apply - Turkish English Dictionary
History

apply

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "apply" in Turkish English Dictionary : 53 result(s)

English Turkish
Common Usage
apply v. uygulamak
apply v. başvurmak
apply v. müracaat etmek
General
apply v. sürmek (merhem vb'ni)
apply v. aygıtları kullanmak
apply v. aletleri kullanmak
apply v. uygun düşmek
apply v. ilgili olmak
apply v. üstüne sürmek
apply v. kendini vermek
apply v. içermek
apply v. başvuruda bulunmak
apply v. vurmak (boya vb'ni)
apply v. yaklaştırmak
apply v. müracaat etmek
apply v. etkili olmak
apply v. hasretmek
apply v. bant yapıştırmak
apply v. birine gitmek
apply v. çaba göstermek
apply v. yapıştırmak
apply v. ilgisi olmak
apply v. atfetmek
apply v. vurmak
apply v. tanımlamak için kullanmak
apply v. yaymak
apply v. uygun olmak
apply v. kullanmak
apply v. tatbik etmek
apply v. uygulamak
apply v. vermek
apply v. sürmek
apply v. yapıştırmak (bant)
apply v. başvurmak
apply v. müracaatta bulunmak
apply v. koymak
apply v. uygulamaya koymak
apply v. hesaba yazmak
apply v. tahsis etmek
apply v. ayırmak
apply v. aktarmak
Trade/Economic
apply v. başvurmak
apply tatbik etmek
apply uygulamak
Law
apply tatbik etmek
apply uygulanmak
Technical
apply v. başvurmak
apply sürmek
apply üzerine sermek
apply uygulamak
apply vermek
Computer
apply uygula
Archaic
apply v. şamil olmak

Meanings of "apply" with other terms in English Turkish Dictionary : 207 result(s)

English Turkish
General
apply a salve v. merhem sürmek
apply to somebody v. kapısını çalmak
apply oneself to v. kendini bir işe vermek
apply medicine v. ilaçlamak
apply leeches v. sülük vurmak
apply an earlier date v. öne çekmek
apply henna v. kına yakmak
apply to v. geçerli olmak
apply insecticide to v. ilaçlama yapmak
apply ammoniac to v. amonyaklamak
apply an undercoat v. astarlamak
apply oneself to v. bütün dikkatini bir işe çevirmek
apply to v. kapsamak
apply for v. başvurmak
apply epilating wax to v. ağda yapıştırmak
apply for visa v. vize başvurusu yapmak
apply to v. içermek
apply putty v. macun çekmek
apply an earlier date v. öne almak
apply pressure v. baskı yapmak
apply polish v. cilalamak
apply an embargo v. ambargo koymak
apply a plaster v. yara bandı yapıştırmak
apply nail polish v. oje sürmek
apply oneself v. kendini vermek
apply a match to v. kibritle tutuşturmak
apply to v. müracaat etmek
apply for v. müracaat etmek
apply to v. başvurmak
apply for visa v. vizeye başvurmak
apply sanctions v. yaptırımlarda bulunmak
apply for v. adaylığını koymak
apply leeches to v. sülük vurmak
apply an earlier date v. geriye dönük tarihlendirmek
apply in written form v. yazılı olarak başvurmak
apply sanction v. yaptırım uygulamak
apply on tax exemption v. vergi istisnası uygulamak
apply for tax exemption v. vergi istisnası uygulamak
apply the plaster v. alçı sürmek
apply to court v. mahkemeye başvurmak
apply to court v. mahkemeye müracaat etmek
apply for a job v. iş başvurusunda bulunmak
apply incorrectly v. amacı dışında kullanmak
apply pressure v. basınç sağlamak
apply the rules v. kuralları uygulamak
apply nail varnish v. oje sürmek
apply glue v. tutkal sürmek
apply paint v. boya sürmek
apply a procedure v. prosedür uygulamak
apply for patent v. patent başvurusunda bulunmak
apply ointment v. ilaç sürmek
apply paint v. boya vurmak
apply for v. tatbik olunmak
apply for registration v. tescil başvurusu yapmak
apply force v. kuvvet uygulamak
apply silicone v. silikon çekmek
apply hair-gel v. jöle sürmek
apply make-up v. makyaj yapmak
apply to v. -i ilgilendirmek
apply to v. -i içermek
apply lipstick v. ruj sürmek
apply varnish v. cila sürmek
apply oneself to v. kendini adamak
apply double standard v. çifte standart uygulamak
apply the rule v. kuralı uygulamak
apply in practice v. pratikte uygulamak
apply a rule v. kuralı uygulamak
apply for a situation v. bir göreve talip olmak
apply pressure v. baskı uygulamak
apply with v. ile uygulamak
apply for a loan v. kredi için başvurmak
apply for a loan v. krediye başvurmak
apply for a credit v. krediye başvurmak
apply for a credit v. kredi için başvurmak
apply again v. yeniden müracaat etmek
apply again v. tekrar müracaat etmek
apply for a grant v. bursa başvurmak
apply for a scholarship v. bursa başvurmak
apply for a fellowship v. bursa başvurmak
(a question) apply/relate to (someone) v. sorunun muhatabı olmak
apply the brakes v. frene basmak
apply the brakes v. frenlere asılmak
apply the brakes v. fren yapmak
apply a cool compress v. soğuk kompres uygulamak
apply a cold compress v. soğuk kompres uygulamak
apply for membership v. üyelik icin başvurmak
apply a different method v. farklı bir yöntem uygulamak
apply yogurt on v. yoğurt sürmek
apply for a job v. bir işe başvurmak
apply a project v. proje uygulamak
apply to v. -e hitap etmek
apply ointment v. merhemlemek
apply ointment v. merhem sürmek
apply ice v. buz tutmak (yanık gibi yaralanmalarda)
apply ice v. buz uygulamak
apply mascara to v. rimel sürmek
apply burn ointment v. yanık merhemi sürmek
apply to v. -e için olmak
apply to v. -e'ye uygun olmak
designated authority to apply n. başvuru mercii
to apply adv. başvuru için
Phrasals
apply within içeriye başvurmak/danışmak
apply within içeriye başvurmak
Phrases
apply yourself kendini ver
apply to somebody or something (bir durumun veya kuralın) birine ya da bir şeye uyması
Idioms
apply for chiltern hundreds v. işten/görevden ayrılmak
apply for chiltern hundreds v. istifa etmek
apply for chiltern hundreds v. istifa edenler ordusuna katılmak
apply for chiltern hundreds v. işsizler ordusuna katılmak
Trade/Economic
apply for a job işe başvurmak
apply interest faiz yürütmek
apply for patent patent başvurusunda bulunmak
apply for a loan krediye başvurmak
apply for a credit krediye başvurmak
apply a late fee charge gecikme faizi uygulamak
apply default interest gecikme faizi uygulamak
apply for a loan kredi başvurusunda bulunmak
apply for a loan kredi için başvurmak
apply for trademark registration marka tescil başvurusunda bulunmak
apply for trademark registration marka tescil başvurusu yapmak
Law
liberty to apply n. başvurma hakkı
apply to the court for the stay of execution yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmak
apply the rule kuralı uygulamak
apply a rule kural uygulamak
apply for interpleader relief haczettirilen mal için istihkak talebinde bulunmak
Politics
apply in its entirety v. bütünü ile uygulamak
they shall apply these provisions from expr. bu hükümleri ...den itibaren uygularlar
apply reduction indirim yapmak
apply mutatis mutandis kıyas yolu ile uygulamak
apply a reduction indirim uygulamak
apply a reduction yapmak
apply a reduction indirim yapmak
it shall apply from to dene kadar uygulamada kalır
Technical
apply water su işlemek
apply vacuum to vakum uygulamak
Computer
apply a style v. biçem uygulamak
apply format v. biçim uygulamak
apply to master n. ana slayta uygula
apply to expr. aşağıdakilere uygula
apply settings expr. ayarları uygula
apply to this section expr. bu bölüme uygula
apply style expr. biçem uygula
apply format expr. biçim uygula
apply styles expr. biçem uygula
apply to all slides expr. bütün slaytlara uygula
apply to this section forward expr. bu bölümden sonrasına uygula
apply a style expr. biçem uygula
apply heading expr. başlık uygula
unable to apply uygulanamaz
apply view görünümü uygula
apply filter sort süzgeç uygula sırala
apply cause sebebi uygula
apply default varsayılanı uygula
apply special formats to özel biçimleri uygula
apply to uygulanacak
apply using css css kullanarak uygula
apply to uygulanacağı yer
apply to whole document tüm belgeye uygula
apply all tümüne uygula
apply now şimdi uygula
apply changes değişiklikleri uygula
apply to all tümüne uygula
apply normal style normal biçem uygula
apply names uygulanacak adlar
apply design template tasarım şablonu uygula
apply list bullet uygula madde işareti listeleri
apply to uygulanacak yer
apply template şablon uygula
apply a design tasarım uygula
apply heading uygula başlık
apply rule if kural uygulanacak durumlar
apply report rapor uygula
apply to uygulama yeri
apply list bullet uygula liste madde işareti
apply to uygula
apply to front öne uygula
apply throttle kapağı uygula
apply style stili uygula
apply rules to kuralların uygulanacağı
apply to folder uygulanacak klasör
apply scheme düzeni uygula
apply as you type yazılırken uygula
apply to end sonuna uygula
apply to section uygulanacak bölüm
apply to sides kenarlara uygula
apply rules kuralları uygula
apply theme to temayı uygula
apply color renk uygula
apply filter süzgeci uygula
apply color scheme renk grubunu uygula
apply patch düzeltme uygula
apply query sorgu uygula
apply style stil uygula
apply onto uygula
don't apply uygulama
formats to apply uygulanacak biçimler
on apply filter süzgeç uygulandığında
apply sort sırayı uygula
Automotive
apply devices işletim donanımı
Medical
apply cupping-glass şişe çekmek
apply to the hospital for various reasons çeşitli nedenlerle hastaneye başvurmak
apply blood kan uygulamak
Agriculture
apply disinfectant to ilaçlama yapmak
apply pesticide to ilaçlama yapmak
Education
apply for a tuition waiver öğrenim ücreti muafiyeti/ders ücretinden feragat için başvurmak
Football
apply advantage (oyunu) avantaja bırakmak
Painting
apply of paint v. astarlamak