associate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

associate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"associate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 61 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
associate f. birleştirmek
associate f. ilişkilendirmek
associate i. iş arkadaşı
General
associate f. bağdaştırmak
associate f. yakıştırmak
associate f. birliktelik kurmak
associate f. arkadaşlık etmek
associate f. birleşmek
associate f. ortak olmak
associate f. benzetmek
associate f. çağrıştırmak
associate f. işbirliği yapmak
associate i. ortaklık
associate i. öğretim üyesi
associate i. iş ortağı
associate i. yarı/muhabir üye
associate i. arkadaş
associate i. arkadaş olan
associate i. ortak
associate i. tabi
associate s. ikinci derece statüsü olan
associate s. birleşmiş
associate s. ilişkilendirilmiş
associate s. bağlı olan
Trade/Economic
associate müttefik
associate iki şey arasında ilişki kurmak
associate yasal ortak
associate ticari şirketin ortağı
associate aza
associate iki kişiden birinin ötekinin işi veya mal varlığında parasal bir menfaati bulunması durumunda hukuk açısından birbirlerinin ortağı sayılması
associate yardımcı
associate refik
associate iştirak
associate ticari şirket ortağı
associate ortaklık etmek
associate meslektaş
associate üye
associate ortak etmek
associate ortalı
associate arkadaşlık etmek
associate katılan
associate arkadaş
associate birleştirmek
associate hukuki ortak
associate muavin
associate başkaları ile ortak veya bağlantısı olan kişi
associate dost
associate şerik
associate ortak
Law
associate meslektaş
associate şerik
associate işbirliği yapmak
associate iştirak etmek
associate suç ortağı
associate ortak olmak
associate müttefik
associate ortak
Politics
associate ortaklık yapmak
Computer
associate birlikte
associate ilişkilendir
Math
associate yandaş

"associate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 89 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
associate professor i. doçent
associate professorship i. doçentlik
General
associate oneself f. işbirliği yapmak
associate oneself f. ortak olmak
associate to f. ile ilişkilendirmek
associate with f. bağdaştırmak
associate with f. ile ilişkide bulunmak
associate with f. birlikte anılmak
associate with f. ilintili olmak
associate with f. bağlantılı olmak
associate with f. akla getirmek
associate with f. ile görüşmek
associate with f. hatırlatmak
associate with f. işbirliği yapmak
associate with intellectuals f. entel takılmak
an associate company i. tanıdık şirket
an associate company i. tanıdık firma
associate recruiter i. personel alım uzmanı
associate recruiter i. işe alım uzmanı
physician associate i. asistan doktor
physician associate i. doktor yardımcısı
physician associate i. asistan hekim
senior associate i. kıdemli ortak
Phrasals
associate oneself with someone or something ortak çalışma yürütmek
associate something to something else bir şeyi başka bir şeyle ilişkilendirmek
Speaking
a former business associate of mine eski bir iş ortağım
Trade/Economic
associate cashier yardımcı veznedar
associate counsel yardımcı avukat
associate director müdür muavini
associate in crime suç ortağı
associate in guilt suç ortağı
associate judge toplu mahkeme üyesi
associate judge hakim muavini
associate justice toplu mahkeme üyesi
associate measures yan önlemler
associate member kısmi üye
associate member bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka
associate member ankara anlaşması ile türkiye ve aet arasında kurulan üyelik statüsü
associate member ortak üye
associate member yedek üye
associate member bir derneğe tam ortak olmayıp normal üyelerin bazı yükümlülüklerini kabul ederek tam üyeliğin bazı avantajlarından faydalanan kısmi üye
associate partner sınırsız sorumlu ortak
associate project coordinator proje koordinatörü yardımcısı
associate status üyelik durumu
associate status ortaklık durumu
associate with somebody biriyle arkadaşlık etmek
audit associate (mali) denetmen yardımcısı
business associate iş ortağı
management associate yönetim ortağı
project associate proje ortağı
recruitment associate işe/askere vb alım işlerini yapan (uzman) kişi
Law
associate attorney (bir hukuk bürosunda ortak olmadan çalışan) ücretli/maaşlı avukat
associate counsel hukuk müşavir yardımcısı
associate judge yüksek mahkeme üyesi
associate member ortak üye
legal associate yasal ortak
Politics
associate for a council of democracies demokrasiler topluluğu konseyi
associate measures yan önlemler
associate members ortak üyeler
associate members of conference konferans yarı üyeleri
member associate ortak üyelik
weu associate partners bab ortak partönerler
Media
associate editor yardımcı editör
Computer
associate with ilişkili program
database associate veri tabanı yönetici yardımcısı
Construction
associate contractor ortak müteahhit
Psychology
paired associate learning çifter bağlamalı öğrenme
Physiology
associate movements ortak hareketler
Math
associate matrix devrik eşlenik matris
Statistics
associate class yardımcı sınıf
cubic design with three associate classes üç birleşmeli sınıflı kübik tasarımlar
Education
adjunct associate professor misafir doçent
associate dean dekan yardımcısı
associate degree önlisans derecesi
associate degree ön lisans
associate degree diploma önlisans diploması
associate degree program ön lisans programı
associate degree program önlisans programı
associate of arts degree dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan iki yıllık programlar
associate of arts degree sosyal bilimler önlisans eğitimi
associate professor doçent doktor
associate professor of management işletme doçenti
junior research associate kıdemsiz araştırma görevlisi
research associate öğretim üyesi
research associate araştırma görevlisi
visiting research associate misafir araştırma görevlisi
vocational school of higher education associate diploma meslek yüksekokulu ön lisans diploması
Linguistics
paired-associate learning eşleşmeli çağrışımsal öğrenme
Cinema
associate producer yardımcı yapımcı