sapma - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sapma"sapma" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sapma deviation i.
General
sapma bias i.
sapma variation i.
sapma diversion i.
sapma warp i.
sapma deviate i.
sapma swing i.
sapma detortion i.
sapma social deviation i.
sapma yaw i.
sapma obliqueness i.
sapma deflection i.
sapma deflexion i.
sapma deviating i.
sapma abnormality i.
sapma veering i.
sapma decline i.
sapma turn i.
sapma drift i.
sapma social deviance i.
sapma aberrance i.
sapma divagation i.
sapma detour i.
sapma inequality i.
sapma lapse i.
sapma declension i.
sapma turnabout i.
sapma refracting i.
sapma obliquity i.
sapma declination i.
sapma departure i.
sapma swerve i.
sapma change i.
sapma excursion i.
sapma declining i.
Trade/Economic
sapma deviation
sapma variance
Insurance
sapma deviation
Technical
sapma diverge
sapma divergency
sapma deflexion
sapma refracting
sapma deflection
Telecom
sapma jitter
sapma ripple
Mechanic
sapma offset
Construction
sapma misalignment
Aeronautic
sapma concession
Marine
sapma refraction
sapma divergence
Psychology
sapma perversion
Food Engineering
sapma deviation
Math
sapma deviation
Statistics
sapma deviance
Chemistry
sapma aberration
Linguistics
sapma deviation
sapma deviance
Environment
sapma variance
Meteorology
sapma deviation

"sapma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
sapma göstermek deviate f.
(kötü yola) sapma relapse i.
açısal sapma angular deviation i.
ahenkten sapma anharmonicity i.
cinsel sapma perversity i.
cinsel sapma sexual deviation i.
değerlerden sapma deviation from values i.
değerlerden ve doğru yoldan sapma deviation from values and the ture path i.
hataya sapma backsliding i.
inançlarda sapma deviationism i.
kabul edilebilir sapma allowable deviation i.
kabul edilebilir sapma sınırları acceptable tolerance limits i.
konudan sapma divagation i.
kötü yola sapma backsliding i.
normalden sapma aberration i.
planlanmış veya niyetlenilmiş rotadan sapma detour i.
sapma oranı deviation ratio i.
sosyal sapma social deviance i.
yarı sapma semi-deviation i.
yörünge veya yoldaki küçük sapma perturbation i.
-den sapma deviation from ed.
Trade/Economic
ihmal edilmiş değişkenin yol açtığı sapma omitted-variable bias
karışık sapma mix variance
lehte sapma favourable variance
olumsuz sapma unfavorable variance
ortalama sapma average deviation
Politics
sapma eşikleri deviation threshold
Technical
artı sapma positive distortion
bakışımsız yön sapma asymmetrical deflection
deney sonucundaki sapma deviation of test result
düzlemden sapma distortion out of plane
elastik sapma elastic deflection
elektrostatik sapma electrostatic deflection
gönyeden sapma deviation from squareness
ışıksal sapma optical deviation
izin verilebilir sapma permissible deviation
kabul edilebilir sapma permissible deviation
kalıcı sapma permanent deflection
kesin sapma absolute deviation
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kromatik frekansa bağımlı sapma chromatic aberration
kromatik sapma chromatic aberration
maksimum sapma maximum overshoot
manyetik sapma düzeltici quadrantal corrector
müsaade edilen sapma permitted deviation
normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması early detection of developing deviations from normal operation
normal sapma normal deviation
oransal sapma proportional offset
ortalama mutlak sapma mean absolute deviation
periyodik sapma periodic deviation
reglaj sapma değeri sinyali actuating signal
rotadan sapma sinyali off course signal
salınımlı sapma drop-centre deflection
sapma açısı divergence angle
sapma açısı refracting angle
sapma ayrılma divergency
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma noktası inflection point
sapma sınırlandırıcı impulse limiter
sapma soğurması deviation absorption
standart atmosferik basınçtan sapma deviation from standard atmospheric pressure
standart normal sapma standard normal deviation
standart sapma standard deviation
tabii sapma variation
test neticesindeki sapma deviation of test result
yassılıktan sapma out-of-flat
yatay veya dikey sapma declination
Computer
koşulsuz sapma unconditional branch
kritik sapma critical bias
sapma komutu branching instruction
sapma modeli error model
sapma noktası branch point
sapma yüzdesi contingency percentage
yanal sapma lateral deviation
Informatics
manyetik sapma magnetic deflection
mutlak sapma absolute deviation
ortalama sapma mean deviation
rotadan sapma açısı yaw angle
Telecom
çapraz sapma kaybı transverse offset loss
modülasyon sapma sınırlaması modulation deviation limiting
sapma dengelemesi drift compensation
Electric
periyodik sapma periodic deviation
sapma bobini deflector coil
Construction
standard sapma standard deviation
Automotive
aktif sapma kontrolü active yaw control
Aeronautic
aşağı sapma açısı angle of downwash
dikey sapma vertical deviation
dikey sapma vertical deviation
gösterge sürati sapma uyuşmazlığı indicated air speed deviation non-conformancy
kararlı durumdan sapma disturbance
müsaade edilen seviyeden sapma cleared flight level deviation
pusulanın sapma açısı dev-point
rotadan sapma sinyali off-course signal
sapma açısı yaw axis
sapma çizelgesi deviation table
sapma önleyici kanatçık anti-yaw ailerons
serbest kılınan sapma eşiği cleared level deviation
yalpa tarafına sapma favourable yaw
yan sapma lateral deviation
yana sapma açısı angle of sidewash
yukarı sapma açısı angle of upwash
Marine
manyetik sapma magnetic declination
sapma sonrası dalgaların bir arada toplanması caustic
yan rüzgarlar ve akıntı sebebiyle belirlenmiş rotadan sapma drift
yolundan sapma sheer
Medical
katodik sapma cathodic drift
standart sapma sd (standart deviation)
Psychology
birincil sapma primary deviance
çokbiçimli sapma polymorphous perverse
ikincil sapma secondary deviance
küresel sapma spherical aberration
mutlak sapma absolute inversion
zihinsel sapma mental deviation
Optics
minimum sapma açısı angle of minimum deviation
Food Engineering
standart sapma standard deviation
Statistics
çeyrek sapma quartile deviation
dairesel ortalama sapma circular mean deviation
eşzamanlı sapma concurrent deviation
kareli ortalama sapma mean square deviation
kartit sapma quartile deviation
kuvartil sapma formülü quartile deviation formula
mutlak sapma absolute deviation
normal sapma normal deviate
orta sapma median deviation
ortalama sapma formülü mean deviation formula
standart sapma formülü standard deviation formula
standartlaştırılmış sapma standardised deviate
studentleştirilmiş en büyük mutlak sapma studentized maximum absolute deviate
yüzdelik standart sapma percentage standard deviation
Biology
genetik sapma genetic deviation
Biochemistry
ortalama sapma yüzdesi percentageaverage deviation
Marine Biology
ortalama sapma yüzdesi percentage average deviation
Linguistics
ölçünlü sapma standart deviation
standard sapma standart deviation
Environment
adiyabitik sapma oranı adiabatic lapse rate
manyetik sapma ölçer magnetic variometer
nükleer silahın hedeften sapma mesafesi offset distance
Geography
sapma oranı lapse rate
Meteorology
standart sapma standard deviation
Geology
adiyabatik sapma oranı adiabatic lapse rate
Military
arizi sapma deviation
görünen sapma apparent precession
normal sapma ihtimali grafiği normal probability curve
tabii manyetik sapma magnetic declination
tabii sapma istasyonu declinating station
taktik sapma tactical diversion
yan sapma lateral deflection