labour - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

labour

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"labour" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 86 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
labour f. uğraşmak
labour f. çalışmak
labour i. işgücü
labour i. doğum sancısı
labour i. emek
labour i. iş gücü
labour i. çalışma
General
labour f. doğum sancısı çekmek
labour f. emek vermek
labour f. uğraşmak
labour f. emek harcamak
labour f. çaba harcamak
labour f. çalışmak
labour f. çabalamak
labour f. (gemi) denizde çalkalanmak
labour f. (taşıt) yavaş yavaş ilerlemek
labour f. alın teriyle yapmak
labour f. çalışmak (iş vb)
labour f. güçlükle ilerlemek
labour f. emekle meydana getirmek
labour f. ağrı çekmek
labour f. doğurma halinde olmak
labour f. sıkıntıya sokmak
labour f. yormak
labour f. yük olmak
labour f. zahmet vermek
labour f. ayrıntılar üzerinde fazlaca durmak
labour f. ince ince uğraşmak
labour f. ayrıntıya girmek
labour f. detaya girmek
labour f. zahmet çekmek
labour f. sıkıntıya dayanmak
labour f. (gemi/bot) sağa sola yalpalamak
labour i. çalışma
labour i. zahmet
labour i. hizmet
labour i. amel
labour i. işçi sınıfı
labour i. amele
labour i. doğum sancısı
labour i. geminin denizde çalkalanması
labour i. emekçiler
labour i. görev
labour i.
labour i. işçilik
labour i. sıkıntı
labour i. zorluk
labour i. meşakkat
labour i. teksas'ta eskiden kullanılan yaklaşık 177 dönümlük bir arazi alanı
labour s. meşakkatli
labour s. işçi sınıfı ile ilgili
labour s. işçilikle ilgili
labour s. emekle ilgili
labour s. çabayla ilgili
labour s. işçiliği etkileyen
labour s. işletmeyi etkileyen
Trade/Economic
labour işgücü
labour
labour çalışma
labour beden yükümlülüğü
labour emek
labour mesai
labour para ile ölçülebilen insan emeği
labour işçi sınıfı
labour işçiler
labour işçilik ücreti
labour iş gücü
labour işçilik
Politics
labour i. işçi partisi
labour i. çalışma bakanlığı
labour s. işçi partisi ile ilgili
labour s. işçi sınıfının görüşleri ile ilgili
labour
labour emek
labour iş gücü
labour çalışma
Mechanic
labour
labour işçilik
Marine
labour fırtınada geminin şiddetle çalkanması
labour çok hırpalanmak
labour denizlerde çalkalanmak
labour fırtınada geminin şiddetle çalkalanması
Medical
labour travay
labour doğum
labour doğum eylemi
labour labor

"labour" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 484 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
labour force i. işgücü
General
labour under a delusion f. hayale kapılmak
be in labour f. doğum sancısı çekmek
have labour pains f. sancılanmak
add labour charge f. (ücrete) işçilik eklemek
add the labour charges to the invoice f. faturaya işçilik ücretini eklemek
include the labour charges to the invoice f. faturaya işçilik ücretini eklemek
include labour charge f. (ücrete) işçilik eklemek
labour [obsolete] f. vurmak
labour [obsolete] f. dövmek
labour [obsolete] f. emek vererek bir yere, konuma vb. getirmek
labour productivity i. emek verimi
qualified labour i. vasıflı işgücü
labour relations i. çalışma ilişkileri
labour supply i. işgücü arzı
labour pain i. doğum sancısı
hard labour i. ağır ceza
labour grading i. iş değerleme
hand labour i. el emeği
forced labour i. angarya
international labour organisation i. milletler arası çalışma teşkilatı
natural division of labour i. tabii iş bölümü
international labour organization i. uluslararası çalışma örgütü
labour union i. işçi sendikası
wage labour i. ücretli emek
sexual division of labour i. cinsel iş bölümü
labour turnover i. işgücü devri
brain labour i. beyin emeği
labour productivity i. emeğin verimliliği
the weak sides of labour i. emeğin zayıf yönleri
labour turnover i. işçi devri
unskilled labour i. vasıfsız emek
hand labour i. kol emeği
labour force mobility i. emek hareketi
international division of labour i. uluslararası işbölümü
manual labour i. el işi
minister of labour i. çalışma bakanı
supply of labour i. emek arzı
labour demand i. emek talebi
labour market i. iş piyasası
labour wage i. işçi ücreti
secretary of labour i. çalışma bakanı
demand for labour i. emek talebi
mental labour i. zihin emeği
skilled labour i. nitelikli işgücü
labour grading i. iş değerlendirmesi
labour market i. emek pazarı
skilled labour i. vasıflı işgücü
labour monopoly i. emek monopolü
labour market i. emek piyasası
physical labour i. bedensel çalışma
labour force mobility i. emek seyyaliyeti
labour pains i. doğum sancıları
labour pains i. çalışma özeni
externalisation of labour i. işgücünün dışsallaştırılması
elasticity in labour supply i. işgücü esnekliği
labour supply i. emek arzı
history of labour relations i. çalışma ilişkileri tarihi
unskilled labour i. niteliksiz işgücü
labour force mobility i. işgücü seyyaliyeti
division of labour i. işbölümü
hard labour i. kürek cezası
international labour organisation i. ılo
skilled labour i. vasıflı emek
ministry of labour i. çalışma bakanlığı
unskilled labour i. kaba
child labour i. çocuk işçiliği
child labour i. çocuk işgücü
labour theory of value i. emek-değer kuramı
labour-manpower migration i. emek göçü
skilled labour i. nitelikli emek-işgücü
slave labour camp i. esir çalışma kampı
labour-saving i. iş tasarrufu
stoop labour i. bedensel çalışma
labour of love i. severek yapılan iş
labour of love i. çıkar gözetmeden gönüllü yapılan iş
labour of love i. hatır işi
labour-intensive s. hizmet
labour-saving s. emekten tasarruf ettiren
labour-saving s. zahmeti azaltan
labour-intensive s. yoğun işgücü gerektiren
Phrasals
labour over yoğun emek harcamak
labour over yoğun çalışmak
labour under yanlış yönlendirilmek
Idioms
labour under a delusion yanılmak
labour under a delusion yanlış inanışa kapılmak
labour under a delusion aldanmak
labour the point uzun uzadıya açıklamak
labour the point bokunu çıkarmak
labour the point bir konu üzerinde fazla durmak
labour of love hatır işi
labour of love hatır için yapılan iş
labour under an assumption bir düşünceye/varsayıma yanlış yere inanmak
labour under an assumption bir düşünceye/varsayıma kendini kaptırmak
a labour of love zevk için yapılan iş
a labour of love hatır için yapılan iş
Trade/Economic
aesthetic labour i. dış görünüşlerine göre işe alınan çalışanlar
direct labour dolaysız işçilik
cost of labour işgücü maliyeti
labour power emek gücü
low skilled labour force düşük vasıflı işgücü
labour intensive emek yoğun
labour force faal nüfus
reflection account for direct labour expenses direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı
direct labour expenses direkt işçilik giderleri
labour standards çalışma standartları
labour rights işçi hakları
physical labour bedensel çalışma
juvenile labour çocuk işçi
dilute labour deneyimsiz işçilerin yanına deneyimlileri de almak
dilution of labour deneyimsiz işçilerin yanına deneyimlileri alma
direct labour direkt işçilik
pauper labour düşük ücretli işgücü
labour market emek piyasası
input of labour emek girdisi
labour time emek süresi
mobility of labour emek akışkanlığı
labour cost emek maliyeti
labour theory of value emek değer teorisi
manual labour el işçiliği
labour supply emek arzı
labour question işçi sorunu
labour party işçi partisi
stoppage of labour işçi grevi
labour troubles iş ve işçi olayları
labour office iş ve işçi bulma kurumu
labour saving işten tasarruf sağlayan
labour scarce country işgücü kıt ülke
labour legislation iş mevzuatı
labour union işçi sendikası
labour movement işçi hareketi
labour leader işçi lideri
unskilled labour niteliksiz iş
skilled labour nitelikli işgücü
standard labour rate standart iş ücreti
free labour serbest emek
standard labour time standart iş zamanı
organized labour örgütlü işgücü
free labour sendikasız işçiler
international division of labour uluslararası işbölümü
international labour law uluslararası iş hukuku
skilled labour vasıflı işgücü
international labour uluslararası insangücü
labour force aktif nüfus
department of labour economics and industrial relations çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümü
bonded labour borçların para ile değil de doğrudan işcilik ve istihsal gücü ile ödenmesi
labour loss iş gücü kaybı
labour loss işgücü kaybı
direct labour cost direkt işçilik maliyeti
labour intensive emek-yoğun
labour-saving emekten tasarruf
labour relations işçi-işveren ilişkileri
labour-intensive emek yoğun
labour intensive commodity emek-yoğun mal
labour act iş yasası
labour budget maaş bütçesi
manual labour amelelik
labour force işgücü
tribunal of labour iş mahkemesi
labour cost işçilik
labour abundant country işgücü bol ülke
labour dispute iş anlaşmazlığı
labour exchange iş ve işçi bulma kurumu
unproductive labour verimsiz emek
labour indemnity işçi tazminatı
labour agreement iş sözleşmesi
labour and management işçi ve işveren
labour flow işgücü akımı
indirect labour dolaylı işçilik
hours of labour çalışma saatleri
labour cost ratio emek maliyet oranı
labour emigration emek göçü
labour capital proportions emek/sermaye oranları
minister of labour çalışma bakanı
labour conditions çalışma koşulları
labour wages işçi ücreti
labour exchange iş değişimi
labour-union işçi sendikası
labour day çalışma günü
labour costs işçilik giderleri
labour-intensive işçilik yoğun
labour cost işçilik masrafı
labour management committee bir şirketteki işgücü ile malzemenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlama yollarını arayan kurul
labour turnover işçi devri
hard labour ağır iş
labour market area iş ve işçi piyasasının genişliği
labour budget estimate işgücü bütçe tahmini
labour organization işçi derneği
company labour policy işçi politikası
free labour market serbest iş ve işçi piyasası
unskilled labour basit işleri yapan işçiler
labour-market iş ve işçi piyasası
labour budget işgücü bütçesi
common labour alelade işçilik
labour saving machinery insan gücünden ve emeğinden tasarruf sağlayan makineler
labour contract iş akdi
physical labour bedeni çalışma
common labour basit işçilik
unskilled labour vasıfsız işçiler
labour-market emek piyasası
labour market area işçi piyasası
company labour policy bir şirketin çalışan politikası
labour contract işveren ile sendika arasında imzalanmış sözleşme
labour management committee çalışma yönetimi kurulu
labour contract iş sözleşmesi
common labour kalitesiz işçilik
common labour vasıfsız işçilik
hard labour ağır iş cezası
hard labour zor iş
labour piracy işçi korsanlığı
labour theory of value değerin emek kuramı
labour legislation iş kanunu
labour dispute iş ihtilafı
forced labour cebri çalıştırma
labour leader market iş bulma piyasası
labour force işçi sınıfı
labour legislation işçi kanunları
labour dispute iş uyuşmazlığı
labour legislation iş hukuku
labour exchange iş bulma bürosu
division of labour mesai
labour power çalışan kesin
labour exchange iş borsası
labour power işgücü
division of labour iş bölümü
labour power bir ülke nüfusunun çalışan kesimi
child labour çocukların işçi olarak çalıştırılması
child labour çocuk işçi tarafından yapılan iş
child labour çocuk işçiliği
child labour çocukların çalıştırılması
chamber of labour iş odası
collective labour dispute toplu iş anlaşmazlığı
collective labour dispute toplu iş ihtilafı
labour disturbances iş karışıklıkları
direct labour doğrudan işçilik
labour aristocracy işçi aristokrasisi
slave labour köle emeği
forced labour zorla çalıştırma
manual labour ağır iş
manual labour elle yapılan iş
division of labour işbölümü
division of labour mesai taksimatı
dignity of labour iş onuru
freedom of labour çalışma hürriyeti
informal labour enformel emek
dignity of labour iş haysiyeti
freedom of labour çalışma özgürlüğü
informal labour kayıt dışı emek
free labour market serbest emek piyasası
labour economics çalışma ekonomisi
qualified labour force yetişmiş işgücü
labour shortage işgücü kıtlığı
labour and social security law iş ve sosyal güvenlik hukuku
labour contract toplu iş sözleşmesi
labour agreement toplu iş anlaşması
labour schedule iş çizelgesi
labour economics and industrial relations çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
labour legislation çalışma hukuku
labour economist çalışma ekonomisti
labour law legislation iş kanunu mevzuatı
contract labour taşeron işçilik
emotional labour duygusal emek
community labour market topluluk işgücü piyasası
modest labour market reform ılımlı emek piyasası reformu
wages and other labour expenses işçi ücret ve giderleri
labour creation programme işgücü yaratma programı
labour market flexibility emek piyasası esnekliği
labour market flexibility işgücü piyasası esnekliği
labour process emek süreci
labour saver işgücü tasarrufu sağlayan
labour-intensive iş-yoğun
labour-saving iş tasarrufu sağlayan
labour cost işcilik maliyeti
organized labour örgütlenmiş işçiler
senior labour inspector committee yüksek iş denetçileri komitesi
labour economy and industrial relations çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
labour law agreements iş hukuku sözleşmeleri
labour market institutions işgücü piyasası kuruluşları
labour market institutions emek piyasası kuruluşları
labour day işçi bayramı
labour unrest işçi huzursuzluğu
labour unrest işçi grevleri
labour pool işgücü havuzu
assistant labour inspector iş müfettişi yardımcısı
labour inspector iş müfettişi
labour disruption grev
labour struggle emek mücadelesi
labour turnover personel değişim oranı
labour-reform package işgücü reform paketi
manual labour (el ile yapılan) bedensel iş
contingent labour bağımlı emek
contingent labour ücretle çalışan işgücü
unfree labour zorla çalıştırma
concrete labour somut emek
slave labour köle iş gücü
sweatshop labour sömürüye dayalı işgücü/emek
human labour insan emeği
intellectual labour entelektüel emek
intellectual labour düşünsel emek
forced and compulsory labour zorla ve zorunlu çalışma
forced and compulsory labour cebri ve zorunlu çalışma
high labour cost economy işçi masraflarının yüksek olduğu ekonomi
excluding sue and labour charges dava ve say masrafları hariç
collective labour law toplu iş hukuku
use of child labour çocuk emeğinin kullanımı
liberal-labour liberallerle emekçiler arasındaki ittifak
labour costs işçilik gideri
labour code iş kanunu
low-cost labour ucuz işgücü
low-cost labour düşük maliyetli işgücü
labour income iş gücü geliri
indentured labour ödünç işçilik
subcontracted labour taşeron işçilik
qualified labour force yetişmiş insan gücü
international labour office uluslararası çalışma ofisi
skilled labour nitelikli iş gücü
labour contract iş sözleşmesi
labour cost iş gücü maliyeti
labour demand iş gücü talebi
labour economics çalışma ekonomisi
labour force participation işgücüne katılım
labour force participation rate iş gücüne katılma oranı
labour force status of non institutional population kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu
labour intensive emek yoğun
labour market emek piyasası
labour market flexibility emek piyasası esnekliği
labour productivity emek verimliliği
labour supply işgücü arzı
labour theory of value emek değer teorisi
stored-up labour birikmiş emek
primary labour market birincil emek piyasası
division of labour iş bölümü
marginal cost of labour emeğin marginal maliyeti
child labour çocuk işçiliği
unskilled labour niteliksiz iş gücü
not in labour force işgücüne dahil olmayanlar
International Labour Organisation uluslararası çalışma örgütü
affective labour duygulanımsal emek
labour exploitation emek sömürüsü
labour hour çalışma saati
quantity of labour emek miktarı
labour assembly çalışma meclisi
Law
felonies violating freedom to engage in business and freedom of labour iş ve çalışma hürriyeti aleyhinde cürümler
forced labour zorla çalıştırmak
labour court iş mahkemesi
collective labour agreement toplu iş sözleşmesi
crimes against freedom of conducting business and freedom of labour iş ve çalışma hürriyeti aleyhinde cürümler
labour contract iş akdi
labour law iş kanunu
labour law is kanunu
labour contract hizmet akdi
labour union işçi sendikası
labour legislation çalışma mevzuatı
corporal labour beden yükümlülüğü
labour act iş kanunu
labour arbitration iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan tahkim usulü
liberty of labour çalışma özgürlüğü
labour laws iş kanunları
labour law iş hukuku
compulsory labour zorunlu çalışma
sue and labour charge dava ve say masrafı
compulsory labour çalışma mükellefiyeti
sue and labour clause dava ve emek klozu
violation of the freedom to work and labour iş ve çalışma hürriyetinin ihlali
imprisonment with hard labour ağır hapis (cezası)
prison labour hapishanede çalışma
prison labour hapishane çalışması
sentence of corrective labour ıslah edici çalışma cezası
labour courts iş mahkemeleri
child labour çocuk işçiliği
international labour law uluslararası iş hukuku
labour law iş hukuku
labour contract iş sözleşmesi
forced labour zorla çalıştırma
international labour law uluslararası işgücü kanunu
Politics
labour camp i. çalışma kampı
labour camp i. tutukluların çalışmaya zorlandığı cezaevi
labour camp i. seyyar tarım işçilerinin barındığı kamp
labour leader i. işçi sınıfı mücadelesine liderlik eden kimse
labour organiser i. işçileri sendikaya kaydeden kimse
labour secretary i. çalışma sekreteri
labour secretary i. çalışma dairesi'nde sekreterlik görevi yapan kişi
labour secretary i. çalışma dairesi'nde başkanlık görevi yapan kişi
labour camp i. tutukluların çalışmaya zorlandığı cezaevi
labour camp i. seyyar tarım işçilerinin barındığı kamp
labour force participation rate işgücü katılım oranı
labour force participation rate işgücüne katılım oranı
supply of labour işgücü arzı
employment and labour market committee istihdam ve işgücü piyasası komitesi
collective labour agreement toplu iş sözleşmesi
labour party emek partisi
people's labour party halkın emek partisi
labour policy çalışma politikası
labour requirement işgücü arzı
labour court iş mahkemesi
labour camp çalışma kampı
labour movement işçi hareketi
labour imperialism emek emperyalizmi
forced labour zorla çalıştırmak
labour peer ingiliz işçi partisi'nin lordlar kamarası'ndaki temsilcisi
international labour organization uluslararası çalışma teşkilatı
progressive labour party (plp) ilerlemeci işçi partisi
labour-intensive emek-yoğun
oecd employment, labour and social affairs committee oecd istihdam, çalışma ve sosyal işler komitesi
international labour organization uluslararası çalışma örgütü
active labour market aktif işgücü piyasası
labour mobility işgücü hareketliliği
labour demand işgücü talebi
international labour conference (ilc) uluslararası çalışma konferansı
international labour organization (ilo) uluslararası çalışma örgütü
g20 labour and employment ministers g20 çalışma ve istihdam bakanları
labour demand işçi talebi
Institutes
minister of labour and social security çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
labour placement office iş ve işçi bulma kurumu
international programme on the elimination of child labour çocuk işçilerin işgücü piyasasından çıkarılmasına ilişkin uluslararası program
labour union amele birliği (osmanlıda)
labour exchange iş ve işçi bulma kurumu
labour union amele birliği
international labour organisation uluslararası çalışma örgütü
ministry of labour and social security çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
near and middle-east labour training centre yakın ve ortadoğu çalışma eğitim merkezi
ministry of labour çalışma bakanlığı
district labour office çalışma bölge müdürlüğü
provincial labour office çalışma il müdürlüğü
directorate of labour and social security çalışma ve sosyal güvenlik müdürlüğü
directorate general of labour çalışma genel müdürlüğü
training and research center for labour and social security çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi
labour inspection board iş teftiş kurulu başkanlığı
provincial directorates of labour and employment agency çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri
Insurance
sue and labour clause dava ve say klozu
sue and labour dava ve say
sue and labour charges dava ve say masrafları
excluding sue and labour charges dava ve say masrafları
Technical
labour cost işçilik masrafları
manual labour el emeği
manual labour el işi
labour-intensive manufacturing emek yoğun üretim
labour union sendika
Telecom
active labour market programmes aktif iş piyasası programları
active labour market programs aktif  iş gücü piyasası programları
Construction
manual labour ağır işçilik
Medical
labour coach i. doğuma hazırlık derslerinde öğretilen teknikleri kullanmaya teşvik ederek doğum yapan kadına yardımcı olan kimse
labour pains doğum sancıları
labour pain doğum sancısı
labour shiver doğum titremesi
labour analgesia doğum analjezisi
labour pain doğum ağrısı
infection related preterm labour enfeksiyona bağlı erken doğum
labour coach doğum koçu
induced labour suni doğum sancısı
Pathology
abnormalities of forces of labour doğum güçlerinin anormallikleri
prolonged first stage of labour doğumun uzamış birinci safhası
precipitate labour hızlanmış doğum
failed induction of labour başarısız doğum indüksiyonu
abnormality of forces of labour doğum güçleri anormalliği
prolonged second stage of labour doğumun uzamış ikinci safhası
false labour yalancı doğum
long labour uzamış doğum
failed trial of labour başarısız doğum denemesi
failed instrumental induction of labour başarısız enstrümental doğum teşebbüsü
failed medical induction of labour başarısız tıbbi doğum indüksiyonu
eclampsia in labour doğum sürecinde eklampsi
Agriculture
labour [dialect] f. ekip biçmek
labour [dialect] f. (tarlayı) sürmek
labour [dialect] f. tarım yapmak
agricultural labour tarım işi
agricultural labour tarla işi
Apiculture
division of labour iş bölümü
Social Sciences
division of domestic labour ev işi bölümü
social division of labour toplumsal iş bölümü
History
labour and socialist international i. emek ve sosyalist enternasyonal
labour and socialist international i. 1923'te hamburg'da kurulan ve 2. dünya savaşı'na kadar varlığını sürdüren uluslararası sosyalist partiler birliği
labour battalion amele taburu
Military
labour supervision company işçi idare bölüğü
labour service company işçi bölüğü
labour supervision unit işçi idare birliği
direct labour istihsal işgücü
labour service unit işçi hizmet birliği
labour supervision centre işçi idare merkezi
labour supervision area işçi idare bölgesi
military labour askeri emek
labour battalions amele taburları
labour corps amele taburları
labour battalion amele taburu