kirlilik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kirlilik"kirlilik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kirlilik dirtiness i.
kirlilik pollution i.
General
kirlilik filthiness i.
kirlilik contamination i.
kirlilik impureness i.
kirlilik dustiness i.
kirlilik mess i.
kirlilik uncleanliness i.
kirlilik dinginess i.
kirlilik grubbiness i.
kirlilik filth i.
kirlilik dinge i.
kirlilik griminess i.
kirlilik miriness i.
kirlilik grime i.
kirlilik impurities i.
kirlilik smudginess i.
kirlilik nastiness i.
kirlilik impurity i.
kirlilik grunge i.
Law
kirlilik defilement
Technical
kirlilik pollution
kirlilik impurity
Construction
kirlilik impurity
Food Engineering
kirlilik noise
Printery
kirlilik debris
kirlilik deposit

"kirlilik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 78 sonuç

Türkçe İngilizce
General
elektromanyetik kirlilik electromagnetic pollution i.
kirlilik kontrolü pollution control i.
kirlilik kontrolü contamination control i.
entegre kirlilik önleme ve kontrolü direktifi integrated pollution prevention and control directive i.
kentsel kirlilik urban pollution i.
estetik kirlilik aesthetic pollution i.
kirlilik sorunu pollution problem i.
kirlilik problemi pollution problem i.
başlıca kirlilik kaynağı major source of pollution i.
kirlilik önleyici antipollution s.
kirlilik ile ilgili pollution-related s.
Technical
fiziksel ve kimyasal kirlilik physical and chemical impurity
kirlilik önleyici antipollution
atmosfer kirlilik ölçeri air contamination meter
atmosfer kirlilik monitörü air contamination monitor
kirlilik giderme decontamination
kirlilik ve yabancı tanecik sayısı number of impurities and foreign particles
yüzey kirlilik monitörlerinin kalibrasyonu calibration of surface contamination monitors
yüzey kirlilik monitörü surface contamination monitor
kirlilik kaynağı pollution source
kirlilik denetimi pollution control
kirlilik katsayısı coefficient of contamination
akışkanların kirlilik seviyesi contamination level of fluids
Construction
kum organik kirlilik test cihazı sand organic impurities
Marine
termal kirlilik thermal pollution
toplam kirlilik yükü düzenlemesi total pollutant load regulation
Food Engineering
kirlilik etmeni fouling factor
kirlilik katsayısı fouling factor
kirlilik faktörü fouling factor
Marine Biology
kirlilik yükü pollution load
nokatasal kirlilik point source pollution
genetik kirlilik genetic pollution
Agriculture
tarımsal kirlilik agricultural pollution
Environment
sınır ötesi kirlilik transfrontier pollution
sınır ötesi kirlilik transfrontier polltion
kirlilik denetim noktası contamination control point
dış kaynaklı kirlilik imission
kaba kirlilik coarse pollution
(çevre) kirlilik karşıtı antipollution
görsel kirlilik visual pollution
atmosferik kirlilik atmospheric pollution
duman kirlilik bölgesi smoke pollution area
kirlilik denetim hattı contamination control line
kimyasal kirlilik chemical pollution
kirlilik denetim faaliyetleri pollution control costs
sınır ötesi kirlilik transboundary pollution
kirlilik kaynağı source of pollution
nbc kirlilik kontrolü contamination control
kirlilik denetimi pollution control
kirlilik kaynağı pollution source
radyoaktif kirlilik radioactive contamination
radyoaktif kirlilik radioactive pollution
sularda kirlilik kaynakları sources of water pollution
kirlilik seviyesi level of pollution
kirlilik düzeyi level of pollution
taşıtların neden olduğu kirlilik vehicular pollution
hava yoluyla taşınan kirlilik airborne pollution
yapay kirlilik deneyi artificial pollution test
(mikroorganizma kaynaklı) biyolojik kirlilik biofouling
(mikroorganizma kaynaklı) biyolojik kirlilik biological fouling
kirlilik kontrol sistemi pollution control system
ağır metal kirlilik seviyesi heavy metal pollution level
yayılı kaynaklı kirlilik non-point source pollution
noktasal kaynaklı kirlilik point source pollution
yayılı kaynaklı kirlilik nonpoint source pollution
sucul ortamdaki kirlilik pollution in the aquatic environment
kirlilik yükü pollution load
spesifik kirlilik yükü specific pollution load
sıvı kirlilik liquid pollution
Meteorology
atmosferik kirlilik atmospheric pollution
kirlilik yoğunluk modeli perturbation model
kirlilik dağılımı lofting
gaussıan kirlilik modeli gaussian plume model
Geology
denizel kirlilik fouling
Military
kirlilik kontrol sahaları contamination control areas
kirlilik kontrol noktası contamination control point
kirlilik kontrol hattı contamination control line
Printery
kirlilik birikimi dirt build-up