quasi- - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

quasi-

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "quasi-" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 3 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
quasi- pref. hemen hemen
quasi- pref. -imsi
Technical
quasi- önek -imsi

Bedeutungen, die der Begriff "quasi-" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 133 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
quasi tort n. haksız fiile benzeyen fiil
quasi-random n. oldukça rastlantısal
quasi realty- n. gayri menkul müştemilatı
quasi-rent n. sermaye mallarına yapılan yatırımdan elde edilen verim
quasi-contract n. yasanın izin verdiği fiil
quasi resolution n. kısmi çözüm
quasi adj. yarı
quasi adj. sözde
quasi adj. benzeri
quasi-random adj. yarı rastlantısal
quasi-colonial adj. sömürgeci gibi
quasi-sacramental adj. yarı-kutsal
quasi-stationary adj. yarı sabit
quasi-military adj. askeri benzeri
quasi-military adj. yarı askeri
quasi-ascetic adj. yarı çileci
quasi-oligotypic adj. yarı-olgotip
quasi-religious adj. yarı-dinsel
quasi-spatial adj. yarı uzamsal
quasi-institutionalized adj. yarı kurumsallaşmış
quasi adv. sanki
quasi adv. hemen hemen
quasi adv. gibi
quasi adv. güya
Trade/Economic
quasi contract haksız kazanç ve zenginleşmeyi önlemek için yasalarca konulan sorumluluk
quasi equity capital özsermaye benzeri fonlar
quasi rent gayrimenkul dışında öteki varlıkların geliri
quasi public company kamu yararına çalışan özel şirket
quasi equity yarı özsermaye
quasi contract şibih akit
quasi usufruct şibih intifa
quasi money para yerine kullanılabilen mali araçlar
quasi contract akit benzeri
quasi money para benzeri
quasi delict şibih cürüm
quasi contract şibh akit
quasi usufruct şibh intifa
quasi rent rant benzeri
quasi official yarı resmi
quasi-easement şibih irtifak hakkı
quasi-equity yarı-özsermaye
quasi-equity hisse senedi benzeri
other interest and quasi-interest revenues diğer faiz ve faiz benzeri gelirler
quasi-contract şibih akit
quasi-fiscal operations yarı bütçesel faaliyetler
quasi-fixed inputs yarı sabit girdiler
quasi market yarı piyasa
quasi market yarı pazar
quasi-monopolistic yarı tekelci
quasi monopoly yarı tekel
Law
quasi güya
quasi delict şibih suç
quasi purchase mal sahibinin izni olmadan satın alınan şey
quasi easement şibih irtifak hakkı
quasi hemen hemen
quasi benzer
quasi delict kasıtsız suç
quasi contract benzer akit
quasi derelict bir geminin fiilen mürettebatının yönetiminden çıkması durumu
quasi crime başkası hesabına işlenen suç
quasi rent benzer rant
quasi contract şibih akit
quasi sanki
quasi delict kusurlu fiil
quasi usufruct şibih intifa
quasi rent şibih rant
quasi gibi
Politics
quasi-judicial yarı-yargısal
quasi-federal state yarı federal devlet
quangos (quasi-autonomous non-governmental organization) hükümet dışı özerk örgüt
quasi-state devlet benzeri
quango (quasi-autonomous non-governmental organization) yarı-otonom hükümet dışı örgüt
Technical
quasi smooth flow sıçramalı akım
quasi public enterprise yarı özel teşebbüs
quasi-bistable circuit yarı iki kararlı devre
quasi-experimental yarı-deneysel
quasi-instruction varsayımsal komut
quasi-equilibrium denge benzeri
quasi-equilibrium dengemsi
quasi-free sound field yarı serbest ses alanı
quasi-elastic scattering yarı-elastik saçılma
quasi-inverse yarı ters
quasi-static limit yarı-statik/durgun limiti/sınır
quasi-elastic light scattering yarı-elastik ışık saçılımı
quasi-vertical integration dikey bütünleşmeye benzer
quasi-steady yarı istikrarlı
quasi-steady yarı kararlı
quasi-periodic yarı periyodik
Informatics
quasi-oppositional teaching learning based optimization yarı muhalif öğrenme-öğretme tabanlı optimizasyon
Telecom
quasi-static loading yarı-durağan yükleme
quasi-impulsive noise darbemsi gürültü
quasi-peak sözde tepe
quasi-analog transmission sözde-analog iletimi
quasi-impulsive noise sözde darbemsi gürültü
quasi-peak sanki tepe
quasi-analog signal sözde-analog işaret
quasi-peak tepemsi
quasi-peak detection tepemsi algılama
Electric
quasi-resonant kısmi rezonanslı
Marine
quasi-three-dimensional model yarı üç boyutlu model
quasi-geostrophic flow yarı yer merkezli akış
Medical
quasi-experimental study yarı deneysel çalışma
Math
quasi-monochromatic wave solutions hemen hemen tek dalga sayılı dalga çözümleri
Geometry
quasi-orthogonal benzer dik açılı
Statistics
quasi-range yarı-açıklık
quasi-normal equations yarı-normal denklemler
quasi-latin square yarı-latin kare
quasi-maximum likelihood estimator yarı-en çok olabilirlik tahmin edicisi
quasi-compact cluster yarı-yoğun küme
quasi-factorial design yarı-etkensel tasarım
quasi-random sampling yarı-rasgele örnekleme
quasi-independence yarı-bağımsız
quasi-newton methods yarı-newton yöntemleri
quasi-markov chain yarı-markov zinciri
quasi-likelihood yarı-en çok olabilirlik
Physics
quasi-optical waves yarı optik dalgalar
Chemistry
quasi-equilibrium dengeye yakın
quasi-equilibrium sanki-denge
Marine Biology
quasi-geostrophic motion yarı jeostrofik hareket
quasi-anadromous güya anadrom
quasi-anadromous güya yukarıgöçer
quasi-catadromous güya katadrom
quasi-catadromous güya aşağıgöçer
Astronomy
quasi-stellar object yıldızsı nesne
Social Sciences
quasi-stationary equilibrium yarı değişmez denge
quasi-stationary equilibrium yarı sabit denge
Education
quasi-experimental design yarı deneysel desen
Meteorology
quasi-stationary front yarı durağan cephe
Latin
quasi contract akit benzeri
quasi contract sözleşme benzeri
quasi benzeri
quasi delictum haksız fiil benzeri
quasi contractus akit benzeri