associate - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

associate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "associate" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
associate v. ilişkilendirmek
associate v. birleştirmek
associate n. iş arkadaşı
General
associate v. bağdaştırmak
associate v. yakıştırmak
associate v. birleşmek
associate v. ortak olmak
associate v. benzetmek
associate v. çağrıştırmak
associate v. işbirliği yapmak
associate v. birliktelik kurmak
associate v. arkadaşlık etmek
associate n. yarı/muhabir üye
associate n. arkadaş olan
associate n. tabi
associate n. ortaklık
associate n. iş ortağı
associate n. ortak
associate n. arkadaş
associate n. öğretim üyesi
associate adj. bağlı olan
associate adj. birleşmiş
associate adj. ilişkilendirilmiş
associate adj. ikinci derece statüsü olan
Trade/Economic
associate katılan
associate ortak etmek
associate ortalı
associate arkadaşlık etmek
associate muavin
associate arkadaş
associate birleştirmek
associate hukuki ortak
associate başkaları ile ortak veya bağlantısı olan kişi
associate dost
associate şerik
associate ortak
associate müttefik
associate iki şey arasında ilişki kurmak
associate yasal ortak
associate ticari şirketin ortağı
associate aza
associate iki kişiden birinin ötekinin işi veya mal varlığında parasal bir menfaati bulunması durumunda hukuk açısından birbirlerinin ortağı sayılması
associate yardımcı
associate refik
associate iştirak
associate ortaklık etmek
associate ticari şirket ortağı
associate meslektaş
associate üye
Law
associate ortak
associate müttefik
associate ortak olmak
associate meslektaş
associate şerik
associate iştirak etmek
associate suç ortağı
associate işbirliği yapmak
Politics
associate ortaklık yapmak
Computer
associate birlikte
associate ilişkilendir
Math
associate yandaş

Bedeutungen, die der Begriff "associate" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 89 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
associate professorship n. doçentlik
associate professor n. doçent
General
associate with v. akla getirmek
associate with v. ile görüşmek
associate oneself v. işbirliği yapmak
associate with intellectuals v. entel takılmak
associate with v. hatırlatmak
associate with v. ile ilişkide bulunmak
associate oneself v. ortak olmak
associate with v. işbirliği yapmak
associate with v. birlikte anılmak
associate with v. ilintili olmak
associate with v. bağlantılı olmak
associate to v. ile ilişkilendirmek
associate with v. bağdaştırmak
senior associate n. kıdemli ortak
an associate company n. tanıdık firma
an associate company n. tanıdık şirket
physician associate n. asistan hekim
physician associate n. doktor yardımcısı
physician associate n. asistan doktor
associate recruiter n. işe alım uzmanı
associate recruiter n. personel alım uzmanı
Phrasals
associate oneself with someone or something ortak çalışma yürütmek
associate something to something else bir şeyi başka bir şeyle ilişkilendirmek
Speaking
a former business associate of mine eski bir iş ortağım
Trade/Economic
associate status üyelik durumu
associate in guilt suç ortağı
associate counsel yardımcı avukat
associate member yedek üye
associate in crime suç ortağı
associate member bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka
associate judge hakim muavini
associate judge toplu mahkeme üyesi
associate cashier yardımcı veznedar
associate director müdür muavini
associate status ortaklık durumu
business associate iş ortağı
associate member ankara anlaşması ile türkiye ve aet arasında kurulan üyelik statüsü
associate with somebody biriyle arkadaşlık etmek
associate justice toplu mahkeme üyesi
associate member ortak üye
associate measures yan önlemler
audit associate (mali) denetmen yardımcısı
associate member bir derneğe tam ortak olmayıp normal üyelerin bazı yükümlülüklerini kabul ederek tam üyeliğin bazı avantajlarından faydalanan kısmi üye
associate member kısmi üye
project associate proje ortağı
recruitment associate işe/askere vb alım işlerini yapan (uzman) kişi
management associate yönetim ortağı
associate project coordinator proje koordinatörü yardımcısı
associate partner sınırsız sorumlu ortak
Law
associate member ortak üye
associate judge yüksek mahkeme üyesi
associate attorney (bir hukuk bürosunda ortak olmadan çalışan) ücretli/maaşlı avukat
legal associate yasal ortak
associate counsel hukuk müşavir yardımcısı
Politics
weu associate partners bab ortak partönerler
member associate ortak üyelik
associate members of conference konferans yarı üyeleri
associate measures yan önlemler
associate members ortak üyeler
associate for a council of democracies demokrasiler topluluğu konseyi
Media
associate editor yardımcı editör
Computer
database associate veri tabanı yönetici yardımcısı
associate with ilişkili program
Construction
associate contractor ortak müteahhit
Psychology
paired associate learning çifter bağlamalı öğrenme
Physiology
associate movements ortak hareketler
Math
associate matrix devrik eşlenik matris
Statistics
cubic design with three associate classes üç birleşmeli sınıflı kübik tasarımlar
associate class yardımcı sınıf
Education
associate professor doçent doktor
associate degree ön lisans
associate dean dekan yardımcısı
vocational school of higher education associate diploma meslek yüksekokulu ön lisans diploması
associate degree önlisans derecesi
associate degree program önlisans programı
associate degree program ön lisans programı
research associate araştırma görevlisi
junior research associate kıdemsiz araştırma görevlisi
associate of arts degree dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan iki yıllık programlar
associate of arts degree sosyal bilimler önlisans eğitimi
associate professor of management işletme doçenti
visiting research associate misafir araştırma görevlisi
adjunct associate professor misafir doçent
associate degree diploma önlisans diploması
research associate öğretim üyesi
Linguistics
paired-associate learning eşleşmeli çağrışımsal öğrenme
Cinema
associate producer yardımcı yapımcı