preliminary - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

preliminary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "preliminary" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 23 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
preliminary adj. ilk
preliminary adj. ön
General
preliminary n. mukaddime
preliminary n. eleme maçı
preliminary n. ön hazırlık
preliminary n. yeterlik sınavı
preliminary n. ön sınav
preliminary adj. hazırlayıcı
preliminary adj. hazırlık
preliminary adj. başlangıç niteliğindeki
preliminary adj. başlangıç
preliminary adj. giriş
preliminary adj. ilkel
preliminary adj. başlangıç niteliğinde
Trade/Economic
preliminary adj. başlangıç
preliminary adj. başlangıç niteliğindeki
Law
preliminary adj. başlangıç
Politics
preliminary adj. hazırlık niteliğinde olan
Technical
preliminary adj. ilk
preliminary adj. ön
Computer
preliminary adj. geçici
Medical
preliminary adj. preliminar
preliminary adj. preliminer

Bedeutungen, die der Begriff "preliminary" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 191 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
do a preliminary autopsy on the body v. cesedin ön otopsisini yapmak
do a preliminary autopsy on the body v. cesede ön otopsi yapmak
preliminary examination n. eleme sınavı
preliminary hazards list n. ön tehlike listesi
preliminary project n. avan proje
preliminary damage assessment n. ön hasar tespiti
preliminary consideration n. ön değerlendirme
preliminary national development plan n. ön ulusal kalkınma planı
preliminary examination n. ön sınav
preliminary finding n. ön bulgu
preliminary examinations n. hazırlık soruşturması
preliminary hazard analysis n. ön tehlike tahlili
preliminary examination n. yeterlik sınavı
preliminary meeting n. hazırlık toplantısı
preliminary meeting n. ön toplantı
preliminary project n. avam proje (avan proje)
preliminary to n. -e ön hazırlık
preliminary norms n. süreç-öncesi çeviri normları
preliminary estimate n. önkeşif
preliminary priced proposal n. önkeşif özeti
preliminary project n. öntasar
preliminary experiments n. başlangıç işleri
preliminary drawing n. taslak resim
preliminary project n. ön proje
preliminary budget n. ön bütçe
preliminary sketch n. ön taslak
preliminary approval n. ön onay
preliminary approval n. başlangıç onayı
preliminary statement n. ön ifade
preliminary information n. ön bilgi/bilgiler
preliminary seminar n. ön seminer
preliminary diploma n. ön diploma
brief preliminary interview n. kısa bir ön görüşme
preliminary report n. ön rapor
preliminary remark n. ön açıklama
preliminary remark n. ön yorum
preliminary to adj. başlangıç niteliğinde
Colloquial
preliminary exam n. ön inceleme
Trade/Economic
preliminary proceedings report n. duruşmaya hazırlık tutanağı
preliminary balance sheet n. geçici bilanço
preliminary guaranty n. geçici teminat
preliminary audit n. geçici denetim
preliminary budget n. geçici bütçe
preliminary expenses n. kuruluş masrafları
preliminary guaranty n. muvakkat teminat
preliminary survey n. ön araştırma
preliminary audit n. ön denetleme
preliminary survey report n. ön inceleme raporu
preliminary examination n. ön muayene
preliminary financing n. ön finansman
preliminary economic assessment n. ön ekonomik değerlendirme
preliminary qualification (pre-qualification) n. ön yeterlilik
preliminary results n. ön sonuçlar
preliminary interview n. ön mülakat
preliminary preparation n. ön hazırlık
preliminary expenses n. ön harcamalar
preliminary balance sheet n. ön bilanço
preliminary study n. önçalışma
preliminary examination n. ön çalışma
preliminary sales agreement n. ön satış sözleşmesi
preliminary survey n. ön inceleme
preliminary status document n. ön statü belgesi
preliminary examination n. ön inceleme
preliminary audit n. ön denetim
preliminary calculation n. ön hesap
preliminary financing n. prefinansman
preliminary contract for sale n. satış vaadi sözleşmesi
preliminary sales contract n. satış vaadi sözleşmesi
preliminary agreement to sell n. satış vaadi sözleşmesi
preliminary proceedings report n. tensip zaptı
preliminary expenses n. tesis masrafları
preliminary proceedings report n. tensip tutanağı
Law
preliminary issue n. bekletici mesele
preliminary proceedings n. duruşma hazırlığı
preliminary proceedings report n. duruşmaya hazırlık tutanağı
preliminary contract for real estate sale n. gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
preliminary investigation n. hazırlık soruşturması
preliminary hearing n. hazırlık soruşturması
preliminary examination n. hazırlık soruşturması
preliminary inquiry n. hazırlık soruşturması
preliminary criminal proceeding n. hazırlık soruşturması
preliminary criminal proceeding n. hazırlık tahkikatı
preliminary investigation n. hazırlık soruşturması
preliminary exception n. iptidai itiraz
preliminary investigation n. ilk tahkikat
preliminary objection n. ilk itiraz
preliminary objection n. ilk itiraz
preliminary inquiry n. ilk soruşturma
preliminary exception n. ilk itiraz
preliminary injunction n. ihtiyati tedbir
preliminary examination n. ilk soruşturma
preliminary contract n. ön akit
preliminary termination n. önelli fesih
preliminary hearing n. ön duruşma
preliminary qualification n. ön yeterlilik
preliminary contract n. ön sözleşme
preliminary evidence n. ön kanıt
preliminary examination n. ön inceleme
preliminary inquiry n. ön soruşturma
attorney general's preliminary report n. savcılık hazırlık dosyası
preliminary proceedings report n. tensip tutanağı
Politics
have jurisdiction to give preliminary rulings v. ön karar vermeye yetkili olmak
preliminary provisions n. başlangıç hükümleri
preliminary rulings of the court n. divan ön kararı
preliminary ruling of the court n. divan ön kararı
preliminary ruling of the court n. divanın ön kararları
preliminary draft n. ön taslak
preliminary interview n. ön mülakat
preliminary question n. ön sorun
preliminary ruling n. ön karar
preliminary authorization n. ön müsaade
preliminary authorisation n. ön izin (topluluk mevzuatından süreli muafiyet)
Tourism
preliminary permission n. ön izin
Technical
preliminary purification v. ilk temizleme
preliminary estimate n. avan keşif
preliminary settlement n. birincil çöktürme
preliminary visual examination n. gözle ön inceleme
preliminary work n. hazırlık işleri
preliminary plan n. hazırlık planı
preliminary cross-section n. ilk kesit
preliminary treatment n. ilk işlem
preliminary survey n. ilk etüt
preliminary mordanting n. ön mordanlama
investigation preliminary intercepted drain n. kuşaklama dreni
preliminary finish n. ön apre
preliminary watering n. ön sulama
preliminary study n. önçalışma
preliminary test n. ön deney
preliminary bleach n. ön beyazlatma
preliminary exhaust n. ön egzoz
preliminary project n. ön proje
preliminary treatment n. ön arıtma
preliminary study n. ön etüt
preliminary layout n. ön yerleşim planı
preliminary design review (pdr) n. ön tasarım incelemesi
preliminary cleaning n. öntemizleme
preliminary design n. ön dizayn
preliminary acceptance test n. ön kabul testi
preliminary test n. ön test
preliminary project n. ön tasarı
preliminary classification n. ön sınıflandırma
preliminary works n. ön çalışmalar
preliminary investigation n. ön araştırma
preliminary settling n. ön çökeltme
preliminary design n. ön proje
preliminary purification n. ön temizleme
preliminary examination n. ön muayene
preliminary test n. ön deneme
preliminary scouring n. ön yıkama
preliminary drawing n. taslak resim
preliminary site investigation n. yapıyerinin başlangıç incelenmesi
Computer
preliminary checklist n. ön denetim listesi
Informatics
preliminary checklist n. ön denetim listesi
Telecom
preliminary design n. öntasarım
preliminary design phase n. öntasarım aşaması
Textile
preliminary finish n. ön apre
preliminary mordanting n. ön mordanlama
preliminary bleach n. ön beyazlatma
preliminary scouring n. ön yıkama
Construction
preliminary design n. avan proje
preliminary design phase n. ön tasarım evresi
Traffic
preliminary survey n. istikşaf
preliminary survey n. ön etüt
Medical
european preliminary criteria n. avrupa preliminer kriterleri
experimental preliminary study n. deneysel ön çalışma
preliminary fieldwork n. ön saha çalışması
preliminary autopsy n. ön otopsi
preliminary results n. ön sonuçlar
preliminary criteria n. preliminer kriterler
newborn preliminary diagnosed as neonatal sepsis n. sepsis öntanılı yenidoğan
Agriculture
preliminary plan n. ön plan
preliminary survey n. ön etüd
Education
preliminary interview n. başvuru ön görüşmesi
preliminary interview n. başvuru görüşmesi
preliminary interview n. kayıt ön görüşmesi
prelim (preliminary) n. ön değerlendirme sınavı
prelim (preliminary) n. ön sınav
Linguistics
preliminary english test n. başlangıç düzeyi ingilizce sınavı
Environment
preliminary treatment n. ön arıtma
Military
preliminary firing n. alıştırma atışı
preliminary design review n. başlangıç tasarım gözden geçirme
preliminary inquiry n. hazırlık soruşturması
preliminary investigation n. hazırlık soruşturması
preliminary demolition target n. hazırlanmış tahrip hedefi
preliminary investigation n. hazırlık tahkikatı
preliminary physical examination n. ilk sağlık muayenesi
preliminary demolition target n. ilk tahrip hedefi
preliminary communication search n. ilk muhabere araştırması
preliminary technical report n. ön teknik rapor
preliminary contractual agreement n. sözleşme ön anlaşması
Sport
prelim (preliminary) n. ön eleme ya da grup maçı