tax - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tax

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "tax" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 41 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
tax v. vergilendirmek
tax n. vergi
tax n. harç
tax n. külfet
General
tax v. yük olmak
tax v. yormak
tax v. yüklemek
tax v. vergi koymak
tax v. suçlamak
tax v. vergilemek
tax v. zorlamak (takat/sabır vb'ni)
tax v. vergi almak
tax v. -e vergi koymak
tax v. vergi yüklemek
tax v. dava masrafını tayin etmek
tax v. yük altına sokmak
tax v. külfet olmak
tax v. angarya yüklemek
tax v. itham etmek
tax n. vergi (tahsil edilen/koyulan)
tax n. haraç
tax n. zorlayan şey (bir kimsenin takatını/sabrını vb'ni)
tax n. yük
tax n. taksa
tax n. resim
tax n. vergilendirme
tax n. vergi
tax n. takatini zorlayan
tax n. sabrını zorlayan
tax n. angarya
Slang
tax v. çalmak
tax v. aşırmak
Trade/Economic
tax vergilendirmek
tax vergi
tax vergi koymak
tax harç
tax vergiye tabi tutmak
tax aidat
Automotive
tax vergi
Archaic
tax v. değerini belirlemek
British Slang
tax birini soymak

Bedeutungen, die der Begriff "tax" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
tax refund n. vergi iadesi
tax office n. vergi dairesi
tax break n. vergi indirimi
tax-free adj. vergisiz
General
boost tax receipts v. vergileri arttırmak
lay a tax on v. vergi koymak
declare tax v. vergi beyan etmek
escape tax v. vergiden kaçmak
apply for tax exemption v. vergi istisnası uygulamak
evade tax v. vergi kaçırmak
apply on tax exemption v. vergi istisnası uygulamak
tax excessively v. ağır vergi koymak
levy a tax on v. vergi koymak
place a tax on v. vergi koymak
levy a heavy tax on v. ağır vergi koymak
pay tax v. vergi yatırmak
receive a tax penalty v. vergi cezası almak
fill tax return v. beyanname doldurmak
raise tax v. vergileri yükseltmek
inheritance tax n. veraset vergisi
tax rebates n. vergi iadeleri
tax assessor n. tahakkuk memuru
tax refunds n. vergi geri ödemeleri
progressive tax system n. artan oranlı vergi sistemi
tax deductions n. vergi indirimi
tax returns n. vergi beyannameleri
value added tax n. kıymet artış vergisi
building tax n. bina vergisi
tax courts n. vergi mahkemeleri
tax code n. vergi hukuku
tax evasion n. vergi kaçırma
income tax n. kazanç vergisi
real property and tax n. gayrimenkul mülkiyeti ve vergi
land tax n. toprak vergisi
electronic filing of tax returns n. vergi beyannamelerinin elektronik doldurulması
licence tax n. ruhsat vergisi
ad valorem tax n. ad valorem vergi
raise tax n. vergi salma
progressive tax system n. müterakki vergi sistemi
tax reduction n. vergi indirimi
tax administration and procedure n. vergi yönetimi ve usulü
payroll tax certificate n. prim belgeleri
tax exception n. vergi istisnası
tax in kind n. ayni vergi
real property tax n. gayrimenkul vergisi
real estate purchase tax n. emlak alım vergisi
value added tax n. kdv
spendings tax n. tüketim vergisi
security tax n. güvenlik harcı
tax planning n. vergi planlama
tax accounting n. vergi muhasebesi
tax penalties n. vergi cezaları
tax management n. vergi yönetimi
payroll tax n. sigorta ücreti
direct tax n. dolaysız vergi
excise tax n. gider vergisi
tax incidence n. vergi yükü
import equalisation tax n. ithalat dengeleme vergisi
monopoly tax label n. bandrol
expenditure tax n. gider vergisi
tax laws n. vergi hukuku
sanitation tax n. çevre temizlik vergisi
tax assessment n. vergi matrahı
use tax n. kullanım vergisi
tax compromises n. vergi uzlaşmaları
earnings before interest and tax n. faiz ve vergi öncesi kazanç
transfer tax n. intikal vergisi
rebate of tax n. vergi iadesi
death tax n. ölüm vergisi
provisional tax return n. geçici vergi beyannamesi
inheritance and transfer tax n. veraset ve intikal vergisi
purchase tax n. alım vergisi
tax consultants n. vergi danışmanları
tax assessment n. matrah
income tax tariff n. gelir vergisi tarifesi
internal tax n. iç vergi
single tax n. tek vergi usulü
tax planning n. vergi planlaması
capital tax n. varlık vergisi
extraordinary tax in ottoman empire n. avarız
motor vehicle tax n. motorlu taşıt vergisi
real estate sales tax n. gayrimenkul satış vergisi
tax deductions n. vergi kesintileri
tax sociology n. vergi sosyolojisi
tax auditing n. vergi denetimi
tax id # n. vergi no
tax only refund n. yalnızca vergi iade
sales tax rate n. vergi oranı
tax id n. vergi no
tax type n. vergi türü
tax cut n. vergi kesintisi
tax declaration n. vergi bildirimi
tax register no n. vergi sicil no
sales tax n. satış vergisi
tax id number n. vergi numarası
tax organization n. vergi örgütü
tax board n. vergi levhası
tax advantages n. vergi avantajları
tax liabilities n. vergi yükümlülükleri
tax office n. vergi dairesi müdürlüğü
road tax n. yol parası
lump-sum tax n. götürü vergi
tax in ottoman empire n. tekalif-i emiriyye
value-added tax n. katma değer vergisi
railway tax n. demiryolu nakliyat vergisi
railway tax n. demiryolu vergisi
garbage collection tax n. çöp vergisi
garbage collection tax n. çöp toplama vergisi
special communication tax n. özel iletişim vergisi (öiv)
tax director n. vergi direktörü
city tax n. şehir vergisi
city tax n. bazı ülkelerde belediyeler tarafından konaklama sırasında turistlerden alınan vergi türü
tax cart n. düşük vergiye tabi hafif yolcu arabası
tax certificate n. vergi borcunun ödendiğini belirten belge
tax collector n. vergi tahsildarı
tax write-off n. vergiden düşülebilen miktar
tax write-off n. vergiden düşme
tax deduction n. vergiden düşülebilen miktar
tax deduction n. vergiden düşme
tax disc n. vergi bandrolü
tax disc n. vergi bandrolü
tax disc n. vergi bandrolü
carbon tax n. karbon vergisi
nanny tax n. dadı vergisi
nanny tax n. işveren tarafından dadı, bahçıvan veya bir evde çalışan başka bir işçi için ödenen sosyal güvenlik ve tıbbi bakım sigortası vergilerinin bir kısmı
free of tax adj. vergiden muaf
tax-deductible adj. vergiden düşülebilen
tax-exempt adj. vergiden muaf
tax-free adj. vergiden muaf
post­tax adj. vergi sonrası
tax-deductible adj. vergiden düşülebilir
tax-deductible adj. vergiden düşülebilir
tax-deductible adj. vergiden düşülebilir
from a tax point of view adv. vergi açısından (bakıldığında)
Phrasals
tax someone or something with something usandırmak
tax someone or something with something bunaltmak
tax someone or something with something bıktırmak
Colloquial
tax collector n. vergici
tax man vergi memuru
Idioms
a sin tax tüketimi çok gerekli olmayan sigara ve alkol gibi ürünlerin vergisi
Trade/Economic
heavy tax burden n. ağır vergi yükü
tax exile n. az vergi ödemek için yurtdışında yaşayan kimse
tax year n. vergi dönemi
tax exile n. yurtdışında yaşayarak az vergi ödeyen kişi
tax exile n. vergi kaçağı (kimse)
tax exile n. az vergi ödemek için yurtdışında yaşayan kimse
tax year n. vergi dönemi
tax exile n. yurtdışında yaşayarak az vergi ödeyen kişi
tax exile n. vergi kaçağı (kimse)
tax exile n. az vergi ödemek için yurtdışında yaşayan kimse
tax year n. vergi dönemi
tax exile n. yurtdışında yaşayarak az vergi ödeyen kişi
tax exile n. vergi kaçağı (kimse)
tessa (tax exempt special savings account) n. vergiden muaf özel tasarruf hesabı
tobin tax n. döviz işlemlerinde spekülasyonu caydırmaya yönelik uygulanması önerilen bir vergi
tax-deferred adj. (bir süreliğine) vergiden muaf
tax-deferred adj. vergiden ertelenmiş
tax-deferred adj. vergi ertelemeli
tax-deferred adj. (bir süreliğine) vergiden muaf
tax-deferred adj. vergiden ertelenmiş
tax-deferred adj. vergi ertelemeli
tax-deferred adj. (bir süreliğine) vergiden muaf
tax-deferred adj. vergiden ertelenmiş
tax-deferred adj. vergi ertelemeli
after-tax adj. vergi sonrası
non–tax–paid adj. vergisi ödenmemiş
tax payments vergi ödemeleri
tax liquidation vergi likiditesi
poll tax kişi başına alınan vergi
repressive tax adaletsiz geliri ve üretimi azaltan vergi
radio tax radyo vergisi
personal income tax kişisel gelir vergisi
tax on distributions temettü dağıtımında kesilen vergi
coupon tax faiz ve kar payı vergisi
transfer tax hisse senetleri satışından alınan vergi
intragroup account tax grup içi vergi hesabı
export tax refund ihracatta vergi iadesi
net income before tax vergi öncesi net kar
shifting of tax vergilerin yansıtılması
tax evasion vergi kaçakçılığı
tax base vergiye esas değer
tax provisions vergi karşılığı
border tax adjustments sınır vergisi düzenlemeleri
proportional tax düz oranlı vergi
loss before tax vergi öncesi zarar
tax evasion vergi kaçağı
turnover tax satış vergisi
tax on profit on ordinary activities olağan faaliyet karına ilişkin vergiler
file income tax return gelir vergisi beyannamesi vermek
tax holiday bir yatırım teşviki olarak sağlanan geçici vergi muafiyeti
tax purposes vergi amaçları
real estate tax gayrı menkul vergisi
sales tax muamele vergisi
tax dodging vergiden kaçınma
tax bracket belirli bir vergi oranının uygulandığı özel gelir grubu
tax exemption for exports ihracatta vergi muafiyeti
deferred tax ertelenmiş vergi
lump tax götürü vergi
levy tax vergi koymak
tax advantage vergi avantajı
tax load vergi yükü
lump sum tax götürü vergi
turnover tax işletme vergisi
classical system of corporation tax kurumlar vergisi klasik sistemi
dog tax köpek vergisi
individual income tax kişisel gelir vergisi
production tax imalat vergisi
tax inspector vergi denetmeni
input tax girdiler üzerinden alınan vergi
charge corporation tax kurumlar vergisi yüklemek
burden of tax vergi yükü
stoppage tax stopaj vergisi
input tax girdi vergisi
tax assessment vergi tarhı
estate tax emlak vergisi
levy tax vergi tarhetmek
stamp tax damga vergisi
general property tax genel mülk vergisi
tax on distributions kar payı, faiz vb gelirlerden bunların dağıtımında kesilen vergi
ad valorem tax mal üzerine konulan malın değerinin belli bir yüzdesi şeklindeki vergi
graduated income tax artan oranlı gelir vergisi
tax bracket vergi ayırımı
gift tax intikal vergisi
tax abatement verginin terkini
consolidated tax return gelir vergisi beyannamesi
graduate a tax bir vergiyi artan oranlı yapmak
price inclusive of tax vergili fiyat
tax opinion vergi mütalaası
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergiye esas değeri
war tax savaş vergisi
real estate tax emlak vergisi
tax free vergisiz
corporation tax computation kurumlar vergisi hesabı
licence license tax lisans vergisi
tax burden vergi yükü
tax break vergiye esas meblağda indirimi
graduated tax müterakki vergi
tax wedge fiyatta vergi farklılığı
corporate tax privilege kurumlar vergisi muafiyeti
price inclusive of tax içinde vergisi olan fiyat
tax exemption for exports ihraç mallarına uygulanan muafiyetler
current tax dönem vergisi
tax rebate vergi indirimi
tax cut vergi indirimi
tax effects vergi etkileri
corporate tax return kurumlar vergisi beyannamesi
tax legislation vergi hukuku
basis of tax assessment vergi matrahı
tax delinquency charge vergi temerrüt cezası
tax fraud vergi kaçakçılığı
provision for corporation income tax and other legal responsibilities on income of the period dönem karı vergi ve diğ yas yüküm
tax drawback vergi iadesi
tax liability vergi borcu
indirect tax vasıtalı vergi
financial balance tax mali denge vergisi
tax liability vergi yükümlülükleri
tax accrual vergi tahakkuku
income tax rate gelir vergisi oranı
general assembly of tax courts vergi dava daireleri genel kurulu
backward shifting of a tax verginin geriye doğru yansıtılması
basis of tax assessment vergi tutarının hesaplanmasında esas alınan miktar
lump sum tax götürü vergisi
hidden tax dolaylı vergi
tax relief vergi indirimi
additional tax ek vergi
conflict of tax vergi ihtilafı
excise tax bir malın satışı üzerinden alınan vergiler
consolidated tax return birleştirilmiş
tax sheet vergi kartı
scheduler tax system farklı kaynaklardan sağlanan gelirlerin farklı tarifeye göre ayrı ayrı vergilendirilmesi sistemi
tax man vergici
general tax lien genel haciz
capital yields tax dağıtılan kar paylarından kesilen vergi
coupon tax kupon vergisi
inheritance tax veraset ve intikal vergisi
stamp tax pul vergisi
analytic income tax farklı gelir kalemlerinin farklı tarifeler üzerinden vergilendirilmesi
tax surcharge ek vergi
tax efficiency benefits vergi verimliliği getirileri
tax free merger şirket ya da şirket ortaklarının vergi durumunun değişmediği birleşme
wealth tax varlık vergisi
class tax sınıf vergisi
free of tax vergisiz
consumption tax malların satın alımında ödenen dolaylı vergi
transactions tax işlem vergisi
tax law vergi kanunu
measuring interim income tax expense ara dönem gelir vergisi giderlerinin hesaplanması
remit tax bir vergiyi kaldırmak
tax lien devletin bir mülk üzerinden vergi alacağı
tax incidence vergi yansıması
property tax servet vergisi
tax free vergiye tabi olmayan
tax program vergi programı
advance tax geçici vergi
deferred income tax ertelenmiş gelir vergisi
property tax mülkiyet vergisi
tax exemption vergi bağışıklığı
impose a tax vergi koymak
value added tax katma değer vergisi
car tax otomobil vergisi
exemption from tax vergi muafiyeti
tax loopholes vergi yasasındaki boşluklar dolayısıyla az vergi ödeme
tax return vergi iadesi
foreign tax credit yurt dışı vergilerin mahsubu
production tax üretim vergisi
tax payable tahakkuk eden vergi
vehicle purchase tax taşıt alım vergisi
retail sales tax perakende satış vergisi
tax evasion vergi kaçırmak
head tax kişi başına alınan vergi
tax on corporations kurumlar vergisi
evasion of tax vergi kaçırma
profit before tax vergiden önceki kar
accrued tax tahakkuk eden vergi
after tax amount vergi sonrası tutar
inflation tax enflasyon vergisi
tax identification number vergi numarası
regressive tax mütedenni vergi
deferred tax liabilities ertelenmiş vergi yükümlülükleri
tax payer vergi mükellefi
tax shifting verginin yansıması
real estate tax exemption gayrimenkul alım vergisi istisnası
transaction tax banka ve sigorta muameleleri vergisi
goods and service tax mal ve hizmet vergisi
tax free shops gümrük dışı dükkanlar
tax reliefs vergi iadeleri
border tax adjustments düşük çevre standartları dolayısıyla ihracatçı ülkede ithalatçı ülkeden daha düşük fiyatla üretilen malın ithali üzerine konulan ek tarife
tax exempt profit vergiden muaf olan kar
tax benefit rule zararların karlarla mahsubuna imkan veren kural
hidden tax gizli vergi
tax break vergi kaçırma
tax break vergiden düşülen
tax group vergi grubu
direct tax direkt vergi
tax avoidance vergi doğuracak olayı yapmayarak vergiden kaçınma
remission of tax vergi affı
tax incidence verginin yansıması
tax deductible vergi indirimine tabi
tax object verginin konusu
capital gains tax değer artış vergisi
foreign travel expenditure tax dış seyahat harcamaları vergisi
tax rate vergi oranı
wealth tax servet vergisi
tax payment document vergi ihbarnamesi x vergi beyannemesi
tax penalty vergi cezası
vehicle tax taşıt vergisi
sales tax satış vergisi
provision for period income tax dönem karı vergi karşılıkları
tax loss carry forward vergilendirme açısından zararın sonraki yılın karı ile mahsup edilmesi
employment tax withholding istihdam vergisi stopajı
tax plan vergi planı
investment tax credits yatırım indirimi
corporation tax due tahakkuk eden kurumlar vergisi
tax base vergi matrahı
tax increase vergi artışı
entertainment tax eğlence vergisi
period income tax provision dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları
other creditors including tax and social security vergi ve sosyal güvenlik dahil diğer alacaklılar
high income tax bracket yüksek verginin ödendiği dilim
tax deferral vergi alacağının ertelenmesi
tax farming iltizam usulüyle vergi toplama
company tax kurumlar vergisi
tax declaration vergi beyannamesi
gift tax intikal vergisi (bağış)
tax incentives vergi teşvikleri
corporate income tax exemption şirket kurumlar vergisi muafiyeti
poll tax kişi başına alınan sabit bir vergi
estimated income tax tahmini gelir vergisi
processing tax üretim vergisi
transfer tax hisse senedi satışlarından alınan vergi
effective tax rate gerçek
tax dodging vergi kaçırma
corporation tax legislation kurumlar vergisi mevzuatı
tax regulation vergi düzenlemesi
period prepaid tax portion dönem karı peşin ödenen vergi diğer yükümlülük
transfer tax satım vergisi
rated tax pişmanlık vergisi
turnover tax satış hasılatı üzerinden alınan vergi
privilege tax belirli meslek mensuplarından alınan vergi
tax avoidance vergi iptali
immovable property gains tax taşınmazın elden çıkartılmasından sağlanan sermaye kazançları üzerindeki vergi
withhold income tax maaştan gelir vergisi stopajı yapmak
corporation tax rate kurumlar vergisi oranı
consolidated tax return birleştirilmiş gelir vergisi beyannamesi
poll tax oy kullanma vergisi
tax break vergi istisnası
tax table vergi cetveli
franchise tax imtiyaz vergileri
profit after tax vergi sonrası kar
tax form vergi levhası
tax incentive vergi teşviği
luxury tax lüks vergisi
severance tax topraktan çıkartılan taş, maden vb'den alınan vergi
tax offence vergi suçu
excess profit tax aşırı kazanç vergisi
exit tax İlgili ülkeden çıkış nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden ödenecek vergi
deferred tax liabilities ertelenmiş vergi borçları
deferred tax assets ertelenmiş vergi varlıkları
input tax peşin vergi
tax payer vergi ödeyicisi
expenditure tax harcamalar üzerinden alınan vergi
corporate income tax kurumlar vergisi
tax income vergi geliri
value added tax to be transferred devreden kdv
capital gains tax sermaye değerindeki artış vergisi
remission of tax vergi iadesi
tax abatement vergi indirimi
tax break vergi muafiyeti
tax system vergi sistemi
turnover tax muamele vergisi
evasion of tax vergi kaçakçılığı
income tax gelir vergisi
matured, delayed or deferred tax by installments and other liabilities vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülükler
turnover tax iş hacmi üzerinden alınan vergi
tax base vergi tabanı
tax payer vergi yükümlüsü
increment value tax değer artışı vergisi
inheritance tax; succession duty veraset ve intikal vergisi
prepaid tax and other liabilities on current year profit dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler
tax privilege vergi istisnası
deferred tax analysis ertelenmiş vergi analizi
measuring interim income tax expense ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması
tax inspector vergi müfettişi
capital gain tax sermaye kazanç vergisi
license tax ruhsatiye
trade tax ticari vergi
tax delinquency charge verginin zamanında ödenmemesi dolayısıyla uygulanan ceza
tax levy vergi koyma
tax authority vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşu
license tax lisans vergisi
corporate tax cut kurumlar vergisi indirimi
tax controller vergi kontrolörü
tax exemption vergi istisnası
specific commodity tax spesifik mali vergisi
head tax kelle vergisi
tax assessment vergiye esas miktar
neutral tax ekonomik hayatta etki doğurmayan vergi
advance tax peşin vergi
entry tax giriş vergisi
tax bill vergi hesabı
investment tax credit yatırım indirimi
accrued tax tahakkuk etmiş vergi
tax obligation vergi mükellefiyeti
tax deduction vergi indirimi
wage tax ücret vergisi
profit/loss before tax vergi öncesi kar/zarar
profit after tax vergiden sonraki kar
tax shield vergi kalkanı
tax to pay ödenecek vergi
assess the corporation tax kurumlar vergisinin matrahını tespit etmek
tax expense vergi gideri
food tax yiyecek maddesi vergisi
income tax deductions for expenses giderler için gelir vergisi kesintileri
incidence of a tax verginin yansıması
transfer tax devir vergisi
income tax return gelir vergisi beyannamesi
liability to tax vergi yükümlülüğü
tax rate vergi haddi
before tax vergiden önce
impose a tax vergi koyma
before tax vergi öncesi
capital stock tax menkul kıymetler vergisi
tax loopholes yasal olarak vergiden kaçınma yolları
rate of corporation tax kurumlar vergisi oranı
tax shelter vergi koruması
death tax veraset vergisi
tax except bonds vergiden muaf tahviller
impose a tax vergi salmak
return of tax vergi iadesi
tax difference vergi farkı
tax loss vergi ziyaa
property tax emlak vergisi
graduated tax gelir arttıkça yükselen oranlı vergi
prior production tax istihsal vergisi
repressive tax baskıcı vergi
tax boost vergi artırımı
tax payer mükellef
income tax authority gelir vergisi makamı
tax rebates on exports ihracatta vergi iadesi
tax withholding payable vergi stopajı
excess burden of a tax aşırı vergi yükü
annual tax yıllık vergi
per capita tax kişi başına vergi
tax base of an asset or liability bir varlık veya borcun vergi tabanı
housing fund tax konut fonu vergisi
withholding tax stopaj
corporation tax scheme kurumlar vergisi sistemi
tax file number vergi dosya numarası
liable to corporation tax kurumlar vergisine tabi gelir
earnings before tax vergi öncesi kazanç
tax roll vergi kayıtları
artisan's tax küçük sanatkarlardan alınan vergi
malt tax malta vergisi
tax advantage vergi avantajı sağlama
tax collection vergi toplama
tax benefit vergi karı
tax incentive vergi teşviki
chain tax müterakki vergi
tax deductible vergiden indirilebilir
motor vehicles tax motorlu araçlar vergisi