equitable - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

equitable

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "equitable" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 18 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
equitable adj. adil
General
equitable adj. adalet
equitable adj. adalete uygun
equitable adj. insaflı
equitable adj. adil
equitable adj. adaletli
equitable adj. haktanır
equitable adj. eşitlikçi
equitable adj. tarafsız
equitable adj. hakkaniyete uygun
equitable adj. yansız
Trade/Economic
equitable adilane
equitable hakkaniyete uygun
equitable hakça
equitable adil
equitable tarafsız
equitable adalete uygun
Law
equitable adil

Bedeutungen, die der Begriff "equitable" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
equitable price n. adil fiyat
equitable distribution n. malların paylaşımı
equitable distribution n. mal paylaşımı
equitable distribution n. malların bölüşümü
Trade/Economic
equitable remedies hakkaniyete uygun çareler
equitable comparisons hakkaniyet karşılaştırmaları
equitable tax adil vergi
equitable price adil fiyat
equitable transfer intifa hakkının devri
Law
equitable relief parasal olmayan tedbir
equitable action adalet kurallarına dayanan dava
equitable construction adil yorumlama
equitable defense adale uygun defi
equitable lien kanuni rehin
equitable assets kişisel borçların ödenmesi maksadıyla üzerinde tasarruf edilebilir özel varlık
equitable interests yasal yararlanma hakları
equitable easement sınırlı süreli irtifak hakkı
equitable lien zilyetsiz rehin
equitable lien teslimi herhangi bir şarta tabi olmayan rehin
equitable charge teslimi herhangi bir şarta tabi olmayan gayrimenkul teminatı
equitable mortgage temlik şeklinde ipotek
equitable estate yasal anlamda tam mülkiyet olmamakla birlikte bir mülkten mülkiyet gibi yararlanma imkanı tanıyan yasal hak
equitable mortgage teminat vermek üzere temlik
equitable interests yasal olarak sahibi olmasa da ilgili mülkten yararlanan şahsın sahip olduğu yararlanma hakları
equitable construction eşitlikçi tefsir
equitable defense adale uygun savunma
equitable execution icra yoluyla satın alınmayan malların tahsilinin gerçekleştirilmesi için bir yedieminin görevlendirilmesi
equitable defense adil savunma
equitable defense adete uygun savunma
equitable defense hakkaniyetli savunma
equitable tolling zamanaşımı hükmünün adaletin sağlanması amacıyla askıya alınması (zamanaşımının durdurulması)
equitable tolling zamanaşımının eşitçilik ilkesine göre kesilmesi
equitable distribution (eşlerin boşanırken yaptığı) mal bölüşümü
equitable distribution (eşlerin boşanırken yaptığı) mal paylaşımı
equitable principles hakkaniyet ilkeleri
equitable compensation hakkaniyete uygun tazminat
equitable principles hakça ilkeler
equitable defense adil savunma
Politics
on an equitable basis hakkaniyet temelinde
equitable basis hakkaniyet temeli
equitable principles adalet prensipleri
equitable principles adalet ölçüleri
equitable principles eşitlik prensipleri
equitable voting power adil oy gücü
Statistics
equitable game adil oyun