extraordinary - Turkish English Dictionary
History

extraordinary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "extraordinary" in Turkish English Dictionary : 17 result(s)

English Turkish
Common Usage
extraordinary adj. fevkalade
extraordinary adj. olağandışı
extraordinary adj. olağanüstü
General
extraordinary adj. olağanüstü
extraordinary adj. olağandışı
extraordinary adj. özel
extraordinary adj. müstesna
extraordinary adj. sıra dışı
extraordinary adj. sıradışı
extraordinary adj. nadir
extraordinary adj. harikulade
extraordinary adj. garip
extraordinary adj. eşi benzeri yok
extraordinary adj. alışılmamış
extraordinary adj. acayip
extraordinary adj. görülmemiş
extraordinary adj. mutatdışı

Meanings of "extraordinary" with other terms in English Turkish Dictionary : 101 result(s)

English Turkish
General
do extraordinary things v. olağanüstü şeyler yapmak
accidental-extraordinary income n. arızi gelir
being extraordinary n. fevkaladelik
extraordinary abilities n. olağanüstü yetenekler
extraordinary appropriation n. ek ödenek
extraordinary diligence n. olağanüstü ihtimam
extraordinary diligence n. olağanüstü dikkat
extraordinary efforts n. fevkalade uğraşlar
extraordinary efforts n. olağanüstü uğraşlar
extraordinary exertions n. olağanüstü uğraşlar
extraordinary exertions n. fevkalade uğraşlar
extraordinary experience n. olağanüstü deneyim
extraordinary measures n. sıra dışı önlemler
extraordinary measures n. sıra dışı tedbirler
extraordinary meeting n. olağanüstü toplantı
extraordinary remedies n. olağanüstü önlemler
extraordinary resistance movement n. emsali görülmemiş direniş hareketi
extraordinary success n. olağanüstü başarı
extraordinary tax in ottoman empire n. avarız
people with extraordinary abilities n. olağanüstü yetenekleri olan insanlar
Colloquial
extraordinary situation olağanüstü hal
extraordinary skills olağanüstü yetenekler
Trade/Economic
cash outflows due to extraordinary expenses and losses olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
cash received from extraordinary income and profit olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
extraordinary appropriation olağanüstü tahsisat
extraordinary appropriation olağanüstü ödenek
extraordinary budget olağanüstü bütçe
extraordinary budget receipts olağanüstü bütçe gelirleri
extraordinary charges olağandışı giderler
extraordinary charges olağanüstü giderler
extraordinary charges capitalized as reorganization costs reorganizasyon maliyetleri olarak sermayeye eklenen olağanüstü giderler
extraordinary danger olağanüstü tehlike
extraordinary depreciation olağanüstü amortisman
extraordinary depreciation fevkalade amortisman
extraordinary depreciation and extraordinary amounts written off düşülen olağanüstü amortisman ve olağanüstü miktarlar
extraordinary expenditures olağanüstü kamu harcamaları
extraordinary expense olağanüstü giderler
extraordinary expenses olağanüstü giderler
extraordinary expenses olağanüstü masraflar
extraordinary expenses and loses olağandışı gider ve zararlar
extraordinary expenses and losses olağan dışı gider ve zararlar
extraordinary expenses and losses olağandışı gider ve zararlar
extraordinary gains and losses olağanüstü kar ve zarar
extraordinary gains and losses olağanüstü kazanç ve kayıplar
extraordinary general assembly olağanüstü genel kurul
extraordinary general meeting olağanüstü genel kurul
extraordinary general meeting olağanüstü genel kurul toplantısı
extraordinary grand jury olağanüstü büyük jüri
extraordinary income olağanüstü gelirler
extraordinary income olağandışı gelirler
extraordinary income olağanüstü gelir
extraordinary income and profits olağan dışı gelir ve karlar
extraordinary incomes olağanüstü gelirler
extraordinary incomes and profits olağan dışı gelir ve karlar
extraordinary items olağandışı kalemler
extraordinary loss olağanüstü zarar
extraordinary profit olağanüstü kar
extraordinary profit or loss olağandışı kar veya zarar
extraordinary repairs olağanüstü tamirler
extraordinary reserve olağanüstü ihtiyat
extraordinary reserves olağanüstü yedekleri
extraordinary reserves olağanüstü yedek akçeler
extraordinary resolution olağanüstü karar
extraordinary resolution 4'te 3 çoğunlukla verilen karar
extraordinary revenues and profits olağandışı gelir ve karlar
fund usage due to extraordinary operations olağanüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı
hold an extraordinary meeting olağanüstü toplanmak
other extraordinary charges diğer olağanüstü giderler
other extraordinary expense and losses diğer olağandışı gider ve zararlar
other extraordinary expenses diğer olağandışı gider ve zaralar
other extraordinary expenses and losses diğer olağandışı gider ve zararlar
other extraordinary income diğer olağanüstü gelirler
other extraordinary income diğer olağandışı gelir ve karlar
other extraordinary income and profits diğer olağandışı gelir ve karlar
other extraordinary revenues and profits diğer olağandışı gelir ve karlar
provisions for extraordinary liabilities and charges olağanüstü borçlar ve giderlere ilişkin karşılıklar
reserve for extraordinary risks olağanüstü riskler karşılığı
sources from extraordinary operations olağanüstü kardan sağlanan kaynak
tax on extraordinary profit olağandışı kara ilişkin vergi
write-back of provisions for extraordinary liabilities and charges olağanüstü borç ve giderlerin karşılıklarının yeniden girişi
Law
extraordinary expense fevkalade masraf
extraordinary meeting olağanüstü toplantı
extraordinary prescription olağanüstü zamanaşımı
Politics
ambassador extraordinary and plenipotentiary olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi
envoy extraordinary orta elçi
extraordinary charges olağanüstü giderler
extraordinary congress olağanüstü kongre
extraordinary government support olağandışı devlet desteği
extraordinary meeting olağanüstü kurultay
extraordinary session olağanüstü toplantı
extraordinary session olağanüstü oturum
extraordinary summit olağanüstü zirve
vested with extraordinary powers olağanüstü yetkilerin toplanmış olduğu makam
Institutes
extraordinary chambers in the court of cambodia kamboçya mahkemeleri olağanüstü duruşmaları?
Technical
extraordinary ray olağandışı ışık
extraordinary ray kırılım yasasına uymayan ışık
extraordinary ray olağanüstü ışın
extraordinary reserves olağanüstü yedekler
Aeronautic
extraordinary wave component elektromanyetik dalga bileşeni
Physics
extraordinary wave olağandışı dalga
Geology
extraordinary ray ekstraordiner ışın