introduction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

introduction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"introduction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
introduction i. giriş
introduction i. tanıtım
General
introduction i. tavsiye mektubu
introduction i. başlangıç
introduction i. önsöz
introduction i. getirme
introduction i. mukaddime
introduction i. tanıtım
introduction i. uygulama
introduction i. tanıştırma
introduction i. tanışma
introduction i. takdim
introduction i. tanıtma
introduction i. girizgah
introduction i. yenilik
Trade/Economic
introduction i. sunuş
introduction i. tanıtma
introduction i. takdim
Computer
introduction i. giriş
Ottoman Turkish
introduction i. medhal
introduction i. mukaddime

"introduction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 61 sonuç

İngilizce Türkçe
General
re introduction i. yeniden tanıtım
letter of introduction i. referans
market introduction date i. piyasaya sürülüş tarihi
verbal introduction i. sözlü tanıtım
oral introduction i. sözlü tanıtım
introduction title i. giriş başlığı
general introduction i. genel giriş
introduction-body-conclusion paragraphs i. giriş-gelişme-sonuç paragrafları
book introduction i. kitap tanıtımı
introduction book i. tanıtım kitabı
clear introduction i. net giriş
functional introduction i. fonksiyonel giriş
gentle introduction i. yumuşak giriş (konu, ders)
re-introduction i. yeniden tanıtma
re-introduction i. yeniden gösterme
re-introduction i. yeniden lanse etme
re-introduction i. yeniden sunma
re-introduction i. yeniden takdim etme
make an introduction f. girizgah yapmak
Trade/Economic
introduction stage i. giriş aşaması
letter of introduction i. tavsiye mektubu
letter of introduction i. referans mektubu
introduction film i. tanıtım filmi
introduction fee i. aracılık komisyonu
introduction fee i. aracılık ücreti
company introduction letter i. firma tanıtım yazısı
Law
delay in the introduction of evidence i. delil ikamesinde gecikme
clandestine introduction i. kaçakçılık
Politics
committee for the technical adaptation of legislation on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work i. iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmelerin teşvik edilmesine ilişkin tedbirler getirilmesi hakkındaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
introduction of secularism i. laikliğin uygulanmaya başlanması
Technical
introduction and definitions i. giriş ve tanımlar
general introduction i. genel giriş
general introduction and list of test methods i. genel giriş ve deney metotlarının listesi
Medical
buccal introduction i. bukal uygulama
Gastronomy
introduction of powdered sugar i. pudraşeker çekişi
Education
introduction to international relations i. uluslararası ilişkilere giriş
introduction to philosophy i. felsefeye giriş
introduction to psychology i. psikolojiye giriş
introduction to archaeology i. arkeolojiye giriş
introduction to modern philosophy i. modern felsefeye giriş
introduction to sociology i. sosyolojiye giriş
introduction to drama i. tiyatroya giriş
introduction to ancient and medieval philosophy i. eski ve ortaçağ felsefesine giriş
introduction to pharmacy i. eczacılığa giriş
introduction to political science i. siyaset bilimine giriş
introduction to turkish politics i. türk siyasetine giriş
introduction to the novel and the short story i. hikaye inceleme ve romana giriş
introduction to management i. işletmeye giriş
introduction to teaching profession i. eğitim bilimine giriş
introduction to algebra i. cebire giriş
introduction to behavioral sciences i. davranış bilimlerine giriş
introduction to economics i. iktisada giriş
introduction to family planning i. aile planlamasına giriş
introduction to science i. hayat bilgisi dersi
introduction to advertising i. reklamcılığa giriş
introduction to law i. hukuka giriş
introduction to economics i. iktisada giriş dersi
introduction to constitutional law i. anayasa hukukuna giriş
introduction to computing i. bilgisayara giriş
Military
basic introduction i. temel öğretim
introduction training i. başlatma eğitimi