destructive - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

destructive

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "destructive" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
destructive adj. yıkıcı
General
destructive adj. zararlı
destructive adj. tahrip edici
destructive adj. tahripkar
destructive adj. destrüktif
destructive adj. bozucu
destructive adj. kıran
destructive adj. yok edici
destructive adj. yıkıntılı
destructive adj. yıkıcı
destructive adj. örseleyici
Technical
destructive tahrip edici
Construction
destructive tahribatlı
destructive yıkıntılı

Bedeutungen, die der Begriff "destructive" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 100 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be involved in destructive activities v. zararlı faaliyetlerde bulunmak
become involved in destructive activities v. zararlı faaliyetlerde bulunmak
engage in destructive activities v. zararlı faaliyetlerde bulunmak
participate in destructive activities v. zararlı faaliyetlerde bulunmak
destructive addition n. bozucu toplama
destructive competition n. yok edici rekabet
destructive criticism n. yıkıcı eleştiri
destructive distillation n. kuru damıtma
destructive effect n. yıkıcı etki
destructive natural disaster n. yıkıcı doğal afet
destructive reading n. bozucu okuma
destructive readout n. bozucu okuma
destructive transfer n. bozunumlu aktarma
high destructive power n. yüksek tahrip gücü
non destructive control n. bozmadan denetleme
non-destructive testing n. tahribatsız deney
non-destructive testing n. zararsız testler
destructive of adj. -e zararlı
non destructive adj. zarar vermeyen
non-destructive adj. bozucu olmayan
non-destructive adj. tahrip edici olmayan
non-destructive adj. yıkıntısız
self destructive adj. kendi kendine zarar veren
Trade/Economic
destructive competition yıkıcı rekabet
destructive competition tahrip edici rekabet
destructive dumping yıkıcı damping
non-destructive testing tahribatsız test
Politics
destructive activity yıkıcı faaliyet
Technical
destructive distillation kuru damıtma
destructive distillation ayrışımlı damıtım
destructive interference yokedici girişim
destructive read bozucu okuma
destructive read silerek okuma
destructive readout bozunumlu okuma
destructive test tahrip edici deney
destructive test örseleyici sınama
destructive test methods tahribatlı deney yöntemleri
destructive test of brazed joints sert lehimli ek yerlerinin tahribatlı muayenesi
destructive test on welds in metallic materials metalik malzemelerdeki kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler
destructive test procedures tahribatlı deney işlemleri
destructive testing tahribatlı deneme
destructive tests tahribatlı deneyler
destructive tests of welds kaynakların tahribatlı deneyi
destructive tests on welds kaynaklarda tahribatlı muayene
destructive transfer bozunumlu aktarım
non-destructive tahribatsız
non-destructive yıkımsız
non-destructive examination of brazed joints sert lehim bağlantılarının tahribatsız muayenesi
non-destructive examination of welds kaynakların tahribatsız muayenesi
non-destructive material test hasarsız malzeme testi
non-destructive measurement by split-beam microscope çift ışınlı mikroskopla tahribatsız muayene
non-destructive radiation test tahribatsız radyasyon deneyi
non-destructive strength test tahribatsız mukavemet deneyi
non-destructive test hasarsız test
non-destructive test hasarsız muayene
non-destructive testing tahribatsız muayene
non-destructive testing (ndt) tahribatsız muayene
non-destructive testing engineer tahribatsız muayene mühendisi
non-destructive testing method tahribatsız muayene yöntemi
non-destructive testing methods tahribatsız muayene metotları
non-destructive testing of steel forgings dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi
non-destructive testing of steel tubes çelik boruların tahribatsız muayenesi
non-destructive testing of steel tubes çelik tüplerin tahribatsız muayenesi
Computer
destructive addition bozucu toplama
destructive read silerek okuma
destructive read silici okuma
destructive reading bozucu okuma
destructive readout bozucu okuma
destructive readout bozunumlu okuma
destructive test örseleyici sınama
destructive transfer bozunumlu aktarma
destructive transfer bozunumlu aktarım
destructive virus kötücül virüs
non-destructive inspection örselemeyen deneti
non-destructive testing örselemeyen sınama
non-destructive virus iyicil virüs
Informatics
destructive read silici okuma
self-destructive program kendini yok eden program
Textile
non-destructive measurement of pile thickness above the backing taban üzerindeki hav yüksekliğinin hasarsız ölçülmesi
Construction
destructive-test tahribatlı test
non-destructive tahribatsız
non-destructive test tahribatsız test
non-destructive verification tahribatsız doğrulama
Aeronautic
destructive testing tahrip muayene
fast neutron non-destructive testing hızlı nötron tahribatsız deneyi
Marine
non-destructive test zararlı olmayan test
Medical
aggressive and destructive rheumatoid arthritis agresif ve yıkıcı romatoid artirit
destructive bile duct lesion yıkımla giden safra yolu lezyonu
destructive bone disease destriktif kemik hastalığı
non-destructive testing tahribatsız muayene
strongly destructive vasculitis güçlü destrüktif vaskülit
Psychology
self-destructive behavior kendine zarar verici davranış
Statistics
destructive test yok edici test
destructive test tahrip edici sınama
Zoology
destructive european termite büyük beyaz karınca
Environment
destructive earthquake yıkıcı deprem
Geology
destructive margin destrüktif kenar
destructive margin yıkıcı kenar
Military
destructive bomb tahrip bombası
destructive fire mission imha ateş görevi