leading - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

leading

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "leading" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 34 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
leading adj. öncülük eden
leading adj. önde olan
leading adj. kılavuzluk eden
General
leading n. ima
leading n. kurşun çerçeve
leading n. rehberlik
leading n. kurşun kaplama
leading n. yol gösterme
leading n. kılavuzluk
leading n. satır aralığı
leading adj. önemli
leading adj. ana
leading adj. ileri gelen
leading adj. yol açan
leading adj. yol gösteren
leading adj. önde gelen
leading adj. başta olan
leading adj. baştaki
leading adj. başta gelen
leading adj. en önemli
Trade/Economic
leading yönlendirme
Politics
leading belli başlı
leading başlıca
Technical
leading bir grup kurşun şerit
leading kurşunla kaplama
leading kurşun kaplı
leading bir grup kurşun levha
leading kurşunlama
leading başta gelen
leading en önemli
Computer
leading önce gelen
leading başlangıç önce gelen
leading başlangıç
Petrol
leading kurşunlama

Bedeutungen, die der Begriff "leading" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 237 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be the leading v. başında gelmek
assume the leading role v. lider rolü üstlenmek
be a leading country for v. açısından önde gelen bir ülke olmak
keep the leading position v. liderliği elinde tutmak
play leading role v. başrol oynamak
be in the leading position v. lider konumunda olmak
leading light n. rehber feneri
leading question n. belirli bir cevaba yönelten soru
leading man n. esas oğlan
leading edge spar n. uçurtmanın rüzgara bakan ön kısmıdaki çıta
a leading question n. verilecek cevabı belirleyen soru
leading term n. baş terim
leading man n. başroldeki erkek
leading man n. başrol oyuncusu erkek
leading edge technologies n. son teknolojiler
leading article n. başyazı
leading lady n. başroldeki kadın
leading role n. başrol
leading edge n. önde gelen kenar
leading lady n. başrol oyuncusu kadın
leading rope n. kılavuz halatı
leading player n. başoyuncu
leading character n. önce gelen karakter
leading wheel n. ön tekerlek
leading actor n. başaktör
leading term n. başat terim
leading position n. lider konum
leading expert n. alanında uzman
world's leading brand n. dünya markası
leading brand n. lider marka
leading company n. lider firma
leading hotel n. lider otel
leading edge n. ön tarafa gelen kenar
leading-edge spar n. uçurtmanın rüzgara bakan ön kısmıdaki çıtası
leading-edge technology n. gelişmiş teknoloji
leading-edge technology n. ileri teknoloji
leading article n. başmakale
leading zero n. öndeki sıfır
leading term n. en önemli terim
leading characters n. önce gelen karakterler
leading question n. cevabı yönlendiren soru
leading cause n. başlıca neden
leading cause n. başlıca sebep
leading cause n. önde gelen sebep
a leading role n. önemli bir rol
a leading role n. büyük bir rol
leading force n. öncü güç
leading string n. yürüteç
leading string n. bebek yürüteci
leading spirit n. lider ruh
leading term n. başçıl terim
leading term n. baskın terim
leading candidates n. önde olan/şansı yüksek adaylar
leading actress n. başaktris
leading name n. lider isim
leading name n. öncü isim
leading zeros n. baştaki sıfırlar
leading man n. baş aktör
leading actor n. baş aktör
leading player n. baş aktör
leading motives n. mucip sebepler
world's leading adj. dünyanın önde gelen
leading-edge adj. çığır açan
leading-edge adj. modern
industry-leading adj. sektöründe öncü
in the leading position adv. lider konumda
leading to prep. -e yol açan
Phrases
a leading body of önde gelen topluluk/kişiler
Proverb
the blind leading the blind bozacının şahidi şıracı
the blind leading the blind körler sağırlar birbirini ağırlar
Colloquial
leading light ışık saçan kimse
leading light önemli ve etkili kimse
leading light parlak lider
pathway leading to better tomorrows daha güzel yarınlara giden yol
Idioms
blind leading the blind kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz
leading a double life gece silahlı gündüz külahlı
case of the blind leading the blind körün köre kılavuzluk etmesi
on the leading edge ileri teknoloji
on the leading edge (teknolojinin) en ileri noktasında
on the leading edge en ileri
on the leading edge en modern
on the leading edge en son teknolojiyle hazırlanmış
take a leading part öncü bir rol oynamak
a leading light bir grubun parlayan yıldızı
a leading light ışık saçan kimse
Trade/Economic
leading indicators uyarıcı göstergeler
leading partner baş ortak
leading questions yönlendirici soru
leading sector lokomotif sektör
leading group şirketin hisselerine hakim olan grup
leading sector ekonomideki sürükleyici sektörler
leading indicators öncü göstergeler
leading position lider konum (firma vb)
leading underwriter baş sigortacı
leading article başyazı
leading brand lider marka
leading share yüksek değerdeki hisse senedi
leading indicator baş gösterge
leading manager idare müdürü
leading manager yönetim müdürü
leading provider of nın öncü lider tedarikçisi
industry-leading endüstri lideri
industry leading sektörde öncü olan
industry leading sektör lideri
leading economic indicators index öncü göstergeler indeksi
leading companies lider firmalar
leading companies lider şirketler
world's leading brand dünyanın önde gelen markası
leading indicator öncü gösterge
Law
leading decision prensip kararı
leading motives esbabı mucibe
leading case emsal hüküm
leading case emsal karar
leading motive baş gerekçe
leading motive temel neden
leading motive temel gerekçe
Politics
european convention on the equivalence of diplomas leading to admission to universities üniversiteye girişte diplomaların denkliğine dair avrupa sözleşmesi
leading group on innovative financing for development kalkınma için yenilikçi finansman lider grubu
Insurance
subject leading underwriter lider sigortacıya tabi
wording agreed by leading underwriter sözlü anlaşmayı yazılı poliçe anlaşmasına dökme
leading underwriters lider sigortacılar
leading underwriter lider sigortacı
leading company lider şirket
leading insurer esas sigortacı
Technical
leading edge radiator ön kenar soğutucusu
leading edge tank ön kıyı yakıt tankı
leading screw kılavuz vida
leading end ön uç
leading edge hücüm kenarı
card leading edge kart girişi kenarı
leading edge of a pulse darbenin ön kenarı
card leading edge kart giriş kenarı
leading axle ön aks kılavuz dingil
leading light kılavuz ışık
leading edge of the apron cradle apron kafesinin dönüş kenarı
leading edge flap ön kenar flapı
card leading edge kart ön kenarı
leading current ön akım
leading end önde gelen uç
leading zero öncül sıfır
leading-in cable abone giriş kablosu
leading edge hücum kenarı
leading edge ön kenar
leading characters önde gelen karakterler
leading coefficient baş katsayı
leading wheel ön tekerlek
leading wheel kılavuz tekerlek
blade leading edge kanat giriş kenarı
leading spindle kılavuz mil
leading power factor kapasitif güç faktörü
resistance to cracking of leading wire nakil telinin çatlamaya direnci
leading wire nakil teli
resistance to abrasion of leading wire nakil telinin aşınmaya direnci
leading wires iletme telleri
leading wire iletme teli
leading power factor güç faktörünün ileride olması
leading power factor ileri güç faktörü
leading order ilk mertebe
leading order başta gelen mertebe
Computer
leading in cable abone giriş kablosu
display leading zeroes önde gösterilecek sıfır
flush leading başa yasla
leading zeros başlangıçtaki sıfırlar
leading current evresi önde akım
leading characters önce gelen karakterler
leading coefficient baş katsayı
leading zeros in dates tarihlerde baştaki sıfır
leading zero öndeki sıfır
leading zeros öncü sıfırlar
leading term en önemli terim
leading zero önce gelen sıfır
card leading edge kart girişi kenarı
card leading edge kart ön kenarı
leading end ön uç
leading end önde gelen uç
Informatics
leading zero öndeki sıfır
leading characters önce gelen karakterler
leading space öndeki boşluk
Electric
leading current ön akım
leading current evresi önde akım
Automotive
leading brake shoe birinci fren pabucu
leading brake shoe sıkıştırılmış fren pabucu
leading ramp açma rampası
leading flank açma yanı
leading edge hücum kenarı
vane leading edge kanatçık basınç kenarı
leading edge ön kenar
leading arm kontrol kolu
single leading shoe drum brake tek öncü fren pabuçlu kampanalı fren
single leading edge brake shoe tek öncü kenarlı fren pabucu
dual leading brake shoe çift öncü fren pabuçlu kampanalı fren
double leading edge çift öncü kenarlı fren pabucu
Railway
leading axle kılavuz boji
leading axle kılavuz dingil
leading axle ön aks
Aeronautic
aileron leading edge kanatçık hücum kenarı
leading edge tank ön kıyı yakıt deposu
leading edge tank hücum kenar yakıt deposu
leading edge flap ön kıyı flabı
leading edge flap hücum kenar flabı
leading edge hücum kenarı
leading edge en ön kısım
leading edge radiator ön kenar soğutucusu
leading-edge uçağın hareket ettiği yöne bakan kanadı
leading edge ön cephe
leading edge (yamaç paraşütünde) hücum kenarı
Marine
leading light gemilere yol gösteren fener
leading light rehber feneri
leading rope kılavuz halatı
leading line transit hattı
Medical
vein leading to the heart kalbe giden damar
addiction leading to death ölüme yol açan bağımlılık
addiction leading to death ölüme neden olan bağımlılık
lethargy leading to coma komaya kadar giden letarji
a leading cause of death önde gelen bir ölüm nedeni
minimize potential factors leading to a wound infection potansiyel yara enfeksiyonu oluşturacak faktörleri en aza indirmek
chronic superficial gastritis leading to atrophy of gastric glands atrofik gastrite neden olan kronik süperfisial gastrit
Math
leading term başterim
leading coeficient başkatsayı
leading coefficient baş katsayı
leading term bakterim
Marine Biology
leading net yönlendirici ağ
Military
leading fire önleme ateşi
leading edge sweep kanat hücum açısı
troop leading procedures kıta sevk ve idare usulleri
Music
leading-lady baş rolü oynayan bayan
leading-note dizinin yedinci derecesi
Theatre
leading role başrol
leading part başrol
leading ballerina baş balerin
Cinema
leading actor başrol oyuncusu
leading player baş oyuncu
leading player başoyuncu
leading role başlıca rol
play the leading role başrol oynamak
leading lady kadın başrol oyuncusu
leading actor başrol