dial - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dial

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "dial" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
dial v. telefon numarası çevirmek
General
dial v. telefon etmek
dial v. aramak
dial v. telefonla aramak
dial v. aramak (telefon)
dial v. numaraları çevirmek
dial v. çevirmek (telefon numarasını)
dial v. telefon numaralarını çevirmek
dial v. numara çevirmek
dial v. çevirmek
dial v. telefon çevirmek
dial v. (telefon) numaraları çevirmek
dial v. göstermek
dial n. radyo dalga boyları kadranı
dial n. skala
dial n. surat
dial n. yüz
dial n. telefon üzerindeki numaraların olduğu kadran
dial n. kadran
dial n. mine (saatte)
dial n. telefon kadranı
dial n. çembersel kadran
dial n. güneş saati
Technical
dial güneş saati
dial saat kadranı
dial madenci pusulası
dial kadran ile ölçmek
dial tuşlamak
dial kadran
Computer
dial numarayı çevir
dial çevir
dial ara
dial teker gösterge
dial numara çevir
dial kadran
Mechanic
dial kontrol saatlerinin yüzü
Automotive
dial kadran
Aeronautic
dial hız arama vs.ayarladığını gösteren panel veya gösterge
British Slang
dial surat
dial yüz

Bedeutungen, die der Begriff "dial" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 215 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
dial direct to v. direkt aramak
dial (a telephone number) v. telefon çevirmek
dial the wrong number v. yanlış düşürmek (telefon numarası)
dial the number v. numarayı çevirmek
dial the wrong number v. yanlış numara çevirmek
dial the toll-free number on the screen v. ekranda görünen ücretsiz telefon hattını aramak
dial telephone n. diskli telefon
dial tone n. telefonda çevir sesi
dial plate n. skala
telephone dial n. telefon kadranı
dial phone n. telefon
luminous dial n. ışıklı kadran
dial up signal n. çevir sinyali
dial tone n. çevir sesi
on-hook dial n. ahize kaldırmadan arama
dial pulse n. çevirmeli arama
fast dial n. hızlı arama
clock dial n. saat kadranı
dial tone n. telefon çevir sesi
dial plate n. kadran
dial tone n. çevir sinyali
quick dial n. hızlı arama
puss-dial adj. bas-çevir
Idioms
dial it back a notch şiddetini/seviyesini azaltmak
Slang
dial down hafifletmek
dial down azaltmak
dial down düşürmek
dial down indirmek
Technical
internal dial gauge silindir çaplarının ölçülmesinde kullanılan
dial indicator ölçme saati
straight edge for dial gauge komparotör cetvel
dial graduation kadran taksimatı
dial indicator ölçü saati
internal dial gauge yatay ve dikey iki bileşen ile mehengirden oluşan ölçü aleti
dial gauge komparatör
the point of the dial gauge komparatör ölçü ayağı
dial gauge kadran göstergesi
dial indicator takometre
dial gauge kadranlı gösterge
dial wizard çevirme sihirbazı
dial interface çevirme arayüzü
dial plate döner levha
luminous dial karanlıkta görülebilen ölçü aleti kadranı
dial thermometer kadranlı termometre
dial indicator ibre
dial axis kadran eksen
dial gauge ibreli ölçek
dial pulse numara çevirme darbesi
dial indicator kadranlı gösterge
dial graduation ızgara taksimatı
graduated dial bölüntülü kadran
dial-up connection çevirmeli bağlantı
dial-up connection aramalı bağlantı
demand-dial interface wizard çevirme arayüzü birimi istek sihirbazı
dial-up networking connection çevirmeli ağ bağlantısı
speed-dial list hızlı çevirme listesi
speed-dial hızlı çevirme
measuring dial ölçüm kadranı
dial indicator ibreli gösterge
dial connection çevirme bağlantısı
dial gauge çevir sesi ölçer
speedometer dial hız göstergesi
calibrated dial derecelendirilmiş kadran
luminous dial ışıklı kadran
luminous dial ışır kadran
dial-up access çevirmeli erişim
dial-up terminal çevirmeli uçbirim
dial mechanism (numarayı) çevirme mekanizması
graduated dial scale taksimatlandırılmış kadran
radio wavelengths dial radyo dalga boyları kadranı
Computer
speed dial hızlı arama
speed dial hızlı çevirme
speed dial hızlı çevir
tone dial tonlu arama
dial/hangup çevir/telefonu kapat
yes, dial evet, çevir
where to dial aranılacak numara
where to dial çevrilecek numara
dial up terminal çevirmeli uç birim
rotary dial çevirmeli arama
save and dial kaydet ve çevir
auto dial dll dll otomatik çevirme
custom dial dll özel dll çevir
close on dial arama sırasında kapat
dial control arama denetimi
dial dialog arama iletisi
dial on demand istek üzerine bağlantı
dial as arama şekli
dial up terminal aramalı uçbirim
dial tone numara çevir sesi
dial again yeniden çevir
demand dial isteğe bağlı arama
dial phone telefonu çevir
dial attempts çevirme denemeleri
digits to dial aranacak numara
dial now şimdi çevir
dial as çevirme şekli
dial mode çevirme modu
dial using arama şekli
dial properties çevirme özellikleri
dial using calling card arama kartı'nı kullanarak ara
dial pad arama tuşları
dial the number numarayı çevir
dial tone delay çevir sesi gecikmesi
dial area code alan kodu çevir
dial area code alan kodunu çevir
dial up state çevirmeli ağ durumu
direct dial inwards doğrudan dahili arama
dial all lines tüm hatları çevir
dial pulse numara çevirme darbesi
dial tone çevir sesi
dial using ararken kullan
do not dial yandaki numarayı çevirme
do not dial arama
edit speed dial hızlı çevirmeyi düzenle
how to dial arama metodu
how to dial çevirme yöntemi
manual dial telefonla ara
manual dial el ile arama
no dial tone çevir sesi yok
no, do not dial hayır, arama
number to dial çevrilecek numara
pulse dial darbeli arama
auto-dial modem otomatik aramalı modem
dial-up adapter çevirmeli bağdaştırıcısı
dial-up networking script çevirmeli ağ komut dosyası
dial-up çevirmeli ağ
dial-up networking application çevirmeli ağ uygulaması
lan/dial-up yerel ağ/çevirmeli ağ
dial-up scripting tool çevirmeli komut dosyası aracı
dial-up çevirme
dial-in arama
dial-up terminal aramalı uçbirim
dial-up links telefonla aramalı bağlantılar
demand-dial isteğe bağlı ara
dial-up adapter çevirmeli bağdaştırıcı
dial-up networking çevirmeli ağ
dial-up server çevirmeli sunucu
dial-up connections telefonla aramalı erişim
dial-up lines çevirmeli hatlar
dial-up networking setup çevirmeli ağ kur
dial-up client çevirmeli istemci
dial-in hours içeri arama saatleri
dial-in clients dışarıdan arayan istemciler
dial-up networking user interface çevirmeli ağ kullanıcı arabirimi
dial-in client dışarıdan arayan istemci
dial-out hours dışarı arama saatleri
dial-up çevirmeli
dial-in içeri ararken
microsoft dial-up networking microsoft çevirmeli ağ
modem dial-up modem kullanarak çevirme
post-dial terminal screen çevirme sonrası uç birim ekranı
type of dial-up server çevirmeli sunucunun türü
pre-dial event çevirme öncesi olayı
Informatics
dial-up line aramalı hat
dial pulse numara çevirme vurumu
dial-up terminal çevirmeli uçbirim
dial-operated kadranlı
dial-up modem aramalı modem
dial-up network anahtarlamalı ağ
dial-up line ara-gir hat
dial-up modem çevirmeli modem
dial-up ara-gir
dial tone numara çevir sesi
dial-up service aramalı hizmetler
dial-up line çevirmeli hat
dial-up connection aramalı bağlantı
dial-up networking ara-gir ağ
dial tone çevir sesi
dial access aramalı erişim
Telecom
dial up terminal aramalı uçbirim
dial tone marker çevir sesi markörü
dial tone delay çevir sesi gecikmesi
dial telephone diskli telefon
dial tone çevir sesi
dial-up connection çevirmeli bağlantı
dial-up networking connection çevirmeli şebeke bağlantısı
dial backup arama yedekleme
extend dial dahili arama
dial level arama seviyesi
dial tone delay çevirme tonu gecikmesi
dial-up terminal çevirmeli uçbirim
dial-up network çevirmeli şebeke
dial speed çevirme hızı
dial access aramalı erişim
direct inward dial doğrudan dahili arama
dial-up line çevirmeli hat
rotary dial döner kadran
dial pulse çevirme darbesi
dial pulsing arama işaret darbesi
dial-off normal tone normal dışı çevir sesi
VoIP dial peer voip arama ucu
remote authentication dial-in user service arayan kullanıcı kimliğini uzaktan doğrulama hizmeti
virtual private dial-up network sanal özel çevirmeli şebeke
dial-up networking internete çevirmeli bağlantı
blind dial zil sesinin merkez ofisler arasında değiştiği telefon santral sistemi
remote dial-in user service uzaktan çevirimiçi kullanıcı hizmeti
dial  back geri aramalı
delay dial ertelenmiş arama
dial-on demand routing talebe bağlı yönlendirmeli çevirme
dial-it service eş zamanlı çoklu aramaların tek numaradan karşılanma hizmeti
speed dial phone number hızlı arama telefon numarası
VoIP dial peer VoIP çevirme tarafı
partial dial tone numarayı eksik çevirme veya zamanında çevirmeme tonu
Textile
feed regulator dial çekiş regülatörü göstergesi
Automotive
dial gage kadranlı mikrometre
dial indicator komparatör
temperature dial sıcaklık ayar düğmesi
dial bore gauge silindir komparatörü
dial torque wrench kadranlı tork anahtarı
dial indicator komparatör
dial caliper saatli kumpas
Aeronautic
calibrated dial derecelendirilmiş gösterge
Statistics
harmonic dial harmonik kadran
Geology
dial gauge deformasyon saati