labor - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

labor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"labor" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 85 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
labor f. uğraşmak
labor f. çalışmak
labor i. emek
labor i. iş gücü
labor i. çalışma
labor i. işgücü
labor i. doğum sancısı
General
labor f. emek vermek
labor f. doğurma halinde olmak
labor f. çaba harcamak
labor f. doğum sancısı çekmek
labor f. çabalamak
labor f. ağrı çekmek
labor f. çalışmak (iş vb)
labor f. emekle meydana getirmek
labor f. güçlükle ilerlemek
labor f. alın teriyle yapmak
labor f. emek harcamak
labor f. çalışmak
labor f. uğraşmak
labor f. (gemi) denizde çalkalanmak
labor f. (taşıt) yavaş yavaş ilerlemek
labor f. sıkıntıya sokmak
labor f. yormak
labor f. yük olmak
labor f. zahmet vermek
labor f. ayrıntılar üzerinde fazlaca durmak
labor f. ince ince uğraşmak
labor f. ayrıntıya girmek
labor f. detaya girmek
labor f. zahmet çekmek
labor f. sıkıntıya dayanmak
labor f. (gemi/bot) sağa sola yalpalamak
labor i. meşakkat
labor i. zorluk
labor i. zahmet
labor i. amel
labor i. hizmet
labor i. doğum sancısı
labor i. sıkıntı
labor i. işçilik
labor i. çalışma
labor i. işçi sınıfı
labor i. görev
labor i. geminin denizde çalkalanması
labor i. emekçiler
labor i. amele
labor i.
labor i. teksas'ta eskiden kullanılan yaklaşık 177 dönümlük bir arazi alanı
labor s. işçi sınıfı ile ilgili
labor s. işçilikle ilgili
labor s. emekle ilgili
labor s. çabayla ilgili
labor s. işçiliği etkileyen
labor s. işletmeyi etkileyen
Trade/Economic
labor işçi sınıfı
labor emek
labor iş gücü
labor çalışma
labor
labor işgücü
labor işçilik
labor işçiler
labor işçilik ücreti
labor beden yükümlülüğü
labor mesai
labor para ile ölçülebilen insan emeği
Politics
labor i. işçi partisi
labor i. çalışma bakanlığı
labor s. işçi partisi ile ilgili
labor s. işçi sınıfının görüşleri ile ilgili
labor iş gücü
labor çalışma
labor emek
labor
Mechanic
labor işçilik
labor
Automotive
labor işçilik
Marine
labor denizlerde çalkalanmak
labor çok hırpalanmak
labor fırtınada geminin şiddetle çalkalanması
labor fırtınada geminin şiddetle çalkanması
Medical
labor doğum eylemi
labor doğum
labor travay

"labor" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Medical
labor labour

"labor" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
labor force i. iş gücü
labor force i. işgücü
General
be in labor f. doğum sancısı çekmek
be in labor f. doğurmakta olmak
labor under a misconception f. yanlış kanıda olmak
trigger an early labor f. erken doğumu tetiklemek
cause a false labor f. yalancı sancılara sebep olmak
labor for something f. bir şey için çalışmak
go into labor f. doğumun başlaması (gebelikte)
labor [obsolete] f. vurmak
labor [obsolete] f. dövmek
labor [obsolete] f. emek vererek bir yere, konuma vb. getirmek
labor pains i. doğum sancıları
one who uses forced labor i. angaryacı
labor union members i. işçi sendika üyeleri
labor force activity i. işgücü iştirak nispeti
phases of labor bargaining i. toplu pazarlık aşamaları
codetermination of labor i. yönetime katılma
labor exchange i. iş ve işçi bulma kurumu
labor cost i. işçilik maliyeti
a labor of love i. gönüllü yapılan iş
hours of labor i. çalışma saatleri
ministry of labor i. çalışma bakanlığı
hand labor i. el ile yapılan iş
labor market i. iş talebi
contract labor i. sözleşmeli iş
seasonal labor i. mevsimlik iş
right to labor i. çalışma hakkı
labor force i. işgücü oranı
labor bureaus i. çalışma bakanlığı
manual labor i. el işi
sexual division of labor i. iş bölümünde cinsiyet
labor disputes i. iş uyuşmazlıkları
department of labor i. iş bölümü
division of labor i. işbölümü
contracts for work and labor i. çalışma ve iş için sözleşmeler
world confederation of labor i. dünya işçi konfederasyonu
labor union locals i. yerel işçi sendikaları
pakistani alien labor i. pakistanlı yabancı iş gücü
labor force i. işgücü iştirak nispeti
cancellation of labor contract i. işten çıkarma
labor discipline i. iş disiplini
effectiveness of labor i. emek müessiriyeti
migrant labor i. göçmen işçi
labor costs i. işgücü maliyeti
labor bargaining subjects i. toplu pazarlık konuları
manual labor i. ağır iş
codetermination of labor i. işçilerin yönetime katılması
labor productivity i. iş verimliliği
international labor activities i. uluslararası iş faaliyetleri
division of labor i. işin bölüşümü
contract labor i. sözleşmeli işçi
the status of labor force i. işgücünün meslekteki mevkii
labor room i. ağrı odası
adaptation of labor i. işe alıştırma
labor force i. işgücüne katılma oranı
skilled labor i. kalifiye işçi
division of labor i. iş bölümü
alien labor i. yabancı iş gücü
home labor i. ev işi
labor negotiations i. toplu pazarlık
minister of labor and social security i. çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
labor cost i. işgücü maliyeti
labor time i. iş zamanı
labor contract i. hizmet sözleşmesi
labor laws and legislation i. iş hukuku
flexible hours of labor i. esneklik çalışma saatleri
labor relations i. işçi ve işveren ilişkileri
turkish alien labor i. türk yabancı iş gücü
forced labor i. zorla çalıştırma
ottoman labor organizations i. osmanlı işçi örgütleri
labor unions i. işçi sendikaları
casual labor i. gündelikçi
labor pains i. çalışma özeni
labor hygiene i. iş hijyeni
manual labor i. el emeği
expert for labor hygiene i. iş hijyenisti
sweated labor i. az ücretli iş
the ministry of labor i. çalışma bakanlığı
cooperative society of labor i. işçi emek kooperatifleri
cancellation of labor contract i. iş akdinin feshi
labor force activity i. işgücü oranı
labor contract i. iş sözleşmesi
contracts for work and labor i. eser sözleşmeleri
forced labor i. angarya
skilled labor i. vasıflı işçi
labor contract i. hizmet akdi
international labor activities i. uluslararası işçi faaliyetleri
hard labor i. ağır ceza
the rights of a labor i. işçi hakları
ottoman labor agreement i. osmanlı toplu iş sözleşmesi
the labor party i. işçi partisi
labor law i. iş kanunu
labor agreement i. toplu sözleşme
labor policy i. çalışma politikası
labor relations i. iş ilişkileri
labor force activity i. işgücüne katılma oranı
collective labor agreements i. toplu iş sözleşmeleri
labor force i. insan gücü
ottoman labor association i. osmanlı amele cemiyeti
manual labor i. amelelik
labor courts i. iş mahkemeleri
the status of labor force i. işgücünün statüsü
a labor of love i. zevk için yapılan iş
labor of love i. hatır işi
labor of love i. zevk için yapılan iş
total labor i. toplam emek
labor total i. emek toplamı
labor hours i. işçilik saati
labor  unions and international relations i. işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler
labor market i. iş piyasası
labor supply i. iş gücü arzı
labor unions and mass media i. işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
international labor office i. ilo
labor inspection i. iş denetimi
labor unions and communism i. işçi sendikaları ve komünizm
labor and laboring classes i. iş ve işçi sınıfları
labor movement i. işçi hareketi
labor economics i. çalışma ekonomisi
labor demand i. iş talebi
wages and labor productivity i. ücretler ve iş verimliliği
child labor i. çocuk işçi
alien labor i. yabancı işçi
unskilled labor i. vasıfsız işçiler
child labor i. çocuk işçiliği
child labor i. çocuk işgücü
labor confederation i. işçi konfederasyonu
day labor i. günlük iş
labor-worker’s health and job safety-security i. işçi sağlığı ve iş güvenliği
collective-labor bargaining i. toplu pazarlık
labor-job protection i. iş güvencesi
labor struggle-fight i. iş mücadelesi
labor-force participation i. işgücü desteği
labor capital formation-accumulation i. işçi elinde varlık teşkili
labor capital formation-accumulation i. tasarrufa teşvik programları
division of labor i. taksimü’l-a’mal
labor dispute-disagreement i. iş uyuşmazlığı
labor-employment exchange i. iş ve işçi bulma kurumu
labor dispute-disagreement i. toplu iş uyuşmazlığı
on-the-site labor i. şantiye çalışması
extra labor i. fazladan çalışma
wage labor i. ücretli işçi
labor school i. meslek lisesi (okulu)
slave labor camp i. esir çalışma kampı
labor of love i. severek yapılan iş
labor of love i. çıkar gözetmeden gönüllü yapılan iş
labor-intensive s. hizmet
labor-intensive s. yoğun işgücü gerektiren
non-labor s. emek içermeyen
non-labor s. emek dışı
labor-saving s. iş gücünü azaltan
labor-saving s. emek tasarrufu sağlayan
labor-saving s. kolaylaştırıcı
Phrasals
labor at something bir şey üzerinde çok çalışmak
labor over something bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak
labor for someone birisi için çalışmak
Phrases
respect for labor emeğe saygı
we who labor here seek only the truth bizim burada vazifemiz gerçeği bulmak
Idioms
receive the fruits of one's labor yaptıklarının meyvesini almak
have the fruits of one's labor yaptığı işin meyvesini almak
receive the fruits of one's labor yaptığı işin meyvesini almak
have the fruits of one's labor yaptıklarının meyvesini almak
labor of love hatır işi
labor of love hatır için yapılan iş
fruits of one's labor(s) emeklerinin meyvesi
labor under an assumption bir düşünceye/varsayıma kendini kaptırmak
labor under an assumption bir düşünceye/varsayıma yanlış yere inanmak
induce labor in someone suni sancı vermek
induce labor in someone doğum sancılarını başlatmak için gerekli tıbbi girişimlerde bulunmak
a labor of love zevk için yapılan iş
a labor of love hatır için yapılan iş
Speaking
i will not labor the point işin ayrıntılarına girmeyeceğim
my wife is in labor eşim doğum sancısı çekiyor
my wife is in labor karımın doğum sancısı çekiyor
my wife is in labor karımın doğum sancısı başladı
my wife is in labor eşimin doğum sancısı başladı
Trade/Economic
labor/capital ratio emek/sermaye oranı
direct labor wage differences direkt işçilik ücret farkları
outside labor firma dışından görevlendirilen işçi
free movement of labor emeğin serbest dolaşımı
labor saving technological progress sermayenin verimliliğini emeğinkinden daha yüksek oranda artıran teknik gelişme
labor piracy işçi korsanlığı
labor supply emek arzı
international labor organization uluslararası işgücü örgütü
semiskilled labor yarı nitelikli işgücü
labor supply işgücü arzı
international labor market uluslararası emek piyasası
labor immobility emek hareketsizliği etkenleri
hard labor ağır iş cezası
labor capital ratio emek sermaye oranı
unfair labor practice haksız işgücü uygulamaları
labor market discrimination işgücü piyasasında ayırımcılık
secondary labor markets ikincil emek piyasaları
labor force işgücü arzı
labor saving technological progress emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişme
labor policy işçilere yönelik politikalar
wage elasticity of labor supply işgücü arzının ücret esnekliği
unit cost of labor birim emek maliyeti
surplus labor artık emek
labor disturbances iş karışıklıkları (grev vb)
elasticity of substitution of capital for labor sermayenin emek yerine ikame esnekliği
supply of labor theory iş gücü arzı teorisi
potential labor force potansiyel işgücü
indirect labor endirekt işçilik
marginal product of labor emeğin marjinal ürünü
labor cost variance işçilik maliyet sapması
labor piracy daha yüksek ücretlerle başka kuruluşlardan işçi çekme
labor organization işçi örgütü
labor contract toplu iş sözleşmesi
labor accidents iş kazaları
production labor üretici işçilik
unskilled labor beceri sahibi olmayan işçi
labor department iş kısmı
day labor gündelik iş
sue and labor charges dava ve emek masrafları
marginal labor cost marjinal emek maliyeti
skilled labor yetişmiş emek
direct labor dolaysız emek
organized labor sendikalaşmış işgücü
female labor force participation rate kadın işçi katılım oranı
unskilled labor düz işçi
price of labor emeğin fiyatı
competitive labor market rekabetçi emek piyasası
labor exchange emek borsası
civilian labor force sivil işgücü
labor law iş hukuku
labor exchange işçi borsası
labor matters çalışma mevzuatına ilişkin hususlar
skilled labor hypothesis yetişkin işgücü hipotezi
labor turnover emek devir oranı
labor abundant country emek zengin ülke
organized labor örgütlenmiş emek
pauper labor düşük ücretli emek
direct labor direkt işçilik
movement of labor emeğin hareketli olması
labor union iş birliği
labor court iş mahkemesi
labor intensive emek yoğun
agricultural labor productivity emek girdisi başına düşen tarımsal üretim
labor contract iş anlaşması
total product of labor emeğin toplam üretimi
labor turnover işçi giriş çıkış devri
labor turnover işçi devir oranı
international division of labor uluslararası iş bölümü
labor organizations işçi örgütleri
labor economics çalışma ekonomisi
labor rate variance işçilik ücret farkı
regional division of labor bölgesel uzmanlaşma
production labor direkt işçilik
labor policy işçi politikası
cheap labor country ucuz emek ülkesi
direct labor time differences direkt işçilik zaman farkları
elasticity of demand for labor işgücü talebi esnekliği
labor efficiency variance işçilik verim sapması
international migration of labor uluslararası işgücü göçleri
child labor çocuk işçi
the american federation of labor and congress of industrial organizations amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi
labor emigration emek göçü
labor contract iş akdi
agricultural labor productivity tarımsal emek verimliliği
labor union emek birliği
surplus labor işgücü fazlası
free circulation of labor emeğin serbest dolaşımı
efficiency units of labor işgücü etkinlik birimleri
division of labor uzmanlaşma
outside labor dışarıdan yapılan iş
labor productivity emek verimliliği
actual labor force halen çalışsın veya çalışmasın iş arayan insanların sayısı
indentured labor ödünç işçilik
labor resources iş kaynağı
regional division of labor bölgesel iş bölümü
labor market emek piyasası
unskilled labor vasıfsız işçi
labor rate variance işçilik ücret sapması
labor saving technological progress belli bir yenilik veya buluş dolayısıyla aynı emek miktarının kullanılmasıyla daha yüksek bir üretim elde edilmesi
internal labor market içsel emek piyasası
skilled labor nitelikli işgücü
external labor market dışsal emek piyasası
skilled labor beceri sahibi işçi
labor agreement iş anlaşması
labor day işçi bayramı
efficiency of labor emeğin üretimde verimliliği
mobility of labor emeğin hareketliliği
labor productivity işgücü verimliliği
labor legislation toplu sözleşme yasaları
labor laws iş yasaları
labor agreement toplu iş sözleşmesi
labor exchange işçi bulma kurumu
labor force faal nüfus
underutilization of labor emeğin eksik kullanımı
labor budget işgücü bütçesi
labor contract işgücü sözleşmesi
actual labor force gerçek işgücü
labor union contract işçi sendikası sözleşmesi
labor demand işgücü talebi
ministry of labor and social security çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
unlimited supplies of labor sınırsız emek arzı
labor turnover işgücü devri
labor day iş günü
labor rate variance işçilik fiyat farkı
forced labor angarya
ministry of labor çalışma bakanlığı
productive labor direkt işçilik
labor cost emek maliyeti
movement of labor emek hareketi
labor theory of value emek değer teorisi
input of labor emek girdisi
labor time emek süresi
productive labor imalat işçiliği
labor leader işçi lideri
labor saving işten tasarruf sağlayan
nonproductive labor endirekt işçilik
labor union işçi sendikası
labor movement işçi hareketi
labor legislation iş mevzuatı
labor scarce country işgücü kıt ülke
labor troubles iş ve işçi olayları
labor question işçi sorunu
labor party işçi partisi
real labor cost reel işçilik maliyeti
cheap labor ucuz emek
productive labor üretici işçilik
labor market işgücü piyasası
outside labor açıktan istihdam
labor force beşeri sermaye
dual labor market hypothesis ikili emek piyasası hipotezi
unit labor cost birim emek maliyet
marginal productivity of labor emeğin marjinal verimliliği
turnover in the labor market emek piyasasında işçi döngüsü
labor force idle atıl durumdaki işgücü
labor policy çalışma politikası
labor relations iş ilişkileri
labor contract iş sözleşmesi
labor market iş piyasası
division of labor iş bölümü
labor and laboring classes iş ve işçi sınıfları
labor demand iş talebi
labor courts iş mahkemeleri
labor productivity iş verimliliği
labor unions and mass media işçi sendikaları ve kitle iletişim araçları
labor unions and communism işçi sendikaları ve komünizm
skilled labor kalifiye işçi
labor inspection iş denetimi
labor disputes iş uyuşmazlıkları
labor discipline iş disiplini
labor unions işçi sendikaları
labor laws and legislation iş hukuku
labor unions and international relations işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler
labor zionism iş yaşamında siyonizm
labor and worker safety iş ve işçi güvenliği
labor force participation rate iş gücüne katılım oranı
bonded labor borçların para ile değil de doğrudan işcilik ve istihsal gücü ile ödenmesi
cost savings in labor işçilik maliyetlerinin düşürülmesi
direct labor doğrudan işçilik
backward-bending labor supply curve bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki
backward-bending labor supply curve tersine dönen emek arz eğrisi
capital-labor ratio sermaye-emek oranı
labor relations işçi-işveren ilişkileri
labor-force participation rate işgücü katılım oram
labor-unions işçi sendikaları
labor-intensive emek yoğun
labor-intensive technique emek-yoğun teknik
labor-scarce country emek kıt ülke
labor relations işçi-işveren ilişkileri toplu sözleşme görüşmeleri vb
labor intensive commodity emek-yoğun mal
labor court işçi-işveren ilişkilerine bakan mahkeme
labor intensive emek-yoğun
labor-saving emekten tasarruf
long-run demand for labor uzun dönemli emek talebi
labor theory of value emek-değer teorisi
labor-intensive commodity emek-yoğun mal
lump-of-labor hypothesis sabit toplam iş hipotezi
labor dispute işçi-işveren anlaşmazlıkları
capital-labor ratio sermaye emek oranı
labor-augmenting technological progress emek geliştirici teknolojik ilerleme
non-productive labor endirekt işçilik
national labor relations board ulusal işçi-işveren ilişkileri kurulu
non-productive labor dolaylı işçilik
short-run labor demand curve kısa dönem emek arz eğrisi
indirect labor dolaylı işçilik
labor flow işgücü akımı
labor exchange iş ve işçi bulma kurumu
labor abundant country işgücü bol ülke
labor dispute iş anlaşmazlığı
labor act iş yasası
labor indemnity işçi tazminatı
labor budget maaş bütçesi
labor and management işçi ve işveren
labor cost işçilik
labor agreement iş sözleşmesi
division of labor işbölümü
hours of labor çalışma saatleri
labor capital proportions emek/sermaye oranları
labor cost ratio emek maliyet oranı
forced labor cebri çalıştırma
labor conditions çalışma koşulları
labor-saving machinery işçilik gücü azaltıcı makineler
labor-saving işçilikten kazanım
labor productivity işçi verimliliği
labor safety officer iş güvenliği görevlisi
labor protection işçi sağlığı korunması
labor safety iş güvenliği
labor cost iş gücü maliyeti
vertical labor union dikey sendika
vertical labor union sanayi alanında örgütlü sendika
horizontal labor union belli bir alanda uzman olan işçilerin kurduğu sendika
horizontal labor union yatay işçi sendikası
unit labor in man-hours birim iş adam-saati
localization of labor veya bölgesel iş bölümü
localization of labor coğrafi iş bölümü
semi-skilled labor yarı kalifiye işçi
company labor policies şirket istihdam siyaseti
company labor policies şirket istihdam politikası
collective labor agreement toplu iş sözleşmesi
direct labor cost direkt işgücü maliyeti
unfair labor practices adil olmayan işgücü uygulamaları
indirect labor cost dolaylı işçi maliyeti
unfair labor practices haksız işgücü uygulamaları
nonproductive labor dolaylı işçilik
nonproductive labor faydalı olmayan işçilik
cheap labor ucuz işçilik
cheap labor ucuz işgücü
marginal disutility of labor emeğin marjinal yararsızlığı
mobility of labor işgücünün dolaşımı
direct labor budget doğrudan işgücü bütçesi
mobility of labor işgücünün akışkanlığı
labor turnover formula işçi devridaimi formülü
regional division of labor coğrafi iş bölümü
skilled labor vasıflı emek
free labor market serbest emek piyasası
labor-run company özyönetim şirket
labor managed firm işçi yönetimli firma
labor managed firm özyönetim şirket
labor peace çalışma barışı
simple labor basit emek
socially necessary labor toplumsal gerekliliği olan emek
labor shortage işgücü kıtlığı
labor legislation çalışma hukuku
labor and solidarity day emek ve dayanışma günü
standard labor time standart iş zamanı
standard labor rate standart iş ücreti
casualization of labor geçici ve standart dışı işlerin artması
casualization of labor geçici personelin sayısının artması
casualisation of labor geçici personelin sayısının artması
casualisation of labor geçici ve standart dışı işlerin artması
labor economist çalışma ekonomisti
emotional labor duygusal emek
forming labor unions sendikalaşma
forming labor unions sendikal örgütlenme
labor monoply emek tekeli
labor variance işgücü değişkenliği
labor summary sheet işçi icmal tablosu
labor federation işçi federasyonu
labor company işçi şirketi
labor market flexibility işgücü piyasası esnekliği
labor market flexibility emek piyasası esnekliği
labor process emek süreci
labor saver işgücü tasarrufu sağlayan
labor-intensive system emek yoğun sistem
manual labor amelelik
trade and labor minister ticaret ve çalışma bakanı
termination of the labor contract iş akdinin sona ermesi
termination of the labor contract hizmet akdinin feshi
army of labor işgücü ordusu
labor day işçi ve emekçi bayramı
turkish labor law türk iş kanunu
pro-labor işçi yanlısı
pro-labor emekçi yanlısı
labor law agreements iş hukuku sözleşmeleri
bureau of labor statistics iş gücü istatistikleri bürosu
bureau of labor statistics işçi istatistikleri bürosu
labor unrest işçi huzursuzluğu
labor unrest işçi grevleri
labor hoarding konjonktürün daralma döneminde firmaların emeği tam kapasite çalıştırmamalarına karşın onları işte tutmaları ve görevlerine son vermemeleri
labor hoarding emek istifçiliği
labor hoarding emek stoklaması
labor hoarding emek gömülemesi
labor pool işgücü havuzu
international labor defense 1925'de abd'de kurulmuş uluslararası işçi haklarını koruma derneği
labor market regulations işgücü piyasası düzenlemeleri
labor regulations işgücü piyasası düzenlemeleri
labor market report işgücü piyasası raporu
labor law iş kanunu
labor code iş kanunu
labor struggle emek mücadelesi
labor turnover personel değişim oranı
manual labor (el ile yapılan) bedensel iş
contingent labor bağımlı emek
contingent labor ücretle çalışan işgücü
unfree labor zorla çalıştırma
concrete labor somut emek
slave labor köle iş gücü
sweatshop labor sömürüye dayalı işgücü/emek
forced and compulsory labor cebri ve zorunlu çalışma
forced and compulsory labor zorla ve zorunlu çalışma
labor-intensive işçilik yoğun
labor-intensive iş-yoğun
penal clause in a labor/work contract iş sözleşmesinde cezai şart
value marginal product of labor emeğin marjinal ürün değeri
labor union leader sendika başkanı