pattern - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pattern

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"pattern" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 66 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
pattern f. modele göre yapmak
pattern i. model
pattern i. desen
pattern i. kalıp
General
pattern f. örnek almak
pattern f. şekillerle süslemek
pattern f. aynen kopya etmek
pattern f. benzeterek yapmak
pattern f. modellemek
pattern i. biçim düzeni
pattern i. misal
pattern i. ideal (örnek)
pattern i. numune
pattern i. yapı
pattern i. eşantiyon
pattern i. örnek
pattern i. şablon
pattern i. örüntü
pattern i. patron
pattern i. motif
pattern i. biçim
pattern i. şekillerle yapılmış süs
pattern i. üslup
pattern i. dağılma
pattern i. dağılım
pattern i. tipik örnek
pattern i. elbise kalıbı
pattern i. yaklaşım
Trade/Economic
pattern i. eşantiyon
pattern i. numune
pattern i. örnek
Technical
pattern i. bağlantı
pattern i. bezeme
pattern i. döküm modeli
pattern i. model
pattern i. örnek
pattern i. örge
pattern i. örnekçe
pattern i. patern
pattern i. patron
pattern i. şekil
Computer
pattern i. şekil düzeni
Informatics
pattern i. desen
pattern i. örüntü
Telecom
pattern i. desen
pattern i. model
pattern i. örüntü
Mechanic
pattern i. dökümcülükte model
Textile
pattern i. broşe
pattern i. desen
pattern i. elbise patronu
pattern i. kalıp
pattern i. patron
pattern i. terzi patronu
Construction
pattern i. doku
pattern i. şablon
Automotive
pattern i. model
Aeronautic
pattern i. uçuş rotası
pattern i. uçuş yolu
pattern i. uçakların havaalanına yaklaşırken veya ayrılırken izlemeleri gereken belirlenmiş uçuş yolu
Chemistry
pattern i. motif
Linguistics
pattern i. örüntü
pattern i. örgü
pattern i. yapı
Geography
pattern i. mostra
Hunting
pattern i. saçma grupmanı

"pattern" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become a pattern f. alışkanlık haline gelmek
pattern oneself after someone f. birini örnek almak
pattern oneself on someone f. birini örnek almak
change one's eating pattern f. beslenme düzenini değiştirmek
design a pattern f. desen tasarlamak
form a pattern f. örüntü oluşturmak
dress pattern i. elbise kalıbı
dotted pattern i. noktalı dizin
tonal pattern i. perdeli ses modeli
gridiron pattern i. sokakların birbiriyle dik açısıyla kesiştiği sokak planı
action pattern i. eylem modeli
pattern perception i. model algısı
behavior pattern i. davranış biçimi
rhythmic pattern i. ritmik model
pattern variables i. kalıp değişkenler
speech pattern i. konuşma kalıbı
optical pattern recognition i. optik desen tanıma
pattern of education i. eğitim tarzı
pattern design i. model tasarımı
dress pattern i. patron
w pattern i. w örüntüsü
image pattern i. görüntü biçimi
behavioural pattern i. davranış kalıbı
pattern card i. mostra kartı
metrical pattern i. köğ
pattern painting i. şekilli boyama
pattern card i. numune kartı
pattern book i. model kitabı
pattern book i. katalog
computerized pattern drawing i. bilgisayarlı desen çizimi
pattern drawing i. desen çizimi
dispersion pattern i. dağılım şekli
pattern of behaviour i. davranış şekli
political pattern i. politika şablonu
political pattern i. siyasal model
etched-out pattern i. yakma deseni
etched-out pattern i. aşındırma deseni
cultural pattern-profile i. kültürel profil
rumi pattern i. rumi motif
regular sleep pattern i. uyku düzeni
pattern design i. desen tasarımı
embossed floriated pattern i. kabartma çiçek deseni
structural pattern i. yapısal model
structural pattern i. yapısal örnek
checked pattern i. ekose desenli
pattern designer i. desenci
pattern designing i. desencilik
design pattern i. tasarım örüntüsü
emotion pattern i. duygu modeli
sleeping pattern i. uyku düzeni
pattern lock i. desen kilidi
production pattern i. üretim deseni
napkin pattern i. peçete deseni
design pattern i. tasarım deseni
herringbone pattern i. zikzak deseni
herringbone pattern i. balık kılçığı
holding pattern i. bekleme
holding pattern i. askıya alınmış faaliyet
holding pattern i. askıya alınmış ilerleme
flower-pattern s. çiçek desenli
in a holding pattern expr. bekleme paterninde
in a holding pattern expr. havaalanına iniş izni beklerken yapılan dairesel uçuş paterninde
in a holding pattern expr. havada dairesel uçuşlarla iniş sırası bekleme sürecinde
Phrasals
pattern after f. taklit etmek
pattern after f. benzetmek
pattern after f. örnek almak
pattern after f. izlemek
pattern after f. takip etmek
pattern after f. uymak
pattern something after something f. aynı modelde yapmak
pattern something after something f. bir şeyi başka bir şeye göre modellemek
pattern something on something f. belli bir kalıba/örneğe/şablona oturtmak
pattern something after something f. birşeyin modelinde/modelini kullanarak yapmak
pattern something on something f. model olarak kullanmak
Idioms
in a holding pattern expr. beklemede
in a holding pattern expr. rölantide
in a holding pattern expr. durgun bir dönemde
in a holding pattern expr. hareketsiz bir dönemde
in a holding pattern expr. sabit bir dönemde
in a holding pattern expr. gelişme kaydedilmeyen bir dönemde
in a holding pattern expr. olduğu yerde sayar durumda
in a holding pattern expr. aynı yerde dönüp duran bir halde
Trade/Economic
pattern of trade i. dış ticaret modeli
basic training pattern i. esas yetiştirme örneği
training pattern i. eğitim modeli
optimal pattern of production i. en uygun üretim
spending pattern i. harcama kalıbı
staffing pattern i. kadro
staffing pattern i. kadro kalıbı
pattern book i. model defteri
pattern bargaining i. model sözleşme
sale according to pattern i. numune üzerine satış
pattern book i. numune defteri
pattern card i. numune kartı
training pattern i. öğretim planı
pattern card i. örnek kartonu
pattern card i. örnek kartı
sale according to pattern i. örnek üzerine satış
purchase pattern i. satın alma biçimi
industrialization pattern i. sanayileşme modeli
pattern of trade i. ticaretin yapısı
demand pattern i. talep modeli
type (pattern) evaluation i. tip (model) değerlendirmesi
consumption pattern i. tüketim eğilimi
registered pattern i. tescilli model
demand pattern i. talep eğilimi
shift pattern i. vardiya sistemi
shift pattern i. vardiya usulü çalışma
shift pattern i. vardiyalı çalışma sistemi
flag pattern i. (piyasa ile ilgili grafiklerde) bayrak formasyonu
management pattern i. yönetim modeli
9S (strategy, structure, systems, staff, (soft) skills, style, shared values + steering pattern, syndication) (mckinsey) i. strateji, yapı, sistemler, personel, (sosyal) beceriler, stil, ortak değerler + yönetim modeli, sendikalaşma anlamına gelen ifade (mckinsey)
Law
base training pattern i. esas yetiştirme örneği
pattern and practice suit i. model davası
pattern of criminality i. suç biçimi
pattern of criminality i. suçluluk biçimi
pattern of criminality i. suç modeli
pattern of criminality i. suç işleme tarzı
Politics
pattern of growth i. büyüme modeli
Tourism
travel pattern i. seyahat modeli
Technical
flow pattern i. akış deseni
airy pattern i. airy deseni
gated pattern i. akaçlı model
antenna pattern i. anten diyagramı
master pattern i. ana model
cauterized pattern i. aşındırma deseni
angle pattern control valve i. açılı izli kontrol vanası
burnt-out pattern i. aşındırma deseni
flow pattern i. akış profili
test pattern i. ayar resmi
holding pattern i. bekleme paterni
tie down point pattern i. bağlama noktası metodu
herringbone pattern i. balıksırtı deseni
abundance pattern i. bolluk modeli
pattern generator i. biçim üreteci
bit pattern i. bit paterni
frame alignment pattern i. çerçeve hızalama örüntüsü
frame alignment pattern i. çerçeve hizalama örüntüsü
crack pattern i. çatlak izi
multicolour pattern i. çok renkli desen
mercury pattern i. cıvalı model
multicolor pattern i. çok renkli desen
distorted pattern i. çarpık model
crack pattern i. çatlak biçimi
pattern background i. desen artalanı
hole pattern i. delik dizaynı
hole pattern i. delgi örüntüsü
hole pattern i. delik paterni
modified grid pattern i. değiştirlmiş ızgara doku
dispersion pattern i. dağılım şekli
sample pattern i. desen numunesi
pattern depth i. dekor derinliği
pattern shearing i. desenli makaslama
pattern foreground i. desen önalanı
pattern room i. döküm kalıplarını hazırlama yeri
straight pattern control valve i. düz izli kontrol vanası
pattern room i. döküm kalıphanesi
casting pattern i. döküm modeli
pattern maker i. döküm kalıpçısı
training pattern set i. eğitici örüntü kümesi
electron backscatter diffraction pattern i. elektron geri saçılım kırınımı deseni
electron diffraction pattern i. elektron kırınım deseni
grout pattern i. enjeksiyon paterni
interference pattern i. girişim örüntüsü
holding pattern i. havaalanına iniş izni bekleyen uçakların izledikleri belirli yol
air flow pattern i. hava akış modeli
pattern card i. jakar kartı
binary pattern i. ikili örüntü
trace off strap pattern i. izleyici şerit dizini
radiation pattern i. ışıma örüntüsü
optical diffraction pattern i. ışık kırınımı deseni
skeleton pattern i. iskelet model
sample pattern i. kalıp numunesi
fracture pattern i. kırılma deseni
pile pattern i. kazık paterni
kikuchi pattern i. kikuchi deseni
pattern card i. katalog
diffraction pattern i. kırınım bezemesi
diffraction pattern indexing i. kırınım bezemesi imlemesi
kossel pattern lines i. kossel bezeme çizgileri
styrofoam pattern i. köpük model
kossel-möllenstedt pattern i. kossel-möllenstedt bezemesi
laue pattern i. laue bezemesi
checker pattern i. lekemsi görüntü
pattern shop i. model atölyesi
pattern card i. mostra kartı
wax pattern i. mum model
pattern draft i. model taslağı
pattern maker i. modelci
pattern number i. model numarası
pattern evaluation test i. model değerlendirme deneyi
test pattern i. mir
pattern metal i. model alaşımı
pattern draft i. model konikliği
pattern materials i. model gereçleri
pattern layout i. model çizimi
pattern plaster i. model alçısı
pattern allowance i. model payı
pattern assembly i. model çatkısı
optical eye pattern i. optik göz modeli
river pattern i. nehir deseni
optical pattern recognition i. optik desen tanıma
pattern matching i. örüntü eşleme
scour pattern i. oyulma paterni
sample pattern i. örnek desen
facing pattern i. ön yüz kalıbı
sample pattern i. örnek kalıp
pattern sensitive fault i. örüntü algılamalı hata
pattern sensitive fault i. patern algılamalı hata
blast pattern i. patlatma dizaynı
parted pattern i. parçalı model
firing pattern i. patlama paterni
rivet pattern i. perçin tertibatı
fracture pattern i. parçalanma biçimi
parallel drainage pattern i. paralel drenaj paterni
pattern recognition i. patern tanıma
winding pattern i. sarma modeli
radial drainage pattern i. radyal drenaj paterni
checker pattern i. rejeneratör örgü düzeni
colour test pattern i. renkli ayar resmi
sequential descriptive pattern i. sıralı açıklayıcı desen
temperature pattern i. sıcaklık dağılımı
test bit pattern i. sınayıcı bit örüntüsü
standard pattern i. standart model
water use pattern i. su kullanım paterni
standard pattern i. standart şekil
topographical pattern i. topografik yapı
loose-piece pattern i. takma parçalı model
pattern shop i. taslak atölyesi
test pattern i. test diyası
test pattern i. test paterni
one-piece pattern i. tek parça model
herringbone pattern i. tırtıllı desen
solid pattern i. tek parça model
tanaka pattern i. tanaka deseni
test pattern i. test şekli
chevron pattern i. tırtıllı desen
powder diffraction pattern i. toz kırınım deseni
test pattern i. test resmi
evaporative-pattern casting i. uçucu model dökümü
checker pattern i. üfleme izi
traffic pattern i. uçak uçuş yolu
fire pattern i. yangın paterni
cauterized pattern i. yakma deseni
burnt-out pattern i. yakma deseni
burnt out pattern i. yakma deseni
x-ray pattern i. x-ışını deseni
straight-pattern s. düz izli
Computer
search pattern i. arama modeli
area pattern i. alan örüntüsü
band 2 pattern i. bant 2 deseni
band 1 pattern i. bant 1 deseni
bit pattern i. bitpaterni
bit pattern i. bit örüntüsü
frame alignment pattern i. çerçeve hizalama örüntüsü
line pattern i. çizgi deseni
circular pattern i. dairesel çoğaltma
pattern fill i. desen dolgu
pattern mode i. desen modu
pattern match i. desen eşleştirmesi
hole pattern i. delgi örüntüsü
pattern lines i. desen çizgileri
pattern pickup i. desen toplama
pattern color i. desen rengi
pattern editor i. desen düzenleyici
pattern design i. desen tasarımı
hole pattern i. delik paterni
fill pattern i. doldurma deseni
fill pattern i. dolgu örüntüsü
fill pattern i. dolgu örneği
file name pattern i. dosya adı örneği
interference pattern i. girişim örüntüsü
cell pattern i. hücre deseni
bit pattern generator i. ikil örüntüsü
inlaid pattern i. işlemeli desen
radiation pattern i. ışıma örüntüsü
bit pattern i. ikil örüntüsü
unsaved pattern i. kaydedilmemiş desen
desktop pattern i. masaüstü deseni
unlisted pattern i. listelenmemiş desen
pattern syntax i. örnek sözdizimi
pattern matching i. örüntü eşleme
pattern recognition i. örüntü tanıma
pattern-sensitive fault i. örüntü algılamalı yanılgı
pattern generator i. örüntü üreteci
pattern recognition i. patern tanıma
pattern-sensitive fault i. patern algılamalı hata
pixel pattern i. piksel deseni
dither pattern i. titreme deseni
raster pattern i. tarama deseni
scan pattern i. tarama deseni/şablonu
ring pattern i. zil sesi çeşitleri
ring pattern i. zil sesi deseni
fill pattern expr. desen doldur
edit pattern expr. desen düzenle
use pattern matching expr. desen eşleşmesi kullan
use pattern matching expr. desen eşleştirmesini kullan
confirm pattern removal expr. desen kaldırmasını onayla
pattern match expr. desen eşleştir
Informatics
frame alignment pattern i. çerçeve hizalama örüntüsü
fill pattern i. doldurma deseni
fill pattern i. dolgu karakteri
interference pattern i. girişim örüntüsü
error pattern i. hata örüntüsü
intermittent pattern i. kesintili örüntü
desktop pattern i. masaüstü deseni
pattern recognition i. örüntü tanıma
pattern matching i. örüntü eşleme
pattern generator i. örüntü üreteci
test bit pattern i. sınayıcı bit örüntüsü
test pattern i. test örüntüsü
routing pattern i. yönlendirme şeması
Telecom
antenna radiation pattern i. anten ışıma örüntüsü
frame alignment pattern i. çerçeve hizalama şablonu
eye pattern i. göz çizeneği
eye pattern i. göz diyagramı
eye pattern i. göz örüntüsü
radiation pattern i. ışıma örüntüsü
acceptance pattern i. kabul numunesi
fixed pattern noise i. sabit örüntülü gürültü
routing pattern i. yönlendirme şablonu
Mechanic
disposable pattern i. harcanır model
pattern allowance i. kalıp payı
sweep pattern i. silmeli model
removable pattern i. sökülebilir model
Television
test pattern i. ayar resmi
pattern generator i. biçim üreteci
test pattern i. mir
pattern generator i. örüntü üreteci
colour test pattern i. renkli ayar resini
test pattern i. test diyası
test pattern i. test resmi
Textile
printing pattern i. baskı deseni
original pattern i. baz kalıp
multi-size pattern i. çok ölçülü kalıp
weave pattern i. desen raporu
pattern shearing i. desenli makaslama
pattern design i. desen
dress pattern i. elbise patronu
dress pattern i. elbise kalıbı
graphic pattern i. grafik desen
pattern placing i. kalıp yerleştirme
pattern markings i. kalıp işaretleri
sewing pattern making i. kalıpçılık
pattern cutter i. kalıp kesme makinesi
pattern paper i. kalıp kağıdı
pattern cutter i. kalıp kesici
commando pattern i. komando deseni
dice pattern i. küp desen
knop pattern i. nupeli desen
paper pattern i. patron
dress pattern i. patron
pattern design i. tasarım
lockstitch pattern decker i. tek iğneli desen makinesi
dress pattern i. terzi patronu
burnt-out pattern i. yakma jeseni
ground pattern i. zemin deseni
floral pattern s. çiçek desenli
Architecture
linen pattern i. duvarları doldurmak için kullanılan kumaş süsleme
pattern analysis i. doku analizi
key pattern i. meander motifi
key pattern i. genelde kabartmalarda kullanılan, tekrar eden yatay ve dikey çizgilerden meydana gelen bir süsleme motifi
Construction
fill pattern i. dolgu örüntüsü
fill pattern i. doldurma deseni
pattern-making i. kalıp yapma
diffraction pattern i. kırınım dokusu
pattern cracks i. yüzey çatlakları
floor pattern i. zemin deseni
Automotive
wear pattern i. aşınma şekli
ignition pattern i. ateşleme dalga formu
dual pattern camshaft i. çift yapılı eksantrik
h-shift pattern i. h formlu vites şablonu
improper spray pattern i. hatalı atış
meshing pattern i. kavrama izi
intermittent/fluttering pattern i. kesikli/kademeli atış
tire wear pattern i. lastik aşınma şekli
rocker wear pattern i. külbütör kolu ve supap sapı aşınma şekli
abnormal wear pattern i. olağan dışı aşınma izi
normal pattern i. normal osilogram
heavy center pattern i. ortada yoğun atış
normal wear pattern i. normal aşınma şekli
piston wear pattern i. piston aşıntı şekli
primary pattern i. primer devre dalga formu
injection pattern i. püskürtme şekli
reference ignition pattern i. referans ateşleme dalga formu
spray pattern i. püskürtme şekli
spray pattern i. püskürtme şekli
heavy right/left pattern i. sağda (veya solda) yoğun atış
spray pattern i. püskürtme deseni
tread pattern i. sırt deseni
secondary pattern i. sekonder ateşleme dalga formu
driving pattern select switch i. sürüş seçim anahtarı
driving pattern select switch i. sürüş şekli seçim düğmesi
driving pattern indicator lights i. sürüş şekli gösterge ışıkları
heavy top/bottom pattern i. üstte/allta yoğun atış
pattern panel i. yan sanayi panel
shift pattern i. vites sistemi
star pattern i. yıldız şablonu
Aeronautic
apron movement pattern i. apron güvenlik çizgileri
holding pattern i. beklerken yapılan dairesel uçuş
holding pattern i. bekleme paterni
holding pattern mode i. beklemede uçuş yolu şekli
holding pattern i. beklemede uçuş yolu
clearance pattern i. klerans modeli
circuit pattern i. meydan turu
traffic pattern i. uçakların havalanına yaklaşırken veya ayrılırken izlemeleri gereken belirlenmiş uçuş yolu
approach pattern i. uçakların havaalanına yaklaşırken veya ayrılırken izlemeleri gereken belirlenmiş uçuş yolu
Marine
pressure pattern i. basınç modeli
hurricane wind pattern i. kasırga sırasında oluşan rüzgarın hız dağılımı
Mining
borehole pattern i. delik düzeni
ignition pattern i. tutuşturma düzeni
Medical
abnormal vascular pattern i. anormal damar yapılanması
crazy-paving pattern i. arnavut kaldırımı görünümü
asymmetric growth pattern i. asimetrik büyüme paterni
honeycomb pattern i. bal peteği görünümü
branch pattern i. dallanma paterni
disorganised attachment pattern i. dağınık bağlanma örüntüsü
disoriented attachment pattern i. dağınık bağlanma örüntüsü
disorganized attachment pattern i. dağınık bağlanma örüntüsü
male pattern hair loss i. erkek tipi saç dökülmesi
male pattern hair loss i. erkek tipi kellik
male pattern baldness i. erkek tipi saç dökülmesi
male pattern baldness i. erkek tipi kellik
hypsarrhythmia pattern i. hipsaritmi paterni
patient flow pattern i. hasta akış paterni
filamentous pattern i. ipliksi yapı
blood flow pattern i. kan akış şekli/biçimi/paterni
bleeding pattern i. kanama paterni
female pattern hair loss i. kadın tipi saç kaybı
oligemic-mosaic pattern i. oligemik-mozaik patern
guedel pattern airway i. orofarengeal tüp
disease with an autosomal dominant inheritance pattern i. otozomal dominant geçişli hastalık
pathogen associated molecular pattern i. patojen-ilişkili moleküler patern
random pattern skin flap survival i. random paternli cilt flebi yaşayabilirliği
random pattern skin flap i. random paternli cilt flebi
breathing pattern i. solunum paterni
storiform pattern i. storiform patern
dissemination pattern i. yayılım paterni
time-activity pattern i. zaman-aktivite paterni
time activity pattern i. zaman aktivite paterni
male-pattern baldness i. erkek tipi saç dökülmesi
Psychology
perceptual pattern i. algısal örüntü
gaze pattern i. bakış yapısı
behavioural pattern i. davranış biçimi
behaviour pattern i. davranış örgüsü
behaviour pattern i. davranış biçimi
behavioural pattern i. davranış örgüsü
behavioural pattern i. davranış kalıbı
behaviour pattern i. davranış kalıbı
action pattern i. eylem yapısı
modal action pattern i. modal eylem yapısı
specific dynamic pattern i. özgül dinamik yapı
press-need pattern i. pres-ihtiyaç yapısı
pathogenic family pattern i. patojenik aile yapısı
fixed action pattern i. sabit eylem yapısı
pattern recognition i. şekil tanıma
pattern discrimination i. şekil ayırt etme
pattern perception i. şekil algısı
pattern analysis i. yapı analizi
Gastronomy
cut out pattern f. kalıptan çıkarmak
Geometry
crab pattern i. yengeç deseni
Statistics
pattern function i. örüntü işlevi
pattern recognition i. örüntü tanıma
Physics
common spatial pattern i. ortak uzamsal örüntü
Biology
hereditary pattern i. (genetikte) kalıtım yoluyla ebeveynlerden edinilen özellikler
Marine Biology
fishing pattern i. balıkçılık kalıbı
fishing pattern i. balıkçılık şekli
growth pattern i. büyüme şekli
retrospective pattern i. geriye dönük yapılandırma
Agriculture
plant pattern i. bitki deseni
crop pattern i. bitki deseni
vegetation pattern i. bitki deseni
drainage pattern i. drenaj modeli
agricultural pattern i. zirai desen
Social Sciences
social pattern i. sosyal kalıp
social pattern i. sosyal örüntü
Linguistics
sentence pattern i. cümle kalıbı
verb pattern i. fiil kalıbı
intonation pattern i. ezgi düzeni
global pattern i. genel düzen
pattern practice i. kalıp alıştırması
pattern practice i. örüntü alıştırması
sentence pattern i. tümce kalıbı
stress pattern i. vurgu kalıbı
pattern drill i. yapı alıştırması
Environment
dispersed movement pattern i. dağınık hareket düzeni
growth pattern i. gelişim modeli
gridiron pattern i. ızgara modeli
Meteorology
pressure pattern flying i. basınç örüntüsüne göre uçuş
line echo wave pattern i. çizgi halinde yansı dalga örüntüsü
weather pattern i. hava modeli
kew-pattern barometer i. kew-pattern barometresi
rainfall pattern i. yağış modeli
rainfall pattern i. yağış biçimi
Geology
drainage pattern i. akaçlanma biçimi
diffaraction pattern i. difraksiyon şekli
drill pattern i. delik düzeni
drainage pattern i. drenaj şekli
diffaraction pattern i. kırınım şekli
blasting pattern i. patlatma düzeni