sekiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sekiz"sekiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 7 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sekiz eight i.
General
sekiz 8 i.
sekiz eighter i.
sekiz eighter from decatur i.
sekiz aught [scottish] s.
Math
sekiz octet i.
Biochemistry
sekiz octa i.

"sekiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 486 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
mevsimlerin değişimi nedeniyle paganlar ve cadılar tarafından yapılan sekiz festivalden biri sabbat i.
sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil octahedron i.
sekiz rakamı (8, VIII) eight i.
sekiz heceli mısra octosyllabic i.
bir tabakanın on sekiz yaprak olmak üzere katlanmasından meydana gelen forma veya kitap eighteenmo i.
sekiz yaprak halinde katlanmış kağıt tabakası eightvo i.
sekiz kişilik koro octet i.
kırk sekiz puntoluk harf canon i.
insanlık gelişminin sekiz aşaması eight stages of man i.
sekiz kez kaplanmış eightyfold i.
on sekiz eighteen i.
sekiz satırlık şiir ogdoastich i.
yirmi sekiz twenty eight i.
günde sekiz saat çalışma sistemi eight-hour day i.
sekiz misli eight fold i.
seksen sekiz eighty-eight i.
seksen sekiz eighty eight i.
otuz sekiz thirty eight i.
kırk sekiz forty eight i.
elli sekiz fifty eight i.
altmış sekiz sixty eight i.
yetmiş sekiz seventy eight i.
doksan sekiz ninety eight i.
sekiz saatlik dinlenme süresi/dönemi 8-hour period for rest i.
sekiz kenarlı çokgen eight-sided polygon i.
sekiz his (hislerle ilgili budizm'de kullanılan sınıflandırma) eight consciousnesses i.
sekiz top (bilardo) stripes and solids i.
sekiz top (bilardo) 8-ball i.
sekiz top (bilardo) highs and lows i.
sekiz top (bilardo) eight-ball i.
sekiz top (bilardo) spots and stripes i.
sekiz top (bilardo) bigs and littles i.
sekiz top (bilardo) eightball i.
rugby'de iki takımın sekiz oyuncusunun birbirine kenetlenmesi sırasında arka bölümdeki uç oyuncuları back row i.
otuz sekiz birim thirty-eight i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm tow [dialect] i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm hangman's halter i.
idam ipine sekiz ya da dokuz tur dolayarak atılan düğüm hangman's knot i.
sekiz sent eightpence i.
sekiz kişilik kürek takımındaki üyelerden her biri eightsman i.
sekiz kişilik grup eightsome i.
sekiz yarışmadan oluşup kapalı alanda düzenlenen bir erkek atletizm yarışması octathlon i.
sekiz kişilik grup octet i.
bir birim olarak kabul edilen sekiz kişi octet i.
bir birim olarak kabul edilen sekiz benzer şey octette i.
bir birim olarak kabul edilen sekiz kişi octette i.
sekiz yüzüncü yıldönümü octingenary [obsolete] i.
sekiz katı octuple i.
sekiz misli miktar octuple i.
sekiz misli sayı octuple i.
tek doğumda doğan sekiz yavrudan her biri octuplet i.
ortak özelliklere sahip sekiz üyeli grup octuplet i.
ortak davranışlara sahip sekiz üyeli grup octuplet i.
birbiriyle aynı tür olan sekiz şeyden sekizincisi octuplicate i.
sekiz parçadan oluşan şey ogdoad i.
sekiz bölümden oluşan şey ogdoad i.
sekiz kısımdan oluşan şey ogdoad i.
sekiz eş parçadan biri one-eighth i.
altmış sekiz yaşına kadar yaşamak live to the age of sixty-eight f.
sekiz kenarlı octagonal s.
sekiz köşeli octagonal s.
sekiz kat octuple s.
sekiz heceli octosyllabic s.
sekiz köşeli octangular s.
sekiz kenarlı eightsided s.
sekiz yıl süren octennial s.
sekiz yılda bir olan octennial s.
sekiz yıllık octennial s.
on sekiz yaşından küçüklerin seyretmesi yasak olan (film) x-rated s.
sekiz kat eightfold s.
sekiz misli eightfold s.
sekiz kat eight fold s.
sekiz katı eightfold s.
sekiz katı eight fold s.
otuz sekiz adet thirty-eight s.
yirmi sekiz tane olan twenty-eight s.
sekiz sent değerinde eightpenny s.
sekiz kenarlı eight-sided s.
sekiz yüzlü eight-sided s.
sekiz gün süren eight-day s.
sekiz günlük eight-day s.
(roma rakamıyla) doksan sekiz xcviii s.
(roma rakamıyla) kırk sekiz xlviii s.
sekiz parçadan oluşan octamerous s.
sekiz parçaya bölünmüş octamerous s.
sekiz günde bir olan octan s.
sekiz günde bir gerçekleşen octan s.
sekiz yıl alan octennial s.
sekiz parçadan oluşan octave s.
sekiz katlı (görünüş) octaploid s.
sekiz katlı (düzen) octaploid s.
sekiz katlı (sıra) octaploid s.
sekiz etkin birimi olan octuple s.
sekiz etkin unsuru olan octuple s.
sekiz ışınlı octoradiated s.
sekiz dişli octodentate s.
sekiz rakamına ait octonary s.
sekiz rakamıyla ilgili octonary s.
sekiz üyeden oluşan octonary s.
sekiz parçadan oluşan octuple s.
sekiz üyeden oluşan octuple s.
tamı tamına sekiz kez çoğaltılan octuplicate s.
tamı tamına sekiz kez üretilen octuplicate s.
sekiz eş parça içeren octuplicate s.
sekiz eş parçadan oluşan octuplicate s.
sekiz misli octuplicate s.
sekiz katlı octuplicate s.
hafta sekiz, gün dokuz all the time zf.
hafta sekiz, gün dokuz almost every day zf.
sekiz katı şeklinde octuply zf.
sekiz misli şeklinde octuply zf.
sekiz anlamına gelen ön ek oct- ök.
Phrases
ondan iki çıkarsa sekiz kalır two from ten leaves eight expr.
dünyanın sekiz harikasından biri one of the eight wonders of the world expr.
dünyanın sekiz harikasından biri one of the 8 wonders of the world expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us nine pizzas expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very educated mother just served us nine pizzas expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very easy method just speeds up naming planets expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us nine pumpkins expr.
Proverb
sokma akıl sekiz adım gider as a dog returns to his vomit, so a fool repeats his folly
Colloquial
sekiz saat önce eight hours ago expr.
bugünden sekiz gün önce a week yesterday expr.
Idioms
sekiz artı birin toplamı olan dokuz sayısı nina from carolina i.
pokerde iki as ve iki sekiz olan el dead man's hand i.
sekiz gün önce a week yesterday zf.
hafta sekiz gün dokuz times out of number expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us nachos expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very eager mother just served us noodles expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very educated mother just served us nachos expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very educated mother just served us nine pumpkins expr.
sekiz gezegenin ingilizce isimlerini (mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, neptune) hatırlayabilmek için uydurulmuş bir anımsatıcı cümle my very educated mother just served us noodles expr.
Speaking
saat sekiz buçuk it's half past eight expr.
diplomayı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get the degree expr.
diplomamı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get my degree expr.
sekiz hafta oldu it's been eight weeks expr.
sekiz matinesine iki bilet lütfen two for the eight o'clock show expr.
sekiz matinesine iki bilet lütfen two for the eight o'clock showing expr.
Trade/Economic
abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul board of governors of the federal reserve system i.
sekiz saatlik çalışma günü eight-hours working day i.
günlük çalışma süresini sekiz saat olarak ayarlayan kanunlar eight hour laws i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi short-time movement i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi 40-hour week movement i.
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi eight-hour day movement i.
ibrazından sekiz gün sonra ödenecek payable at eight days' sight s.
Law
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi bling ring i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi hollywood hills burglar bunch i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the burglar bunch i.
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the hollywood hills burglars i.
(anglo-sakson hukuku) gerçek veya tahmini değerinin sekiz katı olarak hesaplanan zarar ödemesi octogild i.
Politics
sekiz'ler grubu (g8) group of eight (g8) i.
gelişen sekiz ülke developing eight i.
ingiliz kraliyetinde genellikle konttan daha üst mevkideki asillerin eşleri olan sekiz kadının oluşturduğu soylular grubu ladies of the bedchamber i.
seçimlerde bir kimsenin aday gösterilebilmesi için onayı gereken sekiz seçmenden her biri assentor [brit] i.
ingiliz kralı'nın maiyetinde bulunan sekiz adet soylu görevli lords of the bedchamber i.
sekiz hükümdarlı yönetim octarchy i.
sekiz krallık, kabile, partiden oluşan konfederasyon octarchy i.
sekiz hükümdarlı olduğu varsayılan anglo-sakson krallıklarının oluşturduğu bir konfederasyon octarchy i.
Technical
sekiz köşeli işaret octagonal sign i.
sekiz açısı ve sekiz kenarı olan düzlem octagon i.
sekiz elektron kapsayan bir elektron grubu electron octet i.
sekiz bitli bayt octet i.
sekiz yüzeyli veya yüzlü octahedron i.
sekiz kenarlı octagon i.
sekiz ikil octet i.
sekiz anlamında bir önek octa i.
sekiz yüzeyli katı bir şekil octahedron i.
sekiz anlamında önek octo i.
sekiz elektron kapsayan elektron grubu electron octet i.
sekiz köşeli octagonal i.
on sekiz galonluk ölçü kilderkin i.
sekiz eksi n kuralı eight minus n rule i.
sekiz yüzlü düzlemi octahedral plane i.
sekiz değerlikli atom octad i.
sekiz eğrisi lemniscate i.
sekiz yüzlü konumu octahedral position i.
sekiz yüzlü arayer konumu octahedral interstitial site i.
sekiz kopya octuplicate i.
sekiz kanallı sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine i.
sekiz kat octuplicate i.
sekiz ucaylı mercek octopole lens i.
sekiz yüzlü boşluğu octahedral void i.
sekiz yolluklu sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine i.
onksekiz sekiz çeliği eighteen eight steel i.
sekiz elemanlı bileşik ya da ikiz kristallere verilen ad eightling i.
sekiz açılı octangular s.
sekiz yüzlüye ait octahedral s.
sekiz yüzlü şeklinde olan octahedral s.
sekiz açıya sahip olan octangular s.
sekiz parçaya sahip olan eightfold s.
sekiz yüzeyli octahedral s.
sekiz yüzlü octahedral s.
sekiz kenarlı octagonal s.
sekiz misli octuplex s.
sekiz açılı octagonal s.
eşit aralıklarla yerleştirilmiş sekiz bağlantı pimi bulunan (elektronik tüp tabanı veya soketi) octal s.
tabana simetrik olarak yerleştirilmiş sekiz bağlantı pimi bulunan (elektronik tüp) octal s.
bir tel üzerinden aynı anda sekiz iletinin gönderilebildiği bir telgraf türü ile ilgili octuplex s.
sekiz kenarlı şekilde olan octagonally zf.
Computer
basamak sekiz digit eight i.
sekiz sayfa eight pages i.
sekiz top eight ball i.
sekiz bitli bayt octet i.
sekiz bit uzunluğunda veri birimi octet i.
sekiz olası değeri temsil eden üç bitlik grup octet i.
sekiz tabanlı sayı sistemine göre ifade edilen sayılara ilişkin octal s.
sekiz tabanlı sayı sistemi kullanılarak yapılan matematiksel hesaplamalara ilişkin octal s.
Textile
sekiz kollu örgülü halat eight-strand plaited rope i.
sekiz kollu eight-strand s.
Architecture
korint düzeninde üst tarafı destekleyen sekiz yapraktan herhangi biri cauliculus i.
ön cephesinde sekiz sütun bulunan yapı octastyle i.
ön cephesi sekiz sütunlu giriş octastyle i.
(yunan tapınaklarında) girişin ön cephesinde sekiz sütun bulunan octastyle s.
ön cephesinde sekiz sütun bulunan (tapınak, galeri) octostyle s.
Construction
sekiz direkli octastyle s.
Furniture
türkmen halılarında kullanılan ve genellikle sekiz köşeli olan geometrik desen gul i.
Automotive
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
sekiz silindirli v motor eight cylinder-v-engine i.
v şeklinde sekiz silindirli motor v-8 i.
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
sekiz vitesli şanzıman eight-speed transmission i.
sekiz koltuklu eight seater i.
sekiz köşe başlı cıvata octagonal head bolt i.
sekiz köşeli somun octagon nut i.
düz sekiz straight eight i.
v sekiz motor v eight engine i.
sekiz pistonlu eight-pot s.
Medical
sekiz rakamı figure of eight i.
sekiz buçuk sendromu eight-and-a-half syndrome i.
Anatomy
primatların bileklerindeki sekiz küçük kemiğin her biri carpal bone i.
omuriliğin boyundaki kısmından çıkan sekiz çift spinal sinirin her biri cervical nerve i.
Psychology
insanın sekiz çağı eight stages of man i.
Pathology
her sekiz günde bir tekrar eden yüksek ateş octan i.
her sekiz günde bir tekrar eden yüksek ateş ile ilgili octan s.
Math
sadece üç asal olmak üzere toplamda sekiz böleni olan sayı sphenic number i.
otuz sekiz xxxviii i.
bin kırk sekiz quindecillion i.
(romen rakamları ile) yetmiş sekiz lxxviii i.
on ve sekiz sayılarının çarpımı lxxx i.
sekiz tabanlı sayı sistemi octal i.
sekiz yüzeyli şekil octohedron i.
(romen rakamları ile) elli sekiz lviii s.
(romen rakamları ile) altmış sekiz lxviii s.
(romen rakamları ile) yetmiş sekiz lxxviii s.
(romen rakamları ile) seksen sekiz lxxxviii s.
sekiz köşeli octangle s.
sekiz açılı octangle s.
sekiz yüzlü octogonal s.
sekiz köşeli octogonal s.
sekiz düz yüzeyli octoedrical s.
Geometry
düzgün sekiz yüzlü regular octahedron i.
sekiz eğrisi lemniscata i.
sekiz eğrisi lemniscate i.
kırk sekiz eşit üçgen yüzü olan katı cisim hexoctahedron i.
sekiz köşeli nesne octagon i.
sekiz kenarlı nesne octagon i.
bir noktada birleşen ortogonal üç düzlemin etrafındaki tüm üç boyutlu alanı böldüğü sekiz bölgeden her biri octant i.
bir alanın üç koordinat düzlemiyle bölünmesiyle oluşan sekiz parçadan biri octant i.
sekiz düz yüzeyli octaedral s.
Statistics
sıralı bir örnek popülasyonu sekiz eşit alt kümeye ayıran niceliklerden biri octile i.
niceliklerle eşit olarak ayrılan sekiz alt kümeden biri octile i.
Physics
bir atomun son orbitalinde bulunup kararlı yapı oluşturan sekiz elektron octette i.
atomda veya iyonda kararlı yapı oluşturan sekiz değerlik elektronu octet i.
Chemistry
sekiz izopren biriminin yoğunlaşmasıyla oluşan ve dolayısıyla 40 karbon atomu içeren hidrokarbonlar veya hidrokarbon türevleri tetraterpenes i.
sodyum ve magnezyumun sekiz yüzlü sülfatı ve karbonatı olan nadir bir mineral tychite i.
sekiz değerlik elektronu bulunan element veya grup octad i.
mevcut sekiz yüzlü pozisyonlardan üçü de dolu olan trioctahedral s.
sekiz elemanlı (halkalı bileşik) eight-membered s.
sekiz değerlikli octavalent s.
sekiz atomlu anlamına gelen ön ek octa- ök.
sekiz gruplu anlamına gelen ön ek octa- ök.
sekiz eşdeğerlikli anlamına gelen ön ek octa- ök.
sekiz atomlu anlamına gelen ön ek oct- ök.
sekiz gruplu anlamına gelen ön ek oct- ök.
sekiz eşdeğerlikli anlamına gelen ön ek oct- ök.
sekiz atomlu anlamına gelen ön ek octo- ök.
sekiz gruplu anlamına gelen ön ek octo- ök.
sekiz eşdeğerlikli anlamına gelen ön ek octo- ök.
Biology
sekiz kromozom grubuna sahip olma octaploidy i.
sekiz kromozom seti olma octaploidy i.
sekiz kromozom setine sahip organizma octaploid i.
sekiz uzuvlu birey octopod i.
sekiz bacaklı birey octopod i.
temel haploidin kromozom sayısının sekiz katına sahip olan octoploid s.
sekiz kromozom grubu içeren octaploid s.
sekiz kromozom seti içeren octaploid s.
sekiz katlı (görünüş) octoploid s.
sekiz katlı (düzen) octoploid s.
sekiz katlı (sıra) octoploid s.
tek bir hücresinde sekiz tam kromozom seti olan octoploid s.
sekiz ayaklı octopod s.
sekiz bacaklı octopod s.
sekiz kollu octopod s.
sekiz dişli octodont s.
Biochemistry
(anjiyotensin) sekiz amino asitten oluşan polipeptid octapeptide i.
Marine Biology
denizanasıgillerden gövdesi çanak biçimli sekiz kollu bir tür calycozoa i.
bir cins sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonium i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonaria i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan alcyonarian i.
sekiz bacaklı kafadanbacaklı yumuşakça octopod i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü tube coral (tubipora musica) i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü tubipore i.
hint okyanusu'nda görülen bir sekiz dokunaçlı yumuşak mercan türü organ pipe coral i.
kırmızı veya mor renkli sekiz dokunaçlı yumuşak mercanlardan oluşan bir cins tubipora i.
virgularia ve ilgili cinslerden olan uzun ve ince sekiz dokungaçlı yumuşak mercan türleri virgularian i.
kuzey atlantik ve pasifik’e özgü sivri burnu ve hilal biçiminde kuyruğu bulunan ve uzunluğu sekiz fite ulaşabilen, ağır gövdeli ve doğurgan bir köpekbalığı porbeagle (lamna cornubica) i.
sekiz kısa dokunacı ve çan biçimli gövdesi olan bir denizanası cinsi lucernaria i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercangillerden olan alcyonic s.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercana benzeyen alcyonoid s.
denizanasıgillerden sekiz kısa dokunaçlı ve çan gövdeli bir şube olan lucernarida ile ilgili lucernarian s.
sekiz kısa dokunacı ve çan biçimli gövdesi olan bir denizanasıgiller üyesi lucernarian s.
Astronomy
sovyetler'in ay ve gezegenler arası gönderdiği sekiz insansız hava aracından her biri zond i.
Zoology
epeiridae familyasına ait üç pençeli ve sekiz ayaklı örümcek geometric spider i.
kafasının etrafında sekiz bacağı olan ahtapot, notilus ve ilgili cinsleri içeren bir kafadanbacaklılar alt takımı octocera i.
kafasının etrafında sekiz bacağı olan ahtapot, notilus ve ilgili cinsleri içeren bir kafadanbacaklılar alt takımı octocerata i.
sekiz dişli kemirgen octodont i.
(örümcek) sekiz ayaklı hayvan octopede i.
sekiz yaşında erkek geyik royal i.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercana benzeyen halcyonoid s.
sekiz dokunaçlı yumuşak mercan ile ilgili halcyonoid s.
sekiz gözlü octonocular s.
Botanic
sekiz yapraklı çiçek şekli eightfoil i.
bazı tatlısu yosunlarının anteridyumunun duvarını oluşturan sekiz kılıftan her birinin iç duvarının orta kısmında yer alan ve dışa doğru çıkıntı yapan silindirik hücreler manubrium i.
linne sistemine göre birbiriyle veya pistil ile birleşik olmayan sekiz stamene sahip bir bitki takımı octandria i.
linne sistemine göre sekiz dişi organı olan bitki takımı octogynia i.
linne sistemine göre sekiz pistili olan bitki takımı octogynia i.
sekiz parçadan oluşan (bitki) octamerous s.
linne sistemine göre sekiz stameni olan bir bitki takımına ilişkin octandrian s.
sekiz stameni olan bitkilere ilişkin octandrian s.
sekiz dişi organı bulunan octagynous s.
sekiz pistilli octagynous s.
sekiz boyuncuğu bulunan octagynous s.
sekiz boyuncuklu octagynous s.
gövdedeki sapı üzerinde sekiz yaprakla karakterize olan (sarmal yaprak düzeni) octastichous s.
sekiz pistilli octogynian s.
sekiz dişi organı olan octogynian s.
sekiz pistilli octogynous s.
sekiz dişi organı olan octogynous s.
sekiz hücreli (tohum) octolocular s.
sekiz bölmeli (tohum) octolocular s.
sekiz taç yaprağından oluşan octopetalous s.
sekiz taç yapraklı octopetalous s.
sekiz parçaya ayrılmış octofid s.
sekiz parçaya bölünmüş octofid s.
sekiz çanak yaprağından oluşan octosepalous s.
sekiz çanak yapraklı octosepalous s.
sekiz tohumlu octospermous s.
gövdedeki sapı üzerinde sekiz yaprakla karakterize olan (sarmal yaprak düzeni) octostichous s.
Breeding
on iki ila on sekiz aylık arasında olan hayvan junior yearling i.
on sekiz ila yirmi dört aylık arasında olan hayvan senior yearling i.
Social Sciences
sekiz eşlilik octogamy i.
sekiz kez evlenme octogamy i.
Education
amerika'nın en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik ivy league i.
Literature
sekiz mısralı veya iki uyaklı kıta triolet i.
sekiz dizelik şiir ogdoastich i.
şiirin ilk sekiz dizesi huitain i.
sekiz dizeli kıta octal i.
sekiz ölçülü dize octapody i.
sekiz ölçülü kıta octapody i.
sekiz ölçülü şiir octapody i.
sekiz dizeli kıta octastich i.
sekiz dizeli şiir parçası octastich i.
sekiz farklı türden oluşan yazılı eser octapla i.
sekiz farklı yorumdan oluşan yazılı eser octapla i.
sekiz dizeli şiir octave i.
on dört dizeli şiirin ilk sekiz dizesi octave i.
sekiz dizeli kıta octave i.
sekiz dizeli şiir octet i.
on dört dizeli bir şiirin ilk sekiz dizesi octet i.
sekiz ölçülü dize octonarius i.
sekiz ölçülü kıta octonarius i.
sekiz ölçülü şiir octonarius i.
sekiz dizeli kıta octonary i.
sekiz ölçülü dize octonarian i.
sekiz ölçülü kıta octonarian i.
sekiz ölçülü şiir octonarian i.
her dizesi sekiz heceli olan şiir octosyllabic i.
sekiz heceli dize octosyllable i.
her dizesi sekiz heceli olan şiir octosyllable i.
birbirini takip eden sekiz ve altı hecelik dört dizeden oluşan kıta common metre i.
(daktilik vezninde yazılan sekiz dizelik) kısa mizahi şiir double dactyl i.
sekiz ölçülü octameter s.
sekiz ölçülü (dize) octapodic s.
sekiz ölçülü (kıta) octapodic s.
sekiz ölçülü (şiir) octapodic s.
sekiz dizeli octastrophic s.
sekiz beyitli octastrophic s.
sekiz bentli octastrophic s.
sekiz kıtalı octastrophic s.
sekiz heceli dizelerden oluşan octosyllabic s.
sekiz hecelilere ilişkin octosyllabic s.
sekiz heceli octosyllable s.
sekiz heceli dizelerden oluşan octosyllable s.
sekiz ölçülü (dize) octonarian s.
sekiz ölçülü (kıta) octonarian s.
sekiz ölçülü (şiir) octonarian s.
Linguistics
(sanskritçede) sekiz parçalı ashtanga i.
sekiz heceli kelime octosyllable i.
sekiz heceli kelime octosyllabic i.
History
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyu lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of scotland i.
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyunca lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of ireland i.
sekiz öküzün bir yılda sürebildiği alan carucate i.
eski roma'da sekiz günde bir kurulan halka açık Pazar nundine i.
f. d. roosevelt ve winston churchill tarafından yayınlanan sekiz ilkeli ortak bildiri atlantic charter i.
Religious
taocular tarafından saygı duyulan sekiz ölümsüzden biri chang kuo i.
taocular tarafından saygı duyulan sekiz ölümsüzden biri chang kuo-lao i.
ibrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı channukah i.
ibrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı channukkah i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanuka i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanukiah i.
İbrani takvimine göre kutlanan sekiz günlük musevi bayramı chanukkah i.
kilisede noel öncesindeki dört hafta ile paskalya sonrasındaki sekiz haftayı kapsayan dini dönem trinitytide i.
(budizm'de) sekiz aşamalı yol eight-fold path i.
kudüs'teki kutsal kabir kilisesi'nin takdisi anısına düzenlenen sekiz günlük tören encaenia i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri gregorian mode i.
büyük bir bayram öncesinde tutulan sekiz günlük oruç octaemeron i.
eski ahit'in ilk sekiz kitabı octateuch i.
(gnostisizm'de) sekiz ilahi varlıktan oluşan bir grup ogdoad i.
(gnostisizm'de) sekiz kutsal güçten oluşan bir grup ogdoad i.
Military
sekiz köşeli haç cross of eight points i.
Golf
(on sekiz delikli golf sahasında) son dokuz delikte oynanan in s.
Sport
eskrimde savunma ve saldırıdaki sekiz temel pozisyondan dördüncüsü carte i.
oxford üniversitesi'nde paskalya dönemi yarışlarında kullanılan sekiz kürekli tekne torpid i.
golfte on sekiz delikli oyundaki dokuzuncu delik tamamlandığında gelinen nokta turn i.
bilardo masasındaki sekiz dış bölümden her biri balk i.
sekiz numaralı bilardo topu eight ball i.
eskrimdeki sekiz temel pozisyondan dördüncüsü quarte i.
(bovling) iki, dört, beş ve sekiz veya üç, beş, altı ve dokuz olacak şekilde dört lobutu devirme bucket i.
sekiz kürekçili yarış kayığı octuple i.
on sekiz üniteli golf oyunu round of golf i.
on sekiz delikli golf oyunu round of golf i.
Volleyball
sekiz saniye kuralı eight-second rule i.
Card
pokerde iki as ve iki sekiz olan el deadman's hand i.
sekiz işaretli (kağıt) eight-spot i.
Music
sekiz telli çalgı octachord i.
birbirini takip eden sekiz notanın gövdesini birbirine bağlayan kalın yatay çizgi beam i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi vertical flute i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi fipple flute i.
sekiz parmak deliği ve bir ağızlığı bulunan bir flüt çeşidi fipple pipe i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri medieval mode i.
orta çağ müzik teorisinde yer alan sekiz makamdan biri church mode i.
sekiz sesten oluşan bir diyatonik dizi octachord i.
sekiz ardışık tondan her biri degree i.
sekiz seslik beste octet i.
sekiz enstrümanlık beste octet i.
aynı iki nota arasındaki sekiz diyatonik derece aralığı octave i.
belirli bir sesin sekiz diyatonik derece üstünde veya altında olan ses octave i.
birlikte çalınan sekiz diyatonik derece aralıklı iki nota octave i.
sekiz diyatonik derece aralıklı iki nota çalındığında ortaya çıkan ahenk octave i.
sekiz yaylı müzik enstrümanı octochord i.
sekiz notalık dizi octochord i.
sekiz notalık gam octochord i.
birlikte performans sergileyen sekiz müzisyen octette i.
birlikte performans sergileyen sekiz şarkıcı octette i.
sekiz müzisyen için yazılmış beste octette i.
aynı değerde altısının süresinde çalınan sekiz notadan oluşan grup octuplet i.
aynı değerde altısının süresinde çalınan sekiz tondan oluşan grup octuplet i.
sekiz enstrümandan oluşan müzik kompozisyonu octuor i.
sekiz sesten oluşan müzik kompozisyonu octuor i.
sekiz enstrümandan oluşan beste octuor i.
sekiz sesten oluşan beste octuor i.
sekiz enstrümandan oluşan besteyi icra eden müzisyenler octuor i.
sekiz sesten oluşan besteyi icra eden müzisyenler octuor i.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın sonuncusu ile ilgili hypomixolydian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın sonuncusuna ait hypomixolydian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın dördüncüsü ile ilgili hypophrygian s.
(ortaçağ kilise müziğinde) sekiz gamın dördüncüsüne ait hypophrygian s.
sekiz notalı octachordal s.
sekiz telli octachordal s.
Cinema
sekiz mm'lik film 8 mm i.
çift-sekiz double-eight i.
Librarianship
sekiz metinden oluşan çok dilli kitap octapla i.
sekiz kitaplık koleksiyon octateuch i.
Bookbindery
sekiz yaprak üretmek için sayfaları üç kez katlanan yapraklardan oluşan kitap formatı octavo i.
Printery
on sekiz yaparak ve otuz altı sayfadan oluşan kitap octodecimo i.
sekiz yaprak üretmek için sayfaları üç kez katlanan yapraklardan oluşan kitap formatı oct i.
sekiz yaprak üretmek için sayfaları üç kez katlanan yapraklardan oluşan (kitap formatı) octavo s.
sekiz yaprak üretmek için üç kez katlanan (sayfa) octavo s.
sekiz yaprak üretmek için sayfaları üç kez katlanan yapraklardan oluşan kitap formatı oct. (octavo) kısalt.
Abbreviation
sekiz saatte bir q8h (quaque octa hora - every 8 hours) i.
Archaic
artan atom ağırlığında dizilen sekiz kimyasal element octave i.
Star Wars
siyah sekiz black eight i.
carosi sekiz carosi eight i.
koloni sekiz colony eight i.
jonex madeni sekiz on bir b jonex mine eight eleven b i.
kısım b-sekiz section b-eight i.