labor - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

labor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "labor" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 85 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
labor v. uğraşmak
labor v. çalışmak
labor n. emek
labor n. iş gücü
labor n. çalışma
labor n. işgücü
labor n. doğum sancısı
General
labor v. emek vermek
labor v. doğurma halinde olmak
labor v. çaba harcamak
labor v. doğum sancısı çekmek
labor v. çabalamak
labor v. ağrı çekmek
labor v. çalışmak (iş vb)
labor v. emekle meydana getirmek
labor v. güçlükle ilerlemek
labor v. alın teriyle yapmak
labor v. emek harcamak
labor v. çalışmak
labor v. uğraşmak
labor v. (gemi) denizde çalkalanmak
labor v. (taşıt) yavaş yavaş ilerlemek
labor v. sıkıntıya sokmak
labor v. yormak
labor v. yük olmak
labor v. zahmet vermek
labor v. ayrıntılar üzerinde fazlaca durmak
labor v. ince ince uğraşmak
labor v. ayrıntıya girmek
labor v. detaya girmek
labor v. zahmet çekmek
labor v. sıkıntıya dayanmak
labor v. (gemi/bot) sağa sola yalpalamak
labor n. meşakkat
labor n. zorluk
labor n. zahmet
labor n. amel
labor n. hizmet
labor n. doğum sancısı
labor n. sıkıntı
labor n. işçilik
labor n. çalışma
labor n. işçi sınıfı
labor n. görev
labor n. geminin denizde çalkalanması
labor n. emekçiler
labor n. amele
labor n.
labor n. teksas'ta eskiden kullanılan yaklaşık 177 dönümlük bir arazi alanı
labor adj. işçi sınıfı ile ilgili
labor adj. işçilikle ilgili
labor adj. emekle ilgili
labor adj. çabayla ilgili
labor adj. işçiliği etkileyen
labor adj. işletmeyi etkileyen
Trade/Economic
labor işçi sınıfı
labor emek
labor iş gücü
labor çalışma
labor
labor işgücü
labor işçilik
labor işçiler
labor işçilik ücreti
labor beden yükümlülüğü
labor mesai
labor para ile ölçülebilen insan emeği
Politics
labor n. işçi partisi
labor n. çalışma bakanlığı
labor adj. işçi partisi ile ilgili
labor adj. işçi sınıfının görüşleri ile ilgili
labor iş gücü
labor çalışma
labor emek
labor
Mechanic
labor işçilik
labor
Automotive
labor işçilik
Marine
labor denizlerde çalkalanmak
labor çok hırpalanmak
labor fırtınada geminin şiddetle çalkalanması
labor fırtınada geminin şiddetle çalkanması
Medical
labor doğum eylemi
labor doğum
labor travay

Bedeutungen von dem Begriff "labor" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Medical
labor labour

Bedeutungen, die der Begriff "labor" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
labor force n. iş gücü
labor force n. işgücü
General
be in labor v. doğurmakta olmak
labor under a misconception v. yanlış kanıda olmak
be in labor v. doğum sancısı çekmek
cause a false labor v. yalancı sancılara sebep olmak
trigger an early labor v. erken doğumu tetiklemek
labor for something v. bir şey için çalışmak
go into labor v. doğumun başlaması (gebelikte)
labor [obsolete] v. vurmak
labor [obsolete] v. dövmek
labor [obsolete] v. emek vererek bir yere, konuma vb. getirmek
labor force activity n. işgücü oranı
contracts for work and labor n. eser sözleşmeleri
forced labor n. angarya
skilled labor n. vasıflı işçi
labor market n. iş talebi
hand labor n. el ile yapılan iş
labor agreement n. toplu sözleşme
labor policy n. çalışma politikası
labor relations n. iş ilişkileri
labor force activity n. işgücüne katılma oranı
ministry of labor n. çalışma bakanlığı
labor law n. iş kanunu
sweated labor n. az ücretli iş
the ministry of labor n. çalışma bakanlığı
cooperative society of labor n. işçi emek kooperatifleri
cancellation of labor contract n. iş akdinin feshi
labor cost n. işgücü maliyeti
labor time n. iş zamanı
labor contract n. hizmet sözleşmesi
labor laws and legislation n. iş hukuku
flexible hours of labor n. esneklik çalışma saatleri
labor relations n. işçi ve işveren ilişkileri
turkish alien labor n. türk yabancı iş gücü
forced labor n. zorla çalıştırma
ottoman labor organizations n. osmanlı işçi örgütleri
one who uses forced labor n. angaryacı
the status of labor force n. işgücünün statüsü
labor pains n. doğum sancıları
labor contract n. iş sözleşmesi
the labor party n. işçi partisi
labor contract n. hizmet akdi
international labor activities n. uluslararası işçi faaliyetleri
hard labor n. ağır ceza
the rights of a labor n. işçi hakları
ottoman labor association n. osmanlı amele cemiyeti
manual labor n. amelelik
labor courts n. iş mahkemeleri
sexual division of labor n. iş bölümünde cinsiyet
cancellation of labor contract n. işten çıkarma
a labor of love n. gönüllü yapılan iş
ottoman labor agreement n. osmanlı toplu iş sözleşmesi
labor force n. insan gücü
collective labor agreements n. toplu iş sözleşmeleri
labor discipline n. iş disiplini
labor bureaus n. çalışma bakanlığı
manual labor n. el işi
right to labor n. çalışma hakkı
labor force n. işgücü oranı
contract labor n. sözleşmeli iş
seasonal labor n. mevsimlik iş
labor union members n. işçi sendika üyeleri
phases of labor bargaining n. toplu pazarlık aşamaları
codetermination of labor n. yönetime katılma
labor exchange n. iş ve işçi bulma kurumu
labor cost n. işçilik maliyeti
labor force activity n. işgücü iştirak nispeti
the status of labor force n. işgücünün meslekteki mevkii
adaptation of labor n. işe alıştırma
labor force n. işgücüne katılma oranı
skilled labor n. kalifiye işçi
division of labor n. iş bölümü
alien labor n. yabancı iş gücü
labor negotiations n. toplu pazarlık
home labor n. ev işi
contract labor n. sözleşmeli işçi
labor productivity n. iş verimliliği
international labor activities n. uluslararası iş faaliyetleri
minister of labor and social security n. çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
hours of labor n. çalışma saatleri
labor room n. ağrı odası
manual labor n. ağır iş
codetermination of labor n. işçilerin yönetime katılması
pakistani alien labor n. pakistanlı yabancı iş gücü
labor force n. işgücü iştirak nispeti
effectiveness of labor n. emek müessiriyeti
division of labor n. işin bölüşümü
migrant labor n. göçmen işçi
labor costs n. işgücü maliyeti
labor bargaining subjects n. toplu pazarlık konuları
world confederation of labor n. dünya işçi konfederasyonu
labor union locals n. yerel işçi sendikaları
division of labor n. işbölümü
contracts for work and labor n. çalışma ve iş için sözleşmeler
department of labor n. iş bölümü
labor disputes n. iş uyuşmazlıkları
labor unions n. işçi sendikaları
casual labor n. gündelikçi
labor pains n. çalışma özeni
labor hygiene n. iş hijyeni
manual labor n. el emeği
expert for labor hygiene n. iş hijyenisti
labor of love n. hatır işi
a labor of love n. zevk için yapılan iş
labor of love n. zevk için yapılan iş
total labor n. toplam emek
labor total n. emek toplamı
labor hours n. işçilik saati
labor  unions and international relations n. işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler
labor market n. iş piyasası
international labor office n. ilo
labor inspection n. iş denetimi
labor unions and mass media n. işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
labor movement n. işçi hareketi
labor supply n. iş gücü arzı
labor and laboring classes n. iş ve işçi sınıfları
labor economics n. çalışma ekonomisi
labor demand n. iş talebi
labor unions and communism n. işçi sendikaları ve komünizm
unskilled labor n. vasıfsız işçiler
wages and labor productivity n. ücretler ve iş verimliliği
alien labor n. yabancı işçi
child labor n. çocuk işçi
child labor n. çocuk işçiliği
child labor n. çocuk işgücü
labor confederation n. işçi konfederasyonu
day labor n. günlük iş
labor-force participation n. işgücü desteği
labor capital formation-accumulation n. tasarrufa teşvik programları
labor dispute-disagreement n. iş uyuşmazlığı
division of labor n. taksimü’l-a’mal
collective-labor bargaining n. toplu pazarlık
labor-employment exchange n. iş ve işçi bulma kurumu
labor struggle-fight n. iş mücadelesi
labor-worker’s health and job safety-security n. işçi sağlığı ve iş güvenliği
labor-job protection n. iş güvencesi
labor capital formation-accumulation n. işçi elinde varlık teşkili
labor dispute-disagreement n. toplu iş uyuşmazlığı
on-the-site labor n. şantiye çalışması
extra labor n. fazladan çalışma
wage labor n. ücretli işçi
labor school n. meslek lisesi (okulu)
slave labor camp n. esir çalışma kampı
labor of love n. severek yapılan iş
labor of love n. çıkar gözetmeden gönüllü yapılan iş
labor-intensive adj. hizmet
labor-intensive adj. yoğun işgücü gerektiren
non-labor adj. emek dışı
non-labor adj. emek içermeyen
labor-saving adj. iş gücünü azaltan
labor-saving adj. emek tasarrufu sağlayan
labor-saving adj. kolaylaştırıcı
Phrasals
labor at something bir şey üzerinde çok çalışmak
labor for someone birisi için çalışmak
labor over something bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak
Phrases
respect for labor emeğe saygı
we who labor here seek only the truth bizim burada vazifemiz gerçeği bulmak
Idioms
labor of hercules n. büyük çaba gerektiren iş/görev
labor of hercules n. büyük gayret isteyen iş/görev
labor of hercules n. çok zor iş/görev
labor of hercules n. çok güç iş/görev
labor of hercules n. meşakkatli iş/görev
labor of hercules n. zahmetli iş/görev
have the fruits of one's labor yaptıklarının meyvesini almak
receive the fruits of one's labor yaptıklarının meyvesini almak
have the fruits of one's labor yaptığı işin meyvesini almak
receive the fruits of one's labor yaptığı işin meyvesini almak
labor of love hatır işi
labor of love hatır için yapılan iş
fruits of one's labor(s) emeklerinin meyvesi
labor under an assumption bir düşünceye/varsayıma yanlış yere inanmak
labor under an assumption bir düşünceye/varsayıma kendini kaptırmak
induce labor in someone suni sancı vermek
induce labor in someone doğum sancılarını başlatmak için gerekli tıbbi girişimlerde bulunmak
a labor of love zevk için yapılan iş
a labor of love hatır için yapılan iş
Speaking
i will not labor the point işin ayrıntılarına girmeyeceğim
my wife is in labor karımın doğum sancısı çekiyor
my wife is in labor eşim doğum sancısı çekiyor
my wife is in labor eşimin doğum sancısı başladı
my wife is in labor karımın doğum sancısı başladı
Trade/Economic
labor emigration emek göçü
labor union emek birliği
surplus labor işgücü fazlası
direct labor time differences direkt işçilik zaman farkları
agricultural labor productivity tarımsal emek verimliliği
labor rate variance işçilik ücret farkı
regional division of labor bölgesel uzmanlaşma
production labor direkt işçilik
labor policy işçi politikası
cheap labor country ucuz emek ülkesi
elasticity of demand for labor işgücü talebi esnekliği
labor efficiency variance işçilik verim sapması
international migration of labor uluslararası işgücü göçleri
child labor çocuk işçi
labor court iş mahkemesi
labor union iş birliği
labor turnover işçi devir oranı
labor intensive emek yoğun
agricultural labor productivity emek girdisi başına düşen tarımsal üretim
labor contract iş anlaşması
total product of labor emeğin toplam üretimi
labor economics çalışma ekonomisi
international division of labor uluslararası iş bölümü
labor turnover işçi giriş çıkış devri
movement of labor emeğin hareketli olması
pauper labor düşük ücretli emek
the american federation of labor and congress of industrial organizations amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi
labor contract iş akdi
direct labor direkt işçilik
marginal product of labor emeğin marjinal ürünü
labor accidents iş kazaları
indirect labor endirekt işçilik
elasticity of substitution of capital for labor sermayenin emek yerine ikame esnekliği
supply of labor theory iş gücü arzı teorisi
unskilled labor beceri sahibi olmayan işçi
labor department iş kısmı
day labor gündelik iş
sue and labor charges dava ve emek masrafları
marginal labor cost marjinal emek maliyeti
skilled labor yetişmiş emek
labor piracy daha yüksek ücretlerle başka kuruluşlardan işçi çekme
labor organization işçi örgütü
labor contract toplu iş sözleşmesi
labor organizations işçi örgütleri
labor law iş hukuku
organized labor örgütlenmiş emek
labor exchange işçi borsası
organized labor sendikalaşmış işgücü
female labor force participation rate kadın işçi katılım oranı
unskilled labor düz işçi
price of labor emeğin fiyatı
civilian labor force sivil işgücü
direct labor dolaysız emek
competitive labor market rekabetçi emek piyasası
labor exchange emek borsası
labor disturbances iş karışıklıkları (grev vb)
labor cost variance işçilik maliyet sapması
production labor üretici işçilik
potential labor force potansiyel işgücü
unit cost of labor birim emek maliyeti
external labor market dışsal emek piyasası
efficiency units of labor işgücü etkinlik birimleri
wage elasticity of labor supply işgücü arzının ücret esnekliği
labor capital ratio emek sermaye oranı
labor immobility emek hareketsizliği etkenleri
hard labor ağır iş cezası
labor supply işgücü arzı
international labor market uluslararası emek piyasası
labor piracy işçi korsanlığı
semiskilled labor yarı nitelikli işgücü
labor supply emek arzı
international labor organization uluslararası işgücü örgütü
skilled labor nitelikli işgücü
secondary labor markets ikincil emek piyasaları
labor force işgücü arzı
labor saving technological progress emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişme
labor policy işçilere yönelik politikalar
unfair labor practice haksız işgücü uygulamaları
labor saving technological progress belli bir yenilik veya buluş dolayısıyla aynı emek miktarının kullanılmasıyla daha yüksek bir üretim elde edilmesi
internal labor market içsel emek piyasası
labor market discrimination işgücü piyasasında ayırımcılık
labor matters çalışma mevzuatına ilişkin hususlar
labor abundant country emek zengin ülke
skilled labor hypothesis yetişkin işgücü hipotezi
unlimited supplies of labor sınırsız emek arzı
labor turnover işgücü devri
labor day iş günü
labor turnover emek devir oranı
labor force faal nüfus
underutilization of labor emeğin eksik kullanımı
efficiency of labor emeğin üretimde verimliliği
mobility of labor emeğin hareketliliği
labor productivity işgücü verimliliği
labor union contract işçi sendikası sözleşmesi
labor demand işgücü talebi
ministry of labor and social security çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
actual labor force gerçek işgücü
labor budget işgücü bütçesi
labor contract işgücü sözleşmesi
division of labor uzmanlaşma
outside labor dışarıdan yapılan iş
labor productivity emek verimliliği
free circulation of labor emeğin serbest dolaşımı
labor rate variance işçilik ücret sapması
unskilled labor vasıfsız işçi
labor resources iş kaynağı
regional division of labor bölgesel iş bölümü
labor market emek piyasası
actual labor force halen çalışsın veya çalışmasın iş arayan insanların sayısı
indentured labor ödünç işçilik
labor agreement toplu iş sözleşmesi
labor exchange işçi bulma kurumu
labor legislation toplu sözleşme yasaları
labor day işçi bayramı
skilled labor beceri sahibi işçi
labor laws iş yasaları
labor agreement iş anlaşması
labor rate variance işçilik fiyat farkı
surplus labor artık emek
free movement of labor emeğin serbest dolaşımı
outside labor firma dışından görevlendirilen işçi
labor saving technological progress sermayenin verimliliğini emeğinkinden daha yüksek oranda artıran teknik gelişme
labor/capital ratio emek/sermaye oranı
direct labor wage differences direkt işçilik ücret farkları
forced labor angarya
ministry of labor çalışma bakanlığı
productive labor direkt işçilik
input of labor emek girdisi
labor cost emek maliyeti
movement of labor emek hareketi
labor time emek süresi
labor theory of value emek değer teorisi
labor scarce country işgücü kıt ülke
labor troubles iş ve işçi olayları
labor legislation iş mevzuatı
nonproductive labor endirekt işçilik
labor movement işçi hareketi
productive labor imalat işçiliği
labor leader işçi lideri
labor party işçi partisi
labor union işçi sendikası
labor question işçi sorunu
labor saving işten tasarruf sağlayan
real labor cost reel işçilik maliyeti
productive labor üretici işçilik
cheap labor ucuz emek
labor market işgücü piyasası
outside labor açıktan istihdam
labor force beşeri sermaye
dual labor market hypothesis ikili emek piyasası hipotezi
marginal productivity of labor emeğin marjinal verimliliği
turnover in the labor market emek piyasasında işçi döngüsü
unit labor cost birim emek maliyet
labor force idle atıl durumdaki işgücü
labor policy çalışma politikası
labor relations iş ilişkileri
labor unions and mass media işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
labor contract iş sözleşmesi
labor market iş piyasası
labor productivity iş verimliliği
labor unions and communism işçi sendikaları ve komünizm
labor discipline iş disiplini
skilled labor kalifiye işçi
labor laws and legislation iş hukuku
labor courts iş mahkemeleri
labor inspection iş denetimi
labor unions işçi sendikaları
labor disputes iş uyuşmazlıkları
labor demand iş talebi
division of labor iş bölümü
labor and laboring classes iş ve işçi sınıfları
labor zionism iş yaşamında siyonizm
labor unions and international relations işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler
labor and worker safety iş ve işçi güvenliği
labor force participation rate iş gücüne katılım oranı
bonded labor borçların para ile değil de doğrudan işcilik ve istihsal gücü ile ödenmesi
cost savings in labor işçilik maliyetlerinin düşürülmesi
direct labor doğrudan işçilik
backward-bending labor supply curve tersine dönen emek arz eğrisi
backward-bending labor supply curve bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki
labor-force participation rate işgücü katılım oram
labor-unions işçi sendikaları
capital-labor ratio sermaye-emek oranı
labor relations işçi-işveren ilişkileri
labor-intensive technique emek-yoğun teknik
labor-intensive emek yoğun
labor-scarce country emek kıt ülke
capital-labor ratio sermaye emek oranı
labor theory of value emek-değer teorisi
labor dispute işçi-işveren anlaşmazlıkları
labor intensive emek-yoğun
labor relations işçi-işveren ilişkileri toplu sözleşme görüşmeleri vb
labor intensive commodity emek-yoğun mal
labor court işçi-işveren ilişkilerine bakan mahkeme
lump-of-labor hypothesis sabit toplam iş hipotezi
labor-saving emekten tasarruf
long-run demand for labor uzun dönemli emek talebi
labor-augmenting technological progress emek geliştirici teknolojik ilerleme
labor-intensive commodity emek-yoğun mal
non-productive labor endirekt işçilik
national labor relations board ulusal işçi-işveren ilişkileri kurulu
non-productive labor dolaylı işçilik
short-run labor demand curve kısa dönem emek arz eğrisi
indirect labor dolaylı işçilik
labor flow işgücü akımı
labor cost işçilik
labor agreement iş sözleşmesi
labor and management işçi ve işveren
labor budget maaş bütçesi
labor exchange iş ve işçi bulma kurumu
labor indemnity işçi tazminatı
labor abundant country işgücü bol ülke
labor act iş yasası
division of labor işbölümü
labor dispute iş anlaşmazlığı
hours of labor çalışma saatleri
forced labor cebri çalıştırma
labor cost ratio emek maliyet oranı
labor conditions çalışma koşulları
labor capital proportions emek/sermaye oranları
labor productivity işçi verimliliği
labor protection işçi sağlığı korunması
labor safety officer iş güvenliği görevlisi
labor-saving işçilikten kazanım
labor-saving machinery işçilik gücü azaltıcı makineler
labor safety iş güvenliği
labor cost iş gücü maliyeti
vertical labor union dikey sendika
vertical labor union sanayi alanında örgütlü sendika
horizontal labor union belli bir alanda uzman olan işçilerin kurduğu sendika
horizontal labor union yatay işçi sendikası
unit labor in man-hours birim iş adam-saati
localization of labor coğrafi iş bölümü
localization of labor veya bölgesel iş bölümü
semi-skilled labor yarı kalifiye işçi
company labor policies şirket istihdam politikası
company labor policies şirket istihdam siyaseti
collective labor agreement toplu iş sözleşmesi
direct labor cost direkt işgücü maliyeti
unfair labor practices haksız işgücü uygulamaları
indirect labor cost dolaylı işçi maliyeti
unfair labor practices adil olmayan işgücü uygulamaları
nonproductive labor dolaylı işçilik
nonproductive labor faydalı olmayan işçilik
cheap labor ucuz işçilik
cheap labor ucuz işgücü
marginal disutility of labor emeğin marjinal yararsızlığı
mobility of labor işgücünün dolaşımı
mobility of labor işgücünün akışkanlığı
direct labor budget doğrudan işgücü bütçesi
labor turnover formula işçi devridaimi formülü
regional division of labor coğrafi iş bölümü
free labor market serbest emek piyasası
skilled labor vasıflı emek
labor managed firm işçi yönetimli firma
labor managed firm özyönetim şirket
labor-run company özyönetim şirket
labor peace çalışma barışı
socially necessary labor toplumsal gerekliliği olan emek
simple labor basit emek
labor shortage işgücü kıtlığı
labor legislation çalışma hukuku
labor and solidarity day emek ve dayanışma günü
standard labor time standart iş zamanı
standard labor rate standart iş ücreti
casualisation of labor geçici personelin sayısının artması
casualization of labor geçici personelin sayısının artması
casualization of labor geçici ve standart dışı işlerin artması
casualisation of labor geçici ve standart dışı işlerin artması
labor economist çalışma ekonomisti
emotional labor duygusal emek
forming labor unions sendikalaşma
forming labor unions sendikal örgütlenme
labor monoply emek tekeli
labor federation işçi federasyonu
labor summary sheet işçi icmal tablosu
labor variance işgücü değişkenliği
labor company işçi şirketi
labor market flexibility işgücü piyasası esnekliği
labor market flexibility emek piyasası esnekliği
labor process emek süreci
labor saver işgücü tasarrufu sağlayan
labor-intensive system emek yoğun sistem
manual labor amelelik
trade and labor minister ticaret ve çalışma bakanı
termination of the labor contract hizmet akdinin feshi
termination of the labor contract iş akdinin sona ermesi
army of labor işgücü ordusu
labor day işçi ve emekçi bayramı
turkish labor law türk iş kanunu
pro-labor emekçi yanlısı
pro-labor işçi yanlısı
labor law agreements iş hukuku sözleşmeleri
bureau of labor statistics iş gücü istatistikleri bürosu
bureau of labor statistics işçi istatistikleri bürosu
labor unrest işçi huzursuzluğu
labor unrest işçi grevleri
labor hoarding konjonktürün daralma döneminde firmaların emeği tam kapasite çalıştırmamalarına karşın onları işte tutmaları ve görevlerine son vermemeleri
labor hoarding emek istifçiliği
labor hoarding emek gömülemesi
labor hoarding emek stoklaması
labor pool işgücü havuzu
international labor defense 1925'de abd'de kurulmuş uluslararası işçi haklarını koruma derneği
labor market regulations işgücü piyasası düzenlemeleri
labor regulations işgücü piyasası düzenlemeleri
labor market report işgücü piyasası raporu
labor law iş kanunu
labor code iş kanunu
labor struggle emek mücadelesi
labor turnover personel değişim oranı
manual labor (el ile yapılan) bedensel iş
contingent labor bağımlı emek
contingent labor ücretle çalışan işgücü
unfree labor zorla çalıştırma
concrete labor somut emek
slave labor köle iş gücü
sweatshop labor sömürüye dayalı işgücü/emek
forced and compulsory labor cebri ve zorunlu çalışma