shaft - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

shaft

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"shaft" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 49 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
shaft i. mil
shaft i. şaft
General
shaft i. sap
shaft i. hava bacası
shaft i. sütun başlığıyla kaide arasındaki kısım
shaft i. dingil
shaft i. bayrak direği
shaft i. kuyu
shaft i. şua
shaft i. gövde
shaft i. atlı arabaya ait ok
shaft i. sütun
shaft i. ok sapı
shaft i. baca
shaft i. ışın
shaft i. mızrak
shaft i. sap (mızrak/ok vb'ne ait)
shaft i. aydınlık
shaft i. gönder
shaft i. aks
shaft i. eksen (teleğe ait)
shaft i. maden kuyusu
shaft s. kollu
Slang
shaft birinin canını yakmak
shaft canını yakmak (birisinin)
Technical
shaft mil
shaft şaft
shaft araba oku
shaft ön aktarma
shaft mil şaft
shaft sütun gövdesi
shaft şablon kesme makinesi
shaft dingil
Mechanic
shaft döner mil
Mining
shaft maden kuyusu
shaft kuyu
Food Engineering
shaft ana mil
shaft kuyu
shaft dingil
shaft baca
Zoology
shaft tüy ekseni
Military
shaft sığınak bacası
British Slang
shaft çük
shaft yarak
shaft dolandırmak
shaft penis
shaft haksızlık yapmak
shaft alet
shaft seks yapmak

"shaft" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
fall down an elevator shaft f. asansör boşluğuna düşmek
fall down an open elevator shaft f. asansör boşluğuna düşmek
fall down the elevator shaft f. asansör boşluğuna düşmek
access shaft i. giriş bacası
air shaft i. hava boşluğu
blind shaft i. içkuyu
blind shaft i. dahili kuyu
brake shaft i. fren mili
cranked shaft i. anadingil
day shaft i. ışık bacası
drive shaft i. kardan mili
drive shaft i. çevirme mili
elevator shaft i. asansör boşluğu
gas sounding shaft i. gaz sondaj şaftı
hair shaft i. saç kılı yuvası
hair shaft i. saç kılının uzadığı yuva
jack shaft i. avara mili
lift shaft i. asansör kuyusu
lift shaft i. asansör boşluğu
light shaft i. aydınlık
line shaft i. transmisyon mili
manway shaft i. adam taşıma kuyusu
mine shaft i. maden kuyusu
pivot shaft i. mafsal pimi
prospect shaft i. araştırma kuyusu
prospecting shaft i. maden araştırma kuyusu
shaft angle i. dingil açısı
shaft of a column i. sütun gövdesi
shaft sinking i. kuyu açma
sink shaft i. batırma kuyu
sink shaft i. keson kuyu
transmission shaft i. taşıma şaftı
ventilation shaft i. havalandırma kuyusu
Informal
get the shaft kazıklanmak
get the shaft kazığı yiyen olmak
get the shaft mağdur edilmek
Slang
get the shaft babayı almak
get the shaft dolandırılmak
get the shaft kazık yemek
get the shaft kazıklanmak
get the shaft üç kağıda gelmek
give someone the shaft birini aldatmak
give someone the shaft birini kandırmak
give someone the shaft birine kazık atmak
give someone the shaft birini kazıklamak
give someone the shaft birine kötü davranmak
give someone the shaft birini üçkağıda getirmek
Technical
access shaft ulaşım şaftı
access shaft giriş bacası
actuating shaft tahrik mili
adjusting shaft kumanda mili
air shaft havalandırma bacası
air shaft havalandırma şaftı
air shaft hava kuyusu
air shaft havalandırma borusu
air ventilation shaft havalandırma tertibatı
air-intake shaft hava giriş şaftı
armature shaft endüvi mili
articulated shaft mafsallı mil
auxiliary shaft yardımcı mil
auxiliary shaft yardımcı şaft
axis of a shaft bir milin ekseni
axle shaft aks mili
axle shaft dingil mili
axle shaft bearing dingil şaftı rulmanı
axle shaft bearing dingil şallı rulmanı
back shaft arka mil
balance shaft denge şaftı
balance shaft bearing denge şaftı yatağı
balance shaft bearing kit denge şaftı yatağı kiti
balance shaft housing denge şaftı yuvası
bearing shaft yatak şaftı
belt or pulley shaft kayış veya kasnak mili
bevel gear shaft konik dişli mil
blind shaft kör kuyu
blind shaft iç kuyu
bogie propeller shaft diferansiyeller arası şaft
brake shaft fren şaftı
cam shaft eksantrik mili
cam shaft kam mili
cam shaft pinion kam dişlisi
camshaft vertical shaft drive dikey milli çalıştırma
cardan shaft kardan mili
cardan shaft kardan şaftı
centering shaft merkezleme pimi
central shaft merkezi şaft
changeover box operating shaft yük değiştirme mili
changeover box operating shaft lever yük değiştirme mili manivelası
chimney shaft baca gövdesi
clutch shaft kavrama mili
conical shaft konik şaft
conical shaft konik şaft  
control shaft kontrol sattı
control shaft kumanda mili
control shaft kontrol mili
control shaft radyatör eksantrik mili
coolant pump shaft soğutma suyu pompası şaftı
cooling shaft soğutma kuyusu
counter shaft grup mili
coupling shaft aküplöman şaftı
coupling shaft kavrama mili
crank shaft pulley krank kasnağı
cross shaft orta mili
cross shaft levye mili
differential shaft diferansiyel mili
discharge shaft boşaltma bacası
discharge shaft egzos bacası
distributor shaft distribütör mili
drain shaft drenaj kuyusu
drive line propeller shaft iletişim
drive line propeller shaft aktarma
drive line propeller shaft kardan mili
drive shaft sürme mili
drive shaft tekerlek aksı
drive shaft kumanda mili
drive shaft eksantrik kam mili
drive shaft tahrik mili
drive shaft aks
drive shaft bearing kardan mili yatağı
drive shaft gear kardan mili dişlisi
drive shaft kit kardan mili kiti
drive shaft seal kardan mili contası
drive wheel shaft tahrik tekerleği mili
driving shaft çevirici mil
driving shaft tahrik mili
drop shaft açık keson
drop shaft çökertme keson
drum shaft kampana mili
eccentric shaft eksantrik mili
eccentric shaft eksantrik şaftı
elevator shaft gate asansör kuyusu kapısı
emergency shaft tehlike şaftı
engine shaft pompalama makinesinin yerleştirildiği maden ocağı girişi
engine shaft motor şaftı
escape shaft kurtulma şaftı
escape shaft çıkış şaftı
excentric shaft dışmerkezli mil
excentric shaft ekzantrik mili
exciter shaft ikaz jeneratörü mili
exhaust shaft egzoz bacası
exhaust shaft atık gaz bacası
exploratory shaft arama kuyusu
extension shaft uzatma mili
fan shaft fan mili
fatigued shaft yorulmuş mil
finger shaft furnace baca fırın
fixed shaft sabit mil
flexible shaft esnek mil
fork shaft çatal mili
gear lever shaft vites kumanda mafsalı
gear selector shaft vites seçme mili
gear shaft dişli mili
gear shaft vites mili
gear shaft avara mili
gear shaft ara mili
guide bearing shaft direksiyon yatağı mili
half shaft flanges aks flanşı
handle cross-shaft kol ara parçası
hollow shaft içi boş şaft
hollow shaft içi boş mil
hollow shaft ortası boş şaft
hollow shaft içi oyuk şaft
hollow shaft kaval mil
hollow shaft oluklu mil
hollow shaft delik mil
hollow shaft operating the trap döner sürgü boru mili
hollow shaft reducer delik mil çıkışlı redüktör
horizontal shaft yatay dingil
horizontal shaft yatay mil
hydraulic shaft lifting device hidrolik şaft kaldırma düzeneği
idle gear shaft avare mili
inclined shaft eğimli kuyu
inlet cam shaft emme eksantrik mili
input drive shaft giriş tahrik mili
input shaft ana mil
input shaft priz direkt mili
input shaft giriş mili
input shaft speed giriş mili hızı
inspection shaft yoklama bacası
inspection shaft kontrol bacası
intake shaft giriş kanalı
intake shaft emme kanalı
integral shaft yekpare şaft
intermediate propeller shaft ara şaft
intermediate shaft ara mil
intermediate shaft ara şaft veya mil
intermediate shaft kit ara mili kiti
irregularity in a propeller shaft system düzey hatası göstergesi
jack shaft kriko mili
jack shaft avara mili
jack shaft ana şaft
key shaft kama aksı
kiln shaft fırın bacası
labyrinth shaft seal labirent tip mil sızdırmazlığı
lay shaft grup dişli mili
lever shaft levye mili
lifting arm shaft kaldırma kolu şaftı
lifting shaft kaldırma şaftı
light shaft ışık bacası
light shaft aydınlık şaftı
line shaft transmisyon mili
line shaft vertical turbine pump düşey milli türbin pompası
link shaft bağlantı aksı
lock shaft kilit mili
locking shaft dört köşe burç
locking shaft kilit burcu
low rpm shaft düşük devirli şaft
low shaft furnace kısa baca fırın
low shaft furnace bodur baca fırın
low-pressure shaft alçak basınç şaftı
low-speed shaft düşük hızlı şaft
main drive shaft ana tahrik mili
main shaft ana mil
main shaft ana kanal
main shaft ana şaft
manhole shaft kanalizasyon bacası
manhole shaft ring kanalizasyon bacası bileziği
manual shaft turning device manüel döndürme düzeneği
mechanical shaft seal mekanik salmastra
milled directly in the shaft doğrudan mile frezeli
motor shaft motor şaftı
motor shaft motor mili
multiple-shaft turbine çok şaftlı türbin
one-piece shaft tek parçalı şaft
optical shaft encoder optik kodlayıcı
out put shaft çıkış mili
output shaft çıkış mili
output shaft on gearbox şanzımandan çıkış mili
over head cam shaft üstten eksantrikli
paddle shaft çark mili
parallel shaft paralel mil
pedal shaft pedal mili
penstock control shaft cebri boru kontrol şaftı
pilot shaft kılavuz tünel
pilot shaft deneme tüneli
pilot shaft kılavuz baca
pinion shaft dişli mil
pinion shaft pinyon mili
pinion shaft dişli mili
pivot shaft ölü mil
pivot shaft mafsal pimi
planet gear shaft planet dişlisi mili
planet shaft planet mili
power take-off shaft elektrik kesme mili
power transfer shaft güç aktarma mili
primary shaft ana mili
primary shaft ana mil
primary shaft primer şaft
primary shaft vites kutusu ana mili
prop shaft drive pervane şaftı tahriki
propeller shaft transmisyon mili
propeller shaft kardan mili
propeller shaft pervane şaftı mili
propeller shaft pervane şaftı
propeller shaft şaft
propeller shaft brake pervane şaftı freni
propeller shaft cover kardan tüneli kapağı
propeller shaft drive şaftlı bağlantılı
propeller shaft guard pervane şaftı koruması
propeller shaft support pervane şaftı desteği
propeller shaft tube pervane şaftı tübü
propulsion shaft pervane şaftı
pulley shaft kasnak mili
pump shaft pompa mili
pump shaft pompa şaftı
quill shaft kuvil mil
radial shaft seal radyal şaft contası
ratchet shaft mandallı mil
rear shaft seal rotor arka sızdırmazlığı
retractable chute operating shaft kızak uzatma parçası mili
reverse shaft geri vites mili
rocker arm shaft külbütör mili
rocker arm shaft mil komple
rocker arm shaft fren pernosu
rocker arm shaft retainer külbütör mili tutucusu
rocker shaft külbütör mili
rocker shaft and arm kalbütör mili ve pianosu
rocker shaft and arm külbütör
rodless shaft boring machine rotsuz kuyu açma makinesi
rotary grate shaft kiln döner ızgaralı dikey fırın
rotary shaft lip type seal döner milli dudak tip sızdırmazlık elemanı
rotating shaft dönen mil
rotor shaft rotor mili
rotor shaft bearing rotor mili yatağı
rudder shaft dümen mili
runner shaft çark mili
same shaft as the turbine wheel türbinmili ile aynı eksende
screw shaft pervane şaftı
secondary shaft sekonder mil
selector shaft kumanda mili
selector shaft çatal mili
shaft 1/reserve gear 1/geri sürgü mili
shaft accessories şaft aksesuarları
shaft alignment şaft hizası
shaft alignment şaft laynı
shaft alley şaft tüneli
shaft alternator şaft alternatörü
shaft and clutch assembly şaft ve debriyaj montaj grubu
shaft axial position şaft eksenel konumu
shaft axial position detector şaft eksenel konum dedektörü
shaft axial position indicator şaft eksenel konum göstergesi
shaft bearing mil yatağı
shaft bearing şaft yatağı
shaft bearing dingil yatağı
shaft bending şaftın bel vermesi
shaft borer şaft delme makinesi
shaft boring machine şaft delme makinesi
shaft bushing şaft buşingi
shaft centerline mil merkez hattı
shaft collar mil çemberi
shaft collar şaft çemberi
shaft connection mil bağlantısı
shaft coupling şaft kaplini
shaft coupling şaft akuplemanı
shaft deflection mil sapması
shaft deflection şaft salgısı
shaft deflection curve şaft salgı eğrisi
shaft diameter mil çapı
shaft diameter şaft çapı
shaft drill düz burgaç
shaft eccentricity şaft eksantrisitesi
shaft eccentricity detector şaft salgı dedektörü
shaft encoder döner sensör
shaft end mil ucu
shaft ends and hubs mil uçları ve göbekler
shaft fitted reducer mil çıkışlı redüktör
shaft flange şaft flanşı
shaft furnace dikeç fırın
shaft gland mil kovanı
shaft gland şaft salmastrası
shaft guide şaft kılavuzu
shaft guide mil kılavuzu
shaft half yarım dingil
shaft height mil yüksekliği
shaft height mil yükseliği
shaft hogging şaftın bombelenmesi
shaft horsepower mil beygirgücü
shaft journal aks
shaft journal şaft muylusu
shaft journal mil
shaft lift oil şaft kaldırma yağı
shaft lift oil pressure şaft kaldırma yağı basıncı
shaft lift oil pump şaft kaldırma yağı pompası
shaft lifting fixture şaft kaldırma teçhizatı
shaft lifting oil pump şaft kaldırma yağı pompası
shaft lime kiln üstten doldurmalı kireç ocağı
shaft packing mil salmastrası
shaft position şaft pozisyonu
shaft position şaft konumu
shaft power mil gücü
shaft protective sleeve mil koruma kovanı
shaft protective sleeve şaft koruma kovanı
shaft pump milli pompa
shaft retainer şaft tutucusu
shaft sag şaftın bel vermesi
shaft seal şaft keçesi
shaft seal casing şaft salmastra kutusu
shaft sealing şaft sızdırmazlığı
shaft sealing mil sızdırmazlığı
shaft set şaft grubu
shaft sinking kuyu açma
shaft sleeve mil kovanı
shaft sleeve şaft kovanı
shaft spillway kuyulu dolusavak
shaft straightening mil doğrultma
shaft straightening machine mil doğrultma makinesi
shaft straightening press mil doğrultma basgacı
shaft straightening press mil doğrultma presi
shaft turning gear mil döndürme dişlisi
shaft vibration şaft vibrasyonu
shaft washer şaft pulu
shaft with a shoulder faturalı mil
shaft-driven mil ile çalıştırılan
shaft-driven generator milli jeneratörü
shaft-mounted exciter şafta akuple ikaz jeneratörü
shaft-operated ara millerle çalıştırılan
shaft-operated governor şaft tarafından çalıştırılan regülatör
shaft-position detector şaft konumu dedektörü
shaft-position monitor şaft pozisyon monitörü
shaft-position transmitter şaft pozisyon transmiteri
shaft-seal steam condenser şaft sızdırmazlık buharı kondenseri
shaft-seal steam header şaft sızdırmazlık buharı kolektörü
shaft-seal steam pressure transducer şaft sızdırmazlık buharı basınç transdüseri
shaft-seal steam relief valve şaft sızdırmazlık buharı tahliye vanası
shaft-seal steam supply valve şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi
shaft-vibration transmitter şaft vibrasyon transmiteri
shoulder (shaft) fatura (mil)
shouldered shaft faturalı mil
shutter shaft sürgü mili
side control shaft yan kontrol mili
single-block shaft monoblok ş aft
single-block shaft tek parçalı şaft
single-shaft arrangement tek şaftlı düzenleme
single-shaft condensing turbine tek şaftlı kondensasyon türbini
single-shaft design tek eksenli tasarım
single-shaft design tek şaftlı tasarım
single-shaft turbine tek şaftlı türbin
single-shaft turbine-generator tek şaftlı türbojeneratör
sink shaft havşa
sink shaft iskandil kurşunu
slip stub shaft kayıcı kısa mil
smoke shaft duman bacası
solid shaft masif şaft
spindle shaft pinyon şaft
spline shaft frezeli mil
spline shaft yivli mil
spline shaft bearing frezeli mil yatağı
spline shaft grinding machine kamalı mil taşlama tezgahı
sprocket shaft cer mili
stator shaft statör mili
steering shaft direksiyon alt mili
steering shaft direksiyon mili
steering wheel shaft direksiyon mili
stepped shaft faturalı mil
stern shaft kovan mili
straight shaft with thread vidalı düz mil ucu
straight shaft without thread vidasız düz mil ucu
sun gear shaft ayna dişlisi mili
support bearing shaft destek yatağı mili
support shaft destek mili
surge shaft denge bacası
tail shaft uskur şaft
tail shaft kovan şaftı
tail shaft drawing survey uskur şaft çekme deneyi
take-off shaft çıkış mili
telescopic shaft teleskopik şaft
test shaft test şaftı
test shaft deneme bacası
the shaft kule-şaft
the shaft journals krank ana yatak
third motion shaft çıkış mili
third shaft üçüncü şaft
throttle control shaft gaz kelebeği kontrolü mili
thrust shaft baskı mili
timing shaft kam dişlisi
timing shaft kamalı mil dişlisi
torque shaft tork mili
track roller shaft palet makarası mili
transmission shaft aktarım mili
transmission shaft transmisyon mili
transmission shaft aktarım şaftı
transmission shaft aktarma mili
transmission shaft transmisyon şaftı
transmission shaft aktarma şaftı
trap operating shaft döner sürgü mili
trap operating shaft arms döner sürgü çalıştırma tertibatı
trap operating shaft bearing mil yatağı
tube shaft aks borusu
tube shaft akskovanı
tubular shaft borulu mil
tubular shaft boru mil
turbine shaft türbin şaftı
turbine shaft türbin mili
turbine shaft position türbin şaft konumu
turbine stub shaft türbin hız monitörü mili
two-casing unit with single shaft iki gövdeli tek şaftlı birim
two-shaft machine iki şaftlı makine
two-shaft turbine iki şaftlı türbin
two-shaft unit iki şaftlı ünite
ventilation shaft havalandırma şafti
vertical shaft düşey mil
vertical shaft düşey şaft
vertical shaft el fren mili
vertical shaft bush el fren mili yatağı
vertical shaft bush düşey mil yatağı
vertical shaft furnaces dikey baca-fırınlar
vertical shaft turbine dikey şaftlı türbin
water pump shaft su pompası mili
well shaft kuyu şaftı
well shaft kuyu gövdesi
winding shaft sarım mili
wiper shaft silecek mili
working shaft çalışma bacası
Computer
shaft weight gövde kalınlığı
Informatics
shaft current şaft akımı
shaft recorder şaft kodlayıcısı
Mechanic
drive shaft işletme mili
drive shaft kardan mili
drive shaft kumanda mili
drive shaft tahrik mili
Textile
bobbin winder link shaft masura sarma bağlantı mili
bobbin winder shaft masura sarma mili
brake lever shaft fren levye şaftı
driving shaft tahrik mili
presser arm shaft bushing baskı ayağı şaft burcu
shaft goods mensucat
shaft goods tekstil mal
synchronizer positioning shaft senkronizer yerleştirme şaftı
thread release shaft iplik gevşetme şaftı
thread take-up guide shaft tansiyon açma kolu kılavuzu
Construction
articulated shaft mafsallı mil
column shaft kolon gövdesi
elevator shaft asansör bacası
elevator shaft asansör boşluğu
elevator shaft asansör kovası
elevator shaft asansör yuvası
flexible shaft esnek kanal
flexible shaft esnek mil
flexible shaft esnek şaft
installation shaft tesisat bacası