sekiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sekiz"sekiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sekiz eight i.
General
sekiz 8 i.
sekiz eighter i.
sekiz eighter from decatur i.
sekiz aught [scottish] s.
Biochemistry
sekiz octa i.

"sekiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 245 sonuç

Türkçe İngilizce
General
altmış sekiz yaşına kadar yaşamak live to the age of sixty-eight f.
sekiz kez kaplanmış eightyfold i.
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
mevsimlerin değişimi nedeniyle paganlar ve cadılar tarafından yapılan sekiz festivalden biri sabbat i.
sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil octahedron i.
sekiz rakamı (8, VIII) eight i.
sekiz heceli mısra octosyllabic i.
bir tabakanın on sekiz yaprak olmak üzere katlanmasından meydana gelen forma veya kitap eighteenmo i.
sekiz yaprak halinde katlanmış kağıt tabakası eightvo i.
sekiz kişilik koro octet i.
kırk sekiz puntoluk harf canon i.
insanlık gelişminin sekiz aşaması eight stages of man i.
on sekiz eighteen i.
sekiz satırlık şiir ogdoastich i.
yirmi sekiz twenty eight i.
günde sekiz saat çalışma sistemi eight-hour day i.
sekiz misli eight fold i.
seksen sekiz eighty-eight i.
seksen sekiz eighty eight i.
otuz sekiz thirty eight i.
kırk sekiz forty eight i.
elli sekiz fifty eight i.
altmış sekiz sixty eight i.
yetmiş sekiz seventy eight i.
doksan sekiz ninety eight i.
sekiz saatlik dinlenme süresi/dönemi 8-hour period for rest i.
sekiz kenarlı çokgen eight-sided polygon i.
sekiz his (hislerle ilgili budizm'de kullanılan sınıflandırma) eight consciousnesses i.
sekiz top (bilardo) spots and stripes i.
sekiz top (bilardo) bigs and littles i.
sekiz top (bilardo) eightball i.
sekiz top (bilardo) stripes and solids i.
sekiz top (bilardo) 8-ball i.
sekiz top (bilardo) eight-ball i.
sekiz top (bilardo) highs and lows i.
rugby'de iki takımın sekiz oyuncusunun birbirine kenetlenmesi sırasında arka bölümdeki uç oyuncuları back row i.
otuz sekiz birim thirty-eight i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm tow [dialect] i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm hangman's halter i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm hangman's knot i.
sekiz sent eightpence i.
sekiz kişilik kürek takımındaki üyelerden her biri eightsman i.
sekiz kişilik grup eightsome i.
sekiz köşeli octagonal s.
sekiz kenarlı octagonal s.
sekiz kat octuple s.
sekiz heceli octosyllabic s.
sekiz köşeli octangular s.
sekiz kenarlı eightsided s.
sekiz yıl süren octennial s.
sekiz yılda bir olan octennial s.
sekiz yıllık octennial s.
on sekiz yaşından küçüklerin seyretmesi yasak olan (film) x-rated s.
sekiz kat eightfold s.
sekiz misli eightfold s.
sekiz kat eight fold s.
sekiz katı eightfold s.
sekiz katı eight fold s.
otuz sekiz adet thirty-eight s.
yirmi sekiz tane olan twenty-eight s.
sekiz gün süren eight-day s.
sekiz günlük eight-day s.
sekiz sent değerinde eightpenny s.
sekiz kenarlı eight-sided s.
sekiz yüzlü eight-sided s.
(roma rakamıyla) doksan sekiz xcviii s.
(roma rakamıyla) kırk sekiz xlviii s.
hafta sekiz, gün dokuz all the time zf.
hafta sekiz, gün dokuz almost every day zf.
Phrases
dünyanın sekiz harikasından biri one of the eight wonders of the world expr.
dünyanın sekiz harikasından biri one of the 8 wonders of the world expr.
ondan iki çıkarsa sekiz kalır two from ten leaves eight expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us nine pizzas expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very educated mother just served us nine pizzas expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very easy method just speeds up naming planets expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us nine pumpkins expr.
Proverb
sokma akıl sekiz adım gider as a dog returns to his vomit, so a fool repeats his folly
Colloquial
sekiz saat önce eight hours ago expr.
bugünden sekiz gün önce a week yesterday expr.
Idioms
sekiz artı birin toplamı olan dokuz sayısı nina from carolina i.
sekiz gün önce a week yesterday zf.
hafta sekiz gün dokuz times out of number expr.
Speaking
diplomayı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get the degree expr.
diplomamı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get my degree expr.
sekiz matinesine iki bilet lütfen two for the eight o'clock show expr.
sekiz matinesine iki bilet lütfen two for the eight o'clock showing expr.
sekiz hafta oldu it's been eight weeks expr.
saat sekiz buçuk it's half past eight expr.
Trade/Economic
abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul board of governors of the federal reserve system i.
günlük çalışma süresini sekiz saat olarak ayarlayan kanunlar eight hour laws i.
sekiz saatlik çalışma günü eight-hours working day i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi short-time movement i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi eight-hour day movement i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi 40-hour week movement i.
ibrazından sekiz gün sonra ödenecek payable at eight days' sight s.
Law
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi bling ring i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi hollywood hills burglar bunch i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the burglar bunch i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the hollywood hills burglars i.
Politics
ingiliz kraliyetinde genellikle konttan daha üst mevkideki asillerin eşleri olan sekiz kadının oluşturduğu soylular grubu ladies of the bedchamber i.
gelişen sekiz ülke developing eight i.
sekiz'ler grubu (g8) group of eight (g8) i.
seçimlerde bir kimsenin aday gösterilebilmesi için onayı gereken sekiz seçmenden her biri assentor [brit] i.
Technical
onksekiz sekiz çeliği eighteen eight steel i.
on sekiz galonluk ölçü kilderkin i.
sekiz ikil octet i.
sekiz yüzlü arayer konumu octahedral interstitial site i.
sekiz yüzlü düzlemi octahedral plane i.
sekiz anlamında bir önek octa i.
sekiz eksi n kuralı eight minus n rule i.
sekiz yüzeyli katı bir şekil octahedron i.
sekiz anlamında önek octo i.
sekiz değerlikli atom octad i.
sekiz elektron kapsayan elektron grubu electron octet i.
sekiz elektron kapsayan bir elektron grubu electron octet i.
sekiz bitli bayt octet i.
sekiz yüzlü konumu octahedral position i.
sekiz eğrisi lemniscate i.
sekiz kenarlı octagon i.
sekiz yüzeyli veya yüzlü octahedron i.
sekiz ucaylı mercek octopole lens i.
sekiz yüzlü boşluğu octahedral void i.
sekiz kanallı sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine i.
sekiz kat octuplicate i.
sekiz köşeli işaret octagonal sign i.
sekiz kopya octuplicate i.
sekiz yolluklu sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine i.
sekiz açısı ve sekiz kenarı olan düzlem octagon i.
sekiz köşeli octagonal i.
sekiz elemanlı bileşik ya da ikiz kristallere verilen ad eightling i.
sekiz açıya sahip olan octangular s.
sekiz kenarlı octagonal s.
sekiz açılı octagonal s.
sekiz misli octuplex s.
sekiz yüzlü octahedral s.
sekiz açılı octangular s.
sekiz yüzlüye ait octahedral s.
sekiz parçaya sahip olan eightfold s.
sekiz yüzlü şeklinde olan octahedral s.
sekiz yüzeyli octahedral s.
sekiz kenarlı şekilde olan octagonally zf.
Computer
basamak sekiz digit eight i.
sekiz bitli bayt octet i.
sekiz sayfa eight pages i.
sekiz top eight ball i.
Textile
sekiz kollu örgülü halat eight-strand plaited rope i.
sekiz kollu eight-strand s.
Architecture
korint düzeninde üst tarafı destekleyen sekiz yapraktan herhangi biri cauliculus i.
Construction
sekiz direkli octastyle s.
Automotive
düz sekiz straight eight i.
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
sekiz vitesli şanzıman eight-speed transmission i.
sekiz koltuklu eight seater i.
sekiz köşe başlı cıvata octagonal head bolt i.
sekiz köşeli somun octagon nut i.
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
sekiz silindirli v motor eight cylinder-v-engine i.
v şeklinde sekiz silindirli motor v-8 i.
v sekiz motor v eight engine i.
sekiz pistonlu eight-pot s.
Medical
sekiz buçuk sendromu eight-and-a-half syndrome i.
sekiz rakamı figure of eight i.
Anatomy
primatların bileklerindeki sekiz küçük kemiğin her biri carpal bone i.
omuriliğin boyundaki kısmından çıkan sekiz çift spinal sinirin her biri cervical nerve i.
Psychology
insanın sekiz çağı eight stages of man i.
Math
otuz sekiz xxxviii i.
sadece üç asal olmak üzere toplamda sekiz böleni olan sayı sphenic number i.
bin kırk sekiz quindecillion i.
Geometry
düzgün sekiz yüzlü regular octahedron i.
sekiz eğrisi lemniscata i.
sekiz eğrisi lemniscate i.
kırk sekiz eşit üçgen yüzü olan katı cisim hexoctahedron i.
Chemistry
sekiz izopren biriminin yoğunlaşmasıyla oluşan ve dolayısıyla 40 karbon atomu içeren hidrokarbonlar veya hidrokarbon türevleri tetraterpenes i.
sodyum ve magnezyumun sekiz yüzlü sülfatı ve karbonatı olan nadir bir mineral tychite i.
mevcut sekiz yüzlü pozisyonlardan üçü de dolu olan trioctahedral s.
sekiz elemanlı (halkalı bileşik) eight-membered s.
Biology
temel haploidin kromozom sayısının sekiz katına sahip olan octoploid s.
Marine Biology
denizanasıgillerden gövdesi çanak biçimli sekiz kollu bir tür calycozoa i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonaria i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonarian i.
bir cins sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonium i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü tube coral (tubipora musica) i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü tubipore i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü organ pipe coral i.
kırmızı veya mor renkli sekiz dokunaçlı yumuşak mercanlardan oluşan bir cins tubipora i.
sekiz bacaklı kafadanbacaklı yumuşakça octopod i.
virgularia ve ilgili cinslerden olan uzun ve ince sekiz dokungaçlı yumuşak mercan türleri virgularian i.
kuzey atlantik ve pasifik’e özgü sivri burnu ve hilal biçiminde kuyruğu bulunan ve uzunluğu sekiz fite ulaşabilen, ağır gövdeli ve doğurgan bir köpekbalığı porbeagle (lamna cornubica) i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercangillerden olan alcyonic s.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercana benzeyen alcyonoid s.
Astronomy
sovyetler'in ay ve gezegenler arası gönderdiği sekiz insansız hava aracından her biri zond i.
Zoology
sekiz dokunaçlı yumuşak mercana benzeyen halcyonoid s.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan ile ilgili halcyonoid s.
Botanic
sekiz yapraklı çiçek şekli eightfoil i.
bazı tatlısu yosunlarının anteridyumunun duvarını oluşturan sekiz kılıftan her birinin iç duvarının orta kısmında yer alan ve dışa doğru çıkıntı yapan silindirik hücreler manubrium i.
Breeding
on iki ila on sekiz aylık arasında olan hayvan junior yearling i.
on sekiz ila yirmi dört aylık arasında olan hayvan senior yearling i.
Education
amerika'nın en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik ivy league i.
Literature
sekiz dizelik şiir ogdoastich i.
sekiz mısralı veya iki uyaklı kıta triolet i.
şiirin ilk sekiz dizesi huitain i.
Linguistics
(sanskritçede) sekiz parçalı ashtanga i.
History
sekiz öküzün bir yılda sürebildiği alan carucate i.
eski roma'da sekiz günde bir kurulan halka açık Pazar nundine i.
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyunca lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of ireland i.
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyu lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of scotland i.
f. d. roosevelt ve winston churchill tarafından yayınlanan sekiz ilkeli ortak bildiri atlantic charter i.
Religious
taocular tarafından saygı duyulan sekiz ölümsüzden biri chang kuo i.
taocular tarafından saygı duyulan sekiz ölümsüzden biri chang kuo-lao i.
ibrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı channukah i.
ibrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı channukkah i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanuka i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanukiah i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanukkah i.
kilisede noel öncesindeki dört hafta ile paskalya sonrasındaki sekiz haftayı kapsayan dini dönem trinitytide i.
(budizm'de) sekiz aşamalı yol eight-fold path i.
kudüs'teki kutsal kabir kilisesi'nin takdisi anısına düzenlenen sekiz günlük tören encaenia i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri gregorian mode i.
Military
sekiz köşeli haç cross of eight points i.
Sport
eskrimde savunma ve saldırıdaki sekiz temel pozisyondan dördüncüsü carte i.
oxford üniversitesi'nde paskalya dönemi yarışlarında kullanılan sekiz kürekli tekne torpid i.
golfte on sekiz delikli oyundaki dokuzuncu delik tamamlandığında gelinen nokta turn i.
bilardo masasındaki sekiz dış bölümden her biri balk i.
sekiz numaralı bilardo topu eight ball i.
eskrimdeki sekiz temel pozisyondan dördüncüsü quarte i.
(bovling) iki, dört, beş ve sekiz veya üç, beş, altı ve dokuz olacak şekilde dört lobutu devirme bucket i.
Volleyball
sekiz saniye kuralı eight-second rule i.
Card
pokerde iki as ve iki sekiz olan el deadman's hand i.
sekiz işaretli (kağıt) eight-spot i.
Music
sekiz telli çalgı octachord i.
birbirini takip eden sekiz notanın gövdesini birbirine bağlayan kalın yatay çizgi beam i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi vertical flute i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi fipple flute i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi fipple pipe i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri medieval mode i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri church mode i.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın sonuncusu ile ilgili hypomixolydian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın sonuncusuna ait hypomixolydian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın dördüncüsü ile ilgili hypophrygian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın dördüncüsüne ait hypophrygian s.
Cinema
çift-sekiz double-eight i.
sekiz mm'lik film 8 mm i.
Bookbindery
sekiz yaprak üretmek için sayfaları üç kez katlanan yapraklardan oluşan kitap formatı octavo i.
Printery
on sekiz yaparak ve otuz altı sayfadan oluşan kitap octodecimo i.
Abbreviation
sekiz saatte bir q8h (quaque octa hora - every 8 hours) i.