yerleştirme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

yerleştirmeBedeutungen von dem Begriff "yerleştirme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 52 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
yerleştirme fitting n.
yerleştirme nestling n.
yerleştirme place n.
yerleştirme position n.
yerleştirme implanting n.
yerleştirme laying n.
yerleştirme instalment n.
yerleştirme layout n.
yerleştirme arrangement n.
yerleştirme putting n.
yerleştirme installation n.
yerleştirme placement n.
yerleştirme entrenching n.
yerleştirme disposal n.
yerleştirme location n.
yerleştirme settlement n.
yerleştirme domiciliation n.
yerleştirme positioning n.
yerleştirme ensconcing n.
yerleştirme fixation n.
yerleştirme placing n.
yerleştirme implantation n.
yerleştirme emplacement n.
yerleştirme disposition n.
yerleştirme installment n.
yerleştirme establishment n.
yerleştirme locating n.
yerleştirme accommodating adj.
Trade/Economic
yerleştirme housing
yerleştirme putaway
Politics
yerleştirme housing
yerleştirme resettlement
Technical
yerleştirme accommodation
yerleştirme stowage
yerleştirme laying
yerleştirme locate
yerleştirme deployment
yerleştirme installation
yerleştirme set
yerleştirme lay-out
Computer
yerleştirme do not arrange
yerleştirme arrange
yerleştirme insert
yerleştirme placement
yerleştirme don't build
yerleştirme alloc
yerleştirme docking
Mechanic
yerleştirme pitch
Construction
yerleştirme placement
Statistics
yerleştirme replacement
Linguistics
yerleştirme embedding
yerleştirme placement

Bedeutungen, die der Begriff "yerleştirme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 185 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
adam yerleştirme manning n.
belirli bir yere yerleştirme emplacing n.
belli şekilleri, yeni bir alana, eski görünümlerini bozmayacak şekilde, yeniden yerleştirme işlemi layout n.
bir kelime veya ifadeyi uygun bir bağlama yerleştirme contextualization n.
bir kelime veya ifadeyi uygun bir bağlama yerleştirme contextualisation n.
ek yerleştirme kontenjanı additional placement quotas n.
eleman yerleştirme manning n.
emzirici hayvanların çok yavrusu olduğu durumlarda tüm yavruların emzirilmesini mümkün kılmak üzere yavruları belirli bir sıraya göre meme uçlarına yerleştirme nurse sow n.
enstalasyon (yerleştirme sanatı) installation n.
işe yerleştirme job placement n.
mantar/tıpa yerleştirme makinesi corker n.
medya yerleştirme uzmanı media placement specialist n.
plana göre yerleştirme deployment n.
tampon yerleştirme tamponage n.
tekrar raya yerleştirme rerailing n.
toprak altına yerleştirme laying underground n.
yanlış yerleştirme misplacement n.
yeni bir bağlama yerleştirme entextualization n.
yeniden yerleştirme relocation n.
yeniden yerleştirme reposition n.
yeniden yerleştirme rearrangement n.
yerleştirme düzeni disposal n.
yerleştirme ücreti lodgement fee n.
Trade/Economic
dışarıdan işe yerleştirme outplacement
eleman temini seçme ve yerleştirme süreçlerinde dış kaynak kullanımı recruitment process outsourcing
fonksiyonel yerleştirme functional layout
insanları sosyal bir temele yerleştirme arzu ve isteği affiliation motive
işe alım ve yerleştirme recruitment and placement
işe alım ve yerleştirme hiring and placement
işe yerleştirme work placement
işe yerleştirme hizmetleri job placement services
malların yükleme boşaltma ve yerleştirme masrafları handling charges
marka yerleştirme brand salience
özel yerleştirme programı private placement program
üretim süreci yerleştirme düzeni product layout
yeni işe yerleştirme outplacement
yeniden işe yerleştirme outplacement
yeniden yerleştirme outplacement
Law
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi student selection and placement center
Politics
demokrasiyi topluma yerleştirme mücadelesi democratic consolidation
eski mevkiine yerleştirme reinstatement
hızlı yerleştirme fast-track resettlement
işe yerleştirme placement
kadın erkek eşitliğini ana plan ve politikalara yerleştirme yaklaşımı gender mainstreaming
mülteci yerleştirme formu refugee resettlement form
nüfus yerleştirme politikası settlement policy
üçüncü ülkeye yerleştirme resettlement in a 3rd country
yerleştirme projesi settlement project
yerleştirme ülkesi country of resettlement
yerleştirme ülkesi resettlement country
zorla yerleştirme forced resettlement
Institutes
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi student selection and placing centre
ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri daire başkanlığı department for measurement, assessment and placement services
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi center for evaluation, selection and placement
Advertising
ürün yerleştirme product placement
Technical
yerleştirme ile ilgili accommodational adj.
boru yerleştirme işi plumbing
çeneye diş yerleştirme implantation
dağıtık ve atlayarak yerleştirme hop-by-hop positioning
dinamik yeniden yerleştirme dynamic relocation
dolgu yerleştirme fill placement
enine yerleştirme transverse arrangement
gazlı yakıcı yerleştirme ağzı gas port
hata yerleştirme testi error injection test
hava basınçlı yerleştirme pneumatic placement
iyon yerleştirme ion implantation
kanat yerleştirme deliği blade insertion hole
kapak koyma/yerleştirme lidding
kitle yerleştirme bulk handling
kitle yerleştirme dizgesi bulk handling system
kurum üfleme lansı yerleştirme ağzı lance port
kütük yerleştirme billet handling
kütük yerleştirme dizgesi billet handling system
maça yerleştirme core setting
maça yerleştirme makinesi core setting jig
masura yerleştirme çubuğu peg
masura yerleştirme çubuğu tutacağı peg-tray
masura yerleştirme durumu load condition
metal yerleştirme ve çıkarma metal inserting and removal
püskürtmeli yerleştirme spray lay-up
ray yerleştirme rail fixation
raya yerleştirme takozu rerailer
renk yerleştirme registration
renk yerleştirme imi registration mark
renk yerleştirme pimi registration pin
rodaj destek yerleştirme bedding
sualtına yerleştirme submergence
taneli malzeme içerisine yerleştirme installation in granular material
taşlama tezgahına yerleştirme setting
taşlama tezgahına yerleştirme laying up
toprak altına yerleştirme laying underground
tutucu çerçeveye yerleştirme blocking
yeniden yerleştirme sözlüğü relocation dictionary
yerine yerleştirme recovery
yerleştirme (cam) laying up
yerleştirme anahtarı locating key
yerleştirme dalgası settle wave
yerleştirme deliği installation hole
yerleştirme halkası locating ring
yerleştirme havası blown down
yerleştirme hızı rate of placement
yerleştirme ilkesi placement policy
yerleştirme izi settle mark
yerleştirme metodu method of installation
yerleştirme musluğu positioning tap
yerleştirme pimi locating pin
yerleştirme pimi kiti locating pin kit
yerleştirme plakası locating plate
yerleştirme planı layout plan
yerleştirme tırnağı locating tab
yerleştirme/enstalasyon sanatı installation art
Computer
bellek yerleştirme storage allocation
dinamik yeniden yerleştirme dynamic relocation
grafiği yerleştirme biçimi place chart
kitaplık düzeninde yerleştirme book packaging
metin yerleştirme text placement
otomatik yerleştirme auto-arrange
önbelleğe yerleştirme cache to
pencereleri yerleştirme arranging windows
pencereleri yerleştirme komutları commands for arranging windows
yeniden yerleştirme relocation
yeniden yerleştirme sözlüğü relocation dictionary
yerleştirme biçimi arrange
yerleştirme istasyonu docking station
yerleştirme programı setup program
yerleştirme seçenekleri build options
yerleştirme yeri place at
Informatics
belleğe yerleştirme storage allocation
iç içe yerleştirme nesting
makro yerleştirme macro-substitution
Telecom
eş yerleştirme co-location
hata yerleştirme error seeding
uygulama başlatma ve yerleştirme application launching and embedding
Textile
kalıp yerleştirme pattern placing
senkronizer yerleştirme pimi synchronizer positioning pin
senkronizer yerleştirme şaftı synchronizer positioning shaft
Construction
arazide yerleştirme ve montaj işlemleri kılavuzu guide for laying and on-site work practices
beton yerleştirme makinesi concrete placing machine
planlama ve yerleştirme planning and lay-out
yerleştirme döküm tekniği placing practice
yerleştirme hızı placing speed
yerleştirme sırası placing sequence
Automotive
boru-hortum düzenleme/yerleştirme tube routing
güç aktarma organları yerleştirme monte sistemi standing powertrain mounting system
Transportation
konteynerlerin terminalde yükleme/indirme ve yerleştirme masrafları terminal handling charges
Aeronautic
ilk yerleştirme initial erection
muhafaza içine yerleştirme encapsulation
yan yana yerleştirme colocate
Marine
doğrudan kum yerleştirme metodu direct sand placing method
düzgün yerleştirme uniform placing
yük yerleştirme vinci steeve
yükü konteynere yerleştirme stuffing
Medical
deri altı koyuntu yerleştirme subcutaneous implantation
gland altı yerleştirme subglandular placement
kateter yerleştirme ve koruma catheter insertion and maintenance
koyuntu yerleştirme implantation
laringeal maske yerleştirme laryngeal mask placement
tampon yerleştirme tampon insertion
yerleştirme cihazı insertion device
Statistics
kısmi yerleştirme partial replacement
yerleştirme süreci replacement process
Marine Biology
yerine yerleştirme substitution
Education
araştırma yerleştirme programı research placement programme
ileri seviye programlarına yerleştirme advanced placement
lisans yerleştirme sınavı undergraduate placement exam
lisans yerleştirme sınavı (lys) undergraduate placement exam
lisansa yerleştirme sınavları undergraduate placement examinations
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi student selection and placement center
öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi student selection and placement centre
öğrenci yerleştirme student placement
öğrenci yerleştirme sınavı student placement examination
öğrenci yerleştirme sınavı the student placement examination
ölçme seçme ve yerleştirme merkezi (ösym) assessment selection and placement center
sınavla yerleştirme placement by examination
yerleştirme testi placement test
Linguistics
içe yerleştirme embedding
ingilizce yerleştirme sınavı english placement test
yerleştirme sınavı placement test
Geology
alet yerleştirme instrumentation
Military
birlikleri yerleştirme paterni pattern of deployment
harp başlığı yerleştirme warhead mating
personel yerleştirme dosyası locator file
yerleştirme atımları settling rounds
yerleştirme planı layout plan
Cinema
alt yazı yerleştirme closed captioning