ayrık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ayrıkBedeutungen von dem Begriff "ayrık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ayrık discrete adj.
General
ayrık diastemata n.
ayrık separated adj.
ayrık wide apart adj.
ayrık cloven adj.
ayrık separate adj.
ayrık exceptional adj.
ayrık detached adj.
ayrık cleft adj.
ayrık discontiguous adj.
ayrık uncoupled adj.
ayrık exocentric adj.
ayrık adventitious adj.
ayrık isolated adj.
ayrık individual adj.
ayrık split adj.
ayrık discrete adj.
Technical
ayrık clastic
ayrık dispersed
ayrık deflocculated
Construction
ayrık differential
Math
ayrık disjoint
Biochemistry
ayrık distinct
Linguistics
ayrık discrete
ayrık split

Bedeutungen, die der Begriff "ayrık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 161 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
ayrık otu couch n.
ayrık otu couch grass n.
ayrık dağılım discrete distribution n.
ayrık otu twitch n.
ayrık yaklaşıklama discrete approximation n.
ayrık zamanlı dizge discrete time system n.
ayrık olaylı benzetim discrete event simulation n.
ayrık budak dead knot n.
ayrık konut detached dwelling n.
ayrık ev detached house n.
ayrık garaj detached garage n.
ayrık bina detached building n.
ayrık beyin split-brain n.
ayrık değişken discrete variable adj.
ayrık toyanklı fissiped adj.
Tourism
kuzey amerika'da resort komplekslerinde bulunan ayrık daire blokları resort condomium
Technical
ayrık biçim allotrope
ayrık biçimleme allotropy
ayrık kanalizasyon sistemi separate sewerage
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık devreler discrete circuits
ayrık sıklık spektrumu discrete frequency spectrum
zamanda ayrık sistem discrete time system
ayrık sistem kanalizasyon separate sewerage
ayrık dilim exploded pie
ayrık sistem separated system
ayrık seri discrete series
ayrık fourier dizisi discrete fourier series
ayrık fourier dönüşümü discrete fourier transform
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete event digital simulation
ayrık örneklem uzayı discrete sample space
zamanda ayrık işaret discrete time signal
ayrık su sağlanması individual water supply
yarı ayrık sistem partially-separated system
ayrık veri discrete data
ayrık geçit supabı bypass valve
ayrık etkileşimler dispersive interactions
ayrık karıştırma dispersive mixing
ayrık gözeneklilik dispersed porosity
ayrık çekinti boşlukları dispersedshrinkage
ayrık evre dispersed phase
ayrık sertleştirme dispersion strengthening
ayrık sertleşmiş dispersion hardened
ayrık çökelti dispersed precipitate
ayrık sertleşmiş dispersion strengthened
ayrık sertleştirme dispersion hardening
enerji seçimli ayrık energy-selecting slit
ayrık perlit divorced pearlite
ayrık ötektik divorced eutectic
ayrık cam cleaved glass
ayrık sementit divorced cementite
ayrık yenimi crevice corrosion
ayrık dönüşüm split transformation
ayrık kalıp split die
ayrık parçacıklar deflocculated particles
ayrık kontrol sistemlerinin tasarımı design of discrete control systems
ayrık tasarım discrete design
ayrık kanal modelleri discrete memoryless channels
ayrık alan split field
ayrık elemanlar discrete components
ayrık elemanlar yöntemi discrete element method
ayrık devre kesme düzeneği intertripping connection
ayrık devre kesme intertripping
şebekeden ayrık i̇şletim island operation
ayrık makaralı rulman split roller bearing
Computer
zamanda ayrık discrete time
ayrık veri discrete data
ayrık örneklem uzayı discrete sample space
zamanda ayrık işaret discrete time signal
ayrık fourier dizisi discrete fourier series
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete event digital simulation
ayrık fourier dönüşümü discrete fourier transform
ayrık seri discrete series
ayrık gösterim discrete representation
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık devreler discrete circuits
ayrık arayüz discrete interface
Informatics
ayrık küme discrete set
ayrık gösterim discrete representation
zamanda ayrık discrete time
ayrık rasgele değişken discrete random variable
zamanda ayrık işaret discrete time signal
ayrık benzetim discrete simulation
ayrık bileşen discrete component
ayrık veri türü discrete type
ayrık durumlu sistem discrete-state system
ayrık kosinüs dönüşümü discrete cosine transform
ayrık değişken discrete variable
ayrık seri discrete series
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
ayrık veri discrete data
Telecom
ayrık spektrum discrete spectrum
ayrık zamanlı işaret discretely timed signal
ayrık veri türü discrete type
ayrık çok tonlu discrete multitone
ayrık veri discrete data
ayrık zamanlı işaret discretely-timed signal
ayrık istenmeyen çıktı discrete spurious output
ayrık logaritma problemi discrete logarithm problem
rasgele erişimli ayrık adres random access discrete address
Architecture
ayrık sütun cantoned column
ayrık mimari discrete architecture
Construction
ayrık düşme segregation
ayrık temel isolated foundation
Automotive
ayrık manifolt split manifold
ayrık şasili separate chassis
Marine
ayrık rıhtım detached wharf
ayrık iskele detached pier
tali ayrık dalgakıran auxiliary detached breakwater
ayrık bir adanın geliştirilmesi için kanun law for development of isolated island
Medical
belkemiğinin doğuştan ayrık olması schistorrhachis
ayrık meme ucu widely spaced nipples
ayrık kemik sequestrum
ayrık bacaklı spraddle-legged
ayrık omurga spina bifida
Psychology
ayrık öğrenme discrete learning
ayrık işlem discrete processing
Math
ayrık matematik discrete mathematics
ayrık kümeler disjoint sets
ayrık çevrimler disjoint cycles
ayrık topoloji discrete topology
ayrık grup discrete group
ayrık cisim discrete field
ayrık halka discrete ring
ayrık metrik discrete metric
ayrık dizi discrete sequence
ayrık dizi sequence of discrete
ayrık akış modeli separated flow model
ayrık fourier açılımı discrete fourier expansion
iki ayrık açık kümenin birleşimi union of two disjoint open sets
ayrık fourier dönüşümü discrete fourier transform (dft)
ters ayrık fourier dönüşümü inverse discrete fourier transform (idft)
Statistics
ayrık olasılık dağılımı discrete probability distribution
ayrık hafızasız kanal discrete memoryless channel
ayrık olay mutually exclusive event
Marine Biology
ayrık stok straddling stock
Astronomy
ayrık çiftyıldız detached binary
Botanic
mavi ayrık intermediate wheatgrass (agropyron intermedium) n.
ayrık çimi agrostis
ayrık otu couch
ayrık otu twitch
ayrık otu couch-grass
ayrık otu cockspur
ayrık otu orchard grass
ayrık otu dactylis glomerata
ayrık otu cocksfoot
Linguistics
ayrık tümce cleft sentence
ayrık birim discrete unit
ayrık tümleç gerundial clause
ayrık tümcecik split clause
ayrık uyum split harmony
ayrık geçişsizlik split intransitivity
ayrık eylemlik split infinitive
ayrık nitelikli sınama discrete-point testing
sözde ayrık tümce pseudo-cleft sentence
ayrık önerme disjunctive proposition
Environment
ayrık dalgakıran detached breakwater
Meteorology
ayrık alçak break away depression
Geology
ayrık faz discrete phase
ayrık eleman discrete element
Sport
ayrık karar split decision