impurity - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

impurity

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"impurity" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
General
impurity i. saflığı bozan şey
impurity i. katışıklık
impurity i. saf olmama
impurity i. murdarlık
impurity i. katışık şey
impurity i. katışkı
impurity i. pislik
impurity i. yabancı madde
impurity i. kirlilik
Technical
impurity yabancı madde
impurity kirletici madde
impurity çökelti
impurity katışlı
impurity safsızlık
impurity pislik
impurity kirlilik
impurity katışkı
impurity empürite
Computer
impurity katışkı
Mechanic
impurity kir
Construction
impurity yabancı madde
impurity kirlilik
Food Engineering
impurity safsızlık

"impurity" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 44 sonuç

İngilizce Türkçe
General
unspecified impurity i. belirtilmemiş safsızlık
Technical
organic impurity organik tortu
impurity levels katkı düzeyleri
physical and chemical impurity fiziksel ve kimyasal kirlilik
impurity element katışkı elementi
impurity element artık element
hydrocarbon impurity hidrokarbon safsızlığı
substitutional impurity atom yer değişimli katışkı atomu
semiconductor acceptor impurity yarıiletken alıcı katışkısı
semiconductor donor impurity yarıiletken bağışcı katışkısı
impurity content katışkı içeriği
impurity range katışkı aralığı
segregating impurity biriken katışkı
impurity cloud katışkı bulutu
impurity compounds katışkı bileşikleri
impurity level katışkı düzeyi
impurity semiconductors katışkılı yarıiletkenler
impurity concentration katışkı derişimi
impurity segregation katışkı birikimi
impurity atmosphere katışkı atmosferi
impurity segregate katışkı birikintisi
impurity interaction katışkı etkileşimi
impurity distribution katışkı dağılımı
impurity element katışkı ögesi
impurity diffusion katışkı yayınımı
impurity drag katışkı sürünmesi
impurity atom katışkı atomu
donor impurity atoms bağışcı katışkı atomları
donor impurity bağışcı katışkı
interstitial impurity atom arayer katışkı atomu
crystal impurity kristal katışkısı
segregating impurity ayrılan katışkı
ionic impurity iyonik safsızlık
rate of impurity safsızlık oranı
Computer
impurity atoms katışık atomlar
Electric
impurity levels katkı düzeyleri
Mining
determination of impurity element contents in tin by atomic spectrometry kalayda safsızlık element içeriklerinin atomik spektrometri ile belirlenmesi
Medical
volatile impurity uçucu safsızlık
Food Engineering
mineral impurity content mineral safsızlık içeriği
unspecified impurity belirtilmemiş safsızlık
specified impurity belirtilmiş safsızlık
Physics
impurity atoms safsızlık atomları
impurity atoms katışık atomlar
Chemistry
hydrocarbon impurity hidrokarbon safsızlığı