
entry step i. giriş basamağı
entry into politics i. siyasete atılma
entry clearance i. erişim izni
entry clearance i. giriş yetkisi
entry clearance i. erişim yetkisi
entry clearance i. giriş vizesi
entry clearance i. giriş izni
safe entry i. emin giriş
safe entry i. güvenli giriş
card entry system i. kartlı giriş sistemi
re-entry i. yeniden giriş
multiple entry visa i. çok girişli vize
surreptitious entry i. gizli giriş
entry permit i. giriş izni
direct-entry midwife i. alaylı ebe/ebelik
athletes entry i. sporcu girişi
free entry i. ücretsiz giriş
notebook entry i. not defterine yazılan not
lexical entry i. sözlüksel giriş
Idioms
make an entry not düşmek
make an entry kitaba geçmek
Speaking
there's no sign of a forced entry zorla girildiğine dair bir işaret yok
Trade/Economic
make an entry f. bir madde kayıt etmek
make an entry f. bir madde kaydetmek
opening entry i. açılış maddesi
blind entry i. açıklaması olmayan yevmiye maddesi
opening entry i. açılış kaydı
opening entry i. açılış yevmiye kaydı
credit entry i. alacak kaydı
credit entry i. alacaklı işlem
warehouse entry slip i. ambar tesellüm fişi
book of final entry i. ana defter
single entry i. ana deftere bir kere kaydetme
single entry i. basit muhasebe kayıt usulü
single entry i. basit muhasebe usulü
single entry i. basit muhasebe
single entry bookkeeping i. basit muhasebe yöntemi
single entry bookkeeping i. basit muhasebe kayıt usulü
simple entry i. basit usül
bookkeeping by single entry i. basit usulde defter tutma
simple entry i. basit madde
single entry bookkeeping i. basit muhasebe
compound entry i. bileşik yevmiye maddesi
composite entry i. birleşik kayıt
debit entry i. borç kaydı
composite entry i. bileşik madde
debit entry i. borç girişi
compound journal entry i. bileşik yevmiye kaydı
alteration of an entry i. bir girişin değiştirilmesi
compound journal entry i. bileşik yevmiye maddesi
composite entry i. birden fazla işlemi içeren kayıt
compound entry i. bileşik madde
adjusting journal entry düzeltici ve ayarlayıcı yevmiye maddesi
port of entry gümrük kapısı
reversing entry kapanış maddesi
freedom of entry giriş serbestisi
bill of entry manifesto
barriers to entry giriş engelleri
journal entry yevmiye maddesi
port of entry malın giriş kapısı
entry price giriş fiyatı
duplicated entry mükerrer madde
irregular entry düzensiz kayıt
data entry workload veri kayıt işlemi
customs entry gümrük giriş beyannamesi
book of final entry defteri kebir
port of entry ithalat limanı
reversing entry ters madde
irregular entry hatalı kayıt
book entry hesaben saklama
entry trade price işlem giriş fiyatı
port of entry malın giriş yaptığı liman
entry trade delay işlem giriş gecikmesi
original entry defterlere geçirilecek gerçek kayıtlar
blind entry hileli yevmiye maddesi
port of entry giriş kapısı
cancellation of an entry yevmiye maddesinin iptali
bill of entry giriş beyannamesi
double entry bookkeeping çift yanlı işleme
entry barrier giriş engeli
statistical entry istatistik kayıtları
reversal of a journal entry kapanış maddesi
blind entry muhasebede yalnız miktarları kaydedilen işlemler
port entry limana giriş kaydı
double entry çift kayıt sistemi
bill of entry gümrük giriş beyannamesi
entry and exit giriş ve çıkış
double entry bookkeeping çift yanlı kayıt yöntemi
contra entry düzeltme maddesi
journal entry günlük defter maddesi
reversing entry iptal maddesi
reversal of a journal entry iptal maddesi
entry commission giriş komisyonu
reversal of a journal entry ters madde
entry tax giriş vergisi
restrictions on entry giriş engelleri
original entry (defterlere geçen) gerçek kayıt
adjusting entry düzeltici yevmiye maddesi
accounting entry muhasebe kaydı
accounting entry muhasebe girişi
credit entry matlup maddesi
book of final entry son giriş kayıtları defterî
bookkeeping entry muhasebe kaydı
bookkeeping by double entry ikili usulde defter tutma
make art entry hesap defterine geçirmek
double entry çift giriş
reverse entry düzeltme kaydı
red ink entry kırmızı mürekkeple yazılan kayıt
post entry ek bildiri
reversing entry düzeltme maddesi
suspense entry geçici giriş
postdate entry geç giriş
entry visa giriş vizesi
entry permit giriş izni
customs entry gümrük girişi
customs bill of entry gümrük bülteni
make an entry hesaba kayıt yapmak
entry inwards gümrüğe giriş deklarasyonu
starting entry hesabın açılış kaydı
entry outwards gümrük çıkış bildirisi
closing entry kapanış maddesi
closure entry kapanış maddesi
captain's entry kaptanın beyannamesi
closing entry kapanış kaydı
cancel entry iptal maddesi
cross entry muvazene kaydı
cross entry mukabil giriş
postdate entry sonraki giriş
contra entry tashih maddesi
transfer entry transfer kaydı
entry for warehousing gümrük antrepo bildirisi
covering entry yanlış muhasebe kaydı
bill of entry gümrük bildirgesi
customs entry gümrük beyanı
book-entry settlement kaydi takas
entry-level job okul bitirildikten sonra girilen ilk sürekli iş
double-entry bookkeeping çift girişli muhasebe sistemi
double-entry bookkeeping çift kayıtlı muhasebe sistemi
double-entry bookkeeping çift girişli defter tutma
red-ink entry önemli hüküm
red-ink entry ters işlem yapılacak kayıt
red-ink entry kırmızı mürekkeple yazılan kayıt
year-end closing entry kapanış kaydı
reversal of an entry kaydın ters kayıtla iptali
transfer entry intikal kaydı
contra entry ters kayıt
reversing entry tersine giriş
transit entry transit giriş
single entry tek kayıt sistemi
reverse entry ters kayıt
transfer of an entry kaydın nakli
correcting entry tashih maddesi
joint entry yevmiye kaydı
journal entry yevmiye kaydı
post entry munzam beyanname
double entry çift kayıt
double entry bookkeeping çift girişli defter tutma
supplementary entry ek muhasebe kaydı
bill of entry gümrük beyannamesi
year end closing entry kapanış kaydı
cross entry ters kayıt
customs entry ithalatçı ve ihracatçı tarafından gümrük idarelerine verilen eşya listesi
customs entry ithalat beyannamesi
customs entry gümrük listesi
credit entry matlup maddesi kaydı
compound journal entry mürekkep yevmiye maddesi
coverage entry yevmiye kaydı
compound entry mürekkep yevmiye maddesi
closing entry hesap kapanış maddesi
closing entry kapanma kaydı
original entry gerçek kayıt
bill of entry ithalat cetveli
debit entry zimmet kaydı
double-entry accounting çifte kayıt usulü muhasebe
double-entry bookkeeping system çifte kayıt usulü muhasebe
double entry bookkeeping çifte kayıt usulü muhasebe
adjustment journal entry yevmiye düzeltme maddesi
erroneous entry yanlış kayıt
double-entry bookkeeping usulü muzafaa
double entry muzaaf kayıt
simple entry bookkeeping tek hesap muhasebesi
original entry deftere geçirilecek gerçek kayıt
book entry defter maddesi
book of final entry defterikebir
book of original entry ilk giriş kaydının yapıldığı defter
bookkeeping entry muhasebe kayıt maddesi
adjusting entry düzeltme maddesi
adjusting entry düzeltici madde
adjusting entry düzeltme kaydı
trade register entry ticaret sicil kaydı
bund entry hileli yevmiye maddesi
double entry bookkeeping çift kayıtlı defter tutma
single entry tek defter tutma usulü
market-entry date pazara giriş tarihi
market-entry date piyasaya giriş tarihi
erroneous entry hatalı giriş
journal entry günlük defter girişi
entry into force yürürlüğe girme
composite entry karışık giriş
bookkeeping entry defter girişi
the entry into force of the contract sözleşmenin yürürlüğe girmesi
bookkeeping entry defter kaydı
barriers to entry giriş engelleri
book-entry settlement kaydi takas
Law
agreed entry [us] i. anlaşmalı boşanma
cancellation of an entry i. bir kaydın iptali
forcible entry i. bir başkasının mülküne zorla girme
wrongful entry yolsuz tescil
entry in the land register tapu siciline tescil
erasure of entry in register sicildeki kaydın terkini
bill of entry gümrük beyannamesi
erasure of entry kaydın terkini
entry to prison cezaevine giriş
make entry kayıt tutmak
cancel entry iptal maddesi
illegal entry yasadışı giriş
unlawful entry kanunsuz giriş
unlawful entry haksız giriş
unlawful entry kanunsuz işgal
writ of entry fuzuli işgal davası
forcible entry fuzuli işgal
forcible entry kanunsuz giriş
correcting entry düzeltme maddesi
right of entry işgal hakkı
entry into effect yürürlüğe girme
entry into effect date yürürlüğe giriş tarihi
forced entry haneye tecavüz
forced entry victim haneye tecavüz kurbanı
attempted forced entry haneye tecavüz girişimi
covert entry search warrant izinsiz ve gizlice girerek yapılan arama
surreptitious entry search warrant izinsiz ve gizlice girerek yapılan arama
surreptitious entry search warrant gizli ve mukimin izni ve bilgisi olmadan yapılan arama
covert entry search warrant gizli ve mukimin izni ve bilgisi olmadan yapılan arama
re-entry yeniden zilyetliğe girme
re-entry yeniden zilyetliğe alma
certified copy of an entry (uk) vukuatlı nüfus kayıt örneği
no sign of forced entry zorla girme belirtisi yok
entry of a judgement kararın kesinleşmesi
entry of a judgement karar kesinleşme şerhi
prohibition of entry to a country ülkeye giriş yasağı
provisional entry into force geçici olarak yürürlüğe girme
illegal entry yasadışı giriş
entry into force yürürlüğe girme
Politics
opening entry i. açılış maddesi
entry point sınır kapısı
entry into force yürürlüğe girmek
after the entry into force yürürlüğe girmesinden sonra
after the entry into force yürürlüğe girmesini takiben
entry point sınır noktası
entry point hudut kapısı
entry point giriş kapısı
multiple re-entry vehicles çok başlıklı füzeler
entry into force yürürlüğe girme
entry in public service devlet memuriyetine giriş
multi-entry visa çok girişli vize
double entry visa çift girişli vize
dual entry visa çift girişli vize
member state of first entry ilk giriş yapılacak/yapılan schengen ülkesi
supplementary information request at the national entry (sirene) şengen antlaşması kapsamında istenen ek bilgiler
entry into force yürürlüğe giriş
Insurance
portfolio entry portföy girişi
Tourism
re-entry visa yolcunun bir ülkeye yeniden giriş yapmasına izin veren vize
re-entry visa yeniden giriş vizesi
entry point visa kapı vizesi
entry point visa sınır kapısında verilen vize (varış noktasında belli bir ücret karşılığı alınan hızlı vize türü)
Technical
re-entry phase i. atmosfere dönüş safhası
re-entry vehicle i. atmosfere dönüş bölmesi
bottom entry filling valve i. alttan su girişli iç takım
bottom entry float valve i. alttan su girişli iç takım
re-entry i. atmosfere dönüş
re-entry nose cone i. atmosfere dönüş burun konisi
re-entry body i. atmosfere dönüş kısmı
re-entry trajectory i. atmosfere dönüş yolu
between the lines entry i. beleş giriş
entry of ring rail heights window i. bilezik sehpası yüksekliklerinin girişi ekranı
entry of doffer heights window takım değiştirici yüksekliklerinin girişi ekranı
direct data entry doğrudan veri girişi
cable entry kablo girişi
entry of doffer data and functions window takım değiştiricilerin verileri ve fonksiyonların girişi
entry of conveyor system data window taşıma sistemi verilerinin girişi ekranı
entry loss giriş kaybı
entry of speed factors window hız faktörlerinin girişi ekranı
entry condition giriş koşulu
entry of doffer timing window takım değiştirici zamanlanması giriş ekranı
data entry devices veri giriş aygıtları
entry time giriş zamanı
entry block giriş öbeği
remote batch entry uzaktan toptan giriş
entry of spinning speed window eğirme hızının girişi ekranı
harbour entry gemilik girişi
remote job entry uzak iş girişi
page table entry disk belleği tablosu girdisi
point of entry giriş noktası
remote keyless entry uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
passive keyless entry pasif anahtarsız giriş
single-entry tek girişli
re-entry turbine tekrar açmalı türbin
single-entry turbines tek girişli türbinler
entry of values değerlerin girilmesi
remote job entry uzaktan iş girişi
strip entry thickness şerit giriş kalınlığı
top-entry holder üstten giriş tutucusu
side-entry camera yandan girişli kamera
side-entry holder yandan girişli tutucu
roller entry guide makaralı giriş yolluğu
entry mark giriş izi
entry thickness giriş kalınlığı
entry guide giriş yolluğu
entry tension giriş gerginliği
entry side guide giriş yan yolluğu
entry tension giriş gerilimi
entry bridle giriş gergisi
entry speed giriş hızı
entry section giriş bölümü
entry end giriş ucu
entry guide box giriş kasası
entry feed rolls giriş besleme merdaneleri
after completion of construction and before entry into service imalatın tamamlanmasından sonra ve işletmeye alınmadan önce
restricted entry kısıtlanmış giriş
reheated steam entry tekrar kızdırılmış buhar girişi
card entry system kartlı geçiş sistemi
entry curve giriş eğrisi
keyless entry key eller serbest giriş
Computer
field entry pilot control object i. alan giriş pilot kontrol nesnesi
field entry i. alan girdisi
sub entry i. alt giriş
main entry i. ana girdi
main entry i. asıl girdi
main entry i. asıl öğe
between the lines entry i. beleş giriş
between-the-lines entry i. beleş giriş
unknown entry id i. bilinmeyen girdi kimliği
add bootp entry expr. bootp girdisi ekle
source entry utility kaynak giriş hizmet programı
table entry fields tablo girdi alanları
textual entry metinsel girdi
store glossary entry kavram dizini öğesini depola
task entry view görev girdisi görünümü
table of contents entry içindekiler girdisi
toc entry içindekiler öğesi
transition formula entry dönüşüm formül girişi
transition formula entry geçiş formülü girişi
data entry device veri giriş aygıtı
schedule entry zamanlama girdisi
data entry operator veri giriş operatörü
selected legend entry seçili gösterge girişi
access control entry erişim denetim girdisi
64 entry cache 64 girdilik önbellek
32 entry cache 32 girdilik önbellek
authority entry kaynakça girdisi
authority entry öğesi
authority entry kaynakça öğesi
boot entry id önyükleme girdi kimliği
autotext entry not defined otomatik metin girdisi tanımlanmamış
autotext entry otomatik metin girdisi
between the lines entry eleş giriş
confirm entry girdiyi onayla
contents entry içindekiler öğesi
crl entry crl girdisi
ctl entry value ctl girdi değeri
ctl entry ctl girdisi
crl entry value crl girdi değeri
data entry veri girdisi
data entry veri girişi
data entry mode veri giriş kipi
delete entry girdi sil
delete entry girdiyi sil
entry in a table tablodaki öğe
entry type girdi türü
entry id girdi kimliği
entry in a table tablo içi öğe
entry name girdi adı
entry point giriş noktası
entry level giriş düzeyi
entry time girdi zamanı
entry macros giriş makroları
entry details girdi ayrıntıları
entry macros girdi makroları
entry type giriş türü
entry list girdi listesi
entry id giriş no
entry number girdi sayısı
edit legend entry gösterge girdisi düzenle
entry table giriş tablosu
entry fees giriş ücretleri
find entry girdi bul
find entry girdiyi bul
format legend entry gösterge girişini biçimle
glossary entry sözlük girdisi
glossary entry terimler sözlüğü maddesi
glossary entry kavramlar dizini girdisi
index entry dizin öğesi
journal entry günlük girişi
legend entry gösterge girdisi
journal entry günlük girdisi
index entry codes dizin giriş kodları
index entry dizin girdisi
mark table of contents entry içindekiler girdisini imle
mark entry öğe imle
mark entry girdi işaretle
make autotext entry available to otomatik metin girdisi kullanılabilecek yer
mark index entry dizin öğesi imle
mark table of contents entry içindekiler tablosu öğesini imle
mdfat entry mdfat girdisi
new quota entry yeni kota girişi
new entry yeni girdi
on entry girişte
order entry sipariş takibi
routing entry yöneltme kaydı
ras entry data ras giriş verisi
data entry devices veri giriş aygıtları
direct data entry doğrudan veri girişi
entry time giriş zamanı
entry instruction giriş komutu
entry condition giriş koşulu
entry block giriş öbeği
remote job entry uzaktan iş girişi
entry-text girdi-metni
entry-text öğe-metni
entry-level cv kısa özgeçmiş
e-mail entry id elektronik posta girdi no
order entry sipariş girişi
data entry data girişi
Informatics
computerized physician order entry i. bilgisayarlı hekim sipariş girişi
data entry veri girişi
data entry panel veri giriş panosu
data entry format veri giriş formatı
routine entry point yordam giriş noktası
remote job entry uzaktan iş girişi
journal entry günlük ögesi
job entry iş girişi
mandatory entry field zorunlu bilgi alanı
text entry metin girişi
voice data entry sesle veri girişi
negative entry eksi işaretini girme
re-entry yeniden giriş
data entry staff veri giriş personeli
Telecom
unbundling based entry i. ayrıştırma temelli giriş
data entry terminal veri giriş uçbirimi
voice data entry sesle veri girişi
data entry panel veri giriş panosu
entry sequenced data set girişi sıralı veri kümesi
cable entry point kablo giriş noktası
data entry veri girişi
data entry format veri giriş biçimi
remote job entry uzaktan iş girişi
access control entry erişim denetleme girişi
remote batch entry uzaktan yığın girişi
service entry point servis giriş noktası
Automotive
smartpass keyless entry and starting system i. akıllı anahtarsız giriş ve çalıştırma düzeni
handsfree keyless entry i. anahtarsız giriş
keyless entry i. anahtarsız giriş ve çalıştırma
keyless entry/computer operated locks i. anahtarsız giriş/bilgisayar kontrollü kilitler
entry light timer system tavan lambası zamanlama ünitesi
advanced keyless entry&start system ileri anahtarsız giriş ve çalıştırma düzeni