meme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

memeBedeutungen von dem Begriff "meme" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 4 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
meme n. kültürel araçlar vasıtasıyla kolayca yayılan, özellikle çocukları ve kolay etkilenen insanları etkileyen zararlı ve yaygın bir düşünce ya da düşünce şekli
meme n. fikir, inanç yahut inanç sistemi, kültür aracılığıyla yayılan yahut anne babadan geçen kültürel miras, gözlemleme ya da iletişim araçları vasıtasıyla edinilen davranış şekli
Computer
meme genellikle esprili ve yaratıcı bir biçimde değiştirilerek, internet üzerinden yayılmış video veya deyiş
Psychology
meme mem

Bedeutungen von dem Begriff "meme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 34 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
meme breast n.
General
meme mamma n.
meme dummy n.
meme boob n.
meme mammilla n.
meme nozzle n.
meme booby n.
meme lobe n.
meme tit n.
meme spout n.
meme jet n.
meme teat n.
meme pap n.
meme udder n.
meme mamilla n.
meme dug n.
meme lobe (ear) n.
Slang
meme rack
meme bewb
meme boob
meme knockers
Technical
meme jet
meme orifice
meme ejector
meme nozzle
Mechanic
meme nipple
Automotive
meme jet nozzle
meme float needle
Marine
meme crown
Medical
meme papilla
Anatomy
meme mamma
Psychology
meme breast
Food Engineering
meme nozzle
British Slang
meme hooter

Bedeutungen, die der Begriff "meme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 275 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
meme vermek nurse v.
meme ucu nipple n.
General
(çocuğa) meme vermek nurse v.
meme emmek nurse v.
meme emmek suck v.
meme vermek breastfeed v.
meme vermek suckle v.
meme vermek breast-feed v.
meme vermek lactate v.
emzirici hayvanların çok yavrusu olduğu durumlarda tüm yavruların emzirilmesini mümkün kılmak üzere yavruları belirli bir sıraya göre meme uçlarına yerleştirme nurse sow n.
kauçuk meme comforter n.
meme (hayvan) udder n.
meme ağzı nozzle n.
meme apsesi mammary abscess n.
meme başı tit n.
meme başı teat n.
meme başı nipple n.
meme başı mamilia n.
meme başı asimetrisi asymmetry of the nipples n.
meme başı çevresi areola n.
meme emen hayvan sucker n.
meme ucu teat n.
meme ucu nipple n.
meme ucu tit n.
meme verme breast feeding n.
meme verme lactation n.
sarkık meme sagging breast n.
sarkık meme droopy breast n.
meme büyütücü boob-boosting adj.
meme gibi mammary adj.
Proverb
ağlamayan bebeğe meme vermezler squeaky wheel gets the oil
ağlamayan bebeğe meme vermezler squeaking wheel gets the oil
ağlamayan çocuğa meme vermezler squeaky wheel gets the oil
ağlamayan çocuğa meme vermezler squeaking wheel gets the oil
ağlamayana meme yok squeaky wheel gets the oil
ağlamayana meme yok squeaking wheel gets the oil
Colloquial
meme ucu frikiği nip slip
meme ucu frikiği nipple slip
meme ucunun kazara görünmesi nipple slip
meme ucunun kazara görünmesi nip slip
Idioms
ağlamayan çocuğa meme vermezler the squeaking wheel gets the grease
ağlamayana meme yok a quiet baby gets no suck
Speaking
ağlamayana meme yok no pain no gain
Slang
fındık kadar meme pigeon eggs
meme uçları nipples
Technical
ana meme fuel metering jet
ana meme fuel jet
basınçlı meme pressure nozzle
birincil meme primer nozzle
çok delikli meme multihole nozzle
enjektör meme tutucusu injection nozzle holder
genişlemeyen meme convergent nozzle
halkasal meme annular bushing
meme ağzı nozzle
meme aplikatörü nozzle applicator
meme delikleri nozzle orifices
meme iğnesi bushing needle
meme lastiği liner
meme manşonu spray sleeve
meme plakası nozzle plate
meme tutucusu nozzle retainer
meme üfleci bushing blower
oyuk koni meme metodu hollow cone nozzle method
primer meme primer nozzle
susta kasası meme yuvası recess for spring buckle
Mechanic
meme ucu nipple
Automotive
ana meme main nozzle
ana meme main jet
gazdüzenler meme economizer jet
gaz-düzenler meme economizer jet
jet meme bypass bore
jet meme borusu fuel jet bush
kapalı meme closed nozzle
karbüratörde meme jet
kısıcılı meme pintle nozzle
meme ayar somunu jet adjusting nut
meme ayarı nozzle adjustment
meme başı nozzle head
meme düzeni nozzle alignment
meme gömleği jet carrier
meme gövdesi nozzle body
meme taşıyıcı jet carrier
meme yapmış platinlerin temizlenmesi için kullanılan bir eğe contact point file
muylulu meme pintle nozzle
plaka tipi meme plate type nozzle
tek delikli meme one-hole nozzle
Medical
(deride çıkan) meme skin tag
(deride çıkan) meme acrochordon
ailesinde herhangi bir meme kanseri geçmişi olmayan kadın woman with no family history of breast cancer
aksesuar meme ucu accessory nipple
aksesuar meme ucu supernumerary nipple
aksesuar meme ucu triple nipple
aksesuar meme ucu third nipple
ayrık meme ucu widely spaced nipples
bakteriyel meme yangısı bacterial mammal inflammation
bir meme tümörü cystosarcoma phyllodes of breast
böbrek hücreli kansere metastaz yapmış meme karsinomu breast carcinoma metastatic to renal cell carcinoma
dev hücreli meme karsinomu giant cell carcinoma of breast
ele gelmeyen meme lezyonu non-palpable breast lesion
erkek meme kanseri male breast cancer
erkeklerde meme guddelerinin büyümesi gynaecomastia
erkeklerde meme guddelerinin büyümesi gynecomastia
erken evre meme kanseri early breast cancer
erken evre meme kanseri tedavisi treatment of early breast cancer
estetik meme ameliyatı mamoplasty
fibrokistik meme hastalığı fibrocystic disease of breast
geç dönem meme kanseri metastazi late breast cancer metastase
göğüs/meme biyopsisi prosedürü breast biopsy procedure
gözyaşı damlası şekli silikon meme protezi tear-drop shaped silicone breast prosthesis
herediter meme hereditary breast
herediter meme over kanser sendromu hereditary breast and ovarian cancer syndrome
hormon reseptörü pozitif erkek meme kanseri hormone receptor-positive male breast cancer
iç meme arteri internal mammary artery
iç meme lenfatik irradyasyonu internal mammary lymphatic irradiation
ileri evre meme kanserinde görülen meme cildinin içeri çekilmesi hali peau d’orange
implante edilebilir meme protezi implantable breast prosthesis
ineklerde görülen meme iltihabı garget
inflamatuar meme karsinomu inflammatory carcinoma of the breast
invaziv meme karsinomu invasive breast carcinoma
jel dolu meme protezi gel filled breast implant
kadınlarda aybaşı (mens) öncesi görülen şişkinlik aşırı yemek yeme arzusu ve meme hassasiyeti gibi belirtiler moliminal symptoms
kalıtsal meme kanseri hereditary breast cancer
kaslı meme sertleşmesi brawny breast induration
kendi kendine meme muayenesi breast self examination
kendi kendine meme muayenesi breast self-examination
kistik meme hastalıkları gross cystic disease of breast
klinik meme muayenesi clinical breast examination
kuru dönem meme içi infüzyon intramammary infusion dry cow
meme ağrısı mammalgia
meme altı kıvrım pozisyonu inframammary fold position
meme altı kıvrımı inframammary crease
meme altı kıvrımı inframammary fold
meme altı kıvrımı inframammary line
meme ameliyatı mastectomy
meme angorjmanı breast engorgement
meme başı papilla
meme başı nipple
meme başı akıntısı nipple discharge
meme başı çatlakları nipple fissures
meme başı kanlı akıntı nipple bloody discharge
meme başı yangısı thelitis
meme bezinin tutulumu involvement of the mammary gland
meme büyütme breast augmentation
meme cerrahisi mammoplasty
meme cerrahisi mammaplasty
meme dışı paget hastalığı extramammary paget’s disease
meme dikleştirme breast lifting
meme dikleştirme breast lift surgery
meme dokusu breast tissue
meme dokusunun büyümesi gynecomastia
meme dokusunun büyümesi gynaecomastia
meme estetiği mammoplasty
meme estetiği mammaplasty
meme görüntüleme ünitesi breast imagining unit
meme görüntüleme ve raporlama veri sistemi breast imaging and reporting data system
meme hassasiyeti breast tenderness
meme hastalıkları breast diseases
meme içi intramammary
meme içi çözeltisi intramammary solution
meme içi emülsiyonu intramammary emulsion
meme içi infüzyon intramammary infusion
meme içi lenfatik ışınlama internal mammary lymphatic irradiation
meme içi merhemi intramammary ointment
meme içi süspansiyonu intramammary suspension
meme içi şırınga intramammary syringe
meme içine uygulama intramammary use
meme iltihabı mastitis
meme iltihaplanması mastitis
meme iltihaplanması breast inflammation
meme iltihaplanması inflammation of a breast
meme implantları breast implants
meme kaldırma breast lift surgery
meme kaldırma breast lifting
meme kanseri breast cancer
meme kanseri erken tanı tarama programları screening programs for early detection of breast cancer
meme kanseri hücreleri breast cancer cells
meme kanseri için bir tümör belirleyicisi ca 15-3
meme kanseri risk değerlendirmesi breast cancer risk assessment
meme kanseri riski breast cancer risk
meme kanseri riski risk of breast carcinoma
meme kanseri sıklığı breast cancer frequency
meme kanseri taraması breast cancer screening
meme kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapi rejimi cmf chemotherapy
meme kanseri tedavisinde kullanılan steroid hormon sentezini engelleyen bir ilaç aminoglutethimide
meme kanseri tedavisinde kullanılan steroid hormon sentezini engelleyen bir ilaç aminoglutethimide
meme kanseri ve osteoporoz risk değerleri risks scores of breast cancer and osteoporosis
meme kanserinden kurtulanlar breast cancer survivors
meme kanserinin farmakolojik tedavisi pharmacologic treatment of breast cancer
meme karsinomları breast carcinomas
meme kist sıvısı breast cyst fluid
meme koruyucu ameliyat breast-conserving surgery
meme leiomiyosarkomu leiomyosarcoma of the breast
meme parankimi breast parenchyma
meme plastiği mammiplasty
meme plastiği mammoplasty
meme rekonstrüksiyonu breast reconstruction
meme röntgeni mammogram
meme röntgeni çekme mammography
meme sertleşmesi breast induration
meme simetrisi breast symmetry
meme şekli breast shape
meme tüberkülozlu hasta patient with breast tuberculosis
meme tüberkülozu mammary tuberculosis
meme tümörleri breast neoplasms
meme tümseği breast mound
meme ucu papilla
meme ucu daldırma çözeltisi teat dip solution
meme ucu daldırma emülsiyonu teat dip emulsion
meme ucu daldırma konsantratı teat dip concentrate
meme ucu daldırma sıvısı teat dip
meme ucu daldırma süspansiyonu teat dip suspension
meme ucu sprey çözeltisi teat spray solution
meme ucu spreyi teat spray
meme ucu yapışkanı teat stick
meme ucuna uygulama teat use
meme ucundan aspirasyon işlemi ile çekilen sıvılar nipple aspirate fluids
meme ucunun doğuştan yokluğu athelia
meme ultrasonografisi mammary ultrasonography
meme ve endokrin cerrahisi breast and endocrine surgery
meme yangısı mastitis
meme/göğüs biyopsisi breast biopsy
meme/göğüs dikleştirme ameliyatı mastopexy
meme-süt kanalı genişlemesi mammary duct ectasia
metastatik meme kanserli hasta patient with methastatic breast cancer
metastatik meme karsinomu metastatic breast carcinoma
palpe edilemeyen meme lezyonları non-palpable breast lesion
portakal kabuğu (ileri evre meme kanserinde görülen meme cildinin içeri çekilmesi hali) peau d’orange
primer yassı hücreli meme karsinomu primary squamous cell carcinoma of the breast
sağmal dönem meme içi infüzyon intramammary infusion lactating cow
silikon meme protezi silicone breast prosthesis
silikonlu meme protezleri silicone breast protheses
soliter meme metastazı solitary breast metastasis
Anatomy
meme atardamarı mammary artery
meme başı nipple
meme bezi mammary gland
meme düğmesi nipple
meme süngeri sebaceous gland
Psychology
iyi meme good breast
kötü meme bad breast
Pathology
aksesuar meme supernumerary breasts
aksesuar meme mammae erraticae
aksesuar meme accessory breast
aksesuar meme polymastia
aksesuar meme ucu accessory nipple
aksesuar meme ucu third nipple
aksesuar meme ucu polythelia or polymastia
aksesuar meme ucu supernumerary nipple
çatlamış meme ucu retracted nipple
meme ağrısı mastodynia
meme alt dış kadranı lower outer quadrant breast
meme alt iç kadranı lower inner quadrant breast
meme merkezi kısmı malign neoplazmı malignant neoplasm of central portion breast
meme ucu ve areola malign neoplazmı malignant neoplasm of nipple and areola
meme ucu yokluğu absent nipple
meme ucunun fissür ve fistülü fissure and fistula of nipple
meme üst dış kadranı upper outer quadrant breast
meme üst iç kadranı upper inner quadrant breast
rekrakte meme ucu retracted nipple
yenidoğanın meme emmesinde güçlük neonatal difficulty in feeding at breast
yenidoğanın meme şişmesi breast engorgement of newborn
Veterinary
hayvanlarda oluşan meme iltihabı garget
Food Engineering
saptırıcı kanatçık-meme ağzı sistemi baffle nozzle system
saptırıcı kanatçık-meme ağzı sistemi baffle-nozzle system
yönlendirici kanatçık-meme ağzı baffle-nozzle system
yönlendirici kanatçık-meme ağzı baffle nozzle system
Zoology
meme bezi mammary gland
meme emen hayvan sucker
Agriculture
meme kırkımı udder clipping
meme temizliği udder cleaning
Breeding
meme kadehi teatcup
British Slang
(aşırı bira içilmesinden oluşmuş) meme çevresindeki yağlar beer tits
dik meme uçları tişörtünden belli olan kadın peanut smuggling
dik meme uçları tişörtünden belli olan kadın smuggling peanuts
dik meme uçları tişörtünden belli olan kadın peanut smuggler
meme uçları raspberry ripples