performance - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

performance

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"performance" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 78 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
performance i. performans
General
performance i. oynanma (oyun)
performance i. gösteri
performance i. ifa
performance i. çalma
performance i. seans
performance i. numara
performance i. uygulayım
performance i. müstahsiliyet
performance i. icra edilme
performance i. çalınma (müzik eseri)
performance i.
performance i. sahneye koyma
performance i. işleyim
performance i. başarma gücü
performance i. eser
performance i. oynama (oyunu)
performance i. üretkenlik
performance i. oyun
performance i. icra
performance i. icra etme
performance i. edim
performance i. yerine getirme
performance i. prodüktivite
performance i. verimlilik
performance i. fiil
performance i. temsil
performance i. icraat
performance i. amel
performance i. verim
performance i. yapma
performance i. randıman
performance i. başarım
performance i. performans
performance i. işleme
performance i. çalışma
performance i. güç
Colloquial
performance i. (kötü) davranış
performance i. çirkin şov
performance i. yorucu iş
Trade/Economic
performance i. başarı
performance i. başarı derecesi
performance i. eda
performance i. edim
performance i. ediş
performance i. icra etme
performance i. ifa
performance i. icra
performance i.
performance i. ortaya koyma
performance i. performans
performance i. sonuç
performance i. yapma
Law
performance i. bir yükümlülüğün yerine getirilmesi
performance i. edim
performance i. eda
performance i. ifa
performance i. icra
performance i. temsil
Technical
performance i. çalışma
performance i. çalışma niteliği
performance i. güç
performance i. işleme
performance i. performans
performance i. randıman
Construction
performance i. eylem
performance i. işlevsellik
performance i. verim
Automotive
performance i. performans
Aeronautic
performance i. uçakta verimlilik kapasitesini etkileyen faktörler
Linguistics
performance i. dil kullanımı
performance i. edim
performance i. söz dökümü
Art
performance i. performans
Music
performance i. icra
Theatre
performance i. oynayış
Cinema
performance i. görmelik
Ottoman Turkish
performance i. ifa

"performance" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
show great performance f. iyi performans sergilemek
deliver great performance f. yüksek performans sağlamak
performance standarts f. performans standartları
improve one's performance f. performansını arttırmak
enhance one's performance f. performansını arttırmak
give performance f. performans ortaya koymak
put in performance f. performans ortaya koymak
deliver performance f. performans ortaya koymak
deliver performance f. performans sergilemek
lose performance f. performans kaybetmek
put in performance f. performans sergilemek
improve one's performance f. performansını artırmak
put in performance f. performans izlemek
give performance f. performans sergilemek
enhance one's performance f. performansını artırmak
deliver an outstanding performance f. üstün performans göstermek
put in an outstanding performance f. üstün performans göstermek
give an outstanding performance f. üstün performans göstermek
display performance f. performans göstermek
show performance f. performans göstermek
display performance f. performans sergilemek
put in an excellent performance f. iyi performans çıkarmak
show performance f. performans sergilemek
give a performance f. icra-i sanat etmek
increase the performance f. performansı arttırmak
reveal excellent performance f. iyi performans göstermek
reveal excellent performance f. iyi performans çıkarmak
measure the performance f. performansı ölçmek
measure the performance f. performans ölçmek
one's performance catch the eye f. performansıyla göz doldurmak
put on a performance of a lifetime f. hayatının gösterisini/performansını sergilemek
put on a performance of a lifetime f. hayatının en iyi/güzel/muhteşem vs. gösterisini yapmak
give a very good performance f. çok iyi performans göstermek
give a very good performance f. çok iyi performans sergilemek
performance review i. performans incelemesi
high performance i. yüksek performans
cognitive performance i. idrak performansı
evening performance i. suare
performance art i. gösteri sanatı
decrease of performance i. güç azalması
communication performance i. komünikasyon performansı
performance testing i. başarım testi
engine performance i. motor performansı
performance review i. performans değerlendirmesi
the highest performance i. en yüksek/iyi performans
performance awards i. performans ödülleri
cognitive performance i. kavramsal performans
impossibility of performance i. ifa imkansızlığı
artistic performance i. icracı sanatçı
high performance computing i. yüksek performanslı bilgisayar
performance anxiety i. performans endişesi
high performance computing i. yüksek performansla hesaplama
premiere performance i. prömiyer
place of performance i. ifa yeri
performance arts i. gösteri sanatları
performance of work i. çalışma performansı
working performance i. çalışma performansı
full performance i. tam performans
capital market performance i. sermaye piyasası performansı
superb performance i. üstün performans
outstanding performance i. üstün performans
performance appraisals i. performans değerlendirmeleri
good performance i. iyi performans
performance center i. gösteri merkezi
performance indicators i. performans göstergeleri
stage performance i. sahne gösterisi
mental performance i. zihinsel performans
ballet performance i. bale gösterisi
classification performance i. sınıflandırma başarımı
decrease of performance i. verim azalması
performance measure i. performans ölçümü
high performance i. üstün gayret
non-performance i. yerine getirmeme
self-performance i. öz-performans
performance-based regulation i. performansa dayalı düzenleme
decrease in performance i. performans düşüklüğü
performance decrease i. performans düşüklüğü
objective performance i. nesnel başarım
subjective performance i. öznel başarım
substantial performance i. kabul edilebilir bitirme
performance increase i. performans artışı
date of performance i. performans tarihi
date of performance i. icra tarihi
fire performance i. ateş gösterisi
fire performance i. ateşle yapılan gösteri
expected performance i. beklenen performans
poem performance i. şiir dinletisi
solid performance i. sağlam performans
solid performance i. iyi performans
performance hall i. gösteri salonu
performance booster i. performansı artırıcı
performance booster i. performansı artıran
performance information i. performans bilgileri
performance of success i. başarı performansı
complete performance i. tam performans
energy performance certificate i. enerji kimlik belgesi
performance artist i. gösteri sanatçısı
non-performance i. yapmama
non-performance i. kargaşa
treatment performance i. tedavi performansı
treatment performance i. arıtım performansı
english performance homework i. ingilizce performans ödevi
performance enhancement i. performans artışı
performance enhancement i. performans artırma
benefit performance i. hayır amacıyla yapılan tiyatro veya müzik gösterisi
performance enhancing/enhancer s. performansı artıran
performance enhancing/enhancer s. performansı artırıcı
performance-oriented s. performans odaklı
performance-related s. performansa dayalı
Colloquial
killer performance i. harika/süper performans
Idioms
command performance i. kraliyetin emriyle gerçekleştirilen gösteri (bale, oyun, opera)
command performance i. zorunlu olarak gerçekleştirilen her türlü görev ya da faaliyet
command performance i. zorunlu görev
command performance i. katılmanın zorunlu olduğu toplantı, yemek, etkinlik
Trade/Economic
maximum performance i. azami performans
successive performance contract i. art arda teslimli satım sözleşmesi
maximum performance i. azami icraat
contract of successive performance i. ardışık teslim sözleşmesi
successive performance contract i. art arda gelen teslim sözleşmesi
successive performance contract i. ardışık teslim sözleşmesi
key performance indicator i. anahtar performans göstergesi
key performance indicator i. ana performans göstergesi
specific performance i. aynen ifa
performance report i. başarı raporu
performance-expectations gap i. beklenen başarı boşluğu
performance awards i. başarı ödülleri
level of performance i. beceri derecesi
bank performance i. banka performansı
promise performance of third party i. başkasının fiilini üstlenme
place of performance i. borcun ödeneceği yer
performance budget i. bütçe taslağı
performance budget i. bütçe programı
appraising employee performance i. çalışan performansının değerlendirilmesi
maximum performance i. en yüksek uygulama
maximum performance i. en ileri sonuç
additional performance bond i. ek kesin teminat
economic performance i. ekonomik performans
price/performance ratio i. fiyat/performans oranı
financial performance i. finansal performans
operating performance i. faaliyet başarısı
financial performance i. finansal başarı
relative competitive performance i. göreli rekabetçi performans
overall performance i. genel başarı
performance of duties i. görevlerin ifa edilmesi/yapılması
performance obligations i. hizmet yükümlülüğü
performance of services i. hizmetlerin yerine getirilmesi
performance obligations i. hizmet yapılması ile yerine getirilecek yükümlülükler
performance evaluation in human resource management i. İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirmesi
hr performance management i. ik performans yönetimi
performance budget i. iş bütçesi
place of performance i. ifa yeri
job performance i. iş performansı
performance analysis i. iş analizi
performance appraisal i. iş değerlendirmesi
performance rating i. iş başarısı notu
guide to work performance control i. iş performansı kontrolü kılavuzu
operating performance income statement i. işletme kar zarar cetveli
execution, delivery and performance i. imza, tevdi ve ifa
performance rating i. işteki başarının derecelendirilmesi
manner of performance rating i. iş derecelendirme şekli
export performance i. ihracat performansı
non-performance i. icra etmeme
worker performance i. işçi verimi
business performance i. iş performansı
work performance i. iş başarısı
performance standards i. iş görme standartları
performance rating i. iş değerlendirmesi
acceptable performance level i. kabul edilebilir performans seviyesi
acceptable performance level i. kabul edilebilir verimlilik seviyesi
performance security i. kesin teminat mektubu
performance bond i. kesin teminat mektubu
performance bond i. kati teminat
personal performance i. kişisel uygulama
performance bond i. kesin teminat
performance guarantee i. kesin teminat mektubu
performance bond i. kat’i teminat
performance guarantee i. kesin teminat
performance bond i. kati teminat mektubu
performance security i. kesin teminat
personal performance i. kişisel performans
performance security i. kati teminat
performance in kind i. mal olarak ödeme
maximum performance i. maksimum performans
cost performance index i. maliyet performans endeksi
performance funds i. ortalamanın üzerinde bir karlılığı hedef alan yatırım fonu
performance-related pay i. performansa dayalı ödeme
performance measurement i. performans ölçümü
performance agreement i. performans anlaşması
performance standards i. performans standartları
performance budgeting i. performans bütçeleme
performance management i. performans yönetimi
performance-based budget i. performans esaslı bütçe
performance audit i. performans denetimi
performance rating i. performans derecelendirmesi
performance management system i. performans yönetimi sistemi
performance-based pricing i. performansa dayalı fiyatlandırma
performance evaluation i. performans değerlendirme
performance-based measurement i. performansa dayalı ölçüm
increasing performance i. performans arttırma
performance benchmarking i. performans kıyaslaması
performance test i. performans denemesi
performance-based pricing i. performansa dayalı ücretlendirme
pay for performance i. performansa göre ödeme
performance budget i. programlanan işe göre bütçeden para ayrılması
performance standard i. performans standardı
performance test i. performans testi
performance measure i. performans ölçümü
performance factor i. performans faktörü
performance-based salary system i. performansa dayalı maaş sistemi
performance review i. performans değerlendirme
performance auditing i. performans denetimi
performance unit award i. performans birimi primi
performance measurement techniques i. performans ölçüm teknikleri
performance improving i. performans arttırma
performance improving i. performans artırma
performance-based budget i. performans tabanlı bütçe
performance provision i. performans hükmü
performance rating i. performans derecelendirme
level of performance i. performans düzeyi
performance-based salary system i. performansa dayalı ücret sistemi
performance-based salary system i. performansa dayalı ücretlendirme
increasing performance i. performans artırma
performance study i. performans incelemesi
performance report i. performans raporu
performance auditing i. performans denetimi
performance indicator i. performans göstergesi
performance budget i. performans bütçesi
performance criteria i. performans kriterleri
performance assessment i. performans değerlendirme
performance gap measurement i. performans açığının ölçümü
performance budget i. program bütçesi
pay for performance i. performans için ödeme
pay for performance i. performansa dayalı ödeme
performance reporting i. performans raporlama
performance evaluation i. performans değerlendirmesi
performance regime i. performans rejimi
performance statistic i. performans istatistiği
performance analysis i. performans analizi
performance premium i. performans primi
performance testing (laboratory) i. performans testi (laboratuvar)
substandard employee performance i. standartların altında işçi performansı
non-performance penalty clause i. sözleşmeye uymama yaptırımı
performance bond for an indefinite period i. süresiz kati teminat
specific performance i. spesifik performans
strategic performance management tool i. stratejik performans yönetim aracı
output performance measures i. sonuç değerlendirme ölçüleri
presentational performance budgeting i. sunuma yönelik performans bütçeleme yaklaşımı
basic performance issues i. temel performans konuları
period of performance i. tahakkuk süresi
key performance indicator (kpi) i. temel performans göstergesi
commitment performance period i. taahhüt süresi
performance report i. uygulama raporu
asset performance i. varlık performansı
performance monitoring i. uygulama denetimi
control of overall performance i. uygulama sonuçlarının genel değerlendirmesi
head of service performance i. verimlilik servisi başkanı
performance-satisfaction-effort loop i. uygulama tatmin çaba ilmiği
performance budget i. uygulama bütçesi
performance feedback i. uygulama desteği
tax performance i. vergi performansı
performance chart i. verim çizelgesi
investment performance index i. yatırım başarı indeksi
non-performance i. yapmama
structure-conduct-performance paradigm i. yapı-davranış-performans paradigması
investment performance i. yatırım performansı
investment performance i. yatırım başarısı
high performance work system i. yüksek performanslı çalışma sistemi
non-performance i. yerine getirmeme
Law
action for specific performance f. aynen ifayı talep etmek
plea of non-performance i. adem-i ifa def’i
action for specific performance i. aynen ifa davası
non-performance i. ademi ifa
non-performance of obligation i. adem-i ifa
non-performance i. adem-i ifa
contract of instantaneous performance i. ani edimli sözleşme
specific performance i. aynen ifa
place of performance i. borcun ifa edileceği mahal
bill for specific performance i. bir sözleşmenin yükümlülükleri ile borçlu olan kimse aleyhine sorumluluklarını aynen yerine getirmesi konusunda mahkemeye yapılan başvuru
non-performance of obligation i. borcun ifa edilmemesi
performance of obligation i. borcun ifası
performance of obligation i. borcun edası
punctual performance i. derhal ifa
immediate performance i. derhal ifa
action for performance i. eda davası
damages for delay in performance i. gecikme tazminatı
specific performance i. harfiyen yerine getirme
literal performance i. harfiyen icra
execution, delivery, performance, enforcement, notarization or other certification or presentation of this agreement i. işbu sözleşmenin akdedilmesi, tevdii, ifası, noter tarafından onaylanması, diğer ilgili makamlarca tasdiki ve sunulması
presumption of performance i. ifa karinesi
impossibility of performance i. ifanın mümkün olmaması
law of place of performance i. ifa yeri kanunu
failure of performance i. ifa etmeme
postponing the performance i. ifayı erteleme
time of performance i. ifa zamanı
demanding performance i. ifayı talep etme
subject of performance i. ifanın mevzuu
place of performance i. ifa yeri
performance interest i. ifa menfaati
non-performance i. ifa etmeme
tendering performance i. ifa teklifi
part performance i. kısmen yapılma
part performance i. kısmen ifa
imperfect performance i. natamam ifa
defense of non-performance i. ödemezlik defi
defense of non-performance i. ödemezlik defi
specific performance i. sözleşme şartlarına harfiyen uyma
discharge by performance i. sözleşmelerin ifa ile sona ermesi
personal performance i. şahsen ifa
contract of continuous performance i. sürekli edimli sözleşme
performance of condition i. şartın tahakkuku
due performance i. tam ifa
belated performance i. teehhürle ifa
full performance i. tam ifa
negligence in taking due precautions during performance of commercial transactions or in receiving of pledges i. ticaret muamelatında ve rehin almakta lazım olan tedbirlerin ihmali
entire performance i. tamamen ifa
non-performance of commitment i. taahhüdün ifa edilmemesi
premature performance i. vaktinden evvel ifa
felony committed during performance of office i. vazifenin icrası sırasında işlenen suç
duly tendered performance i. usulü dairesinde ifa
performance by a third party i. üçüncü şahıs fiili
performance by a third party expr. üçüncü bir tarafın eylemiyle
Politics
energy performance of a building i. binanın enerji performansı
governmental performance i. hükümetin performansı
performance of government i. hükümetin performansı
performance indicators i. performans göstergeleri
performance monitoring i. performans izleme
performance reserve i. performans rezervi
performance audit i. performans denetimi
quantitative performance criteria i. sayısal performans kriterleri
Institutes
department of budget, performance and final accounts i. bütçe, performans ve kesin hesap dairesi başkanlığı
istanbul state ensemble of turkish music research and performance i. istanbul devlet türk müziği araştırma ve uygulama topluluğu
istanbul state turkish music research and performance ensemble i. istanbul devlet türk müziği araştırma ve uygulama topluluğu
Insurance
performance bond i. bir inşaat mukavelesinin şartlarının yerine getirileceğine dair garanti
Tourism
sound and light performance i. ses ve ışık gösterisi
Technical
performance capability i. çalışma kapasitesi
basic performance criteria i. ana performans kriterleri
minimum performance requirements i. asgari perfomans gerekleri
non-acoustic performance i. akustik olmayan performans
evaluation of acoustical performance i. akustik performansın değerlendirilmesi
key performance criteria i. anahtar performans kriterleri
performance penalty i. aratermin cezası
unnegligible factors of aerodynamic performance i. aerodinamik performansta ihmal edilemeyecek etkenler
analogue audio performance measurement i. analog ses performans ölçümü
performance index i. başarım ölçütü
performance measurement i. başarım ölçümü
performance testing i. başarım sınaması
performance of dam i. barajın performansı
performance monitor i. başarım monitörü
thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop i. basınç düşmesi dahil camlı sıvı ısıtma kollektörlerinin ısıl performansı
acoustic performance of buildings i. binaların akustik performansı
overall system performance i. bütün sistemin çalışma performansı
performance criteria for piping and instrumentation i. borular ve alet kullanımı için performans kriteri
performance monitoring i. çalışma izlemesi
performance enhancers i. çalışma geliştiriciler
performance measures i. çalışma ölçüleri
d.c. output performance characteristics i. d.a. çıkışlı-performans karakteristikleri
impact performance i. darbe performansı
determination of waveguide performance i. dalga kılavuzu performansının belirlenmesi
determination of dynamic performance i. dinamik performans tayini
dynamic cushioning performance i. dinamik tampon performansı
dynamic discharge performance test i. dinamik boşalma performans deneyi
dynamic cushioning performance i. dinamik tamponlama performansı
measurement of energy performance i. enerji performansının ölçülmesi
operating performance of the equipment i. ekipmanın çalışma verimi
performance of electrochemical analyzer i. elektrokimyasal analizör performansı
simultaneous performance i. eş zamanlı performans
measurement of energy performance i. enerji veriminin ölçümü
performance of electromagnetic flow-meter i. elektromanyetik debi ölçerin performansı
performance requirements i. etkinlik gerekleri
functional performance characteristics i. fonksiyonel performans özellikleri
photovoltaic system performance monitoring i. fotovoltaik sistem peformans izleme
verification of furnace performance i. fırın performansının doğrulanması
fan performance curve i. fan performans eğrisi
performance characteristic i. etkinlik karakteristiği
breaking performance i. frenleme performansı
functional performance i. fonksiyonel performans
general performance criteria i. genel performans kriterleri
performance test for solar plus supplementary systems i. güneş ve ilave ısıtıcılı sistemlerin performans deneyleri
system performance for return paths i. geri dönüş yolları için sistem performansı
performance penalty i. güç azalması
noise control performance i. gürültü kontrol performansı
hydraulic performance acceptance test i. hidrolik performans kabul deneyi
code for hydraulic performance tests i. hidrolik performans deneyleri için kod
assessment of the performance of instruments used for the measurement of airborne particle concentrations i. havadaki tanecik derişimlerinin ölçülmesinde kullanılan cihazların performanslarının değerlendirilmesi
hygrothermal performance i. higrotermal performans
performance rating procedure using indoor test methods i. iç ortam deney metotları kullanılarak performans değerlendirme işlemi
manufacturer's performance data i. imalatçı performans verileri
thermal performance i. ısıl performans
production and performance characteristic tests i. imalat ve performans karakteristik deneyleri
manufacturer's performance data i. imalatçının performans bilgileri
transmission performance i. iletim başarımı
performance measurement i. icraat ölçümü
performance evaluation of thermal insulation i. ısı yalıtım performansının değerlendirilmesi
thermal performance verification test i. ısıl performans doğrulama deneyi
human physical performance i. insanın fiziksel performansı
sound insulation performance of cabins i. kabinlerin ses yalıtım performansları
cable tensile performance i. kablo çekme performansı
performance criteria for vessels i. kaplar için performans kriterleri
partial performance i. kısmen yapma
partial performance i. kısmen bitirme
chemical and electrical performance characteristics i. kimyasal ve elektriksel performans karakteristikleri
contact performance i. kontak performansı
mechanical and electrical performance i. mekanik ve elektrik performans
mechanical performance test i. mekanik performans deneyi
mechanical and performance properties i. mekanik ve performans özellikleri
laboratory performance test methods i. laboratuvar performansı deney metotları
engine performance i. motor performansı
average performance i. ortalama verimlilik
live performance i. naklen yayın
normal performance i. normal verim
key performance criteria i. önemli performans kriterleri
subjective performance i. öznel başarım
power cable with special fire performance i. özel yangın performanslı güç kablosu
power cables with special fire performance i. özel yangın performansı olan güç kabloları
special fire performance i. özel yangın performansı
performance characteristics of automated measuring methods i. otomatik ölçme metotlarının performans karakteristikleri
performance characteristic i. performans karakteristiği
performance test procedures i. performans deney işlemleri
performance assessment method i. performans değerlendirme yöntemi
passive components performance standard i. pasif bileşenler performans standardı
methods of measuring the performance i. performans ölçme metotları
methods for performance evaluation i. performans değerlendirme metotları
evaluating the performance i. performansın değerlendirilmesi
methods of measuring and specifying the performance i. performans ölçme ve belirleme metotları
performance requirements i. performans gerekleri
performance bond i. performans teminatı
coefficient of performance (cop) i. performans katsayısı
performance evaluation methods i. performans değerlendirme yöntemleri
performance tests i. performans deneyleri
performance conditions i. performans şartları
performance improvements i. performans iyileştirmeleri
performance improvement i. performans iyileştirmesi
performance measuring methods i. performans ölçme yöntemleri
performance analysis i. performans analizi
performance inhibiting/inhibitor i. performans engelleyici
methods for performance evaluation i. performans değerlendirme yöntemleri
performance specification i. performans koşulu
evaluating the performance i. performans değerlendirmesi
performance-based measurement i. performansa dayalı ölçme
estimation of performance characteristics i. performans özelliklerinin tahmini
coefficient of performance i. performans katsayısı
passive components performance standard i. pasif elemanlar performans standardı
performance specification template i. performans özellik şablonu
performance and satisfaction measurement i. performans ve memnuniyet ölçümü
performance test i. performans deneyi
thermal performance of windows and doors i. pencereler ve kapıların ısıl performansı
performance statistics i. performans istatistikleri
system for declaration of performance conditions i. performans şartları beyan sistemi
performance requirements i. performans gereklilikleri
schedule performance index i. program performans endeksi
performance coefficient i. performans katsayısı
performance modelling i. performans modelleme
performance number i. performans sayısı
performance evaluation method i. performans değerlendirme yöntemi
performance evaluation methods i. performans değerlendirme metotları
performance of windows, doors and shutters i. pencere, kapı ve pancurların ısıl performansı
wind turbine power performance test i. rüzgar türbini güç performansı deneyi
sound performance i. ses performansı
cooling performance i. soğutma performansı
confirmation of the performance of temperature/humidity chamber i. sıcaklık/nem deney odalası performansının doğrulanması
classification and performance requirements i. sınıflandırma ve performans istemleri
performance of temperature chamber i. sıcaklık deney odasının performansı
confirmation of the performance of temperature chamber i. sıcaklık deney odasını performansının doğrulanması
assessment of system performance i. sistem performansının değerlendirilmesi
filtration performance i. süzme performansı
process performance i. süreç çalışırlığı
probe performance i. sonda çalışması
overall performance i. toplam performans
reverse-phase high performance liquid chromatography method i. ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi
overall system performance i. tüm sistemin performansı
long-term sealing performance of joints with thermoplastic elastomer seal i. termoplastik elastomer contalı bağlantıların uzun süreli sızdırmazlık performansı
overall electroacoustic performance i. toplam elektroakustik performans
sack performance i. torba performansı
measurement of the performance characteristics of hearing aids for quality inspection for delivery purposes i. teslimde kalite kontrolü amacıyla işitme cihazlarının çalışma niteliği karakteristiklerinin ölçülmesi
experimental determination of crane performance i. vinç performansının deney yoluyla belirlenmesi
fan performance i. vantilatör verimi
performance test i. verim deneyi
performance driving i. üstün özellik sürüşü
performance standards i. verim standartları
performance curve i. verim eğrisi
practical performance tests i. uygulama ile ilgili performans deneyleri
performance requirements for three classes of sound calibrator i. üç sınıf ses kalibratörünün çalışma niteliği kuralları
coefficient of performance i. verim katsayısı
fan performance i. üfleç verimi
long-term sealing performance i. uzun süreli sızdırmazlık performansı
performance programme i. üstün özellik programı
printer performance i. yazıcı başarımı
biological performance i. yaşamsal davranım
fire performance i. yanma performansı
high-performance equipment i. yüksek etkinlik donatısı
yearly performance prediction i. yıllık performans tahmini
poor performance i. yetersiz performans
high-performance liquid chromatography i. yüksek performanslı likit kromatografi
high performance liquid chromatography method i. yüksek performans sıvı kromatografi metodu
high-performance alumina fibre i. yüksek işlerlikli alumina lif
high-performance size-exclusion chromatography i. yüksek performans boyut eleme kromatografisi
high-performance liquid chromatography i. yüksek performanslı sıvı kromatografisi
high performance applications i. yüksek performanslı uygulamalar
poor performance i. yetersiz edim
imaging performance of x-ray equipment i. x-ışını donanımının görüntüleme performansı