compound - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

compound

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "compound" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 51 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
compound v. şiddetlendirmek
compound v. birleştirmek
compound v. yoğunlaştırmak
compound n. bileşik
compound n. bileşim
General
compound v. bileştirmek
compound v. artırmak
compound v. taksitle ödemek
compound v. halletmek
compound v. terkip etmek
compound v. takipten vazgeçmek
compound v. anlaşmak
compound v. örtbas etmek
compound v. uzlaşmak
compound v. çözmek
compound v. karıştırmak
compound n. içinde binalar bulunan etrafı duvarla çevrili yer
compound n. mürekkep
compound n. karıştırılma
compound n. halita
compound n. terkip
compound n. alaşım
compound n. birleşik
compound n. karıştırma
compound n. bileşik kelime
compound n. ağıl
compound n. mandıra
compound n. bileşik sözcük
compound n. bölme
compound n. toplu yerleşme alanı
compound n. yerleşke
compound n. (tutsakların tutulduğu) etrafı çitlerle çevrili kapalı alan
compound adj. karışık
Trade/Economic
compound bileşik faiz hesaplamak
compound birleşik
compound mürekkep
compound anlaşma
compound uzlaşma
Law
compound davadan vazgeçmek
Technical
compound arttırmak
compound bileşim
compound bileşik
Mechanic
compound alıştırma macunu
Construction
compound zımpara macunu
Automotive
compound bileşik karıştırılan iki veya daha fazla bileşen
Railway
compound kompaund
Food Engineering
compound bileşik
Chemistry
compound bileşik
Linguistics
compound bileşik sözcük
compound birleşik
Military
compound açık esir kampı

Bedeutungen, die der Begriff "compound" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 479 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
compound by v. artmak
compound the felony v. bir suçu hafifletmek
labelled compound n. etiketli bileşik
compound noun n. birleşik ad
chemical compound n. kimyasal bileşim
diazo compound n. diazo bileşiği
compound verb n. birleşik eylem
compound eye n. petekgöz
compound word n. bileşik sözcük
casking compound n. macun
diazo compound n. diyazo bileşiği
compound sentence n. bileşik tümce
compound bending n. birleşik eğilme
compound fruit n. bileşik meyve
compound base n. bileşik baz
prison compound n. cezaevi kompleksi
compound data type n. bileşik veri tipi
explosive compound n. patlayıcı bileşik
Trade/Economic
cagr (compound annual growth rate) yıllık bileşik büyüme oranı
compound instrument bileşik araç
compound probability bileşik olasılık
compound option bileşik opsiyon
compound annual growth rate yıllık bileşik büyüme oranı
compound tariff karma ya da bileşik gümrük tarifesi
compound discount bileşik faizle hesaplanan peşin değer
compound financial instruments bileşik finansal araçlar
compound amount bileşik faiz tutarı
compound tariff karma tarife
compound discount bileşik ıskonto
compound interest birleşik faiz
compound financial instruments ortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan finansal araçlar
compound journal entry bileşik yevmiye kaydı
work out compound interest faize faiz yürütülmesi
compound standard bileşik standart
compound interest bileşik faiz
compound entry bileşik yevmiye maddesi
compound journal bileşik yevmiye maddesi
compound tariff bileşik gümrük tarifesi
compound duty gümrük resmi
compound tariff karma gümrük tarifesi
compound customs duty bileşik gümrük vergisi consumer cooperative tüketici kooperatifi
compound interest method of depreciation bileşik faiz amortisman metodu
compound interest formula birleşik faiz formülü
compound duty muhtelif gümrük resmi
compound journal entry mürekkep yevmiye maddesi
compound interest mürekkep faiz
compound entry mürekkep yevmiye maddesi
compound journal entry bileşik yevmiye maddesi
compound duty muhtelit gümrük vergisi
compound interest method birleşik faiz yöntemi
compound discount birleşik indirim
compound discount birleşik iskonto
compound entry bileşik madde
compound reversionary bonus bileşik faiz esası ile hesaplanan kar payı
realized compound yield gerçekleşen bileşik getiri
compound rate bileşik faiz haddi
compound rate of growth bileşik büyüme oranı
compound rate of return bileşik getiri oranı
compound interest rate bileşik faiz oranı
compound interest bileşik faiz
compound ratio bileşik oran
Law
compound interest mürekkep faiz
compound interest bileşik faiz
compound larceny bir kimsenin evinden bir şey çalmak suretiyle işlenen hırsızlık suçu
compound larceny ev soygunculuğu
compound larceny bir kimsenin evine girip zor kullanmak gibi başka suçlarla birlikte yapılan hırsızlık
compound larceny ev hırsızlığı
compound larceny başka suçlarla bir arada yapılan hırsızlık
compound larceny evde yapılan hırsızlık suçu
Politics
compound offenses birleşik suçlar
Tourism
hotel compound otel kompleksi
Technical
compound generator kompaund jeneratör
cold compound soğuk alaşım
compound coil bileşik bobin
unstable compound dayanıksız bileşik
compound winding karma sargı
turbo compound unit türbinli kompaund ünite
sealing compound derz dolgu maddesi
azo compound azo bileşiği
double compound engine çift bileşenli makine
compound curves birleşik virajlar
coordination compound koordinasyon bileşiği
compound wound iki sargılı
phenolic moulding compound fenolik kalıplama karışım
compound curves birleşik dönemeçler
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistör
sealing compound salmastra
clathrate compound molekülsel sıkışımla oluşmuş bileşik
compound number bileşik sayı
compound nucleus bileşik çekirdek
leuco compound lökotürev
antiknock compound vuruntu önleyici bileşik
boiler cleansing compound kazan taşı çözücüsü
compound lever çatma kol
sandwich compound sandviç bileşik
compound curves birleşik kurplar
compound wound bileşik sargılı
compound microscope bileşik mikroskop
compound proposition bileşik önerme
ternary compound üçlü bileşik
compound wound karma sargılı
compound wound generator bileşik jeneratör
cyclic compound halkalı bileşik
compound gage manovakummetre
stepped piston compound compressor kademeli pistonlu kompresör
sealing compound sızdırmazlık macunu
assembly compound montaj grubu
compound curve sepetkulpu eğrisi
compound girder bileşik kiriş (köprü)
thio compound kükürt bileşiği
ring compound çember bileşik
compound machine birleşik makine
compound compression çok kademeli sıkıştırma
chemical compound kimyasal bileşik
compound pendulum bileşik sarkaç
compound winding sargı
compound compressor kompaund kompresör
locking compound stoplama macunu
compound motor bileşik motor
sealing compound sızdırmaz bileşim
saturated compound doymuş bileşik
aromatic compound aromatik bileşik
compound circuit bileşik devre
damping compound süspansiyon terkibi
chemical compound kimyasal terkip
compound target bileşik hedef
binary compound ikili bileşik
compound dynamo bileşik dinamo
compound motor kompaund motor
anionic compound anyonik bileşik
compound winding karma
compound sentence bileşik cümle
carburizing compound karbonlama bileşiği
polar compound kutupsal bileşik
turbo compound engine egzoz gazları ile çalışan gaz
compound turbine bir yüksek ve bir alçak basınç
turbo compound engine turbo bileşikleriyle çalışan motor
compound function bileşik fonksiyon
jointing compound conta kütlesi
compound fraction bileşik kesir
stable compound dayanıklı bileşik
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
rubbing compound rubidyum
sealing compound sızdırmazlık ürünü
compound lens bileşik mercek
compound angle bileşik açı
elastic compound elastik kütle
compound excitation bileşik uyartım
foam compound köpük bileşiği
unsaturated compound doymamış bileşik
compound generator şönt sarımlı jeneratör
azoxy compound azoksi bileşiği
welding compound kaynak tozu
compound current transformer kompaund akım transformatörü
brazing compound kaynak tozu
compound coil çift makara
compound semiconductors bileşik yarı iletkenler
pipe joint compound boru macunu
gas compound gaz bileşimi
carburizing compound karbonlayıcı
burnishing compound mıskala vurma bileşiği
antifouling compound yosun önleyici bileşik
antistatic compound antistatik bileşik
anticorrosive compound korozyonönler bileşik
antifreezing compound donmaönler katkı
antirust compound paslanmaönler bileşik
antifreezing compound donmaönler bileşik
boiler cleansing compound kazantaşı çözücüsü
pickling compound dekapaj bileşiği
pickling compound paklama bileşiği
carbon compound karbon bileşiği
ring compound halka bileşiği
compound section bileşik profil
compound machine bileşik makine
compound fracture açık kırık
compound leaf bileşik yaprak
compound oil bileşik yağ
compound unit bileşik öğe
compound eye bileşik göz
compound load bileşik yük
compound filter birleşik süzgeç
curing compound sprayer kür kimyasalı püskürtücü
curing compound kür kimyasalı
anti-seize compound kaydırıcı bileşim
compound-wound motor yalıtılmış bakır tellerden yapılmış doğru akım elektrik motoru
compound excitation seri-paralel uyartım
jointing compound derz sızdırmazlık macunu
addition compound katılma bileşiği
compound pendulum birleşik sarkaç
rubber compound lastik karışım
lapping compound alıştırma macunu
compound die tümleşik kalıp
organometallic compound organometalik bileşik
organic compound organik bileşik
polar compound polar bileşik
polar compound ucaylı bileşik
sheet molding compound hazır kalıplama bileşenli levha
corrosion preventive compound korozyon koruyucu bileşik
unplasticized compound plastikleştirici katılmamış kompaund
cable filling compound kablo dolgu maddesi
investment compound hassas döküm bileşiği
binary electron compound ikili elektron bileşiği
volatile organic compound uçucu örgensel bileşik
anti-scale compound tufalsavar bileşik
plugging compound tıkaçlama bileşiği
tritiated compound trityumlu bileşik
ionic compound iyonsal bileşik
stoichiometric compound tam oranlı bileşik
stoichiometric intermetallic compound tam oranlı metallerarası bileşik
compound nucleus bileşik çekirdeği
compound die bileşik kalıp
addition compound katım bileşiği
compound eyepiece bileşik gözmerceği/oküler
compound light microscope bileşik ışık mikroskobu
compound microscope bileşik gözetleç
additive compound katkı bileşiği
drawing compound çekme bileşiği
electron compound elektron bileşiği
unstable compound dengesiz bileşik
valence compound değerlikli bileşik
hardening compound sertleştirme bileşiği
core compound maça bileşiği
extra high strength molding compound çok yüksek dayançlı kalıp bileşiği
interstitial compound arayer atomlu bileşik
intermediate compound ara bileşik
burnishing compound perdahlama bileşiği
intermetallic compound metallerarası bileşik
bulk-moulding compound kütle kalıplama bileşiği
sheet moulding compound sac kalıplama bileşiği
organometallic compound organik metalli bileşik
coordination compound düzenleşim bileşiği
boiler compound kazantaşı önleyicisi
addition compound eklenik bileşik
compound semiconductors bileşik yarıiletkenler
compound curvature çift bombeli oto camı
compound compact bileşik sıkıt
parting compound ayırma bileşiği
parting compound ayırma kumu
bulk moulding compound kitlesel kalıplama bileşiği
drawing compound kayganlaştırıcı
sheet molding compound levha kalıplama karışımları
typical rubber compound tipik kauçuk bileşiği
unfilled epoxy resinous compound dolgusuz epoksi reçineli karışım
unfilled polyurethane compound dolgusuz poliuretan karışım
thermoplastic sheating compound termoplastik kılıf bileşiği
compound winding bileşik sargı
compound excitation bileşik uyarma
compound excitation bileşik ikaz
cross-compound turbine çift şaftlı türbin
tandem compound çift gövdeli
tandem-compound turbine çift gövdeli türbin
tandem-compound condensing turbine çift gövdeli kondensasyon türbini
triple-compound double-flow turbine üç şaftlı çift akışlı türbin
cable compound kablo dolgu zifti
reinforced thermoplastic moulding compound takviyeli termoplastik kalıplama hamuru
joint compound sızdırmazlık macunu
compound materials bileşik malzemeler
compound loadings bileşim yükleri
compound cut bileşik kesim
setting time of a hydraulic setting smoothing and levelling compound perdahlama ve tesviye bileşiğinin priz alma süresi
compound miter saw kızaklı gönye kesme makinesi
Computer
compound literals bileşik sayılar
compound function bileşik işlev
compound document creation bileşik belge yaratma
compound documents bileşik dokümanlar
compound document architecture bileşik belge mimarisi
compound expressions bileşik ifadeler
compound document bileşik belge
compound document support bileşik belge desteği
compound document commands bileşik belge komutları
compound statement bileşik deyim
Informatics
compound document architecture bileşik belge mimarisi
compound assignment bileşik atama
Electric
compound tension of a multiphase system çok fazlı sistemin bileşik gerilimi
compound power bileşik güç
compound excitation bileşik uyarma
compound tension of a polyphase system çok fazlı sistemin bileşik gerilimi
compound motor bileşik motor
compound motor kompaund motor
compound circuit bileşik devre
compound connected transistor bileşik bağlantılı transistor
compound generator şönt sarımlı jeneratör
compound wound karma sargılı
compound wound bileşik sargılı
compound winding karma sargı
compound coil bileşik bobin
compound excitation bileşik uyartım
compound generator kompaund jeneratör
Mechanic
compound compressor kampavund kompresör
compound rest takım kızağı
compound die tümleşik kalıp
Textile
anionic compound doğası gereği pozitif elektrik yüklü olan ve benzer yüklü ya da noniyonik bileşenlerle karışan madde
anionic compound aniyonik bileşim
Construction
compound arch bileşik kemer
compound beam bileşik kiriş
inermetallic compound ara bileşik
curing compound kür maddesi
boiler cleansing compound kazantaşı çözücüsü
inermetallic compound metallerarası bileşik
stoichiometric compound stoikmetrik bileşik
compound lattice gland kafesli bileşik kiriş
compound window bileşik pencere
compound arch bileşik kiriş
compound arch kompoze kiriş
caulking compound kalafat macunu
compound girder bileşik kiriş
compound walling karma duvar
concrete curing compound beton kür kimyasalı
compound girder kompoze kiriş
compound girder ek levhalı profil kiriş
compound girder mürekkep kiriş
insulating compound yalıtım bileşiği
insulating compound izolan madde
insulating compound yalıtkan madde
insulating compound elektrik yalıtkanı
filling compound dolgu macunu
pipe-joint compound boru bağlantı macunu
Automotive
heat sink compound ısı dağıtma tertibatı bileşiği
aliphatic compound alifatik bileşken
rubber compound kauçuk bileşimi
lapping compound alıştırma macunu
heat sink compound soğutma plakası bileşimi
anti-knock compound vuruntu önleyici katkı
rubbing compound oto pastası
tread compound lastik taban bileşimi
anti-seize compound yağlayıcı madde
compound gauge manovakummetre
intermetallic compound metallerarası bileşik
ozone compound anti-ozon bileşik
valve lapping compound supap alıştırma macunu
sheet molding compound öngömülmüş elyaf
compound vortex controlled combustion system bileşik türbülans kontrollü yanma düzeni
rubbing compound pasta cila
anti-drum compound titreşimönler
bulk molding compound toplu kalıplama bileşimi
plastic gasket compound plastik conta malzemesi
patching compound plastik macun
locking compound cıvata sabitleyici
caulking compound çekomastik
Railway
compound catenary equipment bileşik katener donanımı
Aeronautic
compound curve birleştirilmiş kurb
compound turbine engine kademeli türbin motoru
compound rotorcraft bileşik rotokraft
high gum compound zengin kauçukla bileşik
Marine
dissolved organic compound çözülmüş organik bileşik
carbonic compound karbonik bileşim
sulfuric compound sülfürik bileşik
organochlorne compound organoklorin bileşimi
Medical
peroxygen compound peroksijen bileşiği
chiral compound kiral bileşik
mutagenic compound mutajenik bileşik
endogenous compound endojen bileşim
quarterner amonium compound kuarterner amonyum bileşiği
digitalisiike compound endojen dijitalik faktör
organic inhibitory compound organik inhibitör bileşikleri
compound fracture bileşik kırık
compound fracture açık kırık
Anatomy
compound muscles bileşik kaslar
Pathology
compound present karma geliş
compound presentation karma geliş
Optics
compound myopic anisometropia bileşik miyop anizometropisi
compound hypermetropic anisometropia bileşik hipermetrop anizometropisi
compound myopic astigmatism bileşik miyop astigmatizm
compound astigmatic anisometropia bileşik astigmat anizometropisi
Food Engineering
coating compound kaplama maddesi
inclusion compound içerme bileşiği
compound chocolate kokolin
block of compound chocolate konfiseri
Math
compound function bileşke fonksiyon
compound statement bileşik önerme
compound angle bileşik açı
compound fraction bileşik kesir
compound number bileşke sayısı
compound function bileşik fonksiyon
compound sentence bileşik tümce
compound sentence bileşik cümle
compound proposition bileşik önerme
compound fraction bileşik üleşke
compound function bileşik işlev
compound function bileşke işlevi
Statistics
compound negative multinomial distribution birleşik negatif çok terimli dağılım
compound poisson distribution birleşik poisson dağılımı
compound hypergeometric distribution birleşik hipergeometrik dağılım
compound disribution birleşik sıklık dağılımı
Physics
compound pendulum bileşik sarkaç
compound microscope bileşik mikroskop
compound lens bileşik mercek
compound nucleus bileşik çekirdek
electron compound elektron bileşiği
heterocyclic compound heterosiklik bileşik
ionic compound iyonik bileşik
Chemistry
moulding compound kalıplama karışımı
volatile organic compound uçucu organik bileşik
stoichiometric compound tamkatlı bileşikler
saturated compound doygun bileşik
cluster compound küme bileşiği
aliphatic compound alifatik bileşik
sulphur compound kükürtlü bileşik
carbon compound karbon bileşiği
alicyclic compound alisiklik bileşik
organophosphorous compound organofosforus terkip
inclusion compound kuşatan bileşik
carbonyl compound karbonil bileşik
clathrate compound kafes bileşikleri
gaseous sulphur compound gaz halindeki kükürt bileşik
binary compound ikili bileşikler
compound body bileşik cisim
diodized compound iki iyotlu türev
compound subtance bileşik cisim
activated compound etkin karışım
form a compound kaynaşmak
dichlorinated compound iki klorlu türev
active compound aktif bileşik
organic compound organik bileşik
coordination compound koordinasyon bileşiği
cyclic compound halkalı bileşik
exothermic compound ekzotermik bileşik
exothermic compound ısısalan bileşik
homocyclic compound homosiklik bileşik
dressing compound koruyucu bileşik
waterproofing compound sugeçirmezlik kimyasalı
europium compound öropiyum bileşiği
racemic compound rasemik bileşik
saturated compound doymuş bileşik
inorganic compound anorganik bileşik
polyolefin compound poliolefin hamuru
calcium carbonate compound kalsiyum karbonat bileşiği
hlorinated polyvinyl chloride compound klorlanmış polivinilklorür bileşik
unretained compound serbest bileşik
thermosetting moulding compound and prepregs termoset kalıplama hamurları ve karışımları
chemical compound kimyasal bileşik
chemically tempered compound kimyasal edilgin bileşik
unsaturated compound doymamış bileşik
phenolic moulding compound fenollü kalıplama bileşiği
oxonium compound oksonyum bileşiği
butadiene type compound bütadiyen türü bileşik
parent compound ana bileşik
Biology
teratogenic compound teratojenik bileşim
diazo compound diyazo bileşiği
Biochemistry
trihalogenated methane compound trihalojen metan bileşimleri
Marine Biology
compound diet karma yem
Zoology
compound eye petek göz
compound eye bileşik göz
Botanic
compound leaves bileşik yapraklar
biogenic volatile organic compound (bvoc) biyojenik uçucu organik bileşik
Agriculture
compound fertilizer kompoze gübre
Breeding
compound feed karma yem
Apiculture
compound eye bileşik göz
Linguistics
compound sentence birleşik cümle
compound nouns birleşik isimler
compound word birleşik sözcük
exocentric compound başsız bileşik sözcük
compound sentence birleşik tümce
compound tense bileşik zaman
compound noun birleşik ad
compound rule bileşik sözcük vurgusu
compound word bileşik sözcük
compound tone bileşik ton
compound rule tamlama vurgusu
compound sentence bileşik tümce
compound bilingualism karma ikidillilik
endocentric compound başlı bileşik sözcük
compound bilinguals eşleyici ikidilli
dvanda compound eşleyici bileşik
fused compound açık bileşik
improper compound çekimli bileşik
juxtaposed compound sentence bağımsız sıralı tümce
sentence compound bileşik tümce
solid compound birincil bileşik sözcük
compound word birleşik kelime
Environment
volatile organic compound (voc) uçucu organik bileşik
Geology
compound corals bileşik mercanlar
compound fold bileşik kıvrım
Military
prisoner of war compound harp esirleri tali bölüm
shore compound kıyı üssü
shore compound kıyı birliği
compound helicopter bileşik helikopter
Painting
compound pigment bileşik pigment
Photography
compound lens bileşik objektif