delay - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

delay

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "delay" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
delay v. gecikmek
delay v. ertelemek
delay n. rötar
delay n. gecikme
delay n. tehir
General
delay v. eğlemek
delay v. aksatmak
delay v. sonraya bırakmak
delay v. eğlenmek
delay v. oyalamak
delay v. mühlet vermek
delay v. oyalanmak
delay v. savsaklamak
delay v. alıkoymak
delay v. ağırdan almak
delay v. tecil etmek
delay v. mani olmak
delay v. geç kalmak
delay v. zaman kaybettirmek
delay n. asıntı
delay n. vade
delay n. erteleme
delay n. geciktirme
delay n. sürünceme
delay n. mühlet
delay n. tecil
delay n. geç kalma
delay n. gecikme
delay n. geri kalma
Insurance
delay gecikme
Technical
delay zaman kaybı
delay tehir etmek
delay ertelemek
delay tehir
delay geciktirme
Automotive
delay gecikmek
delay geciktirmek
Ottoman Turkish
delay tevvakuf
delay tehir etmek
delay teehhür
delay teahhür

Bedeutungen, die der Begriff "delay" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 411 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
patient and doctor delay n. hasta ve doktor gecikmesi
General
not to delay v. aksatmamak
apologize for delay v. gecikme için özür dilemek
grant a delay v. mühlet vermek
delay the start v. başlamasını geciktirmek
extend the delay v. vadesini uzatmak
grant a delay v. süre vermek
extend the delay v. mühletini uzatmak
delay indefinitely v. süresiz ertelemek
delay indefinitely v. süresiz olarak ertelemek
be a delay to occur v. gecikme olmak
delay the signs of aging v. yaşlanma belirtilerini geciktirmek
prevent the delay v. gecikmeyi engellemek
delay the payment v. ödemeyi geciktirmek
have a delay v. gecikme olmak
have a delay v. gecikme yaşanmak
have a delay v. gecikme yaşamak
court congestion and delay n. mahkeme kalabalığı ve gecikme
magnetic delay line n. manyetik gecikme hattı
delay circuit n. geciktirici devre
delay penalty n. gecikme cezası
minimum delay code n. minimum gecikme kodu
delay fine n. gecikme cezası
minimum delay coding n. en az geciktirme kodlaması
delay in delivery n. teslimatta gecikme
delay in delivery n. teminde gecikme
delay angle n. gecikme açısı
delay time n. gecikme süresi
time-delay relay n. geciktirici röle
penalty for delay n. gecikme cezası
round-trip delay n. gidiş geliş gecikmesi
a short delay n. kısa bir gecikme
a brief delay n. kısa bir gecikme
a brief delay n. kısa süreli bir gecikme
a short delay n. kısa süreli bir gecikme
delay of order n. sipariş gecikmesi
order delay n. sipariş gecikmesi
delay-free adj. aksaksız
without delay adv. gecikmeden
without delay adv. vakit kaybetmeden
without delay adv. gecikmesiz
without delay adv. acilen
without delay adv. tez elden
without delay adv. gecikmeksizin
without delay adv. aksatmadan
without delay adv. beklemeksizin
without delay adv. süresiz
without delay adv. hemen derhal
without undue delay adv. fazla gecikmeden
with delay adv. gecikmeli olarak
Phrases
without any delay gecikmeden
without any delay hemen
without any delay gecikmeksizin
without any delay beklemeksizin
without a moment's delay vakit kaybetmeden
without a moment's delay vakit geçirmeden
without delay gecikme olmaksızın
Proverb
truth hates delay hakikatin tecellisi tehiri sevmez
truth hates delay gerçek geciktirilmeyi sevmez
truth hates delay hakikat tehiri sevmez
Colloquial
delay spray geciktirici sprey
Trade/Economic
exit trade delay işlemden çıkış gecikmesi
avoidable delay önlenebilir gecikme
delay interest vade farkı
entry trade delay işlem giriş gecikmesi
compulsory delay zorunlu gecikme
delay of payment borç ertelemesi
penalty for delay gecikme cezası
delay payment ödemede gecikme
delay payment temdit
(goods) delay in customs (mallar) gümrüğe takılmak
interest for delay gecikme faizi
compulsory delay zorunlu geciktirme
unavoidable delay elde olmayan nedenlere dayanan gecikme
unavoidable delay kaçınılmaz gecikme
without any delay gecikmeksizin
without delay gecikmeksizin
delay of payment ödeme ertelemesi
indirect delay dolaylı gecikme
levy interest for delay gecikme faizi uygulamak
delay cost gecikme maliyeti
liquidated damages for delay gecikme tazminatı
delay fee gecikme bedeli
administrative delay time idari gecikme süresi
delay in payment ödemede gecikme
excusable delay affedilebilir gecikme
non-excusable delay affedilemez gecikme
non-excusable delay kabul edilemez gecikme
non-excusable delay mazur görülmeyen gecikme
clearance delay gümrük gecikmesi
Law
delay and penalty gecikme ve ceza
delay in the introduction of evidence delil ikamesinde gecikme
delay of trial muhakemenin gecikmesi
period of delay iddet müddeti
prejudicial delay zarar tehlikesi olan gecikme
delay of cancellation iptal mühleti
damages for delay in performance gecikme tazminatı
undue delay aşırı gecikme
undue delay adalet mekanizmasının haklı nedenlere dayanmadan yavaş ilerlemesi
Politics
extension of delay tanınmış olan müddetin bitimini biraz daha erteleme
Tourism
unavoidable delay önlenemeyen gecikme
departure delay insurance yer ayırtılmış bir taşıtın gecikmesini kapsayan sigorta
Technical
equivalent delay line eşdeğer gecikme hattı
delay relay geciktirme rölesi
digit delay element sayı geciktirme öğesi
sonic delay line akustik gecikme hattı
quartz delay line kuvars gecikme hattı
time delay unit geciktirme ünitesi
time delay control zaman geciktirmeli denetim
digit delay device sayı geciktirme aygıtı
ultrasonic delay line ültrasonik gecikme hattı
injection delay püskürtme gecikmesi
minimum delay code en az geciktirme kodu
nickel delay line nikelli geciktirme hattı
thermal time delay relay termik zaman geciktirmen röle
minimum delay coding en az geciktirme kod laması
ignition delay tutuşma gecikmesi
propagation delay yayılım gecikmesi
spark delay valve kıvılcım geciktirme valfi
delay line storage geciktirmen biriktirme
magnetostrictive delay line manyetostriktif geciktirme hattı
tapped delay line prizli gecikme hattı
video delay video gecikmesi
absolute delay mutlak gecikme
hg delay line cıvalı geciktirme hattı
ultrasonic delay line sesüstü gecikim hattı
tapped delay line dallı gecikme hattı
character delay damga gecikmesi
delay valve geciktirme rölesi
mercury delay line cıvalı geciktirme hattı
vacuum delay valve vakum geciktirme valfi
phase delay faz gecikmesi
acoustic delay line akustik gecikme hattı
chemical delay kimyasal gecikme
time delay zaman geciktirme
time delay zaman gecikmesi
repair delay time onarım gecikmesi zamanı
acoustic delay akustik gecikme
delay time gecikme süresi
roundtrip delay gidiş geliş gecikmesi
electromagnetic delay line elektromanyetik gecikme hattı
differential delay diferansiyel gecikme
acoustic delay line akustik geciktirme hattı
envelope-delay distortion zarf gecikmesi distorsiyonu
time-delay relay geciktirici bağlaç
time-delay relay zaman geciktirme rölesi
time-delay circuit zaman geciktirme devresi
phase-delay distortion faz gecikmesi distorsiyonu
through-connection delay santral bağlantı gecikmesi
injection delay period püskürtme gecikmesi periyodu
time delay geri kalmış
time delay gecikmiş
delay period yakıt yanma gecikmesi
pulse delay darbe gecikmesi
non-delay fuse taviksiz tapa
height delay yükseklik gecikmesi
time delay device zaman geciktirme cihazı
time delay starting or closing relay zaman gecikmeli açma/kapama rölesi
time-delay opening relay zaman gecikmeli başlatma rölesi
time-delay stopping relay zaman gecikmeli durdurma rölesi
time delay relay zaman geciktirme rölesi
weld delay time kaynak gecikme süreci
integrated circuit delay tümleşik devre gecikmesi
delay and power calculation standard gecikme ve güç hesaplama standardı
response delay yanıt gecikmesi
delay action fuse gecikmeli sigorta
time-delay relay gecikmeli röle
delay element geciktirici eleman
audio delay ses gecikmesi
operate delay işletim gecikmesi
response delay tepki gecikmesi
propagation delay yayılma gecikmesi
variation of group delay grup gecikmesinin değişimi
group delay grup gecikmesi
time-delay switch zaman gecikmeli anahtar
non-electrical automatic delay device elektrikle çalışmayan otomatik gecikme cihazı
differential mode delay diferansiyel mod gecikmesi
delay accuracy gecikme doğruluğu
non-electrical automatic control and delay devices elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları
delay components gecikme bileşenleri
mechanical system with input delay giriş gecikmeli mekanik sistem
long delay echo (lde) uzun zaman gecikmeli sinyal yankısı
long delay echo (lde) uzun zaman gecikmeli yankı sinyali
long delay uzun zaman gecikmeli
off-delay timer kapanış gecikmesi zamanlayıcısı
lumped delay toplu gecikme
delay count gecikme sayısı
Computer
short delay fb kısa gecikme fb
short delay kısa gecikme
start delay başlangıç gecikmesi
time read delay zaman okuma gecikmesi
video delay görüntü gecikmesi
repeat delay yineleme gecikme süresi
repeat delay tekrarlama gecikmesi
reverb delay yankı gecikmesi
response delay yanıt gecikmesi
bulk delay toplu gecikme
bulk delay yığınsal gecikme
rotational delay dönme gecikmesi
acoustic delay line akustik geciktirme hattı
audio delay ses gecikmesi
character delay karakter gecikmesi
coding delay kodlama gecikmesi
delay line gecikme hattı
delay equalizer gecikme denkleştiricisi
delay distortion gecikme bozulması
delay time gecikme zamanı
delay circuit geciktirme devresi
dial tone delay çevir sesi gecikmesi
delay angle gecikme açısı
delay print gecikmeli yazdırma
envelope delay zarf gecikmesi
feedback delay geri besleme gecikmesi
left delay sol gecikme
line delay satır gecikmesi
loop delay döngü gecikmesi
loop delay döngü bekleme süresi
minimize delay gecikmeyi en aza indir
panning delay dönme gecikmesi
phase delay evre gecikmesi
port delay bağlantı noktası gecikmesi
reflect delay yans gecikmesi
redial delay yeniden çevirme gecikmesi
pulse delay darbe gecikmesi
pulse delay vurum gecikmesi
queueing delay kuyruk gecikmesi
redial delay çevirme gecikmesi
repeat delay yineleme gecikmesi
minimum delay coding en az geciktirme kodlaması
minimum delay code en az geciktirme kodu
digit delay device sayı geciktirme aygıtı
delay line storage geciktirme hattı belleği
delay element geciktirme öğesi
delay line register geciktirme hattı yazmacı
delay element geciktirme elemanı
digit delay element sayı geciktirme öğesi
hg delay line cıvalı geciktirme hattı
magnetic delay line manyetik geciktirme hattı
magnetostrictive delay line manyetostriktif geciktirme hattı
mercury delay line cıvalı geciktirme hattı
ultrasonic delay line sesüstü gecikim hattı
ultrasonic delay line ultrasonik gecikme hattı
repair delay time onarım gecikmesi zamanı
time-delay zaman geciktirme
through-connection delay santral bağlaşım gecikmesi
round trip delay gidiş-geliş gecikmesi
queuing delay kuyruk gecikmesi
delay-tolerant gecikme toleranslı
Informatics
delay circuit geciktirme devresi
delay line gecikme hattı
delay instruction geciktirme komutu
delay line register gecikme hatlı yazmaç
delay time gecikme süresi
delay distortion gecikme bozulması
envelope delay zarf gecikmesi
delay equalizer gecikme denkleştiricisi
phase delay faz gecikmesi
service delay hizmet gecikmesi
signal delay işaret gecikmesi
phase delay evre gecikmesi
pulse delay vurum gecikmesi
transmission path delay iletim yolu gecikmesi
time-delay gecikme
queuing delay kuyruk gecikmesi
repeat delay yinelenme gecikmesi
tapped delay line çıkmalı gecikme hattı
time-delay zaman gecikmesi
loop delay döngüden çıkış denetimi
time-delay network geciktirme devresi
delay-dependent guaranteed cost control gecikmeye bağımlı garantili maliyet denetimi
time delay contacts zaman gecikmeli bağlantı
Telecom
dial tone delay çevir sesi gecikmesi
average delay ortalama gecikme
delay announcements gecikme anonsları
average delay of delayed calls gecikmiş çağrıların ortalama gecikmesi
longest delay en uzun bekletme
cost of delay gecikme maliyeti
receiver release-time delay alıcının alışa geçmedeki gecikmesi
receiver attack-time delay alıcının tepki verme gecikme zamanı
multimode group delay çok kipli grup gecikmesi
external delay dış gecikme
acknowledgement delay period alındı bilgisi gecikme süresi
dial tone delay çevirme tonu gecikmesi
link layer delay bağlantı katmanı gecikmesi
queuing delay kuyrukta bekleme gecikmesi
carrier sense delay taşıyıcı algılama gecikmesi
envelope delay distortion zarf gecikme bozulması
propagation delay yayılma gecikmesi
absolute delay mutlak gecikme
delay equalizer gecikme denkleştiricisi
disconnection delay kesinti süresi
audio delay ses gecikmesi
group delay variation grup gecikme değişimi
group delay grup gecikmesi
transmitter attack-time delay vericinin gönderme gecikme süresi
cell transfer delay hücre aktarım gecikmesi
time-delay network zaman geciktirmeli şebeke
polling delay yoklama gecikmesi
delay dial ertelenmiş arama
delay line gecikme hattı
delay spread gecikme yayılımı
Electric
delay line gecikme hattı
delay equalizer gecikme denkleştiricisi
delay equalizer gecikme düzleştirici
thermal time delay relay termik zaman geciktirmeli röle
differential delay diferansiyel gecikme
phase delay evre gecikmesi
phase delay faz gecikmesi
delay circuit geciktirme devresi
delay line geciktirme hattı
delay distortion gecikme bozulması
delay cable geciktirme kablosu
delay circuit geciktirici devre
electric delay line elektriksel gecikme hattı
envelope delay zarf gecikmesi
equivalent delay line eşdeğer gecikme hattı
nickel delay line nikelli geciktirme hattı
quartz delay line kuvars gecikme hattı
time delay zaman gecikmesi
independent time delay relay bağımsız zaman gecikme rölesi
dependent time delay relay bağımlı zaman gecikme rölesi
inverse time delay relay ters zaman gecikmeli röle
time delay relay zaman gecikme rölesi
Textile
delay pintle gecikme pimi
Automotive
constant time delay sabit gecikme süreli
automatic activation delay otomatik hareket geciktirici
ignition delay ateşleme süresi
vacuum delay valve vakum geciktirme valfi
spark delay valve kıvılcım geciktirme valfi
spark delay valve ateşleme geciktirme valfi
headlamp automatic on/off/delay ön far otomatik açma/kapama/geciktirme
ignition delay ateşleme gecikmesi
ignition delay çakma gecikmesi
two-way delay valve iki yollu geciktirme valfi
clutch delay valve debriyaj geciktirme valfı
differential vacuum delay and separator valve diferansiyel vakum geciktirme ve ayırma valfı
ignition delay ateşleme gecikme süresi
spark delay valve ateşleme geciktirme valfı
spark retard delay valve ateşleme rötar erteleme valfı
egr delay valve egr vakum geciktirme valfı
time delay relay geciktirme rölesi
delay vacuum bypass system geciktirme vakumu baypas düzeni
injection delay püskürtme gecikme süresi
Aeronautic
fine delay ince ayar göstergesi
group delay grup gecikmesi
causes of delay gecikme nedenleri
altitude delay irtifada radar gecikmesi
ejection gun time delay unit fırlatma tertibatı geciktirme ünitesi
breech time delay unit kama zaman geciktirme ünitesi
departure delay insurance kalkış gecikme sigortası
ignition delay ateşleme gecikmesi
delay to tehir etmek
envelope delay zarf geciktirmesi
base line delay baz hattı gecikmesi
ignition delay rötarlı ateşleme
delay to ertelemek
altitude delay irtifa gecikmesi
altitude delay irtifa geciktirmesi
initiation delay ilk gecikme
Marine
delay day geminin limanda geciktiği günler
Medical
delay in wound healing yara iyileşmesinde gecikme
surgical treatment delay cerrahi tedavi gecikmesi
mild motor developmental delay hafif motor gelişme geriliği
delay in the initiation of therapy tedaviye başlamada gecikme
delay in the initiation of therapy tedavide gecikme
diagnostic delay tanısal gecikme
severe psychomotor delay ağır psikomotor gerilik
patient delay hasta gecikmesi
doctor delay doktor gecikmesi
constitutional growth delay konstitüsyonel büyüme gecikmesi
growth and developmental delay büyüme gelişme geriliği
bone mineralization delay kemik mineralizasyonunda gecikme
delay in expressive language dil gelişiminde gecikme
Psychology
interaural delay kulaklar arası gecikme
delay of gratification doyumu erteleme
delay therapy geciktirme terapisi
developmental delay gelişimsel gecikme
phase delay faz geciktirme
delay conditioning gecikmeli şartlandırma
cognitive delay bilişsel gecikme
Pathology
delay delivery gecikmiş doğum
Food Engineering
delay time erteleme
delay time gecikme süresi
distance-velocity delay yol-hız gecikmesi
distance velocity delay yol-hız gecikmesi
Math
nonlinear system with time-varying delay zamanla değişen gecikmeli nonlineer sistem
time-varying delay zamanla değişen gecikme
Statistics
ratio delay method oran erteleme yöntemi
Physics
ionization delay iyonlaşma gecikmesi
Chemistry
delay screen geciktirme süzgeci
Education
constant time delay procedure sabit bekleme süreli öğretim
Military
delay action tavikli
delay fuze tavikli tapa
long-delay fuze uzun tavikli tapa
long delay uzun gecikme
delay on alternate position yedek mevzide oyalama
long-delay fuze uzun gecikmeli tapa
delay en route mehil
delay action önceden tespit edilen geciktirilmiş infilak
delay operation oyalama harekatı
delay from alternate değiştirme mevzilerinde oyalama
delay on successive position derinliğine ve kademeli oyalama mevzii
delay en route gecikme müddeti
delay release sinker geciktirme şamandırası
delay action geciktirmeli
fuze delay gecikmeli tapa
pyrotechnic delay işaret ve aydınlatma mühimmatı ateşleme geciktiricisi
short delay fuze kısa tavikli tapa
arming delay service ateşleme geciktirme cihazı
delay from successive positions birbiri gerisindeki mevzilerde oyalama
Basketball
delay of game topun canlı olduğu zamanı azaltmaya çalışmak