section - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

section

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "section" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
section n. kesit
section n. bölüm
section n. kısım
General
section v. kısımlara bölmek
section v. bölümlere ayırmak
section v. kısımlara ayırmak
section v. kesmek
section v. bölmek
section v. kesimlemek
section v. kesit almak
section n. alt şube
section n. kesiş
section n. kesilme
section n. hane
section n. bölme
section n. bölük
section n. kompartıman (yataklı vagonda)
section n. göz
section n. kol
section n. inkıta
section n. grup
section n. dal
section n. reyon
section n. manga
section n. şube
section n. seksiyon
section n. bölge
section n. fasıl
section n. parça
section n. kesme
Law
section paragraf
Technical
section yataklı vagonun bir parçası
section bölüm
section kesim
Construction
section altbölüm
Automotive
section kesit
Railway
section pafta
Medical
section operasyon
Biology
section seksiyon
Military
section manga
Sport
section parkur

Bedeutungen, die der Begriff "section" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be born by caesarean section v. sezaryenla doğmak
section no n. hane no
rhythm section n. ritim bölümü
golden section n. altın bölüm
section leader n. şube müdürü
aquaculture section n. su ürünleri şubesi
low section tyre n. alçak profilli lastik
cesarean section n. sezaryen
section commander n. bölge komutanı
lateral section n. yan kesit
percussion section n. vurma çalgılar
cross section n. transeksiyon
sagittal section n. sagittal kesit
longitudinal section n. boyuna kesit
transverse section n. transvers kesit
caesarean section n. sezaryen
frontal section n. frontal kesit
section of the koran n. sure
transversal section n. enine kesit
net section n. net kesit
final section n. son bölüm
independent section n. bağımsız bölüm
section start n. bölüm başlangıcı
section name n. bölüm adı
cross section n. kesit
section name n. kısım adı
map section n. ada pafta
third section n. üçüncü bölüm
half section n. yarım kesit
cross section n. enine kesit
cross section n. enkesit
cross-section study n. yatay inceleme
cross-section n. arakesit
cross-section n. profil
cross-section n. ortalama
sub-section n. alt kısım
section number n. pafta numarası
detached section n. bağımsız bölüm
a large section of the community n. toplumun geniş kesimi
a large section of the community n. toplumun geniş bir kesimi
nosebleed section n. stadyumda sahaya en uzak bölüm
purpose of this section n. bu bölümün amacı
produce section n. manav reyonu
the tail section of the plane n. uçağın kuyruk kısmı
section director n. şube müdürü
children's section n. çocuk reyonu
men's section n. erkek reyonu
men's section n. bay reyonu
women's section n. kadın reyonu
women's section n. bayan reyonu
table of contents section n. içindekiler kısmı
table of contents section n. içindekiler bölümü
second section n. ikinci bölüm
caesarean section n. sezaryen ameliyatı
caesarian section n. sezaryen ameliyatı
meat section n. et reyonu
drink section n. içki reyonu
section one n. birinci bölüm
main section n. ana bölüm
dairy section n. süt ürünleri reyonu
dairy section n. süt ve süt ürünleri reyonu
in this section n. bu bölümde
every new section adv. her yeni bölümde
section by section adv. bölüm bölüm
Phrases
as pointed out in section 1 bölüm 1'de gösterildiği gibi
Speaking
which section? hangi bölüm?
which section? hangi kısım?
Trade/Economic
cross section study yatay inceleme
section head bölüm şefi
construction section head inşaat bölüm şefi
expenses and losses from the non-operating section çalışmayan kısım giderleri ve zararları
section chief kısım amiri
section manager kısım şefi
section chief kısım şefi
section manager kısım amiri
cross section study enine kesit incelemesi
cross section study kesit çalışması
cross section study enine kesit çalışması
appropriation section tahsisat bölümü
cost section maliyet bölümü
Law
undelivered section teslim edilmemiş kısım
Politics
deputy section registrar daire yazı işleri müdür vekili
foreigners section yabancılar şubesi
religious section of society toplumun dindar kesimi
religious section dindar kesim
youth section gençlik kolları
youth section gençlik kolu
visa section vize bölümü
section of archives arşiv müdürlüğü
section of investigation and precedent araştırma ve içtihat birimi
section of registry genel yazı işleri müdürlüğü
section of personnel and training personel ve eğitim müdürlüğü
section of administration idari işler müdürlüğü
section of library kütüphane müdürlüğü
Institutes
section of survey, project and reconnaissance etüt, proje ve keşif şubesi müdürlüğü
section of f-16 system management f-16 sistem yönetim şube müdürlüğü
section for the united kingdom, usa and canada ingiltere, amerika, kanada şube müdürlüğü
section of general legal affairs genel hukuki işler şube müdürlüğü
section of general material procurement genel malzeme tedarik şube müdürlüğü
section for spain, portugal and south american countries isparya, portekiz, güney amerika ülkeleri şube müdürlüğü
section of general planning and coordination genel plan ve koordinasyon şube müdürlüğü
section for sweden, finland and denmark isveç, finlandiya, danimarka şube müdürlüğü
section of air weapons and aircraft procurement hava silah ve araç tedarik şube müdürlüğü
section of aviation and space systems hava ve uzay sistemler şube müdürlüğü
section of administrative cases and opinions idari davalar ve mütalaalar şube müdürlüğü
section of tender processing management ihale işlem yönetim şube müdürlüğü
section of tender and contract management ihale ve sözleşme işlemleri yönetim şube müdürlüğü
section of litigious affairs management ihtilaflı işler yönetim şubesi müdürlüğü
section of construction processing management imar işlem yönetim şubesi müdürlüğü
section of expropriation and leasing kamulaştırma ve kiralama şubesi
section of legislation, hajj and umrah mevzuat, hac ve umre şube müdürlüğü
section of land weapons and vessels procurement kara silah ve araç tedarik şubesi
section of land and aviation facilities kara ve hava tesisleri şubesi
section for the middle east, africa and turkic republics orta doğu, afrika ve türk cumhuriyetleri şube müdürlüğü
section of final account kesin hesap işlem şubesi
section of chemical, biological, radioactive and nuclear substances kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer şube
section of codification kodlandırma şube
section of command, control and communications, electronics and information system facilities komuta kontrol ve muhabere elektronik bilgi sistem tesisleri şubesi
section of demining and border physical protection system procurement mayın temizleme sfgs tedarik şubesi
section of price and cost analysis of national constructions milli inşaatlar fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of protocol protokol şube müdürlüğü
section of price and cost analysis of modernization goods and services modernizasyon mal ve hizmet fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of ammunition procurement mühimmat tedarik şubesi
section for russia, ukraine, balkan countries rusya, ukrayna, balkan ülkeleri şube müdürlüğü
section of price and cost analysis of nato security investments nato güvenlik yatırımları fiyat ve maliyet analiz şubesi
section of plan, coordination and administration plan koordinasyon ve idari şubesi
section of design and visual archives tasarım ve görsel arşiv bürosu
section of plan, coordination and communication plan koordinasyon ve iletişim şubesi
section of plan, management and coordination plan, yönetim ve koordinasyon şubesi
section of planning and coordination planlama ve koordinasyon şubesi
section of plan and financial management plan ve mali yönetim şubesi
section of public relations of the presidency cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler müdürlüğü
section of protocol of the presidency cumhurbaşkanlığı protokol müdürlüğü
section of support for dissemination of turkish literature türk edebiyatının dışa açılımım destek şube müdürlüğü
section of plan and project plan ve proje şubesi
section of private bureau of the presidency cumhurbaşkanlığı özel büro müdürlüğü
section of electronics and automation of the presidency elektronik ve otomasyon müdürlüğü
section of security güvenlik müdürlüğü
section of pol facilities pol tesisleri şubesi
section of follow-up and implementation of international projects uluslararası proje takip ve uygulama şube müdürlüğü
section of legal affairs hukuk işleri müdürlüğü
section of administrative affairs idari işler müdürlüğü
section of laws and resolutions kanunlar ve kararlar müdürlüğü
section of protocol and sales processing management protokol ve satış işlem yönetim şubesi
section of report and investigation and processing rapor, inceleme ve işlem şubesi
section of accounting muhasebe müdürlüğü
section of protocol protokol müdürlüğü
section of social services sosyal hizmetler müdürlüğü
section of relations with domestic and foreign institutions and organizations yurt içi yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkiler şube müdürlüğü
security section of defense industries savunma sanayii güvenlik şubesi
section for prime minister's residence başbakanlık konut müdürlüğü
section of defense industry communication and coordination savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi
section of sensor and electronic systems sensör ve elektronik sistemler şubesi
section of weapon, ammunition, rocket and missile systems silah mühimmat roket ve füze sistemleri şubesi
section of weapon systems and ammunition silah sistemleri ve mühimmat şubesi
section of contract processing management sözleşme işlem yönetim şubesi
section of standardization standardizasyon şubesi
section of martyrdom management şehitlik yönetim şubesi
section of tafics project management tafics proje yönetim şubesi
section of procurement law affairs tedarik hukuku işleri şube
section of technical information center and documentation tekbim ve dokümantasyon şubesi
section of technical specification teknik şartname şubesi
section of international relations uluslararası ilişkiler şubesi
section of equivalence denklik birimi
section of international agreement based goods and service procurement uluslararası anlaşmalı mal ve hizmet tedarik şubesi
section of management and control yönetim ve kontrol şubesi
section of strategy development strateji geliştirme şube müdürlüğü
defense industry asia and africa section savunma sanayi asya ve afrika şubesi
defense industry europe and america section savunma sanayi avrupa ve amerika şubesi
section of eu and international funds ab ve uluslararası fonlar şubesi
section of european union relations avrupa birliği ile ilişkiler şubesi
section of evaluation of minority issues azınlık sorunlarının değerlendirilmesi şubesi
section of foreign relations dış ilişkiler şubesi
section of coordination of customs gümrük koordine müdürlüğü
section of tagging fişleme şubesi
security section of defence industries savunma sanayii güvenlik şubesi
section of official gazette and documentation resmi gazete ve dokümantasyon şube müdürlüğü
section of defence industry communication and coordination savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi
section of human rights insan hakları şubesi
section of archiving, recording for smuggling kaçakçılık, arşiv ve sicil şubesi
section of extradition suçluların iadesi şube müdürlüğü
section of smuggling operation and appraisal kaçakçılık, harekât ve değerlendirme şubesi
section of intelligence coordination for smuggling kaçakçılık istihbarat koordinasyon şube müdürlüğü
defence industry asia and africa section savunma sanayi asya ve afrika şubesi
defence industry europe and america section savunma sanayi avrupa ve amerika şubesi
section of international organizations and conventions uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler şube müdürlüğü
section of smuggling kaçakçılık şubesi
section of european union and projects avrupa birliği ve projeler şube müdürlüğü
section of human rights insan hakları şubesi
section of regional and bilateral relations bölgesel ve ikili ilişkiler şube müdürlüğü
section of legal cases and opinions adli davalar ve mütalaalar şube müdürlüğü
section of analysis, assessment and evaluation analiz, ölçme ve değerlendirme şube müdürlüğü
section of project proje şubesi
section of projects projeler şubesi
section of protocol and coordination protokol ve koordinasyon şube müdürlüğü
section of strategy development strateji geliştirme şubesi
section of european union general coordination avrupa birliği genel koordinasyon şubesi
section of military aid and sale affairs coordination askeri yardım ve satış işleri koordinasyon şube müdürlüğü
section of regional legal services bölge hukuk hizmetleri şube müdürlüğü
section of accession negotiations to european union avrupa birliği katılım müzakereleri şubesi
section of budget and financial management bütçe ve mali yönetim şubesi müdürlüğü
section of european union and foreign affairs avrupa birliği ve dış ilişkiler şubesi
section of naval weapons and vessels procurement deniz silah ve araç tedarik şube müdürlüğü
section of naval facilities deniz tesisleri şubesi müdürlüğü
section of international institutions and conventions uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler şube müdürlüğü
section of international organizations and protocol uluslararası kuruluşlar ve protokol şubesi
section of real estate management emlak işlem yönetim şubesi müdürlüğü
section of international technical services uluslararası teknik hizmetler şubesi
section of protocol and foreign relations protokol ve dış ilişkiler şubesi
section of energy efficiency and environmental management enerji verimliliği ve çevre yönetim şubesi müdürlüğü
section for foreigners yabancılar şubesi
section of acquisition aksesyon şube müdürlüğü
section for germany, austria and switzerland almanya, avusturya, isviçre şube müdürlüğü
section of infrastructural projects and implementation altyapı proje ve uygulama şube müdürlüğü
section for asia and pacific asya ve pasifik şube müdürlüğü
section of atatürk archives atatürk belgeliği şube müdürlüğü
section of support for dissemination of turkish literature türk edebiyatının dışa açılımını destek şube müdürlüğü
section of environmental problem prevention çevre sorunlarını önleme şube müdürlüğü
section of marine tourism vehicles deniz turizmi araçları şube müdürlüğü
section of environmental problem prevention çevre sorunlarım önleme şube müdürlüğü
section of marine tourism establishments deniz turizmi tesisleri şube müdürlüğü
section for france, belgium and italy fransa, belçika, italya şube müdürlüğü
section of galleries, museums and collections galeriler, müzeler ve koleksiyon şube müdürlüğü
section for spain, portugal and south american countries ispanya, portekiz, güney amerika ülkeleri şube müdürlüğü
section for the netherlands and poland hollanda, polonya şube müdürlüğü
section of foreign relations and cultural activities dış ilişkiler ve kültürel faaliyetler şube müdürlüğü
section of world heritage sites dünya miras alanları şube müdürlüğü
society of petroleum engineers turkey section petrol ve doğalgaz mühendisleri birliği derneği türkiye şubesi
Technical
intermediate section ara bölüm
transverse section enine kesit
hollow section içi boş kesit
trumpet section boru kesiti
record section kayıt bölümü
aluminium section alüminyum bölüm
circular section yuvarlak kesitli
floor section zemin bölümü
unit block cross section ünite bloğu kesiti
oblique section verev kesit
thin section ince yer
half section yarı kesit
tube, section and bars boru, profil ve çubuklar
brace section karşılama kolu bölümü
critical section kritik kesit
grille section ızgara bölümü
collision cross section çarpışma kesidi
section line kesit çizgisi
arm section kol bölümü
plane of section kesit düzlemi
oblique section eğik kesit
link section bağlantı bölümü
section along the river nehir boyunca kesit
rear section arka bölüm
hollow extruded section içi boş ekstrüzyon profil
section heading bölüm başlığı
flow section akım kesiti
extruded section ekstrüzyon profil
duct transition section kanal geçiş parçası
valley cross section vadi enkesiti
section at key anahtar kesiti
centre section orta bölüm
test section test kesiti
hollow section kovuk kesit
key section anarlar kesit
bushing section burç bölümü
lateral cross section yanlamasına kesit
section termination kesim sonlandırması
varying section değişken kesit
elongation section boy kesit
upper section üst bölüm
partial section kısmi kesit
vertical section düşey kesit
full section tam kesit
connector section uç bölümü
front section ön bölüm
cabp section kabin üst bölümü
file section dosya kesimi
core section petek dilimi (radyatör)
upstream measuring section sugelim ölçüm kesiti
weaving section karışım kesiti
intermediate section uzatma parçası
input section girdi bölümü
file section kütük bölümü
well section kuyu kesiti
gravity dam of triangular section üçgen kesitli ağırlık barajı
inner section iç bölüm
i section made ı profil
lower section alt bölüm
rubber section cam fitili
cab section kabin bölümü
output section çıktı kesimi
lined section kaplanmış kesit
secured advance section through avans teminatı
lateral section yanal kesit
rubber section conta
processing section işlem bölümü
measuring section ölçüm kesiti
cross section enine kesit
geophysical section jeofiziksel kesit
auxiliary section yardımcı kesit
conic section konik parça
side section yan bölüm
record section kayıt parçası
gate section kapak kesiti
section drawing kesit resmi
key section kılavuz kesit
channel section kanal kesiti
the core of a section bir kesitin çekirdeği
test section deney kesiti
thick section kalın yer
section along the river nehir boy kesiti
conic section konik kesit
section of valley vadi enkesiti
front section ön eleman
upstream measuring section akış yukarı ölçüm kesiti
geological section jeolojik kesit
circular section wire daire kesitli tel
section engineer kısım mühendisi
typical cross section türel enkesit
upstream measuring section memba ölçüm kesiti
boiler section kazan dilimi
quarter section dörtte bir bölüm
section through transformer hall transformatör holünden boykesit
section mark bölüm imi
typical section tipik kesit
lined section kaplamalı kesit
test section deneme kesiti
support section destek bölümü
section through turbines türbinlerden boykesit
uniform section üniform kesit
tunnel section tünel kesiti
horizontal section yatay kesit
weaving section girişim kesiti
sill section eşik bölümü
bottom section alt bölüm
section break bölüm sonu
bearing slides in the gearing section tahrik yatağı kızağı
typical cross section tipik enkesit
hollow section boşluklu kesit
plane section kesit düzlemi
roller stand section bağlama standı alanı
control section denetim kesimi
thin section ince kesit
duct section kanal dilimi
pipe section boru kesiti
inter section ara kesit
critical section kritik kesim
minimum cross section en ufak enkesit
rubber section kaplama
ruling section eşdeğer kesit
conic section konik parça  
conic section konik kesit  
convection section konveksiyon bölgesi
section of radiator ısıtıcı dilimi
zores section omega profili
annular section boru profil
asymmetrical section bakışımsız kesit
axial section eksenel kesit
box section kutu profil
boiler section kazan bölümü
broken section kırık kesit
reduced section küçültülmüş ölçekli kesit
net section net kesit
circular section dairesel profil
compound section bileşik profil
conical section konik kesit
lateral section enine kesit
lateral section yan kesit
design section tasar kesit
design section tasarlanan kesit
digital line section sayısal hat kesimi
duct section kanal kesiti
drawn section çekme profil
effective section etkin kesit
generalized cross section genel enkesit
beam of variable cross-section değişken kesitli kiriş
bar cross-section çubuk kesiti
alteration of cross-section enkesit değişikliği
beam cross-section kiriş kesiti
activation cross-section etkinleme etkin kesiti
absorption cross-section etkin soğurma alanı
bar cross-section çubuk enkesiti
beam cross-section kiriş enkesiti
built-up section mürekep kiriş
built-up section mürekep kesit
cross-section yatay kesit
cross-section etkin kesit
built-up cross section birleşik kesit
effective cross-section efektif kesit
chimney cross-section baca kesiti
cross-section kesit
chimney cross-section baca ağzı
circular cross-section daire kesitli
cold-roller section soğuk çekme profil
high-low range section yüksek düşük vites kısmı
compression cross-section basınç enkesiti
compression cross-section basınç kesiti
column cross-section kolon kesiti
cross-section template enkesit şablonu
circular cross-section kesiti daire
built-up cross section kombine kesit
useful cross-section faydalı kesit
slab cross-section plak kesiti
rib cross-section nervür kesiti
reduction of cross-section area enkesidin küçültülmesi
shell cross-section kabuk kesiti
thermal cross-section ısıl etkin kesit
preliminary cross-section ilk kesit
slab cross-section döşeme kesiti
wall cross-section duvar kesiti
t-cross section t-kesit
useful cross-section etkin kesit
slab cross-section plak en kesiti
round cross-section yuvarlak kesit
useful cross-section yararlı kesit
rivet cross-section perçin kesiti
z-section z-profili
gross section dolu kesit
half section yarım kesit
extruded section fışkırtma profil
fabricated section fabrika üretimi profil
metal section metal profil
hot-rolled section sıcak haddelenmiş profil
horseshoe section atnalı kesit
horseshoe section nalkesit
i-section putrel
section title bölüm başlığı
spinning section eğirme kısmı
section start bölüm başlangıcı
spinning section eğirme seksiyonu
cross section kesit
kern of section kesit göbeği
laminated section yassı mamul
laminated section yassı profil
light formed section ince etli profil
light section steel hafif çelik profil
rolled-steel section çekme profil
steel window section çelik pencere profili
steel section çelik profil
overall depth of section kesitin tüm yüksekliği
partial section bölümsel kesit
thin section ince profil
thickened edge type section kalınlaştırılmış uçlu profil
t-section t-profıli
wide flange section geniş başlıklı profil
weakening of cross section enkesit zayıflığı
transverse section profil kesit
section of wire line telli hat kısmı
regenerator section rejeneratör bölümü
oblique section çapraz kesit
operating section işletme kısmı
leaver section ayrılacak kısım
root cross-section diş dibi kesit alanı
tensile stress cross-section çekme gerilmesi kesit alanı
metallic tube of circular cross section dairesel enine kesitli metalik boru
metallic tubes of circular cross section dairesel enine kesitli metalik borular
thermoplastics pipes having a circular cross-section yuvarlak kesitli termoplastik borular
rolled section haddelenmiş köşebent
rolled steel section haddelenmiş çelik köşebent
light section mill hafif profil haddesi
quasibinary section ikili benzeri kesiti
neutron capture cross section ılıncık yakalama kesit alanı
section cooling air kalıp soğutma havası
thick section kalın kesit
off-square section kaçık kare profil
thin section ultramikrotomda dilinmiş kesit
uniform cross section tekdüze kesit
slab section yassı kütük kesiti
rail section ray kesiti
ionization cross-section iyonlaşma kesiti
absorption cross -section soğurum kesit alanı
semithin section yarıince kesit
quasiternary section üçlü benzeri kesiti
heavy section büyük kesitli profil
ring section cam kesit
rolled steel section çekme çelik köşebent
rolled section çekme köşebent
effective cross-section etkin kesit-alanı
vertical section dikey kesit
collision cross-section çarpışma kesit alanı
capture cross -section yakalama kesit alanı
section ribbon kesit dilimleri
section thickness measurement kesit kalınlığı ölçümü
medium-section mill orta profil haddesi
section thickness kesit kalınlığı
section modulus kesit katsayısı
scattering cross section saçılım kesit alanı
elastic scattering cross-section esnek saçılım kesit alanı
air ducts with circular cross-section dimensions dairesel en kesitli hava kanalları
fittings with circular cross-section dimensions dairesel en kesitli bağlantı elemanları
exit section çıkış bölümü
section drawing profil çekme
heavy section mill ağır profil haddesi
weighted cross-section ağırlıklı kesit alanı
heavy section ağır profil
section mill profil haddesi
ultrathin section çok ince kesit
frozen section donmuş kesit
entry section giriş bölümü
hollow section kutu profil
simplified representation of bars and profile section çubukların ve profillerin sadeleştirilmiş gösterilişi