sapma - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sapma"sapma" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 60 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sapma aberration i.
sapma deviation i.
sapma diversion i.
General
sapma warp i.
sapma bias i.
sapma variation i.
sapma deviate i.
sapma swing i.
sapma detortion i.
sapma excursion i.
sapma declining i.
sapma departure i.
sapma swerve i.
sapma change i.
sapma declension i.
sapma turnabout i.
sapma refracting i.
sapma obliquity i.
sapma declination i.
sapma social deviation i.
sapma yaw i.
sapma obliqueness i.
sapma deflection i.
sapma deflexion i.
sapma deviating i.
sapma abnormality i.
sapma veering i.
sapma decline i.
sapma turn i.
sapma drift i.
sapma social deviance i.
sapma aberrance i.
sapma divagation i.
sapma detour i.
sapma inequality i.
sapma lapse i.
Trade/Economic
sapma variance
sapma deviation
Insurance
sapma deviation
Technical
sapma diverge
sapma divergency
sapma deflection
sapma deflexion
sapma refracting
Telecom
sapma jitter
sapma ripple
Mechanic
sapma offset
Construction
sapma misalignment
Aeronautic
sapma concession
Marine
sapma refraction
sapma divergence
Psychology
sapma perversion
Food Engineering
sapma deviation
Math
sapma deviation
Statistics
sapma deviance
Chemistry
sapma aberration
Linguistics
sapma deviation
sapma deviance
Environment
sapma variance
Meteorology
sapma deviation

"sapma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 320 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
standart sapma standard deviation i.
General
sapma göstermek deviate f.
sapma göstermek show deviation f.
(kötü yola) sapma relapse i.
açıklanmamış sapma unexplained deviation i.
açısal sapma angular deviation i.
ahenkten sapma anharmonicity i.
cinsel sapma perversity i.
cinsel sapma sexual deviation i.
cinsel sapma perversion i.
cinsel sapma türleri types of perversion i.
değerlerden sapma deviation from values i.
değerlerden ve doğru yoldan sapma deviation from values and the ture path i.
doğru yoldan sapma swerve i.
düzgün sapma uniform deviate i.
genel olarak kabul gören inançlardan veya düşüncelerden sapma heterodoxy i.
hataya sapma backsliding i.
inançlarda sapma deviationism i.
kabul edilebilir sapma allowable deviation i.
kabul edilebilir sapma sınırları acceptable tolerance limits i.
konudan sapma divagation i.
kötü yola sapma backsliding i.
manyetik sapma magnetic deflection i.
normalden sapma aberration i.
olumlu sapma positive deviation i.
planlanmış veya niyetlenilmiş rotadan sapma detour i.
sapma (doğru/doğal/normal olandan) aberration i.
sapma göstergesi turn indicator i.
sapma noktası point of departure i.
sapma oranı deviation ratio i.
sapma ölçer declination compass i.
sapma pusulası declination compass i.
siyasi görüşünde sapma olan kimse deviationist i.
sosyal sapma social deviation i.
sosyal sapma social deviance i.
yanlış yola sapma estraying i.
yarı sapma semi-deviation i.
yörünge veya yoldaki küçük sapma perturbation i.
-den sapma deviation from ed.
Colloquial
(iyi bir etki yaratmak adına) dilbilgisi kurallarından sapma poetic licence
düz devam et hiçbir yere sapma go straight ahead don't turn (left or right)
Trade/Economic
başkalarını değerlendirmede temel sapma fundamental attribution bias
deneysel standart sapma experimental standard deviation
ihmal edilmiş değişkenin yol açtığı sapma omitted-variable bias
karışık sapma mix variance
lehte sapma favorable variance
lehte sapma favourable variance
mevsime bağlı sapma seasonal variance
olumsuz sapma unfavorable variance
ortalama sapma average deviation
ortalama sapma mean deviation
sapma analizleri variance analysis
sapma bildirimi diversion notification
sapma farkı deviation (difference)
standart sapma standard deviation
standart sapma standard deviation
Law
sapma serbestisi liberty to deviate
Politics
sapma eşikleri deviation threshold
Insurance
sapma (nakliyat) deviation
sapma klozu deviation clause
Technical
artı sapma positive distortion
aygıtsal sapma instrumental deviation
bakışımsız yön sapma asymmetrical deflection
baraj aksında sapma offset dam axis
deney sonucundaki sapma deviation of test result
deneysel standard sapma experimental standard deviation
deneysel standart sapma experimental standard deviation
doğruluktan sapma inaccuracy
doğrusallıktan sapma linearity deviation
düzlemden sapma distortion out of plane
düzlükten sapma deviation from flatness
eksenel sapma toleransı axial run-out tolerance
eksi sapma negative deviation
elastik sapma elastic deflection
elektromanyetik sapma electromagnetic deflection
elektrostatik sapma electrostatic deflection
gönyeden sapma deviation from squareness
halat sapma açısı fleet angle
ışıksal sapma optical deflection
ışıksal sapma optical deviation
iç-gerilmeden dolayı kesme hattından sapma deviation from the shearing line due to internal stress
izin verilebilir sapma allowable deviation
izin verilebilir sapma permissible deviation
kabul edilebilir sapma permissible deviation
kabul edilebilir sapma permissible deflection
kabul edilebilir sapma permitted deviation
kalıcı sapma permanent deflection
kesin sapma absolute deviation
kırılmada sapma deflection at break
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma unconditional branch
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kromatik frekansa bağımlı sapma chromatic aberration
kromatik sapma chromatic aberration
kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönü arasındaki açısal sapma compass declination
maksimum sapma maximum overshoot
maksimum sapma açısı maximum deviation angle
manyetik doğal sapma magnetic variation
manyetik sapma düzeltici quadrantal corrector
minimum sapma açısı angle of minimum deviation
minimum sapma modeli minimum deviation model
mutlak sapma absolute deviation
müsaade edilebilir sapma permissible deviation
müsaade edilen sapma permissible deviation
müsaade edilen sapma permitted deviation
normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması early detection of developing deviations from normal operation
normal sapma normal deviation
olası sapma hatası probable error deflection
optik sapma optical deviation
oransal sapma proportional offset
ortalama mutlak sapma mean absolute deviation
ortalama sapma mean deviation
ortalama sapma average deviation
ölçünlü sapma eşzamanlama kayması standard deviation synchronization offset
periyodik sapma periodic deviation
radyal sapma radial deviation
referans sapma noktası reference diversion point
reglaj sapma değeri sinyali actuating signal
renklerle ilgili sapma chromatic aberration
rotadan sapma sinyali off course signal
salınımlı sapma drop-centre deflection
sapma açısı divergence angle
sapma açısı refracting angle
sapma açısı angle of deviation
sapma açısı angle of deflection
sapma açısı deflection angle
sapma ayrılma divergency
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma eğiliminde olan deflective
sapma eğrisi deflection curve
sapma eğrisi deviation curve
sapma genliği amplitude of deflection
sapma grafiği deviation graphic
sapma iletkisi declination protractor
sapma karakteri skew character
sapma komutu branch instruction
sapma mesafesi kayıtçısı miss distance scorer
sapma nedenleri causes of deviation
sapma noktası branch point
sapma noktası inflection point
sapma oranı yaw rate
sapma oranı deviation ratio
sapma raporu (yolunda gitmeyen/zamanında yetişmeyen/yetişmeyecek sıkıntılı/problemli/sorunlu durumları bildiren rapor) exception report
sapma sınırlandırıcı impulse limiter
sapma soğurması deviation absorption
sapma toleransı deviations tolerance
standart atmosferik basınçtan sapma deviation from standard atmospheric pressure
standart normal sapma standard normal deviation
standart sapma standard deviation
standart sapma değeri standard deviation value
standart sapma hesabı standard deviation calculation
şartlı sapma conditional branch
tabii sapma variation
tam sapma full-scale deflection
test neticesindeki sapma deviation of test result
yana sapma lateral deviation
yanal sapma lateral deviation
yanına olasılı sapma deflection probable error
yarı sapma semi deviation
yassılıktan sapma out-of-flat
yatay veya dikey sapma declination
yük altında sapma sıcaklığı deflection temperature under load
Computer
deneysel standart sapma experimental standard deviation
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma unconditional branch
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kritik sapma critical bias
sapma adresi branch address
sapma hızı warp speed
sapma komutu branching instruction
sapma komutu branch instruction
sapma modeli error model
sapma noktası branch point
sapma yüzdesi contingency percentage
yanal sapma lateral deviation
Informatics
açısal sapma angular deviation
manyetik sapma magnetic deflection
mutlak sapma absolute deviation
ortalama sapma mean deviation
rotadan sapma açısı yaw angle
standart sapma standard deviation
Telecom
çapraz sapma kaybı transverse offset loss
iki örnekli sapma two-sample variance
modülasyon sapma sınırlaması modulation deviation limiting
normal sapma normal deviate
sapma dengelemesi drift compensation
sapma oranı drift rate
Electric
elektriksel sapma electrical deviation
elektrostatik sapma electrostatic deflection
manyetik sapma magnetic deflection
mıknatıssal sapma magnetic deflection
periyodik sapma periodic deviation
sapma bobini deflector coil
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma soğurması deviation absorption
Construction
standard sapma standard deviation
Automotive
aktif sapma kontrolü active yaw control
sapma hareketi yawing
sapma momenti yawing moment
sapma talebi request for deviation
Aeronautic
aşağı sapma açısı angle of downwash
dikey sapma vertical deviation
gösterge sürati sapma uyuşmazlığı indicated air speed deviation non-conformancy
istasyonel sapma station declination
kararlı durumdan sapma disturbance
müsaade edilen seviyeden sapma cleared flight level deviation
pusulanın sapma açısı dev-point
rotadan sapma sinyali off-course signal
sapma açısı yaw axis
sapma açısı angle of yaw
sapma çizelgesi deviation table
sapma grafiği dygoram
sapma hızı drift rate
sapma önleyici kanatçık anti-yaw ailerons
serbest kılınan sapma eşiği cleared level deviation
serbest kılınan sapma eşiği cleared level deviation threshold
serbest kılınan seviyeden sapma cleared level deviation
sıfır tabu sapma hattı agonic line
uzunlamasına sapma longitudial deviation
yalpa tarafına sapma favourable yaw
yan sapma lateral deviation
yana sapma açısı angle of sidewash
yanlamasına sapma lateral deviation
yukarı sapma açısı angle of upwash
Marine
gayriihtiyari sapma involuntary deviation
manyetik sapma magnetic declination
normal altı sapma sub-refraction
sapma diyagramı çizimi refraction diagram
sapma hesabı calculus of variations
sapma sonrası dalgaların bir arada toplanması caustic
sapma  katsayısı refraction coefficient
yan rüzgarlar ve akıntı sebebiyle belirlenmiş rotadan sapma drift
yolundan sapma sheer
Medical
bağıl standart sapma relative standard deviation
katodik sapma cathodic drift
polimorf sapma polymorphous perverse
sapma azalması drift reduction
standart sapma sd (standart deviation)
Psychology
akli sapma mental aberration
birincil sapma primary deviance
cinsel sapma sexual perversion
çokbiçimli sapma polymorphous perverse
ikincil sapma secondary deviance
kromatik sapma chromatic aberration
küresel sapma spherical aberration
mutlak sapma absolute inversion
zihinsel sapma mental deviation
Optics
minimum sapma açısı angle of minimum deviation
Food Engineering
standart sapma standard deviation
Math
cebirsel sapma algebraic deviation
standart sapma standard deviation
Statistics
birikimli sapma accumulated deviation
çeyrek sapma formülü quartile deviation formula
çeyrek sapma quartile deviation
dairesel çeyrek sapma circular quartile deviation
dairesel ortalama sapma circular mean deviation
eşdeğer sapma equivalent deviate
eşzamanlı sapma concurrent deviation
kareli ortalama sapma mean square deviation
kartit sapma quartile deviation
kuvartil sapma quartile deviation
kuvartil sapma formülü quartile deviation formula
mutlak sapma absolute deviation
normal eşdeğer sapma normal equvalent deviate
normal sapma normal deviate
olası sapma probable deviation
orta sapma median deviation
ortalama karesel sapma mean square deviation
ortalama sapma average deviation
ortalama sapma mean deviation
ortalama sapma formülü mean deviation formula
ortalama trigonometrik sapma mean trigonometric deviation
ortalama üstikisel sapma mean square deviation
standart sapma standard deviation
standart sapma formülü standard deviation formula
standartlaştırılmış sapma standardised deviate
studentleştirilmiş en büyük mutlak sapma studentized maximum absolute deviate
uç student sapma extreme studentized deviate
yüzdelik standart sapma percentage standard deviation
Physics
bağıl standart sapma relative standard deviation
mıknatıssal sapma magnetic declination
Biology
genetik sapma genetic deviation
Biochemistry
ortalama sapma yüzdesi percentageaverage deviation
Marine Biology
ortalama sapma yüzdesi percentage average deviation
Linguistics
ölçünlü sapma standart deviation
ölçünlü sapma standard deviation
standard sapma standart deviation
Environment
adiyabitik sapma oranı adiabatic lapse rate
katlar arası sapma açısı inter-story deflection angle
manyetik sapma ölçer magnetic variometer
nükleer silahın hedeften sapma mesafesi offset distance
Geography
atmosferik sapma oranı atmospheric lapse rate
sapma dalgası drift wave
sapma oranı lapse rate
Meteorology
aşağı sapma downwash
eşit sapma equideparture
ortalama sapma mean deviation
standart sapma standard deviation
Geology
adiyabatik sapma oranı adiabatic lapse rate
Military
arizi sapma deviation
dikine sapma vertical deviation
görünen sapma apparent wander
görünen sapma apparent precession
manyetik arızi sapma magnetic deviation
mesafece sapma longitudinal deviation
muhtemel sapma hatası probable error deflection
normal sapma ihtimali grafiği normal probability curve
sapma hattı agonic line
sapma memeleri yaw jets
tabii manyetik sapma magnetic declination
tabii sapma stripped deviation
tabii sapma istasyonu declinating station
tabii sapma noktası declinating point
taktik sapma tactical diversion
yan sapma lateral deflection
yanına olasılı sapma deflection probable error