intellectual - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

intellectual

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"intellectual" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
intellectual s. düşünsel
intellectual s. entelektüel
intellectual s. aydın
intellectual i. aydın
General
intellectual i. fikir adamı
intellectual s. zihinsel
intellectual s. entelektüel
intellectual s. yüksek zeka sahibi
intellectual s. akıllı
intellectual s. münevver
intellectual s. zeki
intellectual s. alim
intellectual s. zihni
intellectual s. bilgili
intellectual s. akli
intellectual s. akla ait
intellectual s. fikri
intellectual s. entel
intellectual s. arif
intellectual s. anlaksal
intellectual s. fikirsel

"intellectual" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 127 sonuç

İngilizce Türkçe
General
intellectual environment i. entelektüel çevre
intellectual life i. entelektüel yaşam
law of intellectual property rights i. fikir ve sanat eserleri kanunu
someone who believes that he is very intellectual i. entel
intellectual freedom i. düşünce özgürlüğü
intellectual life i. entelektüel yaşam
intellectual capital i. entelektüel sermaye
intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai mülkiyet hakları
intellectual norms i. entelektüel normlar
intellectual ownership i. düşünce iyeliği
intellectual worker i. bilgi işçisi
intellectual poverty i. fikri kısırlık
intellectual barrenness i. fikri kısırlık
intellectual polarization i. düşünsel kutuplaşma
intellectual capacity i. zihinsel kapasite
intellectual history i. düşünce tarihi
pseudo-intellectual i. sözde/sahte entelektüel
intellectual development i. düşünsel gelişim
intellectual integrity i. entelektüel bütünlük
intellectual integrity i. fikri namusluluk
intellectual profundity i. entelektüel derinlik
pseudo-intellectual i. entel
intellectual life i. düşünsel yaşam
pseudo-intellectual i. sahte entelektüel
intellectual humility i. zihinsel tevazu
intellectual humility i. düşünsel tevazu
anti-intellectual i. gerici kimse
anti-intellectual i. bağnaz kimse
anti-intellectual i. cahil kimse
anti-intellectual i. entelektüel görüşlere karşı olan kimse
be an intellectual f. entelektüel olmak
non-intellectual s. zihinsel olmayan
non-intellectual s. akla ait olmayan
non-intellectual s. entelektüel olmayan
non-intellectual s. entelektüel olmayan
non-intellectual s. aydın olmayan
anti-intellectual s. entelektüel karşıtı
anti-intellectual s. entelektüel görüşlere karşı olan
anti-intellectual s. kültürsüz
anti-intellectual s. cahil ve zevksiz
Idioms
intellectual bully i. bilgi-birikimiyle karşısındakilere üstünlük taslayan
public intellectual i. ünlü akademisyen
public intellectual i. ünlü aydın
public intellectual i. halka açık forumlarda/platformlarda görüşlerini ortaya koyan tanınmış akademisyen/aydın
Trade/Economic
transferred subsidiary intellectual property i. devredilen tali şirket fikri mülkiyeti
transferred intellectual property i. devredilen fikri mülkiyet
intellectual labour i. düşünsel emek
intellectual asset valuation i. entelektüel varlık değerlemesi
intellectual property rights i. edebi mülkiyet hakları
value added intellectual coefficient i. entelektüel katma değer katsayısı
intellectual capital i. entelektüel sermaye
intellectual labour i. entelektüel emek
intellectual capital i. entelektüel kapital
code of intellectual and artistic works i. fikir ve sanat eserleri kanunu
intellectual property agreement i. fikri mülkiyet anlaşması
ipo (intellectual property office) i. fikri mülkiyet ofisi
intellectual property i. fikir hakkı
intellectual property transfer i. fikri mülkiyet transferi
protection of intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
intellectual capital i. fikri sermaye
joint ownership of intellectual property rights i. fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
intellectual property rights i. fikri mülkiyet hakları
intellectual property i. fikri mülkiyet
intellectual capital i. fikri sermaye
joint ownership of relevant intellectual property rights i. ilgili fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
institutional and intellectual accumulation of knowledge i. kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi
scheduled intellectual property i. programlanmış fikri mülkiyet
Law
word intellectual property organization (wipo) i. dünya fikri mülkiyet örgütü
intellectual and artistic work i. fikir ve sanat eseri
intellectual property right i. fikri hak
intellectual property law i. fikri mülkiyet hukuku
criminal courts of intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
intellectual property rights i. fikri haklar
the specialised court for intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai haklar mahkemesi
intellectual creativity i. fikri yaratıcılık
ip (intellectual property) i. fikri hak/mülkiyet
protection of intellectual property rights i. gayri maddi hakların korunması
criminal courts for intellectual and industrial property rigths i. fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
intellectual property right i. fikri mülkiyet hakkı
intellectual property i. fikri mülkiyet
civil courts for intellectual and industrial property rights i. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri
intellectual property i. fikri haklar
intellectual property law i. fikri mülkiyet kanunu
law on intellectual and artistic works i. fikir ve sanat eserleri kanunu
rights over intellectual i. fikri haklar
intellectual and industrial works i. fikri ve sınai eserler
agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (trips) i. ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları anlaşması
agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (trips) i. ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları anlaşması
intellectual property theft i. fikrî mülkiyet hırsızlığı
ip (intellectual property) kısalt. fikri mülkiyet
Politics
world intellectual property organization i. dünya fikri mülkiyet örgütü
council for trade-related aspects of intellectual property rights i. dtö fikri mülkiyet haklarının ticaretle ilgili yönleri konseyi
intellectual assets i. entelektüel kazanç
intellectual property i. fikri hak
intellectual industrial and commercial property rights i. fikri sınai ve ticari mülkiyet hakları
intellectual property protection i. fikri mülkiyetin korunması
intellectual and industrial property i. fikri ve sınai mülkiyet
intellectual property i. hakkındaki anlaşma
trade-related aspects of intellectual property rights i. ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları anlaşması
Institutes
coordination office of eu coordination and intellectual property rights i. ab koordinasyon ve telif hakları koordinatörlüğü
coordination office of eu coordination and intellectual property rights i. ab koordinasyon ve telif hakları koordinatörlüğü
world intellectual property office (wipo) i. dünya fikri mülkiyet ofisi
world intellectual property organization (wipo) i. dünya fikri mülkiyet teşkilatı
world intellectual property organisation i. dünya fikri mülkiyet örgütü
world intellectual property organization i. dünya fikri mülkiyet örgütü
agreement on trade related aspects of intellectual property i. fikri mülkiyetlerin ticaretle bağlantılı yönleri hakkındaki anlaşma
russian federal service for intellectual property i. fikri mülkiyet rusya federal servisi
intellectual property rights i. fikri haklar
trade-related aspects of intellectual property rights i. ticarete ilişkin fikri hakları
Computer
intellectual ownership i. düşünce iyeliği
Telecom
ict intellectual property law i. bit fikri mülkiyet kanunu
intellectual property i. fikri mülkiyet
intellectual property rights i. fikri mülkiyet hakları
Medical
intellectual function i. intellektüel fonksiyonlar
Psychology
intellectual insight i. tanımsal içgörü
intellectual disability i. zihinsel yetersizlik
children with intellectual disabilities i. zihinsel engelli çocuklar
Mental Health
intellectual giftedness i. üstün zekalılık
Social Sciences
intellectual class i. entelektüel sınıf
Education
intellectual inbreeding i. akademik kendileşme
intellectual inbreeding i. bilimsel kendileşme
intellectual honesty i. entelektüel dürüstlük
intellectual output i. fikri çıktı
intellectual inbreeding i. öğretim üyesinin öğrencisini işe alması
intellectual history of the late ottoman empire i. son dönem osmanlı imparatorluğu düşünce tarihi
Philosophy
intellectual movement i. fikir hareketi
Cinema
intellectual cinema i. düşünce sineması