escape - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

escape

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "escape" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
escape v. kaçmak
escape n. firar
escape n. kaçış
General
escape v. sızmak
escape v. aklından çıkmak
escape v. kaçıp kurtulmak
escape v. atlatmak
escape v. paçayı kurtarmak
escape v. yakayı sıyırmak
escape v. paçayı sıyırmak
escape v. kaçılmak
escape v. kurtulmak
escape v. savuşturmak
escape v. savmak
escape v. aklına gelmemek
escape v. hatırından çıkmak
escape v. yakayı kurtarmak
escape v. gözünden kaçmak
escape v. firar etmek
escape v. kaçmak
escape v. sıvışmak
escape v. kurtarmak
escape v. sızıntı yapmak
escape v. akla gelmemek
escape v. aşmak
escape n. kaçak
escape n. sızma
escape n. kaçma
escape n. sızıntı
escape n. kurtulma
escape n. kurtuluş
escape n. kaçış yolu
Technical
escape vazgeçmek
escape sızıntı
Computer
escape öncelem
escape önceleme
escape çıkış
escape çık
escape dönüş
Medical
escape eskap
Apiculture
escape arı kaçıran alet

Bedeutungen, die der Begriff "escape" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 272 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
escape to v. kapak atmak
escape from somebody's clutches v. pençesinden kurtulmak
be unable to escape from one's fate v. kaderinden kaçamamak
escape lightly v. hafif atlatmak
escape from someone's grasp v. birinin pençesinden kurtulmak
escape a great danger v. vartayı atlatmak
can not escape from death v. ölümden kaçamamak
make good one's escape v. kaçmayı başarmak
let escape v. kaçırmak
have a narrow escape v. paçayı sıyırmak
have a narrow escape v. ucuz kurtulmak
cause to escape v. kaçırmak
escape death v. ölümden dönmek
escape (from a dangerous situation) with little or no harm v. ucuz atlatmak
escape (from a dangerous situation) with little or no harm v. ucuz kurtulmak
escape from the attention of v. dikkatten kaçmak
escape from the attentions of v. dikkatlerden kaçmak
escape with slight injuries v. hafif sıyrıklarla kurtulmak
escape with light scrapes v. hafif sıyrıklarla kurtulmak
escape with few scrapes v. hafif sıyrıklarla kurtulmak
escape with light scrapes v. hafif sıyrıklarla atlatmak
escape with few scrapes v. hafif sıyrıklarla atlatmak
escape with slight injuries v. hafif sıyrıklarla atlatmak
escape death v. ölmekten kurtulmak
escape death v. ölümden kurtulmak
escape unhurt v. burnu bile kanamadan kurtulmak
escape uninjured v. yara almadan kurtulmak
escape unharmed v. burnu bile kanamadan kurtulmak
escape unhurt v. yara almadan kurtulmak
escape someone's clutches v. elinden kurtulmak
escape unharmed v. yara almadan kurtulmak
escape unharmed v. hiç yara almadan kurtulmak
escape with one's life v. canlı kurtulmak
escape tax v. vergiden kaçmak
escape uninjured v. burnu bile kanamadan kurtulmak
escape the danger v. tehlike atlatmak
escape the danger v. tehlikeden kurtulmak
escape the danger v. tehlikeyi savuşturmak
escape justice v. adaletten kaçmak
escape from prison v. hapisten firar etmek
escape from jail v. hapisten firar etmek
escape from prison v. hapisten kaçmak
escape from jail v. hapisten kaçmak
escape from the fishing rod v. oltadan kurtulmak
escape the fishing line v. oltadan kurtulmak
be caught in an impossible-to-escape situation v. kıskıvrak yakalanmak
escape from v. -den kaçmak
escape from the zoo v. hayvanat bahçesinden kaçmak
make an attempt to escape v. kaçmaya çalışmak
make an attempt to escape v. kaçmayı denemek
make an attempt to escape v. kaçma girişiminde bulunmak
narrowly escape a lynching attempt v. linç edilmekten son anda kurtulmak
narrowly escape a lynching attempt v. linç girişiminden kıl payı kurtulmak
narrowly escape a lynching attempt v. linç edilmekten zor kurtulmak
escape the attention v. gözden kaçmak
escape one's notice v. gözünden kaçmak
escape one's notice v. dikkatinden kaçmak
barely escape drowning v. boğulma tehlikesi geçirmek
barely escape drowning v. boğulma tehlikesi atlatmak
escape the wrath of v. hışmından kurtulmak
can't escape the wrath of v. hışmından kurtulamamak
escape with nothing but a few scrapes v. birkaç sıyrıkla atlatmak
escape with nothing but a few scrapes v. birkaç sıyrıkla kurtulmak
escape possible assassination v. olası bir suikasttan kurtulmak
escape damage v. hasardan kurtulmak
escape damage v. hasardan kaçmak
escape damage v. hasar almamak
escape from its cage v. kafesinden kaçmak
narrowly escape death v. ölümden şans eseri kurtulmak
narrowly escape death v. ölümden kıl payı kurtulmak
escape from prison v. ceza evinden kaçmak
escape from prison v. hapishaneden kaçmak
escape the battle v. savaştan kaçmak
escape by swimming v. yüzerek kaçmak
escape without injury v. yara almadan kurtulmak
escape without injury v. (kazayı vb) yaralanmadan atlatmak
barely escape with one’s life v. hayatını zor kurtarmak
escape on foot v. yayan kaçmak
escape on foot v. yürüyerek kaçmak
escape detection v. keşfedilmemek
escape detection v. bulunmamak
escape detection v. fark edilmemek
escape artist n. zincirlerden kurtulma şovu sunan sanatçı
escape valve n. egzoz supabı
narrow escape n. ucuz kurtulma
escape behaviour n. kaçma davranışı
fire escape n. yangın merdiveni
narrow escape n. darı darına kurtulma
escape attempt n. kaçma teşebbüsü
escape automobile n. çalıntı araba
escape character n. gündelikçi (kadın)
escape stairs n. kaçış merdiveni
escape door n. tehlike kaçış kapısı
a romantic escape n. romantik kaçamak
escape hatch n. imdat çıkışı
escape way n. çıkış yolu
point of no escape n. kaçarı olmayan nokta
point of no escape n. kaçışın (mümkün) olmadığı nokta
point of no escape n. çıkışın (mümkün) olmadığı nokta
avenue of escape n. kaçış yolu
the only way to escape n. kurtulmanın tek yolu
fire escape n. acil durum çıkış kapısı
escape route n. kaçış yolu
escape tunnel n. kaçış tüneli
escape drill n. tahliye tatbikatı
escape drill n. temsili tahliye
escape simulation n. tahliye tatbikatı
escape simulation n. kaçış tatbikatı
escape simulation n. temsili kaçış
escape simulation n. temsili tahliye
escape drill n. kaçış tatbikatı
escape drill n. temsili kaçış
escape route n. kaçış güzergahı
escape route n. kaçış rotası
escape-proof adj. sızdırmaz
(water) to escape the ear canal kulağa su kaçması
(water) to escape the ear canal kulağa su kaçmak
Phrases
only means of escape tek kaçış yolu
Proverb
little thieves are hanged but great ones escape ufak hırsızlar asılır büyük hırsızlar serbest bırakılır
Colloquial
an escape plan kaçış planı
Idioms
escape one's lips ağzından kaçmak
escape from one's lips ağzından kaçmak
escape someone's notice dikkatinden kaçmak
have a narrow escape ucuz atlatmak
escape by a hair's-breadth kıl payı kurtulmak
cut off one's escape kaçış yolunu kesmek
escape from -den kaçmak
escape from kirişi kırmak
escape from tüymek
cut off one's escape ricat yolunu kesmek
a narrow escape kılpayı kaçış
a narrow escape kılpayı kurtulma
escape someone's notice gözünden kaçmak
have a narrow escape kıl payı kurtulmak
narrow escape kıl payı kurtulma
a narrow escape kıl payı kurtulma
Speaking
you can't escape fate akacak kan damarda durmaz
i can't seem to escape you today bugün senden kurtuluş yok
he's had a lucky escape verilmiş sadakası varmış
it didn't escape my notice nazarımdan kaçmadı
the great escape büyük kaçış
you can't escape fate kaderden kaçamazsın
you can't escape your fate kaderinden kaçamazsın
you can't escape fate kaderinden kaçamazsın
you can't escape your fate kaderden kaçamazsın
he turned to cocaine to escape his problems sorunlarından kaçmak için kendini kokaine vermiş
there's no escape kurtuluş yok
there's no escape kaçış yok
Slang
escape goat günah keçisi
Trade/Economic
escape clause kaçınma hükmü
escape clause cayma şartı
escape clause şarttan korunma klozu
escape (from) bankruptcy iflasın eşiğinden dönmek
escape (from) bankruptcy iflastan kurtulmak
Law
escape from prison hapishaneden firar
escape from prison or detention house or assisting in an escape tevkifhane ve hapishaneden firar ve firara vesatat
assisting in an escape firara vesatat
escape clause cayma maddesi
assisting to escape firara vesatat
escape clause cayma klozu
escape clause cayma için akitte yer atan şart
escape risk kaçma riski
negligent escape gözetim görevlisinin ihmali sonucu suçlunun firar etmesi
escape warrant tevkif emri
escape warrant tevkif müzekkeresi
escape warrant yakalama emri
escape warrant yakalama müzekkeresi
Technical
escape shaft kurtulma şaftı
escape detector kaçak bulucu
escape water sızıntı
escape water kaçan su
escape channel tahliye kanalı
escape detector sızıntı bulucu
escape spillway acil dolusavak
escape character kaçış karakteri
escape sequence kaçış dizisi
escape valve emniyet vanası
data link escape character veri bağlacı kaçış karakteri
escape shaft çıkış şaftı
escape sequence kaçış tuşu dizisi
escape pipe emniyet borusu
escape pipe tahliye borusu
escape valve eskeyp valf
escape valve emniyet valfi
escape valve güvenlik valfi
air escape pipe hava tahliye borusu
escape pipe çıkış borusu
escape valve boşaltma valfı
escape pipe güvenlik borusu
fire escape window yangın kaçış penceresi
fire-escape stairs yangın merdiveni
escape velocity bir füzenin veya uzay mekiğinin yer çekiminden kurtulup kendiliğinden hareket etmesi için gereken hız
ladder escape kaçış merdiveni
escape apparatus kaça cihazı
escape apparatus kaçış cihazları
compressed oxygen escape apparatus sıkıştırılmış oksijen kaçış cihazları
escape peak kaçak doruk
gas escape gaz sızıntısı
steam escape buhar kaçağı
vapour escape buhar kaçağı
self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape kaçış için kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı
escape chute kaçış tüneli
escape chute kurtarma tüneli
escape mechanism kaçış mekanizması
Computer
escape sequence önceleme dizgesi
data link escape character veri bağı kaçışı karakteri
escape key escape tuşu
escape character değiştirme damgası
escape setxoff çıksetxoff
escape character kaçış damgası
escape setxon çıksetxon
escape sequence kaçış dizgesi
escape character çıkış karakteri
escape character escape karakteri
escape sequence çıkış tuşu bileşimi
escape sequence kaçış sırası
escape key kaçış tuşu
menu escape menü çıkış
data link escape character veri bağlacı kaçış karakteri
escape character kaçış karakteri
Informatics
escape sequence çıkış dizisi
escape character kod-dışı karakteri
escape key kod dışı çıkış tuşu
escape sequence kaçış tuşu dizisi
Telecom
data link escape veri bağlantı kaçışı
Mechanic
escape wheel saati pandülünde dişli teker
Construction
fire escape yangın merdiveni
fire escape yangın çıkışı
Lighting
escape lighting boşaltma aydınlatması
Automotive
emergency escape aracı kurtarma
escape lane kaçış yolu
escape hammer emniyet çekici (tehlike durumunda cam kırma amaçlı)
Traffic
emergency escape ramp acil kaçış rampası
Railway
escape funnel tahliye bacası
Aeronautic
escape capsule kurtulma kapsülü
escape envelope kurtulma bölmesi
launch escape tower fırlatma kurtarma kulesi
escape capsule kaçış kapsülü
Marine
certificate of test of emergency escape breathing device eebd sertifikası
Psychology
escape conditioning kaçmayı öğrenme
escape response kaçma tepkisi
escape training kaçma eğitimi
escape behavior kaçma davranışı
escape learning kaçmayı öğrenme
Physics
escape velocity kurtulma hızı
resonance escape probability rezonanstan uzaklaşma olasılığı
Marine Biology
escape trunk firar yolu
escape hatch firar kaportası
Apiculture
bee escape arı kaçıran
Education
emergency escape route kaçış yolu
Meteorology
escape velocity kaçış hızı
Geology
water escape structures su kaçış yapıları
Military
escape trunk üstüvane
escape hatch firar kaportası
gas escape hava kaçağı
evasion and escape intelligence kaçıp kurtulma istihbaratı
evasion and escape kaçma kurtulma
escape line kaçış hattı
evasion and escape kaçıp kurtulma
escape orbit kaçış yörüngesi
escape and evasion intelligence kaçma kurtulma istihbaratı
escape velocity kaçış hızı
escape and evasion chart kaçma kurtulma haritası
evasion and escape net kaçıp kurtulma organizasyonu
evasion and escape route kaçıp kurtulma yolu
escape chit kaçma permisi
escape chit kaçırma belgesi
drop zone escape atma sahasından ayrılış
escape chit kurtarma belgesi
escape chit kurtarma permisi
Hunting
escape hole gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal
Sport
mat escape minder dışına kaçmak