zeki - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

zeki"zeki" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 64 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
zeki smart s.
zeki clever s.
zeki intelligent s.
General
zeki quick of comprehension i.
zeki understanding i.
zeki brain i.
zeki hardhead i.
zeki luminous s.
zeki as fresh as paint s.
zeki bright s.
zeki acute s.
zeki keen s.
zeki clear eyed s.
zeki subtle s.
zeki nimble s.
zeki incisive s.
zeki perspicacious s.
zeki quickwitted s.
zeki as sharp as a needle s.
zeki knowledgeable s.
zeki sapient s.
zeki witted s.
zeki perceptional s.
zeki sagacious s.
zeki sharpwitted s.
zeki intellectual s.
zeki cute s.
zeki brilliant s.
zeki neat s.
zeki nifty s.
zeki discerning s.
zeki clever s.
zeki spiritual s.
zeki penetrative s.
zeki sharp witted s.
zeki brainy s.
zeki penetrating s.
zeki astute s.
zeki clear s.
zeki intelligent s.
zeki sparkling s.
zeki sharp s.
zeki subtile s.
zeki quick witted s.
zeki longheaded s.
zeki shrewd s.
zeki wideawake s.
zeki apt s.
zeki ingenious s.
zeki witty s.
zeki shrewdest s.
zeki daedalian s.
zeki able-minded s.
zeki keen-witted s.
zeki clear-eyed s.
zeki nimble-witted s.
zeki sharp-witted s.
zeki quick-witted s.
zeki quick s.
Colloquial
zeki with all the brains
Idioms
zeki quick on the trigger
zeki quick on the uptake
zeki a bright spark
Technical
zeki brainy

"zeki" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 78 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çok zeki olmak have a good head on one's shoulders f.
akıllı/zeki geçinmek act as if he/she was smart f.
zeki kimse brain i.
çok zeki kadın minerva i.
zeki kimse intellect i.
çok zeki kişi brainiac i.
zeki ama anti-sosyal geek i.
zeki ve çekici kadın intelligent and attractive woman i.
zeki yaşam formu intelligent life form i.
zeki kararlar clever decisions i.
zeki çocuk clever boy i.
zeki oğlan clever boy i.
zeki kız clever girl i.
yeterince zeki clever enough s.
en zeki wittiest s.
zeki olmayan unintelligent s.
daha zeki wittier s.
kadar zeki as wise as s.
zeki olmayan unwise s.
en zeki sharpest s.
daha zeki shrewder s.
çok zeki fiendish s.
aşırı zeki overwise s.
çok zeki too clever s.
son derece zeki too clever s.
fazlasıyla zeki too clever s.
en zeki/akıllı the cleverest s.
daha zeki/akıllı cleverer s.
zeki olmayan bir şekilde uncleverly zf.
zeki bir şekilde intellectively zf.
Colloquial
zeki insan bright spark
olağanüstü zeki davranış masterly move
olağanüstü zeki davranış wise move
olağanüstü zeki davranış master-stroke
çok zeki so clever
çok zeki very clever
bir gruptaki en zeki kişi the brains of the outfit
Idioms
zeki olmak have one's head screwed on the right way
zeki geçinen tip smart aleck
kendini zeki göstermeye çalışan tip clever clever
zeki geçinen tip clever clogs
kendini zeki sanan too clever by half
zeki geçinen tip clever dick
çok zeki as sharp as a tack
çok zeki olmak have a mind as sharp as a steel trap
kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip a smart aleck
kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip a smart alec
çok zeki kimse a brain box
zeki ve çekici kadın the thinking man's crumpet
zeki ve çekici adam the thinking woman's crumpet
ne güzel ne de zeki not be just a pretty face
zeki olmak get all the brains
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet
çok zeki/akıllı biri (one) smart apple
Speaking
ne kadar zeki olduğumuzu düşünsek de no matter how clever we think we are
zeki olduğunu mu sanıyorsun! you think you're so smart!
ben zeki biriyim I am an intelligent person
ben zeki biriyim I am a smart person
Slang
çok zeki ancak sosyal ilişkilerde başarısız olan kimse nurd
çok zeki değil not the full quid
çok zeki brainbox
zeki geçinen tip a clever dick (brit)
çok zeki ancak sosyal ilişkilerde başarısız olan kimse nerd
zeki ve seksi erkek a stud-muffin
zeki geçinmek play the smart-ass
zeki ama ucube olan kişi nerd
yeteri kadar zeki olmama elevator doesn't go to the top floor
zeki ama anti-sosyal olma durumu geekdom
bilim, teknik, bilgisayar, edebiyat gibi bir veya birden fazla konu üzerinde bilgili ve aşırı saplantılı olan, zeki, kültürlü, yetenekli ve entelektüel özelliklere sahip sıradışı veya tuhaf kişi geek
zeki ve seksi smexy
Technical
zeki terminal intelligent terminal
Computer
zeki terminal intelligent terminal
Psychology
zeki insanları seksi bulan kişi sapiosexual
Basketball
rakibin hatalarından yararlanmasını bilen zeki oyuncu heady player
British Slang
zeki tip clever-clogs
zeki tip clever-dick
zeki/akıllı tip egghead
sosyal standartları düşük olan genelde çalışan kesimden olup fazla zeki olmayan ve kötü giyinen kızları nitelemek için söylenen aşağılayıcı bir söz sharon and tracy