exposed - Turkish English Dictionary
History

exposed

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "exposed" in Turkish English Dictionary : 18 result(s)

English Turkish
Common Usage
exposed adj. maruz
General
exposed adj. muhafazasız
exposed adj. açıkça
exposed adj. ortada
exposed adj. maruz kalmış (kimyasal maddeye vb)
exposed adj. açık
exposed adj. maruz kalan
exposed adj. korunmasız
exposed adj. açıkta
exposed adj. çıplak
Technical
exposed korunmasız
exposed açıkta
exposed meydanda
exposed uzatmak
exposed açıkta kalmış
exposed maruz kalmış
Medical
exposed maruz kalan
Geology
exposed yüzlek veren

Meanings of "exposed" with other terms in English Turkish Dictionary : 102 result(s)

English Turkish
Common Usage
be exposed to v. maruz kalmak
General
be exposed v. deşifre olmak
be exposed to violence v. şiddete maruz kalmak
be exposed v. maruz kalmak
be exposed to frost v. ayazda kalmak
exposed to frost v. ayazda kalmak
be exposed to v. maruz kalmak
be exposed to violence v. şiddet görmek
be exposed to torture v. işkenceye maruz kalmak
be exposed to torment v. işkenceye maruz kalmak
(one's lie) be exposed v. yalanı ortaya çıkarılmak
be exposed to sunlight v. güneş ışığına maruz kalmak
be exposed to a danger v. tehlikeyle burun buruna gelmek
be exposed to a danger v. tehlike yaşamak
be exposed to radiation v. radyasyona maruz kalmak
be exposed to military coup v. darbeye maruz kalmak
be exposed to impact v. darbeye maruz kalmak
be exposed to violence v. şiddete uğramak
be exposed to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
be exposed v. afişe olmak
exposed workers n. radyasyona maruz kalan işçiler
exposed position n. açık mevzi
exposed terrain n. açık arazi
exposed to fire n. yangına maruz kalan
students exposed to violence n. şiddete maruz kalan öğrenciler
exposed face n. görünen yüz
exposed face n. çıplak yüz
non-exposed stock n. boş film
workers exposed to heat n. ısıya maruz kalan işçiler
workers exposed to heat n. ısıya maruz kalan çalışanlar
exposed to the wind adj. rüzgar alan
exposed to adj. maruz
Speaking
she exposed me beni ifşa etti
Politics
creating a sense of being exposed to torture at any time her an işkenceye alınacakmış duygusu yaratma
politically exposed person siyasi nüfuz sahibi kişi
Industry
industrial workers exposed to heat ısıya maruz kalan endüstri çalışanları
Technical
be exposed directly to x and gama rays doğrudan x ve gama ışınlarıyla pozlanmak
evaluation of materials assemblies exposed to source of radiant heat ışıma ısısına maruz kalan malzeme donanımlarının değerlendirilmesi
exposed finish açıkta kalan yüzey
exposed underlayer dışa vurmuş altkatman
behavior under humidity variations of door leaves exposed to successive uniform climates art arda uniform iklim şartlarına maruz bırakılan kapı kanatlarının nem değişimleri karşısındaki davranışı
be exposed to light ışığa maruz kalmak
be exposed to light ışığa maruz bırakılmak
polymeric material exposed to a low energy source of heat düşük enerjili bir ısı kaynağına maruz bırakılan polimerik malzeme
electrotechnical products exposed to fire yangına maruz kalan elektroteknik mamuller
flammability of solid non-metallic material when exposed to flame source alev kaynağına maruz kaldığında metalik olmayan katı malzemenin alevlenebilirliği
individuals exposed to extreme hot or cold environments aşırı sıcak veya soğuk çevrelere maruz kalan bireyler
measurement exposed to radio-frequency electromagnetic fields radyo frekans elektromanyetik alanlara maruz kalan ölçme
Computer
exposed name sql açık ad
exposed name açık ad
non-exposed name sql takma ad
non-exposed name takma ad
Textile
fabrics exposed to dry heat kuru ısıya maruz kalan kumaşlar
Construction
exposed aggregate surface görünür agregalı yüzey
exposed masonry sıvasız duvar
exposed joists görünür kirişler
exposed concrete çıplak beton
exposed aggregate concrete görünür agregalı beton
exposed ceiling açık tavan
exposed concrete form çıplak beton kalıbı
exposed surface çıplak yüzey
exposed aggregate texture görünür agregalı yapı
exposed wiring açık elektrik tesisatı
exposed ceiling çıplak tavan
exposed aggregate concrete yıkama beton
exposed concrete brüt beton
structures exposed to fire yangına maruz kalan yapılar
Woodworking
wood preservative exposed out of ground contact toprakla temas etmeyen bir ahşap koruyucu
Marine
exposed deck üstü hava ve deniz koşullarına açık olan güverte
Medical
exposed worker maruz kalan çalışan
exposed to pressure basınca maruz kalmak
edema on exposed area güneş gören yerlerde ödem
sun-exposed areas güneş gören alanlar
sun-exposed body parts vücudun güneş gören bölümleri
sun-exposed areas of skin derinin güneş gören bölgeleri
children exposed to passive smoke pasif sigara dumanına maruz kalmış çocuklar
children exposed to passive smoke pasif sigaraya maruz kalmış çocuklar
Food Engineering
exposed for sale satışa sunulan
brass exposed to fresh or saline waters tatlı veya tuzlu sulara maruz kalan pirinç
Apiculture
exposed situation açık durum
Tobacco
cigarettes exposed on bottom altta görünen sigaralar
cigarettes exposed on top üstte görünen sigaralar
Environment
occupationally exposed personnel görevleri icabı radyasyona maruz kalan personel
warned exposed ikazlı maruz kalma
unwarned exposed habersiz maruz kalma
potentially exposed worker temas potansiyeli olan görevli
contaminated, injured, or exposed individual yüksek dozajda radyasyona maruz kalarak etkilenmiş, yaralanmış kimseler
potentially exposed potansiyel temas durumu
maximally exposed individual en fazla radyasyon alan kişi
Geology
exposed rock açığa çıkmış
exposed rock mostra veren kayaç
exposed rock açığa çıkmış kayaç
exposed over large areas geniş yayılım gösteren
Military
dangerously exposed waters tehlike teşkil eden sular
evacuation of dangerously exposed waters ticari gemilerin tehlikeye maruz kalan sulardan daha güvenli yerlere alınması
warned exposed ikaz edilmiş açıkta
unwarned exposed ikaz edilmemiş ve açıkta
exposed flank açık yan
exposed position açık mevzi
Cinema
exposed film dolu film
over-exposed aşırı ışıklı
non-exposed stock bakire pelikül