pattern - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pattern

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"pattern" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 63 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
pattern f. modele göre yapmak
pattern i. kalıp
pattern i. model
pattern i. desen
General
pattern f. örnek almak
pattern f. benzeterek yapmak
pattern f. aynen kopya etmek
pattern f. modellemek
pattern f. şekillerle süslemek
pattern i. patron
pattern i. şablon
pattern i. örüntü
pattern i. misal
pattern i. biçim
pattern i. biçim düzeni
pattern i. örnek
pattern i. ideal (örnek)
pattern i. numune
pattern i. yapı
pattern i. eşantiyon
pattern i. motif
pattern i. şekillerle yapılmış süs
pattern i. üslup
pattern i. dağılma
pattern i. dağılım
pattern i. tipik örnek
pattern i. elbise kalıbı
Trade/Economic
pattern eşantiyon
pattern örnek
pattern numune
Technical
pattern örge
pattern bağlantı
pattern patron
pattern örnek
pattern bezeme
pattern model
pattern döküm modeli
pattern şekil
pattern patern
pattern örnekçe
Computer
pattern şekil düzeni
Informatics
pattern örüntü
pattern desen
Telecom
pattern örüntü
pattern desen
pattern model
Mechanic
pattern dökümcülükte model
Textile
pattern broşe
pattern patron
pattern desen
pattern elbise patronu
pattern terzi patronu
pattern kalıp
Construction
pattern doku
pattern şablon
Aeronautic
pattern uçuş rotası
pattern uçuş yolu
Chemistry
pattern motif
Linguistics
pattern yapı
pattern örüntü
pattern örgü
Geography
pattern mostra
Hunting
pattern saçma grupmanı

"pattern" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 471 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become a pattern f. alışkanlık haline gelmek
change one's eating pattern f. beslenme düzenini değiştirmek
design a pattern f. desen tasarlamak
form a pattern f. örüntü oluşturmak
pattern oneself after someone f. birini örnek almak
pattern oneself on someone f. birini örnek almak
action pattern i. eylem modeli
behavior pattern i. davranış biçimi
behavioural pattern i. davranış kalıbı
checked pattern i. ekose desenli
computerized pattern drawing i. bilgisayarlı desen çizimi
cultural pattern-profile i. kültürel profil
design pattern i. tasarım örüntüsü
dispersion pattern i. dağılım şekli
dotted pattern i. noktalı dizin
dress pattern i. elbise kalıbı
dress pattern i. patron
embossed floriated pattern i. kabartma çiçek deseni
emotion pattern i. duygu modeli
etched-out pattern i. yakma deseni
etched-out pattern i. aşındırma deseni
gridiron pattern i. sokakların birbiriyle dik açısıyla kesiştiği sokak planı
image pattern i. görüntü biçimi
metrical pattern i. köğ
optical pattern recognition i. optik desen tanıma
pattern book i. katalog
pattern book i. model kitabı
pattern card i. numune kartı
pattern card i. mostra kartı
pattern design i. model tasarımı
pattern design i. desen tasarımı
pattern designer i. desenci
pattern designing i. desencilik
pattern drawing i. desen çizimi
pattern lock i. desen kilidi
pattern of behaviour i. davranış şekli
pattern of education i. eğitim tarzı
pattern painting i. şekilli boyama
pattern perception i. model algısı
pattern variables i. kalıp değişkenler
political pattern i. politika şablonu
political pattern i. siyasal model
production pattern i. üretim deseni
regular sleep pattern i. uyku düzeni
rhythmic pattern i. ritmik model
rumi pattern i. rumi motif
sleeping pattern i. uyku düzeni
speech pattern i. konuşma kalıbı
structural pattern i. yapısal örnek
structural pattern i. yapısal model
tonal pattern i. perdeli ses modeli
w pattern i. w örüntüsü
flower-pattern s. çiçek desenli
Phrasals
pattern something after something bir şeyi başka bir şeye göre modellemek
pattern something after something aynı modelde yapmak
pattern something after something birşeyin modelinde/modelini kullanarak yapmak
pattern something on something belli bir kalıba/örneğe/şablona oturtmak
pattern something on something model olarak kullanmak
Trade/Economic
basic training pattern esas yetiştirme örneği
consumption pattern tüketim eğilimi
demand pattern talep modeli
demand pattern talep eğilimi
flag pattern (piyasa ile ilgili grafiklerde) bayrak formasyonu
industrialization pattern sanayileşme modeli
management pattern yönetim modeli
optimal pattern of production en uygun üretim
pattern bargaining model sözleşme
pattern book numune defteri
pattern book model defteri
pattern card örnek kartonu
pattern card örnek kartı
pattern card numune kartı
pattern of trade ticaretin yapısı
pattern of trade dış ticaret modeli
purchase pattern satın alma biçimi
registered pattern tescilli model
sale according to pattern numune üzerine satış
sale according to pattern örnek üzerine satış
shift pattern vardiya usulü çalışma
shift pattern vardiya sistemi
shift pattern vardiyalı çalışma sistemi
spending pattern harcama kalıbı
staffing pattern kadro
staffing pattern kadro kalıbı
training pattern öğretim planı
training pattern eğitim modeli
type (pattern) evaluation tip (model) değerlendirmesi
Law
base training pattern esas yetiştirme örneği
pattern and practice suit model davası
pattern of criminality suç işleme tarzı
pattern of criminality suç modeli
pattern of criminality suç biçimi
pattern of criminality suçluluk biçimi
Politics
pattern of growth büyüme modeli
Tourism
travel pattern seyahat modeli
Technical
abundance pattern bolluk modeli
air flow pattern hava akış modeli
airy pattern airy deseni
angle pattern control valve açılı izli kontrol vanası
antenna pattern anten diyagramı
binary pattern ikili örüntü
bit pattern bit paterni
blast pattern patlatma dizaynı
burnt out pattern yakma deseni
burnt-out pattern aşındırma deseni
burnt-out pattern yakma deseni
casting pattern döküm modeli
cauterized pattern aşındırma deseni
cauterized pattern yakma deseni
checker pattern rejeneratör örgü düzeni
checker pattern lekemsi görüntü
checker pattern üfleme izi
chevron pattern tırtıllı desen
colour test pattern renkli ayar resmi
crack pattern çatlak biçimi
crack pattern çatlak izi
diffraction pattern kırınım bezemesi
diffraction pattern indexing kırınım bezemesi imlemesi
dispersion pattern dağılım şekli
distorted pattern çarpık model
electron backscatter diffraction pattern elektron geri saçılım kırınımı deseni
electron diffraction pattern elektron kırınım deseni
evaporative-pattern casting uçucu model dökümü
facing pattern ön yüz kalıbı
fire pattern yangın paterni
firing pattern patlama paterni
flow pattern akış profili
flow pattern akış deseni
fracture pattern kırılma deseni
fracture pattern parçalanma biçimi
frame alignment pattern çerçeve hızalama örüntüsü
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
gated pattern akaçlı model
grout pattern enjeksiyon paterni
herringbone pattern tırtıllı desen
herringbone pattern balıksırtı deseni
holding pattern havaalanına iniş izni bekleyen uçakların izledikleri belirli yol
holding pattern bekleme paterni
hole pattern delik dizaynı
hole pattern delik paterni
hole pattern delgi örüntüsü
interference pattern girişim örüntüsü
kikuchi pattern kikuchi deseni
kossel pattern lines kossel bezeme çizgileri
kossel-möllenstedt pattern kossel-möllenstedt bezemesi
laue pattern laue bezemesi
loose pattern gevşek modeller
loose-piece pattern takma parçalı model
master pattern ana model
mercury pattern civalı model
modified grid pattern değiştirlmiş ızgara doku
multicolor pattern çok renkli desen
multicolour pattern çok renkli desen
one-piece pattern tek parça model
optical diffraction pattern ışık kırınımı deseni
optical eye pattern optik göz modeli
optical pattern recognition optik desen tanıma
parallel drainage pattern paralel drenaj paterni
parted pattern parçalı model
pattern allowance model payı
pattern assembly model çatkısı
pattern background desen artalanı
pattern card katalog
pattern card jakar kartı
pattern card mostra kartı
pattern depth dekor derinliği
pattern draft model konikliği
pattern draft model taslağı
pattern evaluation test model değerlendirme deneyi
pattern foreground desen önalanı
pattern generator biçim üreteci
pattern layout model çizimi
pattern maker döküm kalıpçısı
pattern maker modelci
pattern matching örüntü eşleme
pattern materials model gereçleri
pattern metal model alaşımı
pattern number model numarası
pattern plaster model alçısı
pattern recognition patern tanıma
pattern room döküm kalıphanesi
pattern room döküm kalıplarını hazırlama yeri
pattern sensitive fault örüntü algılamalı hata
pattern sensitive fault patern algılamalı hata
pattern shearing desenli makaslama
pattern shop model atölyesi
pattern shop taslak atölyesi
pile pattern kazık paterni
powder diffraction pattern toz kırınım deseni
radial drainage pattern radyal drenaj paterni
radiation pattern ışıma örüntüsü
river pattern nehir deseni
rivet pattern perçin tertibatı
sample pattern örnek desen
sample pattern örnek kalıp
sample pattern desen numunesi
sample pattern kalıp numunesi
scour pattern oyulma paterni
skeleton pattern iskelet model
solid pattern tek parça model
standard pattern standart model
standard pattern standart şekil
straight pattern control valve düz izli kontrol vanası
straight-pattern düz izli
styrofoam pattern köpük model
tanaka pattern tanaka deseni
temperature pattern sıcaklık dağılımı
test bit pattern sınayıcı bit örüntüsü
test pattern mir
test pattern test şekli
test pattern test resmi
test pattern test paterni
test pattern test diyası
test pattern ayar resmi
tie down point pattern bağlama noktası metodu
topographical pattern topografik yapı
trace off strap pattern izleyici şerit dizini
traffic pattern uçak uçuş yolu
training pattern set eğitici örüntü kümesi
water use pattern su kullanım paterni
wax pattern mum model
winding pattern sarma modeli
x-ray pattern x-ışını deseni
Computer
area pattern alan örüntüsü
band 1 pattern bant 1 deseni
band 2 pattern bant 2 deseni
bit pattern bitpaterni
bit pattern ikil örüntüsü
bit pattern bit örüntüsü
bit pattern generator ikil örüntüsü
cell pattern hücre deseni
circular pattern dairesel çoğaltma
confirm pattern removal desen kaldırmasını onayla
desktop pattern masaüstü deseni
dither pattern titreme deseni
edit pattern desen düzenle
file name pattern dosya adı örneği
fill pattern desen doldur
fill pattern dolgu örüntüsü
fill pattern dolgu örneği
fill pattern doldurma deseni
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
hole pattern delik paterni
hole pattern delgi örüntüsü
inlaid pattern işlemeli desen
interference pattern girişim örüntüsü
line pattern çizgi deseni
pattern color desen rengi
pattern design desen tasarımı
pattern editor desen düzenleyici
pattern fill desen dolgu
pattern generator örüntü üreteci
pattern lines desen çizgileri
pattern match desen eşleştir
pattern match desen eşleştirmesi
pattern matching örüntü eşleme
pattern mode desen modu
pattern pickup desen toplama
pattern recognition patern tanıma
pattern recognition örüntü tanıma
pattern syntax örnek sözdizimi
pattern-sensitive fault örüntü algılamalı yanılgı
pattern-sensitive fault patern algılamalı hata
pixel pattern piksel deseni
radiation pattern ışıma örüntüsü
raster pattern tarama deseni
ring pattern zil sesi çeşitleri
ring pattern zil sesi deseni
scan pattern tarama deseni/şablonu
search pattern arama modeli
unlisted pattern listelenmemiş desen
unsaved pattern kaydedilmemiş desen
use pattern matching desen eşleşmesi kullan
use pattern matching desen eşleştirmesini kullan
Informatics
desktop pattern masaüstü deseni
error pattern hata örüntüsü
fill pattern doldurma deseni
fill pattern dolgu karakteri
frame alignment pattern çerçeve hizalama örüntüsü
interference pattern girişim örüntüsü
intermittent pattern kesintili örüntü
pattern generator örüntü üreteci
pattern matching örüntü eşleme
pattern recognition örüntü tanıma
routing pattern yönlendirme şeması
test bit pattern sınayıcı bit örüntüsü
test pattern test örüntüsü
Telecom
acceptance pattern kabul numunesi
antenna radiation pattern anten ışıma örüntüsü
eye pattern göz diyagramı
eye pattern göz örüntüsü
eye pattern göz çizeneği
fixed pattern noise sabit örüntülü gürültü
frame alignment pattern çerçeve hizalama şablonu
radiation pattern ışıma örüntüsü
routing pattern yönlendirme şablonu
Mechanic
disposable pattern harcanır model
pattern allowance kalıp payı
removable pattern sökülebilir model
sweep pattern silmeli model
Television
colour test pattern renkli ayar resini
pattern generator biçim üreteci
pattern generator örüntü üreteci
test pattern ayar resmi
test pattern test resmi
test pattern mir
test pattern test diyası
Textile
burnt-out pattern yakma jeseni
commando pattern komando deseni
dice pattern küp desen
dress pattern terzi patronu
dress pattern elbise kalıbı
dress pattern patron
dress pattern elbise patronu
floral pattern çiçek desenli
ground pattern zemin deseni
knop pattern nupeli desen
lockstitch pattern decker tek iğneli desen makinesi
multi-size pattern çok ölçülü kalıp
original pattern baz kalıp
paper pattern patron
pattern cutter kalıp kesici
pattern cutter kalıp kesme makinesi
pattern design tasarım
pattern design desen
pattern markings kalıp işaretleri
pattern paper kalıp kağıdı
pattern placing kalıp yerleştirme
pattern shearing desenli makaslama
printing pattern baskı deseni
sewing pattern making kalıpçılık
weave pattern desen raporu
Architecture
pattern analysis doku analizi
Construction
diffraction pattern kırınım dokusu
fill pattern doldurma deseni
fill pattern dolgu örüntüsü
floor pattern zemin deseni
pattern cracks yüzey çatlakları
pattern-making kalıp yapma
Automotive
driving pattern indicator lights sürüş şekli gösterge ışıkları
driving pattern select switch sürüş şekli seçim düğmesi
normal pattern normal osilogram
shift pattern vites sistemi
spray pattern püskürtme şekli
spray pattern püskürtme deseni
tread pattern sırt deseni
Aeronautic
apron movement pattern apron güvenlik çizgileri
circuit pattern meydan turu
clearance pattern klerans modeli
holding pattern bekleme paterni
holding pattern beklerken yapılan dairesel uçuş
holding pattern beklemede uçuş yolu
holding pattern mode beklemede uçuş yolu şekli
traffic pattern uçakların havalanına yaklaşırken veya ayrılırken izlemeleri gereken belirlenmiş uçuş yolu
Marine
hurricane wind pattern kasırga sırasında oluşan rüzgarın hız dağılımı
pressure pattern basınç modeli
Mining
borehole pattern delik düzeni
ignition pattern tutuşturma düzeni
Medical
abnormal vascular pattern anormal damar yapılanması
asymmetric growth pattern asimetrik büyüme paterni
bleeding pattern kanama paterni
blood flow pattern kan akış şekli/biçimi/paterni
branch pattern dallanma paterni
breathing pattern solunum paterni
crazy-paving pattern arnavut kaldırımı görünümü
disease with an autosomal dominant inheritance pattern otozomal dominant geçişli hastalık
disorganised attachment pattern dağınık bağlanma örüntüsü
disorganized attachment pattern dağınık bağlanma örüntüsü
disoriented attachment pattern dağınık bağlanma örüntüsü
dissemination pattern yayılım paterni
female pattern hair loss kadın tipi saç kaybı
filamentous pattern ipliksi yapı
guedel pattern airway orofarengeal tüp
honeycomb pattern bal peteği görünümü
hypsarrhythmia pattern hipsaritmi paterni
male pattern baldness erkek tipi saç dökülmesi
male pattern baldness erkek tipi kellik
male pattern hair loss erkek tipi saç dökülmesi
male pattern hair loss erkek tipi kellik
oligemic-mosaic pattern oligemik-mozaik patern
pathogen associated molecular pattern patojen-ilişkili moleküler patern
patient flow pattern hasta akış paterni
random pattern skin flap random paternli cilt flebi
random pattern skin flap survival random paternli cilt flebi yaşayabilirliği
storiform pattern storiform patern
time activity pattern zaman aktivite paterni
time-activity pattern zaman-aktivite paterni
Psychology
action pattern eylem yapısı
behaviour pattern davranış örgüsü
behaviour pattern davranış kalıbı
behaviour pattern davranış biçimi
behavioural pattern davranış kalıbı
behavioural pattern davranış biçimi
behavioural pattern davranış örgüsü
fixed action pattern sabit eylem yapısı
gaze pattern bakış yapısı
modal action pattern modal eylem yapısı
pathogenic family pattern patojenik aile yapısı
pattern analysis yapı analizi
pattern discrimination şekil ayırt etme
pattern perception şekil algısı
pattern recognition şekil tanıma
perceptual pattern algısal örüntü
press-need pattern pres-ihtiyaç yapısı
specific dynamic pattern özgül dinamik yapı
Gastronomy
cut out pattern kalıptan çıkarmak
Statistics
pattern function örüntü işlevi
pattern recognition örüntü tanıma
Physics
common spatial pattern ortak uzamsal örüntü
Marine Biology
fishing pattern balıkçılık şekli
fishing pattern balıkçılık kalıbı
growth pattern büyüme şekli
retrospective pattern geriye dönük yapılandırma
Agriculture
agricultural pattern zirai desen
crop pattern bitki deseni
drainage pattern drenaj modeli
plant pattern bitki deseni
vegetation pattern bitki deseni
Social Sciences
social pattern sosyal kalıp
social pattern sosyal örüntü
Linguistics
global pattern genel düzen
intonation pattern ezgi düzeni
pattern drill yapı alıştırması
pattern practice örüntü alıştırması
pattern practice kalıp alıştırması
sentence pattern cümle kalıbı
sentence pattern tümce kalıbı
stress pattern vurgu kalıbı
verb pattern fiil kalıbı
Environment
dispersed movement pattern dağınık hareket düzeni
gridiron pattern ızgara modeli
growth pattern gelişim modeli
Meteorology
kew-pattern barometer kew-pattern barometresi
line echo wave pattern çizgi halinde yansı dalga örüntüsü
pressure pattern flying basınç örüntüsüne göre uçuş
rainfall pattern yağış modeli
rainfall pattern yağış biçimi
weather pattern hava modeli
Geology
blasting pattern patlatma düzeni
diffaraction pattern kırınım şekli
diffaraction pattern difraksiyon şekli
drainage pattern akaçlanma biçimi
drainage pattern drenaj şekli
drill pattern delik düzeni
Military
attack pattern taarruz paterni
attack pattern taarruz şekli
battery ground pattern batarya mevzilenme düzeni
controlled pattern bağlantılı yük atma usulü
deflection dispersion pattern yana dağılma şekli
deflection pattern yana dağılma şekli
dispersed movement pattern dağınık intikal şekli
dispersion pattern dağılma şekli
disruptive pattern engelleyici düzenlemeler
effective pattern tesirli vuruş sathı
fallout pattern serpinti şekli
ground pattern arazi şekli
holding pattern mode bekleme paterni modu
military camouflage pattern askeri kamuflaj deseni
military pattern askeri desen
pattern bombing planlı bombardıman
pattern bombing kalıp bombardıman
pattern bombing kalıp bombardımanı
pattern laying anahtara göre mayın döşeme
pattern of deployment birlikleri yerleştirme paterni
pattern painting kamuflaj boyaması
shot pattern dağılma şekli
target pattern hedef rotası
traffic pattern trafik modeli
traffic pattern trafik şekli
Basketball
pattern play daha önceden planlanmış hareketlerin yapıldığı hücum düzeni
Librarianship
pattern discovery örüntü keşfi