ardışık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ardışıkBedeutungen von dem Begriff "ardışık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ardışık successive adj.
ardışık consecutive adj.
ardışık sequential adj.
General
ardışık sequencing adj.
ardışık sequenced adj.
ardışık sequent adj.
ardışık sequential adj.
ardışık consecutive adj.
ardışık cascade adj.
ardışık tandem adj.
Technical
ardışık sequential
ardışık cascade
ardışık sequence
Construction
ardışık polymer
Food Engineering
ardışık successive
Math
ardışık series
Marine Biology
ardışık successive

Bedeutungen, die der Begriff "ardışık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 162 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
ardışık uzaylar sequence spaces n.
ardışık olma succession n.
ardışık notaları legatos n.
ardışık yedi günlük süre week n.
ardışık görüntü afterimage n.
ardışık olmama nonsuccessiveness n.
ardışık sayılar consecutive numbers n.
ardışık sayı consecutive number n.
ardışık sayılar successive numbers n.
ardışık sayı successive number n.
ardışık bellek/hafıza sequential memory n.
ardışık bellek/hafıza consecutive memory n.
ardışık sanat sequential art n.
Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü after image n.
ardışık devreler successive periods n.
ardışık olmayan nonsuccessive adj.
ardışık olmayan non-sequential adj.
ardışık olarak consecutively adv.
ardışık zaman aralıklarında at sequential time intervals adv.
Trade/Economic
ardışık süreç sequential process
ardışık teslim sözleşmesi contract of successive performance
ardışık teslim sözleşmesi successive performance contract
ardışık birim kök testi sequential unit root test
Technical
ardışık sınama sequential test
ardışık göçme successive failure
ardışık dizi sequential array
ardışık işlem serial processing
ardışık mantık öğesi sequential logic element
ardışık kontrolörü cascade controller
ardışık kontrol sequence control
ardışık kontrol cascade control
ardışık salınımlar persistent oscillations
ardışık erişim sequential access
ardışık denetim sequential inspection
ardışık numune alma planı sequential sampling plan
ardışık merdaneler alternate rolls
ardışık kopolimerler alternating copolymers
ardışık döküm sequence casting
ardışık tepkimeler consecutive reactions
ardışık kopolimerlar alternating copolymers
ardışık kaynak zamanlayıcısı sequence weld timer
ardışık örnekleme sequential sampling
ardışık kesme yöntemi consecutive-cut method
ardışık yaklaştırma iteration
ardışık değirmen cascade mill
ardışık dağlama serial etching
ardışık kaynak sequence welding
ardışık hadde tandem mill
ardışık kesikli reaktör sequencing batch reactor
sabit yataklı ardışık kesikli reaktör fixed bed sequencing batch reactor
Computer
ardışık ayraçları tek olarak düşün treat consecutive delimiters as one
ardışık operasyon consecutive operation
ardışık erişim sequential access
ardışık program sequential program
ardışık arama sequential search
sıralı ardışık sequential
ardışık denetim sequential control
ardışık devre sequential circuit
ardışık sıralı bilgisayar consecutive sequence computer
ıas ardışık düzen ias pipeline
ardışık düzen pipeline
ardışık küme piggy bank
ardışık düzen veri bloğu pipeline burst
ardışık düzen seçenekleri pipeline options
ardışık düzende mikroişlemci pipeline processor
Informatics
ardışık dosya sequential file
ardışık sınama sequential test
ardışık erişim sequential access
ardışık kodlama sequential coding
ardışık işlem sequential operation
ardışık toplama serial addition
ardışık erişim serial access
ardışık bellek sequential memory
ardışık program sequential program
ardışık arama sequential search
ardışık devre sequential circuit
ardışık erişimli bellek sequential access memory
ardışık yaklaşıklama successive approximation
ardışık bilgisayar sequential computer
ardışık mantık öğesi sequential logic element
ardışık kontrol sequential control
ardışık yürütüm sequential execution
dizinli ardışık düzenleme indexed sequential organization
ardışık işleme sequential processing
ardışık sistem sequential system
ardışık toplayıcı serial adder
ardışık dosya serial file
Telecom
ardışık erişimli bellek sequential access memory
ardışık düzenleme adjacent collocation
ardışık erişim serial access
ardışık alan çevirme alternate space inversion
ardışık anahtarlama tandem switching
ardışık erişim sequential access
otomatik ardışık bağlantı automatic sequential connection
sanal ardışık erişim yöntemi virtual sequential access method
Electric
ardışık salınımlar persistent oscillations
Construction
ardışık malzeme polymer
Automotive
motor ardışık testi engine sequence test
ardışık kıvılcım follow-up spark
ardışık manuel şanzıman sequential gearbox
ardışık spor değişim sequential sportshift
ardışık supap zamanlama sequential valve timing
ardışık turboşarj sequential turbocharging
ardışık manuel şanzıman sequential transmission
Aeronautic
bir uçuşun programlı iki ardışık durak noktası arasındaki yolculuğu için kullanılan resmi iata terim leg
Medical
ardışık olgular consecutive cases
ardışık tedavi sequential therapy
ardışık ürodinamik bulgular sequential urodynamic findings
hızlı ardışık entübasyon rapid sequence intubation
ardışık kütle spektrometresi tandem mass spectrometry
ardışık serbest flep uygulamaları successive free flap applications
grup ardışık test yöntemi group sequential test method
Psychology
ardışık test sequential testing
ardışık analiz sequential analysis
ardışık bellek sequential memory
ardışık dizayn sequential design
ardışık yakınsama successive approximations
ardışık hatırlama yöntemi successive-reproduction method
ardışık egzersiz yöntemi successive-practice method
Food Engineering
ardışık düzlem duvarlar plane walls in series
ardışık yaklaştırma iteration
Math
ardışık sayılar consecutive numbers
ardışık sayılar successive numbers
ardışık yaklaşımlar metodu successive approximations method
ardışık yaklaşım yöntemi successive approximation method
ardışık yaklaşım metodu successive approximation method
ardışık i̇leri yönde seçim sequential forward selection
ardışık geri yönde seçim sequential backward selection
Statistics
jirina ardışık işlemi jirina sequential procedure
ardışık fark istatistiği successive difference statistic
genelleştirilmiş ardışık olasılık oran sınaması generalised sequential probability ratio test
ortalama kare ardışık dalgalanma tahmin edicisi mean square consecutive fluctuation estimator
ortalama ardışık fark mean successive difference
ardışık hoşgörü bölgesi sequential tolerance region
ardışık sınama sequential test
ardışık çözümleme sequential analysis
sınırlandırılmış ardışık işlem restricted sequential procedure
ortalama kare ardışık fark mean square successive difference
ortalama doğrusal ardışık fark mean linear successive difference
kapalı ardışık taslak closed sequential scheme
kapalı ardışık t-sınamaları closed sequential t-tests
ardışık t2 sınaması sequential t2 test
ardışık olasılık oran sınaması sequential probability ratio test
ardışık tahmin sequential estimation
düzeltilmiş ortalama kare ardışık fark modified mean square successive difference
ardışık durumlara ilişkin örnekleme sampling on successive occasions
ardışık ki-kare sınama sequential chi-square test
açık ardışık taslak open sequential scheme
grup ardışık tasarımı group-sequential design
ardışık bağlanımlı hareketli ortalama autoregressive moving average
değişen varyans ve ardışık bağımlılığa tutarlı heteroskedasticity and autocorrelation consistent
genelleştirilmiş ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans autoregressive conditional heteroscedasticity
Physics
ardışık bağlama connection in series
Biology
değişken sayıda ardışık tekrar variable number tandem repeat (vntr)
kısa ardışık tekrar short tandem repeat (str)
Marine Biology
ardışık populasyon çözümlemesi sequential population analysis
ardışık erselik consecutive hermaphrodite
Environment
ardışık kesikli reaktör sequencing batch reactor
Military
ardışık denetim mevkii sequential inspection site
Wagering
iki ardışık sayı, kart için koyulan à cheval [french] adv.
Music
ardışık penalama sweep picking