points - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

points

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "points" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
points n. demiryolu makası
points n. makas
points n. noktalar
points n. puanlar
points n. işaretler
Trade/Economic
points puan
points derece
points sayı
Computer
points nokta
points punto
Automotive
points platin
points temas uçları
Railway
points makas
points demiryolu makası

Bedeutungen, die der Begriff "points" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 228 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
win on points v. sayı ile kazanmak
lose on points v. sayı ile kaybetmek
give points v. puanlamak
give points to somebody v. üstün olmak
make some points v. tespitlerde bulunmak
issue an all-points bulletin v. arama emri çıkarmak
highlight key points v. önemli noktaları vurgulamak
chalk up 3 points v. hanesine üç puan yazdırmak
catch the main points v. önemli noktaları yakalamak
give points v. puanlandırmak
take points off v. not kırmak
take points off v. puan kırmak
take points off v. notunu kırmak
take points off v. puanını kırmak
take points off (a student) v. not kırmak
take points off (a student) v. puan kırmak
take points off (a student) v. notunu kırmak
take points off (a student) v. puanını kırmak
know someone’s weak points v. birinin zaaflarını bilmek
access points n. ulaşma noktaları
points to consider n. dikkat edilecek noktalar
points of entry n. giriş noktaları
points to consider n. dikkat edilecek hususlar
control points n. denetim noktaları
intercardinal points n. ara yönler
points to take into account n. dikkat edilmesi gereken hususlar
points to take into consideration n. dikkat edilmesi gereken hususlar
all-points bulletin n. arama bülteni
all-points bulletin n. kaçak anonsu
all-points bulletin n. suçlu anonsu
missing points n. eksik yönler
missing points n. eksik noktalar
points rating method n. puan değerlendirme metodu
clarification of some points n. bazı noktaların açıklığa kavuşması
clarification of some points n. bazı noktaların açığa kavuşturulması
a few points worth stressing n. üzerinde durulması gereken birkaç konu
all the points n. bütün noktalar
all the points n. tüm noktalar
considered points n. dikkate alınan hususlar
contact points n. temas noktaları
nine points of the law n. bir şeyin en büyük delili/kanıtı
at many points adv. bir çok bakımdan
at sword's points adv. düşmanlık içinde
at many points adv. bir çok noktada
at all points adv. mükemmelen
at all points adv. her bakımdan
at all points adv. her bakımdan mükemmelen
at all points adv. her yönüyle
from different points of view adv. çeşitli açılardan
in particular/certain points adv. belli noktalarda
Phrasals
lose by ten points (maçı vb) on sayıyla kaybetmek
Phrases
multiple points of view çok sayıda görüş
Colloquial
possession is nine points of the law bir malın sahipliği mülkiyet hakkının en büyük delilidir
brownie points kırmızı kurdele
brownie points yıldızlı pekiyi
brownie points artı puan
at different points on the island adanın farklı noktalarında
Idioms
at sword’s points düşmanlık içinde
focus on the main points en önemli noktalara değinmek
focus on the main points en önemli şeylere odaklanmak
get brownie points takdir/beğeni toplamak
earn brownie points takdir/beğeni toplamak
make points (önemli bir şeye) parmak basmak
make points önemli bir noktaya temas etmek
make points sayı yapmak
score points puan kazanmak
score points prim yapmak
score points sayı yapmak
Speaking
brownie points aferin
Trade/Economic
gold points altın giriş ve altın çıkış noktalan
higher rate intermediate points yüksek fiyatlı ara noktalar
action points eylem maddeleri
specie points altın giriş ve çıkış noktaları
gold points altın giriş ve çıkış noktaları
gold points altın noktaları
intervention points müdahale noktaları
points quotation dolaylı kotasyon
hazard analysis & critical control points tehlikeli analiz ve kritik kontrol noktaları
cardinal points ana yönler
gold points altın ihraç ve ithal noktaları
delivery points mal teslim noktaları
earn cashback points nakit puan kazanmak
key audit points önemli denetim noktaları
key audit points anahtar denetim noktaları
payment points ödeme noktaları
Law
possession is nine points of the law zilyetlik mülkiyet hakkının en büyük delilidir
points of defence müdafaaname
points of defence cevap layihası
Politics
six points association of the blind altınokta körler derneği
reception at border points sınır noktalarında karşılama
Media
all-points bulletin (apb) suçlu anonsu
Technical
all points addressable tüm noktaları adreslenir
points of vertical spacing düşey aralama noktaları
points of horizontal spacing yatay aralama noktaları
ionospheric control points iyonosfer kontrol noktalan
witness points röper noktaları
breaker points kesici kontağı
breaker points devre açıcı
highlight key points vurgu anahtar noktaları
cardinal points esas yönler
diametrically opposed points çapraz noktalar
all points addressable her yer adreslenir
cardinal points ana yönler
cardinal points bir pusulanın dört ana noktası
cardinal points anayönler
conjugate points konjuge noktalar
conjugate points eşlenik noktalar
points of the compass pusula noktaları
cardinal points dört ana yön
test with specimen supported at two points iki noktada desteklenen deney parçasıyla deney
determination of flash and fire points parlama ve yanma noktalarının tayini
tooling points izleme noktaları
tooling points referans noktaları
glass reference points cam referans sıcaklıkları
quintuple points beş katlı noktalar
datum points veri noktaları
iron triple points demirin üçlü noktaları
double boiling points çift kaynama noktaları
sextuple points altı parçalı noktalar
datum points ölçüm boyu noktaları
double melting points çift erime noktaları
septuple points yedi parçalı noktalar
lashing points on commercial vehicles for goods transportation malların taşınması için ticari araçlardaki bağlama noktaları
viscometric fixed points viskometrik sabit noktalar
guarding of nip points sıkışma noktalarının mahfaza altına alınması
pinch points kıstırma noktaları
trapping and shearing points kaptırma ve kopma noktaları
protection points koruma noktaları
specimen supported at two points iki noktadan desteklenen deney numunesi
instrument tapping points ölçme noktaları
Computer
collinear points doğrudaş noktalar
cover pass points örtü pasosu puntoları
edit points nokta düzenle
maximum points en yüksek puan
points of forward space öndeki noktalar
points of backward space arkadaki noktalar
points and above nokta ve yukarısı
reference points referans noktaları
all-points addressable tüm noktaları adreslenir
wireless access points kablosuz erişim noktaları
Informatics
all-points addressable tüm noktaları adreslenir
Electric
ionospheric control points iyonosfer kontrol noktaları
transfer points aktarma noktaları
Construction
ripper points riper uçları
points of water leakage su sızıntısı meydana gelen noktalar
Automotive
distribution points gap plaitin mesafesi
distributor points distribütör platinleri
points for throttle position signals kelebek konum sinyal uçları
breaker points platin kontakları
contact points platin kontakları
breaker points platinler
distribution points gap distribütör platinleri arasındaki mesafe
braker points platinler
lashing points on vehicles araçlardaki bağlama noktaları
lifting platform take-up points liftle kaldırma noktaları
cut points sınır değerler
sliding points kayar platin
breaker points platin kontakları
reference points referans noktaları
dual breaker points çift platinli düzen
Traffic
demerit points trafik ceza puanı
traffic ticket points trafik ceza puanı
traffic violation points trafik ceza puanı
driver penalty points trafik ceza puanı
Railway
catch points n. yakalama noktaları
catch points n. demir yolunda çarpışmayı önleyici, yön değiştirici noktalar
switch points on steel sleeper çelik makas traversi
Aeronautic
compulsory reporting points zorunlu rapor noktaları
frequent-flyer points sık uçan yolcu mil puanı
Marine
reef points n. camadan halatları
reef points n. camadan kalçeteleri
sheeting points yelkenlere kumanda eden iplerin geçtiği noktalar
higher rate intermediate points genelde havayolculukları için kullanılsa da her türlü ulaşım için de geçerli bir terim
multiple points mooring buoy çok noktalı bağlanma şamandırası
travel between two points throught a rope varagele
Medical
acupuncture points akapunktur noktaları
primary end points primer son hedefler
sensitive points duyarlı noktalar
desufflation points desüflasyon noktaları
Dentistry
dental absorbent points diş emilim noktaları
paper points kağıt konlar
Optics
principal points temel noktalar
Food Engineering
critical control points kesin denetim
critical control points kritik kontrol noktaları
factorial points faktoriyel noktalar
central points merkez noktaları
critical control points tipik denetim
control points kontrol noktaları
hazard analysis and critical control points principles kritik kontrol noktaları ve tehlike analizi ilkeleri
hazard analysis and critical control points kritik kontrol noktaları ve tehlike analizi (kknta)
hazard analysis and critical control points tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları
Math
harmonie points harmonik noktalar
antipodal points çapucu noktaları
symmetric points simetrik noktalar
coplanar points düzlemdeş noktalar
collinear points doğrudaş noktalar
collinear points doğrusal noktalar
image points görüntü noktaları
harmonic points harmonik noktalar
weak convergence theorem of fixed points sabit noktalar zayıf konverjans teoremi
Geometry
nine points circle n. euler çemberi
nine points circle n. dokuz nokta çemberi
Statistics
method of selected points seçilmiş noktalar yöntemi
Chemistry
lattice points örgü noktaları
Education
points to be paid attention to while cleaning temizlik sırasında dikkat edilecek hususlar
Geography
boundary points sınır noktalar
Meteorology
neutral points nötr noktalar
fiducial points referans noktası
Military
all-points addressable tüm noktaları adreslenebilir
major border crossing points önemli hudut kapıları
geographic reference points coğrafi referans noktaları
limiting points buluşma noktaları
logistic supporting points ikmal noktası serisi
quadrantal points ara yönler
Sport
match points maç puanı
awarding of points sayıların değerlendirilmesi
give points puan vermek
loss on points sayıyla mağlubiyet
total points toplam sayı
Football
be the side that picked up 3 points 3 puanı alan taraf olmak
be the team that picked up 3 points 3 puanı alan ekip olmak
be the side that picked up 3 points üç puanı alan taraf olmak
be the side that picked up 3 points 3 puanı alan ekip olmak
be the team that picked up 3 points üç puanı alan ekip olmak
be the side that picked up 3 points üç puanı alan ekip olmak
be the team that picked up 3 points üç puanı alan taraf olmak
be the team that picked up 3 points 3 puanı alan taraf olmak
Photography
conjugate points eşlenik nokta