öldürücü - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

öldürücüBedeutungen von dem Begriff "öldürücü" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 27 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
öldürücü killer n.
öldürücü fatal adj.
öldürücü deadly adj.
General
öldürücü slaughterous adj.
öldürücü baneful adj.
öldürücü killing adj.
öldürücü virulent adj.
öldürücü fell adj.
öldürücü feral adj.
öldürücü deathlike adj.
öldürücü vital adj.
öldürücü homicidal adj.
öldürücü pernicious adj.
öldürücü pestilent adj.
öldürücü fateful adj.
öldürücü perishing adj.
öldürücü mortal adj.
öldürücü murderous adj.
öldürücü pestilential adj.
öldürücü internecine adj.
öldürücü lethal adj.
öldürücü fatal adj.
öldürücü deadly adj.
öldürücü deathly adv.
Technical
öldürücü fatal
Medical
öldürücü virulent
öldürücü deadly

Bedeutungen, die der Begriff "öldürücü" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 232 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
öldürücü darbe deathblow n.
General
bitki öldürücü herbicide n.
bitki öldürücü kimyasal herbicide n.
böcek öldürücü insect killer n.
böcek öldürücü acaricide n.
böcek öldürücü ilaç dichlorodiphenyltrichloroethane n.
mantar öldürücü ilaç fungicide n.
mikrop öldürücü disinfectant n.
mikrop öldürücü disinfector n.
mikrop öldürücü ilaç germicide n.
öldürücü darbe fatal blow n.
öldürücü darbe quietus n.
öldürücü darbe knockdown n.
öldürücü darbe killer n.
öldürücü darbe death blow n.
öldürücü etki lethal effect n.
öldürücü hastalık killer n.
öldürücü kaza fatal accident n.
öldürücü madde noxious substance n.
öldürücü salgın hastalık pestilence n.
salgın ve öldürücü hastalık pestilence n.
sıtma hastalığından korunmak için kullanılan böcek öldürücü tedavi yatak filesi/ağı insecticide treated bed net n.
sinek öldürücü fly-killer n.
sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş recumbentibus n.
yabancı ot öldürücü herbicide n.
her iki taraf için de öldürücü olan internecine adj.
mikrop öldürücü germicide adj.
mikrop öldürücü germicidal adj.
öldürücü (mikrop/zehir vb) virulent adj.
öldürücü nitelikte olmayan nonlethal adj.
öldürücü olmayan bloodless adj.
öldürücü olmayan nonvirulent adj.
öldürücü bir şekilde ferally adv.
öldürücü bir şekilde fatefully adv.
öldürücü bir şekilde banefully adv.
öldürücü bir şekilde killingly adv.
öldürücü bir şekilde homicidally adv.
öldürücü bir şekilde lethally adv.
Colloquial
öldürücü derecede soğuk algınlığına yakalanmak catch one's death (of cold)
Idioms
son/öldürücü darbeyi vurmak için yaklaşmak/hareket etmek close in for the kill
son/öldürücü darbeyi vurmak için yaklaşmak/hareket etmek move in for the kill
Slang
öldürücü darbe killer blow
Trade/Economic
öldürücü damping predatory dumping
Law
öldürücü silah deadly weapon
öldürücü silah lethal weapon
Technical
alg öldürücü algicide
bakteri öldürücü bactericidal
bakteri öldürücü boya bactericidal paint
bakteri öldürücü madde bactericide
böcek öldürücü insecticide
böcek öldürücü insect killer
canlı öldürücü biocide
haşarat öldürücü pesticide
kene öldürücü ilaç miticide
öldürücü faktör lethal factor
öldürücü tesir lethal effect
Telecom
renk öldürücü color killer
Marine
öldürücü zehirli madde konsantrasyonu median lethal concentration
Medical
asalak öldürücü parasiticidal
bağırsak kurdu öldürücü taeniacide
bağırsak kurdu öldürücü teniacide
bağırsak kurtlarını öldürücü ilaç nematicide
bakteri öldürücü germicidal
bakteri öldürücü sabun invert soap
böcek ve parazit öldürücü acaricidal
bulaşıcı ve öldürücü hastalık pestilence
doğal öldürücü natural killer
hücre öldürücü t cytotoxic t
kanser hücrelerini öldürücü tumoricide
köpek ve diğer memelilerde bulaşıcı ve çoğunlukla öldürücü virüs hastalığı rabies
mantar öldürücü fungicide
mikrop öldürücü germicidal
mikrop öldürücü germicide
mikrop öldürücü disinfectant
öldürücü asalak parasitoid
öldürücü doz lethal dose
öldürücü hastalık virulent disease
öldürücü ilaç biocide
öldürücü thioridazine hepatotoksisitesi fatal thioridazine hepatotoxicity
salgın ve öldürücü hastalık pestilence
schizont'ları öldürücü ilaç schizonticidal
schizont'ları öldürücü ilaç schizonticide
tenya öldürücü taeniacide
tenya öldürücü teniacide
virüs öldürücü viricide
virüs öldürücü virucide
virüs öldürücü viruscide
virüs öldürücü ilaç virucide
virüs öldürücü ilaç viricide
Parasitology
amip öldürücü amoebicide
amip öldürücü amebicide
amip öldürücü amebacide
bağırsak kurdu öldürücü vermicide
bağırsak kurdu öldürücü helminthicide
bakteri öldürücü bactericide
bakteri öldürücü bacteriacide
bakteri öldürücü bacteriocide
basil öldürücü bacillicide
hücre öldürücü cytocide
ishal paraziti öldürücü trichomonacide
kan hücresi öldürücü globulicide
kan paraziti öldürücü schistosomicide
kan paraziti öldürücü schistosomacide
karaciğer paraziti öldürücü fasciolicide
kıl kurdu öldürücü oxyuricide
mikrop öldürücü microbicide
mikrop öldürücü germicide
parazit öldürücü parasiticide
protozoan öldürücü protozoacide
sıtma paraziti öldürücü schiconticide
sıtma paraziti öldürücü gametocide
sıtma paraziti öldürücü plasmodicide
sperm öldürücü spermatozoicide
sperm öldürücü spermicide
sperm öldürücü spermatocide
spiral basil öldürücü spirochaeticide
spiral basil öldürücü spirocheticide
spiral basil öldürücü spirillicide
sporozoit öldürücü sporozoiticide
stafilokok basil öldürücü staphylocide
streptokok bakteri öldürücü streptococcicide
şarbon öldürücü anthracocide
tenya öldürücü taeniacide
tenya öldürücü taenicide
tenya öldürücü tenicide
tenya öldürücü teniacide
toksin öldürücü toxicide
tripanozom öldürücü trypanocide
tripanozom öldürücü trypanosomacide
tüberküloz basili öldürücü tuberculocide
uyuz böceği öldürücü scabieticide
uyuz böceği öldürücü scabicide
uyuz böceği öldürücü sarcopticide
yuvarlak solucan öldürücü nematocide
yuvarlak solucan öldürücü nematicide
yuvarlak solucan öldürücü filaricide
yuvarlak solucan öldürücü ascaricide
yuvarlak solucan öldürücü nemacide
yuvarlak solucan öldürücü lumbricide
Food Engineering
bakteri öldürücü bactericide
bitki öldürücü herbicide
en az öldürücü doz minimum lethal dose
küf ve maya öldürücü fungicide
mikroorganizma öldürücü germicide
öldürücü doz lethal dose
virüs öldürücü virucidal
zararlı ot öldürücü herbicide
Statistics
ortalama öldürücü doz median lethal dose
Chemistry
bitki öldürücü atrazine
bitki öldürücü herbicide
böcek öldürücü insecticide
böcek öldürücü boya insecticide paint
böcek öldürücü kimyasal insecticide
böcek öldürücü yapı fumigator
ot öldürücü herbicide
öldürücü kimyasal etmen lethal chemical agent
yabancı otların öldürülmesi için kullanılan bitki öldürücü ilacın temel maddesi glyphosate
Biology
bakteri öldürücü bacteriside
böcek öldürücü insecticidal
öldürücü hücre killer cell
öldürücü toksin lethal toxin
Biochemistry
bakteri öldürücü bactericide
mikrop öldürücü antimicrobial
Zoology
(böcek) yumurta öldürücü ovicide
arı öldürücü apicide
ayı öldürücü ursicide
balık öldürücü piscicide
bit öldürücü pediculicide
bit öldürücü lousicide
boğa öldürücü tauricide
böcek larvası öldürücü larvicide
böcek öldürücü insecticide
böcek öldürücü pesticide
böcek öldürücü adulticide
böcek öldürücü verminicide
böcek öldürücü insecticidal
fare öldürücü talpicide
fare öldürücü raticide
hamam böceği öldürücü blatticide
karınca öldürücü formicide
keklik öldürücü perdricide
kemirgen öldürücü rodenticide
kene öldürücü tickicide
kene öldürücü acaricide
kene öldürücü miticide
kurtçuk öldürücü vermicide
örümcek öldürücü arachnidicide
pire öldürücü pulicicide
pire öldürücü pulicide
sinek öldürücü muscicide
sivrisinek öldürücü mosquitocide
sivrisinek öldürücü culicide
sivrisinek öldürücü anophelicide
tahtakurdu öldürücü cimicide
tilki öldürücü vulpicide
yılan öldürücü serpenticide
yumuşakça öldürücü kimyasallar molluscicides
Botanic
bitki öldürücü herbicide
bitki öldürücü phytocide
çiçek öldürücü floricide
mantar öldürücü fungicide
ot öldürücü weedicide
yaprak biti öldürücü aphicide
yaprak biti öldürücü aphidicide
yosun öldürücü algaecide
Agriculture
tarımsal böcek öldürücü agricultural insecticide
Environment
anlık öldürücü zehirlilik acute lethal toxicity
bir tür böcek öldürücü endrin
bitki öldürücü herbicide
kemirgen öldürücü ilaçlar rodenticides
maddelerin öldürücü olmayan zehirliliği sublethal toxicity of substances
ortalama öldürücü doz median lethal dose
öldürücü akut zehirlilik acute lethal toxicity
öldürücü doz 50 lethal dose 50
tarımda böcek öldürücü madde pyrethin
yaklaşık öldürücü doz approximate lethal dose
yosun öldürücü algicide
Geology
organizma öldürücü kimyasal madde biocides
yosun öldürücü kimyasal madde algicide
Military
hayvan öldürücü silah anti-animal weapon
insan öldürücü bomba antipersonnel bomb
ortalama öldürücü doz mean lethal dose
öldürücü gaz yoğunluğu killing concentration
öldürücü gaz yoğunluğu lethal concentration
öldürücü kimya harbi maddesi lethal chemical agent
öldürücü olmayan kimyasal silah non-lethal chemical weapon
öldürücü olmayan kimyevi harp maddesi non-lethal agent
öldürücü olmayan silahlar less-lethal weapons
öldürücü olmayan silahlar non-lethal weapons
öldürücü olmayan silahlar non-deadly weapons
öldürücü olmayan silahlar non-lethal weapon
Latin
öldürücü darbe coup de grace