sekiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sekiz"sekiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 4 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sekiz eight i.
General
sekiz 8 i.
sekiz eighter i.
Biochemistry
sekiz octa

"sekiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 137 sonuç

Türkçe İngilizce
General
altmış sekiz yaşına kadar yaşamak live to the age of sixty-eight f.
altmış sekiz sixty eight i.
bir tabakanın on sekiz yaprak olmak üzere katlanmasından meydana gelen forma veya kitap eighteenmo i.
doksan sekiz ninety eight i.
elli sekiz fifty eight i.
günde sekiz saat çalışma sistemi eight-hour day i.
insanlık gelişminin sekiz aşaması eight stages of man i.
kırk sekiz forty eight i.
kırk sekiz puntoluk harf canon i.
mevsimlerin değişimi nedeniyle paganlar ve cadılar tarafından yapılan sekiz festivalden biri sabbat i.
on sekiz eighteen i.
otuz sekiz thirty eight i.
sekiz düzlemli ve üç boyutlu şekil octahedron i.
sekiz heceli mısra octosyllabic i.
sekiz his (hislerle ilgili budizm'de kullanılan sınıflandırma) eight consciousnesses i.
sekiz kenarlı çokgen eight-sided polygon i.
sekiz kez kaplanmış eightyfold i.
sekiz kişilik koro octet i.
sekiz misli eight fold i.
sekiz rakamı (8, VIII) eight i.
sekiz saatlik dinlenme süresi/dönemi 8-hour period for rest i.
sekiz satırlık şiir ogdoastich i.
sekiz silindirli motor eight cylinder engine i.
sekiz top (bilardo) highs and lows i.
sekiz top (bilardo) stripes and solids i.
sekiz top (bilardo) 8-ball i.
sekiz top (bilardo) eight-ball i.
sekiz top (bilardo) eightball i.
sekiz top (bilardo) bigs and littles i.
sekiz top (bilardo) spots and stripes i.
sekiz yaprak halinde katlanmış kağıt tabakası eightvo i.
seksen sekiz eighty eight i.
seksen sekiz eighty-eight i.
yetmiş sekiz seventy eight i.
yirmi sekiz twenty eight i.
on sekiz yaşından küçüklerin seyretmesi yasak olan (film) x-rated s.
sekiz heceli octosyllabic s.
sekiz kat eightfold s.
sekiz kat eight fold s.
sekiz kat octuple s.
sekiz katı eight fold s.
sekiz katı eightfold s.
sekiz kenarlı octagonal s.
sekiz kenarlı eightsided s.
sekiz köşeli octangular s.
sekiz köşeli octagonal s.
sekiz misli eightfold s.
sekiz yıl süren octennial s.
sekiz yılda bir olan octennial s.
sekiz yıllık octennial s.
hafta sekiz, gün dokuz all the time zf.
hafta sekiz, gün dokuz almost every day zf.
Phrases
dünyanın sekiz harikasından biri one of the eight wonders of the world
dünyanın sekiz harikasından biri one of the 8 wonders of the world
ondan iki çıkarsa sekiz kalır two from ten leaves eight
Colloquial
sekiz saat önce eight hours ago
Idioms
hafta sekiz gün dokuz times out of number
Speaking
diplomamı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get my degree
diplomayı almak sekiz yılımı aldı it took me eight years to get the degree
saat sekiz buçuk it's half past eight
sekiz hafta oldu it's been eight weeks
Trade/Economic
abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul board of governors of the federal reserve system
günlük çalışma süresini sekiz saat olarak ayarlayan kanunlar eight hour laws
ibrazından sekiz gün sonra ödenecek eight days sight
sekiz saatlik çalışma günü eight-hours working day
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi eight-hour day movement
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi 40-hour week movement
sekiz-saatlik (haftada 40 saat) iş günü hareketi short-time movement
Law
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi bling ring
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi hollywood hills burglar bunch
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the burglar bunch
calabasas kaliforniya'da oturan sekiz genç ve bir grup yetişkinden oluşan bir hırsız çetesi the hollywood hills burglars
Politics
gelişen sekiz ülke developing eight
Technical
on sekiz galonluk ölçü kilderkin
onksekiz sekiz çeliği eighteen eight steel
sekiz açılı octangular
sekiz açılı octagonal
sekiz açısı ve sekiz kenarı olan düzlem octagon
sekiz açıya sahip olan octangular
sekiz anlamında bir önek octa
sekiz anlamında önek octo
sekiz bitli bayt octet
sekiz değerlikli atom octad
sekiz eğrisi lemniscate
sekiz eksi n kuralı eight minus n rule
sekiz elektron kapsayan bir elektron grubu electron octet
sekiz elektron kapsayan elektron grubu electron octet
sekiz ikil octet
sekiz kanallı sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine
sekiz kat octuplicate
sekiz kenarlı octagon
sekiz kenarlı octagonal
sekiz kenarlı şekilde olan octagonally
sekiz kopya octuplicate
sekiz köşeli octagonal
sekiz köşeli işaret octagonal sign
sekiz misli octuplex
sekiz parçaya sahip olan eightfold
sekiz ucaylı mercek octopole lens
sekiz yolluklu sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine
sekiz yüzeyli octahedral
sekiz yüzeyli katı bir şekil octahedron
sekiz yüzeyli veya yüzlü octahedron
sekiz yüzlü octahedral
sekiz yüzlü arayer konumu octahedral interstitial site
sekiz yüzlü boşluğu octahedral void
sekiz yüzlü düzlemi octahedral plane
sekiz yüzlü konumu octahedral position
sekiz yüzlü şeklinde olan octahedral
sekiz yüzlüye ait octahedral
Computer
basamak sekiz digit eight
sekiz bitli bayt octet
sekiz ikil byte
sekiz sayfa eight pages
sekiz top eight ball
Textile
sekiz kollu eight-strand
sekiz kollu örgülü halat eight-strand plaited rope
Construction
sekiz direkli octastyle
Automotive
sekiz silindirli motor eight cylinder engine
sekiz silindirli v motor eight cylinder-v-engine
v şeklinde sekiz silindirli motor v-8
Medical
sekiz buçuk sendromu eight-and-a-half syndrome
sekiz rakamı figure of eight
Psychology
insanın sekiz çağı eight stages of man
Math
sadece üç asal olmak üzere toplamda sekiz böleni olan sayı sphenic number
Education
amerika'nın en iyi sekiz üniversitesinin oluşturduğu birlik ivy league
Literature
sekiz dizelik şiir ogdoastich
sekiz mısralı veya iki uyaklı kıta triolet
History
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyu lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of scotland
irlanda soyluları tarafından aralarında ömür boyunca lordlar kamarasının üyesi olarak seçilmiş yirmi sekiz soylu peers of ireland
Volleyball
sekiz saniye kuralı eight-second rule
Card
pokerde iki as ve iki sekiz olan el deadman's hand
Music
sekiz telli çalgı octachord
Cinema
çift-sekiz double-eight
sekiz mm'lik film 8 mm
Printery
on sekiz yaparak ve otuz altı sayfadan oluşan kitap octodecimo
Abbreviation
sekiz saatte bir q8h (quaque octa hora - every 8 hours)