subsidiary - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

subsidiary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"subsidiary" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
subsidiary s. tamamlayıcı
subsidiary s. yardımcı
General
subsidiary i. bağlı kimse
subsidiary i. bayi
subsidiary i. alt kuruluş
subsidiary i. ek
subsidiary i. bağlı kuruluş
subsidiary i. şube
subsidiary i. muavin
subsidiary s. bağlı
subsidiary s. yardımcı
subsidiary s. bağımlı
subsidiary s. ikincil
subsidiary s. ikinci derecede
subsidiary s. tali
subsidiary s. tabi
subsidiary s. yan
subsidiary s. bütünleyici
Trade/Economic
subsidiary yan kuruluş
subsidiary şube
subsidiary bağlı ortaklık
subsidiary bağlı şirket
subsidiary iştirak
subsidiary tali şirket
subsidiary yavru şirket
subsidiary bağlı ortaklık
subsidiary bağlı kuruluş
subsidiary bağlı ortak
subsidiary bir ana şirkete bağlı ikinci derecede şirket
Law
subsidiary bağlı ortaklık
subsidiary tali
subsidiary fer’i
subsidiary muavin
subsidiary ikinci derecede
subsidiary yardımcı
Politics
subsidiary tali şirket
subsidiary bağlı ortaklık
subsidiary tabi şirket
Technical
subsidiary alt eşik
subsidiary ek
subsidiary yardımcı

"subsidiary" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 100 sonuç

İngilizce Türkçe
General
export subsidiary i. bağımsız ihracat firması
subsidiary (of) i. alt birim
subsidiary branch i. alt branş
subsidiary details i. tamamlayıcı ayrıntılar
Trade/Economic
account payable subsidiary ledger borçlar muavin defteri
account payable subsidiary ledger ödenecek hesaplar muavin defteri
account receivable subsidiary ledger alacaklar muavin defteri
asset transferring subsidiary aktif devir sübvansiyonu
cash subsidiary ledger kasa muavin defteri
fellow subsidiary aynı daldaki bağlı ortaklık
finance subsidiary finansman kurumu
foreign subsidiary yabancı şube
majority owned subsidiary sermayesinin yarıdan fazlası ana şirkete ait olan şirket
majority-owned subsidiary sermayenin yüzde elliden fazlasının ana şirkete ait olduğu şirket
offshore finance subsidiary sınır ötesi finans şubesi
partially- owned subsidiary kısmen sahip olunan bağlı ortaklık
partially-owned subsidiary kısmi sahiplikteki bağlı ortaklık
partially-owned subsidiary kısmen sahip olunan bağlı ortaklık
restricted subsidiary sınırlı yetkili bağlı şirket
subsidiary account tali hesap
subsidiary account muavin hesap
subsidiary account yardımcı hesap
subsidiary accounts muavin hesaplar
subsidiary accounts tali hesaplar
subsidiary activity yan faaliyet
subsidiary agreement ek anlaşma
subsidiary agreement tali anlaşma
subsidiary bank iştirak banka
subsidiary bank iştirak bankası
subsidiary books muavin defterler
subsidiary books yardımcı defterler
subsidiary branch tali şube
subsidiary coin ufak para
subsidiary coin ufaklık para
subsidiary company tabi şirket
subsidiary company yavru şirket
subsidiary company bağlı ortaklık
subsidiary company ana şirkete bağlı şirket
subsidiary company bağımlı ortaklık
subsidiary company yan kuruluş
subsidiary company tali şirket
subsidiary company bağlı şirket
subsidiary company yan şirket
subsidiary company şirket şubesi
subsidiary company kardeş şirket
subsidiary company accounting tali şirket muhasebesi
subsidiary expense ledger masraf yardımcı defteri
subsidiary industry yan sanayi
subsidiary industry achievement award yan sanayi başarı ödülü
subsidiary journal yan kuruluş günlük defteri
subsidiary journals yardımcı yevmiyeler
subsidiary ledger yardımcı defter
subsidiary ledger muavin defter
subsidiary ledger yardımcı hesaplar defteri
subsidiary ledger yardımcı ana defter
subsidiary money yardımcı para
subsidiary occupation tali iş
subsidiary payment ek ödeme
subsidiary payments para yardımı
subsidiary product yan ürün
subsidiary product tali ürün
subsidiary role tali rol
subsidiary role ikincil rol
subsidiary services ek müşteri hizmeti
subsidiary trial balance yardımcı defter mizanı
subsidiary undertaking bağlı kuruluş girişimi
transferred subsidiary intellectual property devredilen tali şirket fikri mülkiyeti
transferred subsidiary real property devredilen tali şirket gayrimenkulu
wholly owned subsidiary tek mülkiyetli bağlı şirket
wholly- owned subsidiary tamamına sahip olunan bağlı ortaklık
wholly-owned subsidiary tamamına sahip olunan bağlı ortaklık
wholly-owned subsidiary tamamen sahip olunan bağlı ortaklık
wholly-owned subsidiary yüzde yüz iştirak
Law
subsidiary clause tali kloz
subsidiary legislation ikinci derecede mevzuat
subsidiary punishment fer'i ceza
subsidiary punishment feri ceza
subsidiary source ikincil kaynak
subsidiary sources yardımcı kaynaklar
Politics
subsidiary agreement yan anlaşma
subsidiary organ ikincil kuruluş
subsidiary organ yan kuruluş
subsidiary powers yardımcı kuvvetler
subsidiary protection ikincil koruma
Technical
subsidiary beam tali kiriş
subsidiary dam yardımcı baraj
subsidiary dye yan boya
subsidiary road tali yol
subsidiary sewer ikincil kanal
subsidiary station yardımcı istasyon
subsidiary station ikincil istasyon
subsidiary weir mansap eşiği
Optics
subsidiary actions ikinci dereceden hareketler
Geology
subsidiary fault yardımcı fay
subsidiary fault ek fay
subsidiary fold bağlı kıvrım
Military
subsidiary and supporting operations yardımcı ve destekleyici harekat
subsidiary belt yardımcı engel kuşağı
subsidiary demolition belt tali tahrip kuşağı
subsidiary landing tali çıkartma