spark - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

spark

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "spark" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 27 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
spark v. kıvılcım saçmak
spark n. kıvılcım
General
spark v. kıvılcım saçmak
spark v. teşvik etmek
spark v. ateşlemek
spark v. kur yapmak
spark v. ilgi uyandırmak
spark v. harekete geçirmek
spark v. tetiklemek
spark n. havalı
spark n. civelek
spark n. çıngı
spark n. uçkun
spark n. çakım
spark n. şerare
spark n. belirti
spark n. gemi telsizcisi
spark n. elmas
spark n. çakın
spark n. ateşleme
spark n. züppe
spark n. hovarda
spark n. canlılık
Technical
spark kıvılcım hasıl etme
spark kıvılcım
spark alev izi
Automotive
spark kıvılcım

Bedeutungen, die der Begriff "spark" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 282 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
spark off v. yol açmak
spark reaction v. tepki uyandırmak
spark off v. birini bir şeye teşvik etmek
spark off v. neden olmak
(one's eye) to spark v. gözleri parlamak
spark one's interest v. ilgisini uyandırmak
spark one's interest v. ilgisini çekmek
spark off reaction v. tepki uyandırmak
spark a debate v. tartışma yaratmak
spark a debate v. tartışmayı kıvılcımlamak
spark off v. yakmak
spark off v. ateşlemek
electric spark n. elektrik kıvılcımı
late spark n. gecikmeli ateşleme
mica spark plug n. mika buji
spark of n. belirti
magnetic spark plug n. manyetik buji
spark plug n. buji
spark-plug n. buji
spark of life n. yaşam belirtisi
spark lighter n. kaynakçı çakmağı
spark lighter n. kıvılcım çakmağı
bright spark adj. sivri akıllı
Phrasals
spark out bayılmak
spark out kendinden geçmek
Colloquial
bright spark zeki insan
bright spark çabucak anlayabilen insan
a bright spark sivri akıllı
Idioms
a bright spark zeki
a bright spark akıl küpü
a spark plug (olayları) tetikleyici
a spark plug ajitatör
Slang
have a spark in one's ass enerji patlaması yaşamak
Technical
spark plug kıvılcımlı buji
spark erosion kıvılcım ile aşındırma
spark coil indüksiyon bobini
spark lag kıvılcım gecikmesi
spark gap ark aralığı
quenched spark sönümlü kıvılcım
electric spark machine elektrik ark makinesi
spark plug ignition buji ile ateşleme
spark plug gauge buji mastarı
spark coil kıvılcım bobini
cold spark plug soğuk buji
spark delay valve kıvılcım geciktirme valfi
spark coil endüksiyon bobini
quenched spark gap sönümlü kıvılcım aralığı
spark ignited engine buji ateşlemeli motor
spark igniter kıvılcım üreten
quenched spark system sönümlü kıvılcım sistemi
quenched spark converter sönümlü kıvılcımlı çevirici
spark plug cable buji kablosu
spark plug protection buji koruması
spark discharge spark deşarjı
spark plug kit buji kiti
spark plug wrench buji anahtarı
spark igniter buji
spark ignition engine benzin motoru
twin spark silindir başına 2 adet buji
spark plug bushing buji burcu
electronic spark control elektronik kıvılcım kontrolü
spark arrester kıvılcım durdurucu
spark plug buji
spark plug spanner buji anahtarı
spark plug connection buji bağlantısı
spark ignition engines karbüratörlü makine
spark arrester kıvılcım tutucu
electric spark elektrik veya kıvılcımı
spark gap eklatör
spark generator kıvılcım jeneratörü
spark gap arrester parafudur
spark-plugs bujiler
spark-arresting kıvılcım tutan
spark-arrester plate kıvılcım siperi
spark-arrester silencer kıvılcım tutuculu susturucu
spark-quench kıvılcımönler
measuring spark gap ölçen tırnak aralığı
spark gap kıvılcım aralığı
spark gap buji tırnak aralığı
spark condenser ateşleme kondensatörü
spark ignition engine karbüratörlü makine
spark angle word kıvılcım açısı işareti
spark output kıvılcım çıkışı
spark coil indükleme bobini
spark coil ruhmkorff bobini
spark ignited internal combustion engine içten yanmalı kıvılcımla ateşlemeli motor
spark plug cable buji ateşleme kablosu
spark erosion equipment kıvılcım ile aşındırma ekipmanı
spark-proofing kıvılcım koruma
spark protection kıvılcım koruma
spark plasma sintering kıvılcım plazma sinterleme
ignition spark ateşleme kıvılcımı
spark energy kıvılcım erki
spark spectrum kıvılcım görüngesi
spark erosion kıvılcım aşındırması
spark coil kıvılcım kangalı
spark discharge forming kıvılcım çakımlı biçimleme
spark transmitter kıvılcımlı telsiz vericisi
spark generator kıvılcım üreteci
spark discharge machine kıvılcım çakımlı makine
keller's spark test keller kıvılcım deneyi
spark test kıvılcım deneyi
spark-ignition engine kıvılcım ateşlemeli motor
spark gap atlama boynuzu
spark gap ark boynuzu
spark testing of cables kabloların kıvılcım deneyi
est -electronic spark timing elektronik kıvılcım zamanlaması
Computer
spark coil kıvılcım doğruşturucusu
measuring spark gap ölçen tırnak aralığı
Telecom
spark coil endüksiyon bobini
spark gap kıvılcım atlama aralığı
Electric
electric spark elektrik kıvılcımı
quenched spark gap sönümlü kıvılcım aralığı
quenched spark system sönümlü kıvılcım sistemi
quenched spark sönümlü kıvılcım
quenched spark converter sönümlü kıvılcımlı çevirici
spark coil kıvılcım bobini
Mechanic
spark erosion elektro erozyon ile işleme
spark machining elektro erozyon ile işleme
spark eroding elektro erozyon ile işleme
spark erosion elektro-erozyon
spark machining elektro-erozyon
spark eroding elektro-erozyon
Construction
spark plug kıvılcım tapası
Automotive
tapered seating spark plug konik yuvalı buji
spark plug seal buji kablosu contası
spark plug ground electrode buji tırnağı
spark plug gasket buji contası
spark gap buji tırnak aralığı
spark ignition kıvılcım ateşlemeli
spark plug lead buji kablosu
break spark akım kesme
transmission controlled spark transmisyon kontrollü kıvılcım
transmission regulated spark transmisyon kontrollü kıvılcım
electronic spark control elektronik ateşleme kontrolü
spark arrestor kıvılcım önleyici
spark advance ateşleme avansı
resistor spark plug dirençli buji
spark output ateşleme çıkışı
spark plug ground electrode buji elektrotu
spark advanced ateşleme avansı
spark plug pipe buji kablosu bağlantı yeri
spark plug connector buji kablo bağlantı fişi
electronic spark control module elektronik buji kontrol modülü
ignition spark buji kıvılcımı
spark plug bore buji yuvası
spark plug insulator buji izolatörü
spark plug gap buji tırnak aralığı
spark plug cleaner and tester buji temizleme ve test cihazı
spark interval ateşleme aralığı
spark plug socket buji lokması
spark plug with platinum tipped electrodes platin uçlu elektrotlu buji
electronic spark timing elektronik kıvılcım zamanlaması
spark advance kıvılcım avansı
spark plug cap buji kablosu başlığı
mica spark plug mikalı ateşleme bujisi
spark plug connector buji konektörü
spark ignition engine kıvılcım buji ile ateşlemeli motor
spark knock kıvılcım vuruntusu
spark plug voltage buji voltajı
spark gap kıvılcım aralığı
spark delay valve kıvılcım geciktirme valfi
spark delay valve ateşleme geciktirme valfi
spark output signal buji çıkış sinyali
electronic spark advance elektronik ateşleme avansı
cold spark plug soğuk buji
magnetic spark plug manyetik buji
mica spark plug mika buji
screened spark plug blendajlı buji
porcelain spark plug porselen buji
late spark rötarlı ateşleme
late spark gecikmeli ateşleme
ignition spark ateşleme kıvılcımı
engine assemblies ford produced spark ignition in-line ford imali kıvılcım ateşlemeli sıralı motor tertibatı
high-tension spark plug yüksek gerilim bujisi
engine assemblies vendor produced spark ignition vee tedarikçi imali kıvılcım ateşlemeli v-motor tertibatı
engine assemblies vendor produced spark ignition in-line tedarikçi imali kıvılcım ateşlemeli sıralı motor tertibatı
engine assemblies ford produced spark ignition vee ford imali kıvılcım ateşlemeli v-motor tertibatı
ford produced-spark ignition-rotary ford imali-kıvılcım ateşlemeli-döner
spark-ignited engine buji ateşlemeli motor
suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles motorlu araçlarda bulunan kıvılcımlı ateşleme ile çalışan motorların radyolarda neden olduğu parazitlenmenin giderilmesi
vendor produced-spark ignition-rotary tedarikçi imali-kıvılcım ateşlemeli-sıralı
spark-ignition engines buji ateşlemeli motorlar
spark plug cover buji kapağı
spark timing ateşleme avansı
si engine (spark-ignition engine) kıvılcım ateşlemeli motor
variable advance spark timing değişken avanslı ateşleme zamanlaması
gold-palladium spark plug altın-palladyum buji
resistor spark plug dirençli buji
racing spark plug yarış bujisi
cold start spark advance soğuk çalıştırma ateşleme avansı
cold start spark hold system soğuk çalıştırma ateşleme geciktirme valfı
coolant spark control soğutma sıvısı sıcaklığı kontrollü ateşleme düzeni
twin-ground electrode spark plug iki topraklama elektrotlu buji
direct injection spark ignition engine doğrudan püskürtmeli buji ateşlemeli motor
standard ground electrode spark plug standart (tek) topraklama elektrotlu buji
follow-up spark ardışık kıvılcım
iridium spark plug iridyum buji
quadruple ground electrode spark plug dört topraklama elektrotlu buji
negative spark negatif kıvılcım
waste spark distribution artık kıvılcım dağılımı
waste spark artık kıvılcım
spark advance vacuum modulator ateşleme avans vakum modülatörü
spark retard solenoid ateşleme geciktirme solenoyidi
spark delay valve ateşleme geciktirme valfı
spark control computer ateşleme kontrol bilgisayarı
spark rate ateşleme oranı
spark retard delay valve ateşleme rötar erteleme valfı
orifice spark advance control orifisli ateşleme avans kontrolü
transmission controlled spark şanzıman kontrollü ateşleme
spark plug with supplementary spark gap ek elektrot aralıklı buji
electronic spark advance elektronik ateşleme avansı
electronic spark control elektronik ateşleme kontrolü
electronic spark selection elektronik ateşleme seçimi
electronic spark timing elektronik ateşleme zamanlaması
single spark ignition coil bireysel ateşleme bobini
semi-surface gap spark plug kayar kıvılcımlı buji
thermocouple spark plug termokupl buji
spark plug cap buji başlığı
spark plug buji
spark plug shell size buji anahtar ağzı ebadı
spark plug wrench buji anahtarı
spark ignition buji ateşlemeli
spark ignition engine buji ateşlemeli motor
spark plug cap pliers buji başlığı pensesi
spark plug cap puller buji başlığı sökme aleti
spark plug length buji boyu
spark plug glass seal buji cam yalıtımı
spark plug gasket buji contası
spark plug insert tap buji diş açma rayba ve kılavuzu
spark plug condition buji durumu
spark plug electrode buji elektrodu
spark plug brush buji fırçası
spark plug body buji gövdesi
spark plug heat rating buji ısı aralığı derecelendirmesi
spark plug insulator buji izolatörü
spark plug cable separator buji kablo ayırıcısı
spark plug cable marker buji kablo işaretleyicisi
spark plug cable buji kablosu
spark plug leakage current barriers buji kaçak akım engelleri
spark plug fouling buji kirlenmesi
spark plug socket buji lokması
spark plug gap gauge buji mastarı
spark plug center electrode buji orta elektrodu
spark plug center shaft buji orta mili
spark plug seat buji oturma yüzeyi
spark plug packing washer buji salmastra rondelası
spark plug terminal buji terminali
spark plug tester buji test aleti
spark plug gap buji tırnak aralığı
spark position buji tırnak pozisyonu
spark plug type buji tipi
spark plug ground electrode buji topraklama elektrodu
spark plug tip length buji ucu boyu
spark plug thread reach buji vida boyu
spark plug thread diameter buji vida çapı
spark plug side electrode buji yan elektrodu
spark plug well buji yuvası
spark plug melting bujinin erimesi
transmission regulated spark şanzıman kontrollü ateşleme
spark current kıvılcım akımı
spark ignition direct injection system kıvılcım ateşlemeli doğrudan püskürtme düzeni
spark output signal kıvılcım çıkış sinyali
spark discharge voltage kıvılcım deşarj voltajı
spark breakaway kıvılcım kopması
spark duration kıvılcım süresi
spark arrester kıvılcım tutma düzeni
spark voltage kıvılcım voltajı
platinum spark plug platin elektrodlu buji
fouled spark plug kirli buji
spark-over atlamak
projected spark position çıkıntılı ateşleme pozisyonu
retracted gap spark plug gömme elektrotlu buji
recessed spark plug gömülü buji
triple ground electrode spark plug üç topraklama elektrotlu (tırnaklı) buji
dual signal spark advance çift sinyalli ateşleme avansı
multi-spark coil çoklu ateşlemeli bobin
multi-spark discharge çoklu ateşlemeli deşarj
multi-ground electrode spark plug çoklu topraklama elektrotlu buji
Aeronautic
isolating spark gap tecrit açıklığı
Petrol
spark ignition engine fuel buji ateşlemeli motor yakıtı
Agriculture
suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to wheeled agricultural or forestry tractors tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kıvılcım ateşlemeli motorlarının ürettiği radyo parazitlerinin giderilmesi (elektromanyetik uyumluluk)