breast - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

breast

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "breast" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 27 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
breast n. meme
breast n. göğüs
General
breast v. göğüs germek
breast v. göğüslemek
breast n. yürek
breast n. emcik
breast n. halat
breast n. emcek
breast n.
breast n. bağır
breast n. koyun
breast n. gönül
breast n. sine
breast n. kalp
breast n. sadır
breast n. göğüs
breast n. baca çıkıntısı
breast n. şömine gövdesi
Technical
breast madencilikte kazılan yer veya tünelin girişi
Textile
breast bayan göğsü
breast göğüs
Mining
breast maden yüzü
Medical
breast mamel
breast göğsünden su alma
Anatomy
breast göğüs
Psychology
breast meme
Gastronomy
breast döş

Bedeutungen, die der Begriff "breast" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 238 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make a clean breast of it v. her şeyi itiraf etmek
beat one's breast v. dövünmek
strain somebody to one's breast v. kucaklamak
make a clean breast of v. her şeyi itiraf etmek
breast fed v. (bebek) emzirmek
put a baby to the breast v. bebek emzirmek
make a clean breast v. içini dökmek
breast-feed v. bebeği emzirerek beslemek
breast-feed v. süt emzirmek
breast-feed v. emzirmek
breast-feed v. memeyle beslemek
breast-feed v. meme vermek
get silicone gel breast implants v. silikon taktırmak
breast hair n. göğüs kılı
breast stroke n. kurbağalama
breast pump n. tirle
chicken breast pudding n. tavuk göğsü
breast stroke n. kurbağalama yüzme tekniği
breast feeding n. meme verme
breast feeding n. emzirme
chimney breast n. baca çıkıntısı
breast-milk n. ana sütü
breast-feeding n. emzirme
breast-feeding n. bebek emzirme
breast stroke n. kurbağalama yüzme stili
breast line n. açmaz halatı
droopy breast n. sarkık meme
droopy breast n. sarkık göğüs
sagging breast n. sarkık göğüs
sagging breast n. sarkık meme
breast cream n. göğüs kremi
breast-high adj. göğüse kadar
breast-high adj. göğüs hizasına kadar yükselen
up to the breast adj. göğüs hizasına kadar yükselen
up to the breast adj. göğüs boyu
breast-high adj. göğüs boyu
breast-deep adv. göğüse kadar
Proverb
hope springs eternal (in the human breast) umut hiçbir zaman solmaz
hope springs eternal (in the human breast) ümit uzun ömürlüdür
hope springs eternal (in the human breast) umut hiç tükenmez
hope springs eternal (in the human breast) yürek hep umut doludur
Colloquial
left breast sol göğüs
right breast sağ göğüs
Idioms
beat one's breast dizini dövmek
make a clean breast of içini dökmek
hope springs eternal in the human breast umut fakirin ekmeğidir
beat one's breast göğsünü yumruklamak
make a clean breast of suçunu vb kabul etmek
make a clean breast of it suçu itiraf etmek
Speaking
take your hand off my breast elini göğsümden çek
Trade/Economic
breast-feeding leave süt izni
breast-feeding permission süt izni
Law
breast of the court yargıcın vicdanı
breast of the court hakimin kanaati
breast of the court hakimin vicdanı
Technical
breast work alçak siper
breast rope denizcilikte koltuk halatı
breast height göğüs yüksekliği
breast drill göğüs matkabı
bucket breast kepçe göğsü
breast lining parapet kaplaması
breast drill göğüs delgisi
chimney breast baca çıkıntısı
chimney breast ocak çıkıntısı
breast roller yardımcı merdane
breast wheel yatay su çarkı
breast-wall göğüs duvarı
breast beam gergi mili
Textile
breast dart göğüs pensi
breast girth bayan göğüs çevresi
breast girth göğüs çevresi
breast seam göğüs dikişi
breast line göğüs hattı
breast pocket göğüs cebi
breast pocket handkerchief peto cep mendili
breast girth (female) göğüs çevresi (kadın)
breast (female) göğüs (kadın)
Construction
breast wall göğüs yüksekliğinde duvar
breast-wall korkuluk duvar
breast-wall kaplama duvar
breast-wall dayanak duvarı
window breast pencere eteği
breast wall istinat duvarı
breast wall istinad duvarı
Marine
breast fast yoma
breast fast borda halatı
breast rope denizleri bordaya almak
breast fast gemi bağlama halatı
Medical
hereditary breast herediter meme
breast cancer göğüs kanseri
lobular carcinoma of breast memenin lobüler karsinomu
breast diseases meme hastalıkları
tubular carcinoma of breast memenin tübüler karsinomu
comedocarcinoma of breast memenin komedo karsinomu
cystosarcoma phyllodes of breast bir meme tümörü
breast feeding anne sütü ile beslenme
breast imagining unit meme görüntüleme ünitesi
breast cancer meme kanseri
inflammatory carcinoma of breast memenin inflamatuar karsinomu
breast neoplasms meme tümörleri
paget’s disease of breast memenin paje hastalığı
breast and endocrine surgery meme ve endokrin cerrahisi
giant cell carcinoma of breast dev hücreli meme karsinomu
fibrocystic disease of breast fibrokistik meme hastalığı
breast bone göğüs kemiği
intraductal carcinoma of breast memenin intraduktal karsinomu
breast parenchyma meme parankimi
ductal carcinoma of breast memenin duktal karsinomu
breast implants meme implantları
fibrocystic breast disease memenin fibrokistik hastalığı
breast reduction göğüs küçültme
breast enlargement göğüs büyütme
implantable breast prosthesis implante edilebilir meme protezi
gross cystic disease of breast kistik meme hastalıkları
chicken breast güvercin göğüsü
pigeon breast güvercin göğüsü
breast implant göğüs implantı
silicone breast protheses silikonlu meme protezleri
pigeon breast dar ve çıkıntılı göğüs tahtası
breast drill göğüs matkabı
breast self examination kendi kendine meme muayenesi
clinical breast examination klinik meme muayenesi
breast tenderness meme hassasiyeti
breast biopsy meme/göğüs biyopsisi
breast biopsy procedure göğüs/meme biyopsisi prosedürü
breast-feeding duration emzirme süresi
screening programs for early detection of breast cancer meme kanseri erken tanı tarama programları
breast cancer frequency meme kanseri sıklığı
breast self-examination kendi kendine meme muayenesi
breast tissue meme dokusu
breast cancer screening meme kanseri taraması
breast imaging and reporting data system meme görüntüleme ve raporlama veri sistemi
breast milk anne sütü
extended breast-feeding anne sütüyle beslenme döneminin uzatılması
breast cancer risk meme kanseri riski
early breast cancer erken evre meme kanseri
breast cancer risk assessment meme kanseri risk değerlendirmesi
hereditary breast cancer kalıtsal meme kanseri
woman with no family history of breast cancer ailesinde herhangi bir meme kanseri geçmişi olmayan kadın
treatment of early breast cancer erken evre meme kanseri tedavisi
breast cancer survivors meme kanserinden kurtulanlar
breast-conserving surgery meme koruyucu ameliyat
male breast cancer erkek meme kanseri
pharmacologic treatment of breast cancer meme kanserinin farmakolojik tedavisi
hormone receptor-positive male breast cancer hormon reseptörü pozitif erkek meme kanseri
breast tenderness and swelling memelerde hassasiyet ve dolgunluk
breast engorgement meme angorjmanı
breast refusal memeyi red
human breast milk anne sütü
breast refusal bebeğin memeyi reddetmesi
discontinuing breast-feeding emzirmenin kesilmesi
risks scores of breast cancer and osteoporosis meme kanseri ve osteoporoz risk değerleri
risk of breast carcinoma meme kanseri riski
invasive breast carcinoma invaziv meme karsinomu
breast-milk substitutes anne sütü yerine geçen ürünler
international code for marketing of breast-milk substitutes anne sütü yerine geçen ürünlerin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa
lobular carcinoma of the breast memenin lobüler karsinomu
metastatic breast carcinoma metastatik meme karsinomu
breast carcinoma metastatic to renal cell carcinoma böbrek hücreli kansere metastaz yapmış meme karsinomu
breast carcinomas meme karsinomları
patient with breast tuberculosis meme tüberkülozlu hasta
proliferation of male breast glandular tissue erkek memesindeki glandüler dokunun büyümesi
fibrocystic disease of the breast memenin fibrokistik hastalığı
exclusively breast-fed newborn infant tek başına anne sütüyle beslenen yenidoğan
breast feeding period emzirme dönemi
non-palpable breast lesion ele gelmeyen meme lezyonu
non-palpable breast lesion palpe edilemeyen meme lezyonları
breast pump göğüs pompası
breast reconstruction meme rekonstrüksiyonu
spindle cell adenomyoepithelioma of the breast memenin iğsi hücreli adenomiyoepitelyoması
inflammation of a breast göğüs iltihaplanması
inflammation of a breast meme iltihaplanması
breast inflammation meme iltihaplanması
breast inflammation göğüs iltihaplanması
brawny breast induration kaslı meme sertleşmesi
breast induration meme sertleşmesi
tear-drop shaped silicone breast prosthesis gözyaşı damlası şekli silikon meme protezi
silicone breast prosthesis silikon meme protezi
breast augmentation göğüs büyütme
hereditary breast and ovarian cancer syndrome herediter meme over kanser sendromu
breast symmetry meme simetrisi
breast mound meme tümseği
breast shape areola içi kesi
breast symmetry göğüs simetrisi
gel filled breast implant jel dolu meme protezi
breast shape meme şekli
vitamins in the breast milk anne sütündeki vitaminler
minerals in the breast milk anne sütündeki mineraller
breast cyst fluid meme kist sıvısı
breast cancer cells meme kanseri hücreleri
primary squamous cell carcinoma of the breast primer yassı hücreli meme karsinomu
late breast cancer metastase geç dönem meme kanseri metastazi
inflammatory carcinoma of the breast inflamatuar meme karsinomu
pyoderma gangrenosum localized on the breast memede yerleşen piyoderma gangrenozum
patient with methastatic breast cancer metastatik meme kanserli hasta
leiomyosarcoma of the breast meme leiomiyosarkomu
warfarin-induced chest wall and breast hematoma warfarine bağlı göğüs duvarı ve memede hematom
solitary breast metastasis soliter meme metastazı
breast engorgement memenin şişmesi
breast lifting meme dikleştirme
breast lifting göğüs kaldırma
breast lifting meme kaldırma
breast lift surgery meme dikleştirme
breast lift surgery göğüs kaldırma
breast lift surgery meme kaldırma
breast augmentation meme büyütme
Anatomy
breast bone göğüs kemiği
Psychology
good breast iyi meme
bad breast kötü meme
Pathology
unspecified lump in breast memede tanımlanmamış kitle
other specified disorders of breast memenin tanımlanmış diğer bozuklukları
lower inner quadrant breast meme alt iç kadranı
breast engorgement of newborn yenidoğanın meme şişmesi
hypertrophy of breast memenin hipertrofisi
other signs and symptoms in breast memede diğer belirti ve semptomlar
solitary cyst of breast memenin soliter kisti
atrophy of breast memenin atrofisi
neonatal difficulty in feeding at breast yenidoğanın meme emmesinde güçlük
fat necrosis of breast memenin yağ nekrozu
fibrosclerosis of breast memenin fibrosklerozu
inflammatory disorders of breast memenin enflamatuvar bozuklukları
malignant neoplasm of central portion breast meme merkezi kısmı malign neoplazmı
fibroadenosis of breast memenin fibroadenozisi
upper inner quadrant breast meme üst iç kadranı
accessory breast aksesuar meme
lower outer quadrant breast meme alt dış kadranı
upper outer quadrant breast meme üst dış kadranı
Gastronomy
chicken breast piliç göğsü
stuffed breast of veal dana döşü sarması
stuffed breast döş sarması
chicken breast with white pudding tavuk göğsü
chicken breast tavuk göğsü
breast of lamb kuzu döşü
veal breast dana döşü
breast of beef sığır döşü
smoked goose-breast füme kaz göğsü
Sport
breast protector göğüs koruyucu
Printery
breast roll göğüs valsi